14.5.15

Άρθρο του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Θανάση Πετράκου Η Μνημονιακή φοροεπιδρομή για τους αγρότες και μέτρα ανακούφισης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ

Άρθρο του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Θανάση Πετράκου
Η Μνημονιακή φοροεπιδρομή για τους αγρότες και μέτρα ανακούφισης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛΟι Έλληνες αγρότες με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2014 θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη. Η προηγούμενη μνημονιακή κυβέρνηση με τον Ν. 4172/2013 επέβαλλε  τη φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος με 13% από το πρώτο ευρώ, επιβάλλοντας τους επιπλέον τέλος επιτηδεύματος, προκαταβολή φόρου, κλπ. με αποτέλεσμα η φορολογική τους επιβάρυνση αναμένεται να είναι κατά πολύ υψηλότερη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, θέτοντας σε πολλές περιπτώσεις σε κίνδυνο τη συνέχιση ακόμη και αυτής της παραγωγικής διαδικασίας.
Η σημερινή κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση που αφορά την τροποποίηση Διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α 167). Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν και αγροτικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2014. Η ρύθμιση συζητήθηκε και ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη 13-5-2015(εχθές). Συγκεκριμένα για τα αγροτικά εισοδήματα οι ρυθμίσεις είναι οι ακόλουθες:
·         Οι αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές στην αγροτική οικονομία, των οποίων προβλεπόταν φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%, παραμένουν αφορολόγητες.
·         Οι αγροτικές επιδοτήσεις, των οποίων επίσης προβλεπόταν φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%, παραμένουν αφορολόγητες έως ύψους 12.000 ευρώ. Με την πρόβλεψη αυτή καλύπτεται περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων, επιτρέποντας έτσι να παραμείνει αφορολόγητο το σύνολο του εισοδήματος από επιδοτήσεις της μικρής και μεσαίας αγροτιάς.
·         Η προκαταβολή φόρου για τους αγρότες περιορίζεται στο μισό, δηλαδή από το προβλεπόμενο 55%, στο 27,5%. 
Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι αναγκαίες και θα ισχύουν έως ότου κατατεθεί το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης στο οποίο θα υλοποιείται ανάμεσα στα άλλα και η βασική προεκλογική μας δέσμευση προς τους αγρότες για ατομικό αφορολόγητο 12.000 €.
Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του φορολογητέου αγροτικού εισοδήματος  που σήμερα γίνεται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης. Και αυτό διότι ο υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης παραγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της φύσης του επαγγέλματος αυτού. Το εισόδημα των αγροτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες ανεξάρτητους από αυτούς (κλιματικοί, ύπαρξη εχθρών και ασθενειών, παρενιαυτοφορία, διακύμανση τιμής αγορών, κλπ) που το καθιστούν ευμετάβλητο.  
Ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να επιλυθεί είναι αυτό των υπολογιζόμενων ακαθάριστων εξόδων. Θα πρέπει να γίνει πλήρης διασαφήνιση τι περιλαμβάνει ο όρος. Σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατον για τους αγρότες να συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καταγράφουν τις δαπάνες όπως στο εργόσημο σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης μεταναστών εργατών γης, οι οποίοι δεν έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στα ακαθάριστα έξοδα δεν συνυπολογίζεται στις δαπάνες η οικογενειακή εργασία. Δεδομένου ότι η γεωργία είναι μία δραστηριότητα εντάσεως εργασίας και ειδικότερα στην Ελλάδα είναι κυρίως οικογενειακής μορφής, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον πλασματικό και άδικο τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος. Η λύση είναι να υπάρξει τεκμαρτό εργόσημο για τον αρχηγό και τα μέλη της οικογένειας της αγροτικής εκμετάλλευσης. Επίσης το νέο φορολογικό νομοσχέδιο όσον αφορά τα αγροτικά εισοδήματα πρέπει να ρυθμιστούν ζητήματα όπως:
1)   Καθορισμός συντελεστή απόσβεσης για πολυετείς καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο.
2)   Διευκρίνιση για την έννοια της «μεταποίησης» γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος απλές διαδικασίες όπως η απόσταξη σταφυλιών να οδηγήσει σε φορολόγηση με συντελεστή 26%. Ακόμη θα πρέπει να διασαφηνισθεί ο τρόπος τήρησης των βιβλίων σε περιπτώσεις όπου σε μία αγροτική εκμετάλλευση υπάρχουν περισσότερες της μίας παραγωγικές δραστηριότητες με διαφορετικό συντελεστή φορολόγησης η καθεμία.
3)   Κατάργηση της προκαταβολή φόρου, δεδομένου του ευμετάβλητου και ασταθούς χαρακτήρα του γεωργικού εισοδήματος το οποίο ποικίλλει από χρονιά σε χρονιά, που καθιστά παντελώς άδικη την προκαταβολή φόρου.
4)   Θέματα ΦΠΑ.
Α. Να δοθεί παράταση έως 31/5/2015 στην υποβολή καταστάσεων ΦΠΑ για το τρέχον έτος.
Β. Η εκκαθάριση του ΦΠΑ να γίνεται άπαξ ετησίως, λόγω του ότι οι αγρότες λόγω της φύσης της εργασίας τους έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις έσοδα μία φορά τον χρόνο.

Με τις ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν χθες Τετάρτη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές”» αποκαθιστούμε τη νομιμότητα όσον αφορά την μη φορολόγηση των επιδοτήσεων, αφού δεν θεωρούνται εισόδημα και δίνουμε μια ανάσα στους αγρότες ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν στα χωριά τους και να συνεχίσουν να παράγουν. Στόχος της κυβέρνησης με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για τα αγροτικά εισοδήματα είναι να διαμορφώσουμε ένα σταθερό και δίκαιο σύστημα φορολόγησης χωρίς εκπλήξεις και κρυφά σημεία. 

Μετάφραση