10.8.15

Ερωτηση «Τι ποσά χρωστάνε οι τηλεοπτικοί σταθμοί»

ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2015
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
  • Οικονομικών
  • Επικρατείας
Θέμα: «Τι ποσά χρωστάνε οι τηλεοπτικοί σταθμοί»
Είναι γνωστό ότι τα κανάλια παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό  ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις καθότι αυτά διαμορφώνουν την ειδησεογραφία αλλά επηρεάζουν σημαντικά και την κοινή γνώμη όπως επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν τόσο με δημοψήφισμα όσο και μετά από αυτό. Επειδή δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό η δημοκρατία να εκβιάζεται και επηρεάζεται από την διαπλοκή οι πανελλαδικοί  κυρίως  τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί  σταθμοί οφείλουν, με δεδομένο ότι χρησιμοποιούν δημόσιες συχνότητες και δραστηριοποιούνται στην χώρα εκτός από το να τηρούν την εκλογική νομοθεσία και τις αρχές δεοντολογίας οφείλουν να πληρώνουν και τους φόρους που τους αναλογούν σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Ύστερα από 26 χρόνια τηλεοπτικής αναρχίας, η κυβέρνηση άνοιξε το κεφάλαιο της νόμιμης χρήσης των συχνοτήτων. Σε πρώτη φάση, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης  κλήθηκαν να καταβάλουν άμεσα τα χρέη τους, από το τέλος χρήσης των συχνοτήτων, που φθάνουν στα 24.150.633,93 ευρώ για την τελευταία τετραετία (έτη 2011, 2012, 2013 και 2014) όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς και με βάση τα στοιχεία που αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Πέραν των ιδιωτικών καναλιών, ποσό 291.742,51 ευρώ από το τέλος χρήσης συχνοτήτων οφείλει και ο ΟΤΕ για την τριετία 2012, 2013, 2014, ενώ η Multichoise Hellas, ιδιοκτήτρια της συνδρομητικής NOVA, οφείλει ποσό 16.328.654,38€ για τα έτη 2012, 2013, 2014.
Τα παραπάνω χρέη αφορούν την χρήση των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων και τα συγκεκριμένα κανάλια αμφισβητούν την νομιμότητα τους.
Στα χρέη αυτά δεν συνυπολογίζονται ποσά τα όποια οι μνημονικές κυβερνήσεις «χάριζαν» τα προηγούμενα χρόνια με την αναβολή είσπραξης του φόρου 20 % επί των διαφημίσεων μια πράξης που οι μνημονιακές κυβερνήσεις απέφυγαν να εισπράξουν όχι μία αλλά τέσσερις φορές: με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 3899/2010 (αναβολή μέχρι 1/1/2012), με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στις 31/12/2011 (αναβολή μέχρι 1/1/2013), με το άρθρο 22 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στις 31/12/2012 (αναβολή μέχρι 1/1/2014) και με το άρθρο 53 του νόμου 4223/2013 (αναβολή μέχρι 1/1/2015). Πράξη την οποία επανέλαβε η κατά τα άλλα «ανεξάρτητη» Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων την απόφαση ΠΟΛ 1016/2015  με βάση την οποία σκανδαλωδώς και παρανόμως μετατρέπει την υποχρέωση καταβολής του φόρου 20% επί των διαφημίσεων από τους τηλεοπτικούς σταθμούς από μηνιαία σε ετήσια και δίνοντας αναβολή  στην είσπραξη του συγκεκριμένου φόρου για λίγο ακόμη χρόνο.
Επίσης στα χρέη αυτά δεν συνυπολογίζονται τα χρέη προς τις τράπεζες που λόγω της ανακεφαλαιοποίησή τους με χρήματα των ελλήνων φορολογουμένων πλέον ουσιαστικά είναι δημόσιες και τη Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του διοικητή της έχει αρνηθεί να αποκαλύψει μην αποστέλλοντας σχετικά στοιχεία προς ενημέρωση του Κοινοβουλίου όπως είχε αποκαλύψει ο τότε Υπουργός Οικονομικών. Σημειωτέο είναι το γεγονός ότι η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος με διαρροές προς συστημικά media, εξέφραζε «έντονη ενόχληση» για τις αιχμές περί απροθυμίας, υποστηρίζοντας, εκ του νόμου, δεν έχει κανένα δικαίωμα να παράσχει τέτοια στοιχεία σε μέλη του Κοινοβουλίου παρά το γεγονός ότι οι Τράπεζες και τα συγκριμένα δάνεια χρηματοδοτούνται από χρήματα που το Ελληνικό Κοινοβούλιο παρείχε με τις αποφάσεις για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Τέλος στα χρέη αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και άλλους  εισπρακτικούς  φορείς,  βεβαιωμένα και μη που είτε είναι σε διακανονισμό είτε αμφισβητούνται και βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Αρμόδιος Υπουργός:
1.      Σε τι ποσό αναλογεί ο φόρος 20% επί των διαφημίσεων που με αποφάσεις οι μνημονιακές κυβερνήσεις «χάρισαν» στα κανάλια τα χρόνια 2012, 2013, 2014;
2.      Πόσα είναι τα χρέη κάθε τηλεοπτικού σταθμού προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, άλλους  εισπρακτικούς  φορείς  ,φορείς  πνευματικών  δικαιωμάτων καθώς και προς τις τράπεζες; Πόσα από τα παραπάνω χρέη έχουν  εισπραχτεί πόσα  είναι βεβαιωμένα, ποια έχουν ρυθμιστεί και πότε;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Πετράκος Θανάσης

Μετάφραση