28.3.16

ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΠΡΟΕΔΡ. ΔΙΑΤΑΓΜ. «Χαρακτηρισμός θαλάσσια περιοχής κόλπου Κυπαρισσίας και Θίνες Κυπαρισσίας

ΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ  ΘΑΝΑΣΗ  ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ  Π.Σ.  ΤΗΣ ΛΑΕ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ  ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ.
«Χαρακτηρισμός θαλάσσια περιοχής κόλπου Κυπαρισσίας και Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι Κυπαρισσία)».
Με αφορμή τη συζήτηση και τις αντιπαράθεση που γίνεται μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της αυτοδιοίκησης για το Π.Δ. για την προστασία του Κυπαρισσιακού κόλπου ο Θανάσης Πετράκος, πρώην Βουλευτής Μεσσηνίας και μέλος του πολιτικού συμβουλίου της ΛΑΕ έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Είναι γνωστό ότι πολύ έγκαιρα, από τα Ιουλίου του 2015, είχα ως Βουλευτής τότε μαζί με τον επικεφαλής της ΡΑΚΙ κ. Νώντα Βουδούρη επισκεφτεί και τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη και το ΣτΕ και είχα τονίσει ότι: «το νέο σχέδιο πρέπει να προστατεύει το περιβάλλον και συγχρόνως να επιτρέπει μια ήπια ανάπτυξη της περιοχής».
Συγκεκριμένα είχα τονίσει και επιμένω και σήμερα ότι:

1.   Η περιοχή από Λιμάνι Κυπαρισσίας έως ρέμα Μπραζέρι να μην έχει επιπλέον απαγορεύσεις πέραν των όσων προβλέπονται από το πλαίσιο της NATURA 2000 στην οποία ανήκει. Δηλ. οι επιτρεπόμενες χρήσεις να είναι κατοικία, τουρισμός, αγροτικές καλλιέργειες, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων κ.τ.λ.
2.   Η περιοχή από ρέμα Μπραζέρι έως τα όρια του νομού Ηλείας:
           i.        Ή να χαρακτηριστεί ως «Περιφερειακό Πάρκο», κάνοντας όμως ουσιώδεις αλλαγές στο σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος που είχε ετοιμαστεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ώστε να προβλέπεται αυξημένη περιβαλλοντική προστασία με σκοπό την προστασία των αμμοθινών, των περιοχών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας, του δάσους της Ελαίας και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Συγκεκριμένα αν επιλεγεί ο χαρακτηρισμός «Περιφερειακού Πάρκου» πρέπει:
·         Να ενοποιηθεί όλη η παραλιακή ζώνη (αμμοθίνες και περιοχές ωοτοκίας) σε Περιοχή Προστασίας της Φύσης (ΠΠΦ). Ορίζονται ΠΠΦ-1, ΠΠΦ-2, κλιμακώνονται οι όροι, ώστε πιο αυστηροί σε πυρήνα ωοτοκίας.
·         Να απαλειφθούν ορισμένες προβλέψεις (π.χ. ιππασία).
·         Να καταργηθούν οι περιοχές Περιοχή Οικοανάπτυξης (ΠΟΙΚ) (δηλ. η έκταση «Παππά» και η ΠΟΙΚ2 να ονομαστούν ΠΠΦ).

      ii.        Ή να χαρακτηριστεί Εθνικό Πάρκο μόνο η περιοχή αμμοθινών  και οι περιοχές ωοτοκίας.
Μπορούμε τις περιοχές αυτές (αμμοθινών και ωοτοκίας) να τις ονομάσουμε :
           i.        Ή ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης (ΠΠΦ), κλιμακώνοντας όρους προστασίας π.χ. ΠΠΦ-1, ΠΠΦ-2, κ.λπ.
         ii.        Ή ως Περιοχή Απολύτου Προστασίας  (ΠΑΠ)  τον πυρήνα ωοτοκίας και ως ΠΠΦ τις υπόλοιπες εκτάσεις.
Οι υπόλοιπες περιοχές ορίζονται ως περιφερειακή – ρυθμιστική ζώνη του Εθνικού Πάρκου (παράγ. 6, άρθρου 5, του Ν. 3937/11).
Επιτρεπόμενες χρήσεις: (ανάλογα με την περιοχή) κατοικία, τουρισμός, αγροτικές καλλιέργειες, μεταποίηση αγροτικού προϊόντος κ.λπ.
Επιπλέον είχαμε τονίσει ότι:  «Αν χαρακτηριστεί Περιφερειακό Πάρκο μπορεί να προχωρήσουν οι διαδικασίες πιο γρήγορά και να αποτραπεί η επιβολή προστίμων στη χώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» και για το λόγο αυτό απαιτείται συγκρότηση επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 (και γνωμοδότησή της από Π.Δ.).

Εκτιμώ ότι μια τέτοια πρόταση προστατεύει το περιβάλλον και επιτρέπει την ήπια ανάπτυξη της περιοχής. Επιπλέον σε μια τέτοια πρόταση μπορεί να συμφωνήσει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, η αυτοδιοίκηση και οι φορείς της περιοχής. Υπενθυμίζω ότι την πρόταση αυτή είχαμε παρουσιάσει μαζί με τον κ. Νώντα Βουδούρη στις 29 Ιουλίου 2015 στους επαγγελματίες της Κυπαρισσίας και του Καλού Νερού σε συνάντηση στο Δημαρχείο Τριφυλλίας και οι επαγγελματίες δεν είχαν αντίρρηση».

Μετάφραση