31.5.22

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

 

ΑΝΑΦΟΡΑ  ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αθανάσιου Πετράκου και Δημοσθένη Δρούγκα

ΠΡΟΣ

Την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού

Ταχ. Κώδ.: 22100 Τρίπολη

Πληροφορίες: Παναγιωτόπουλος Αθ. Θεοφιλοπούλου Γ.

Τηλέφωνο: 2713 601005- 601002

Email: gtheofil@1747.syzefxis.gov.gr

 

Σας αναφέρουμε και σας ενημερώνουμε ότι, παρότι εδώ και 55 ημέρες περίπου έχουμε επανυποβάλει αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου κ. Ιωάννη Μαλτέζο και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα να μας δοθούν τα κατωτέρω έγγραφα που αναφέρουμε στην αίτησή μας, δεν μας έχουν δοθεί.

Την ίδια τακτική είχα ακολουθήσει η Περιφερειακή Αρχή και στις προηγούμενες αιτήσεις μας.

Επειδή η πρακτική αυτή είναι αντίθετη με τον νόμο, τη χρηστή διοίκηση και εμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων μας ως Περιφερειακών Συμβούλων, παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα τα δέοντα προς την Περιφερειακή Αρχή, ώστε να συμμορφωθεί με τον Νόμο και να μας χορηγήσει όλα τα έγγραφα που έχουμε ζητήσει και τα οποία αναφέρονται στην τελευταία αίτησή μας, την οποία σας επισυνάπτουμε μαζί με το αποδεικτικό της παραλαβής της από τη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

 


 


 

7-4-2022

 

Νέα Επερώτηση

Θέμα: «Γιατί δεν μας δίνετε τα έγγραφα που έχουμε ζητήσει  για το ΣΔΙΤ διαχείρισης των απορριμμάτων»

 

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη,

Είμαστε υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε για μια ακόμη φορά και να σας ζητήσουμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια και σαφήνεια:

1)     Γιατί δεν μας δίνετε  τα έγγραφα που έχουμε ζητήσει για το ΣΔΙΤ της διαχείρισης των απορριμμάτων με τρείς διαδοχικές αιτήσεις στις 29-12-2021 στις 26-1-2022  και στις 16-3-2022;.

2)      Γιατί αγνοήσατε το συγκεκριμένο ερώτημα μας και δεν απαντήσατε στο   ερώτημα μας γιατί δεν καταθέτετε τα έγγραφα που έχουμε ζητήσει με τις ανωτέρω τρεις επιστολές μας στη συνεδρίαση του ΠΕΣΥΠ  τη Δευτέρα 4/4/2022 όταν συζητήθηκε η επερώτηση μας με αφορμή τις  απειλές του κ. Περιφερειάρχη κατά των αγωνιζόμενων κατοίκων   του Δήμου Ευρώτα.  

Κύριε Περιφερειάρχη,

Επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ότι το να μην μας δίνετε τα έγγραφα που ζητάμε δεν είναι ούτε νόμιμο ούτε ηθικό  καθότι η  μη κατάθεση εγγράφων είναι   παράβαση καθήκοντος σύμφωνα με την εθνική  νομοθεσία αλλά και  σύμφωνα με την διεθνή σύμβαση του ΄Ααρχους και την Κοινοτική Νομοθεσία .Η διεθνής αυτή σύμβαση, όπως γνωρίζετε  κυρώθηκε από την Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2005 με το ν. 3422/2005 (ΦΕΚ Α΄303) και, επομένως, αποτελεί στη  χώρα μας εθνικό  δίκαιο και, μάλιστα, με τυπική ισχύ υπέρτερη των κοινών νόμων.  

3.Σας ρωτάμε επίσης αν η συμπεριφορά σας αυτή είναι λόγω αυταρχικής αντίληψης της εξουσίας που κατέχετε; ή μήπως στα συγκεκριμένα έγγραφα που ζητάμε υπάρχει κάτι που θέλετε να κρύψετε διότι μπορεί  να  εκθέσει ή εσάς ή την κυβέρνηση;

Επειδή, όπως σας έχουμε πει και πάλι,  δεν θέλουμε να προχωρήσουμε στις νόμιμες ενέργειες για την παράβαση καθήκοντος στην οποία έχετε υποπέσει, απευθυνόμαστε για τελευταία φορά, με την παρούσα επερώτηση μας και σας ζητάμε να μας καταθέσετε εντός μίας εβδομάδας τα έγγραφα που έχουμε ζητήσει και σας τα υπενθυμίζουμε.

Αυτά είναι:

1.      Όλη η αλληλογραφία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δηλαδή η προδικαστική πράξη του 5ουΤμήματος   Ελεγκτικού Συνεδρίου 857/21 με την οποία ζητούσε συμπληρωματικά στοιχεία .Τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο Ελεγκτικό  Συνέδριο.

2.      Η απόφαση-Οριστική πράξη  του 5ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου  33/22 η οποία έκανε  αποδεκτό το αίτημα της Περιφέρειας για νέα τροποποίηση της Σύμβασης ΣΔΙΤ .

3.      Το συγκεκριμένο άρθρο της σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και ΦΟΣΔΑ το οποίο   προβλέπει και επιτρέπει ότι η παράδοση του έργου θα γίνει άνευ χρονικών όρων και ορίων.

4.      Το αντίγραφο της υπογραφής έναρξης των εργασιών που υπέγραψε ο κ. Περιφερειάρχης και ο κ. Παπαθανάσης στις 29-1-2021, με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

5.      Ποιοι σταθμοί μεταφόρτωσης είναι δέσμευση της εταιρείας να τους κατασκευάσεις ιδίοις εξόδοις και ποιοι σταθμοί μεταφόρτωσης είναι υποχρέωση των Δήμων και της Περιφέρειας να κατασκευαστούν.

6.      Ποιο άρθρο της σύμβασης ή ποιο σημείο της πρόσφατης απόφασης -Οριστικής πράξης  του 5ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου  33/22 του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο  προβλέπει ότι οι οδοί πρόσβασης προς τους χώρους που  θα κατασκευαστούν οι μονάδες είναι υποχρέωση της Περιφέρειας να   πληρώσει την διάνοιξη και κατασκευή τους και όχι της αναδόχου εταιρείας όπως προκύπτει από την κοινή λογική αλλά και την αρχική σύμβαση μιας και η επιλογή των τριών χώρων έγινε από την ανάδοχο εταιρεία.

7.     Το αποδεικτικό της αίτησης κατάθεσης του αναμορφωμένου φακέλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή πότε κατατέθηκε ο νέος αναμορφωμένος φάκελος και αν τηρήθηκε η συμβατική προθεσμία των 7 μηνών από τις 25-6-2021 που είχε υπογράψει η Περιφέρεια σύμβαση με την εταιρεία ENVIROPLAN A.E. διαρκείας 7 μηνών.

Υ.Γ. Σας επισημαίνουμε ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε δικαιολογίες του τύπου  « ευθύνονται υπάλληλοι». Η ευθύνη για τη  μη κατάθεση εντός της προβλεπόμενης από το  νόμο προθεσμίας των αιτουμένων εγγράφων είναι της Περιφερειακής Αρχής.

 

Οι επερωτώντες   και αιτούντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

της Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου

Θανάσης Πετράκος

Δημοσθένης Δρούγκας

 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΝΕ- ΚΑΛΑΜΑΚΙ

 

Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ   ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΝΕ-  ΚΑΛΑΜΑΚΙ   Η  ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ  ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

                                                                                                31  Μαΐου  2022   Δελτίο  Τύπου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με αίσθημα  ευθύνης  ,μετά    τη συζήτηση από την οποία αποκαλύφθηκε ότι  η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνει επιπλέον αποζημίωση ύψους 2.099.320 ευρώ στην ανάδοχο εταιρεία του δρόμου Τζάνε – Καλαμάκι «Γ. Πετρής ΑΤΕ», με το αιτιολογικό του «πρόσθετου μεταφορικού έργου» ,είναι ανάγκη να επανεξεταστεί από  μηδενική βάση ,καθότι  στηρίχτηκε σε ψευδή δεδομένα , σε ελλιπή και ανακριβή στοιχεία ,σε λάθος  υπολογισμούς  αλλά και επειδή πρέπει  να υπάρξει διερεύνηση και όλων των καταγγελιών για μη εφαρμογή της νομοθεσίας ,αποφάσισε   κατά πλειοψηφία με τις ψήφους των παρατάξεων  Δέδε, Κάτσαρη , Λυμπεροπούλου, Πετράκου και Τατούλη   και παρά την αντίθετη θέση της παράταξης του Περιφερειάρχη

1. Να ανασταλεί  η   υλοποίηση  της απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου  η οποία, έχει αποφασίσει  να εγκρίνει επιπλέον αποζημίωση ύψους 2.099.320 ευρώ στην ανάδοχο εταιρεία του δρόμου Τζάνε – Καλαμάκι «Γ. Πετρής ΑΤΕ», με το αιτιολογικό του «πρόσθετου μεταφορικού έργου»!!!

 2. Να μην προχωρήσει καμία πληρωμή αποζημιωτικού  αιτήματος πριν γνωστοποιηθούν στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου,  επανυπολογιστούν με ειδική τεκμηρίωση και διαφάνεια τα συνολικά στοιχεία που συνεκτιμώνται για τον καθορισμό της επιπλέον αποζημίωσης .   Αφού ληφθούν υπόψιν όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη συνεδρίαση ,ελεγχθούν όλα τα τιμολόγια αγοράς των υλικών και όλα αποδεικτικά μεταφοράς των υλικών, και αφαιρεθούν οι ποσότητες των υλικών που χρησιμοποίησε η ανάδοχος εταιρεία απ’ την περιοχή του έργου όπως ο νόμος ορίζει. Επιπλέον να κατατεθούν όλα τα στοιχεία και τα πρακτικά της συνεδρίασης σε όλες τις ελεγκτικές αρχές και στην Εισαγγελία.

3. Να διερευνηθούν όλες οι αποκαλύψεις και να γίνει Ένορκη Διοικητική Εξέταση ώστε να αποκαλυφθεί ποιοι ευθύνονται για τα ψευδή δεδομένα σε σχέση με την νομιμότητα ή   μη του αρχικά επιλεγμένου λατομείου.

4. Να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο για τυχόν   επιπλέον απαιτήσεις  της αναδόχου εταιρείας,   ποιες είναι αυτές και πως θα τις αντικρούσει η Περιφερειακή Αρχή ώστε να προστατεύσει το Δημόσιο συμφέρον.

 

  

 

ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ .ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΙ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ!!!!

 

ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ .ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΙ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ!!!!

Δήλωση Θανάση Πετράκου

Η "Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου" συνεπής στη δέσμευση της για την προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος κατήγγειλε και ζήτησε εξηγήσεις ,πέραν των άλλων και γιατί η υπηρεσία εισηγήθηκε και η Περιφερειακή Αρχή αποφάσισε ,να αποζημιωθεί ο εργολάβος στο έργο Τζάνε- Καλαμάκι  , για το λεγόμενο "πρόσθετο μεταφορικό έργο" με υπερδιπλάσια τιμή το τονοχιλιόμετρο από αυτή που ορίζει το κρατικό τιμολόγιο.!!!

Συγκεκριμένα, τα ΦΕΚ 363/19-2-2013 και 1746/19-5-2017 αλλά και η εγκύκλιος 18 / 24-9- 2014 ορίζουν ότι οι τιμές μονάδας αποζημίωσης, για εκτός πόλεως σε οδούς καλής βατότητας και για απόσταση μεγαλύτερη των 5 χλμ. ,είναι 0,19 € το τονοχιλιόμετρο .Όμως η εισήγηση της υπηρεσίας και η απόφαση της Περιφερειακής Αρχής ήταν να αποζημιωθεί ο εργολάβος με 0,40 € !!!. Όταν μάλιστα ο νόμος ορίζει ότι η εφαρμογή του κρατικού τιμολογίου είναι υποχρεωτική για όλους!!!

Δηλαδή ακόμη και αν κάνουμε υπόθεση εργασίας και δεχτούμε ότι όλα τα υπόλοιπα που καταγγείλαμε και αποδείξαμε να είναι λάθος, που δεν είναι φυσικά, και πρέπει να  αποζημιωθεί ο εργολάβος για το λεγόμενο "πρόσθετο μεταφορικό έργο" ,για όλη τη ποσότητα που αναφέρεται (η οποία  και αυτή  αμφισβητείται βάσιμα  )  έπρεπε να πάρει 1.000.000 ευρώ επιπλέον . Όμως η εισήγηση της υπηρεσίας και η απόφαση της Περιφερειακής Αρχής είναι να πάρει 2.099.320 ευρώ !!! Για αυτή τη σημαντική αποκάλυψη- καταγγελία μας ουδεμία πειστική απάντηση πήραμε ούτε από την υπηρεσία ούτε από την Περιφερειακή Αρχή .

Επειδή ,πέραν όλων των άλλων που τεκμηριωμένα τονίσαμε , αυτό από μόνο του είναι μείζον ζήτημα όφειλε και η Περιφερειακή Αρχή ακόμη και για λόγους ευθιξίας να συμφωνήσει ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ώστε να επανεξεταστεί και να ζητήσει να παρέμβει και ο Εισαγγελέας να διερευνήσει την υπόθεση. Δεν συμφώνησε όμως . Ούτε συμφώνησε και στη συμβιβαστική πρόταση μας . "Να ανασταλεί η εφαρμογή της απόφασης και να παγώσει η επιπλέον αποζημίωση του μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της . Δηλαδή "Να μην προχωρήσει καμία πληρωμή αποζημιωτικού αιτήματος πριν γνωστοποιηθούν στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου επανυπολογιστούν με ειδική τεκμηρίωση και διαφάνεια τα συνολικά στοιχεία που συνεκτιμώνται για τον καθορισμό της επιπλέον αποζημίωσης . Αφού ληφθούν υπόψιν όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη συνεδρίαση ,ελεγχθούν όλα τα τιμολόγια αγοράς των υλικών και όλα αποδεικτικά μεταφοράς των υλικών, και αφαιρεθούν οι ποσότητες των υλικών που χρησιμοποίησε η ανάδοχος εταιρεία απ’ την περιοχή του έργου όπως ο νόμος ορίζει. Επιπλέον να κατατεθούν όλα τα στοιχεία και τα πρακτικά της συνεδρίασης σε όλες τις ελεγκτικές αρχές και στην Εισαγγελία"

Ευτυχώς το Περιφερειακό Συμβούλιο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και κατά πλειοψηφία αποφάσισε  παρά την αντίθετη θέση της παράταξης του Περιφερειάρχη  .

"1. Να ανασταλεί η υλοποίηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία, αποφάσισε να εγκρίνει επιπλέον αποζημίωση ύψους 2.099.320 ευρώ στην ανάδοχο εταιρεία του δρόμου Τζάνε – Καλαμάκι «Γ. Πετρής ΑΤΕ», με το αιτιολογικό του «πρόσθετου μεταφορικού έργου»!!!

2. Να μην προχωρήσει καμία πληρωμή αποζημιωτικού αιτήματος πριν γνωστοποιηθούν στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου επανυπολογιστούν με ειδική τεκμηρίωση και διαφάνεια τα συνολικά στοιχεία που συνεκτιμώνται για τον καθορισμό της επιπλέον αποζημίωσης . Αφού ληφθούν υπόψιν όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη συνεδρίαση ,ελεγχθούν όλα τα τιμολόγια αγοράς των υλικών και όλα αποδεικτικά μεταφοράς των υλικών, και αφαιρεθούν οι ποσότητες των υλικών που χρησιμοποίησε η ανάδοχος εταιρεία απ’ την περιοχή του έργου όπως ο νόμος ορίζει. Επιπλέον να κατατεθούν όλα τα στοιχεία και τα πρακτικά της συνεδρίασης σε όλες τις ελεγκτικές αρχές και στην Εισαγγελία .

3. Να διερευνηθούν όλες οι αποκαλύψεις και να γίνει Ένορκη Διοικητική Εξέταση ώστε να αποκαλυφθεί ποιοι ευθύνονται για τα ψευδή δεδομένα σε σχέση με την νομιμότητα ή μη του αρχικά επιλεγμένου λατομείου.

4. Να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο για τυχόν επιπλέον απαιτήσεις της αναδόχου εταιρείας, ποιες είναι αυτές και πως θα τις αντικρούσει η Περιφερειακή Αρχή ώστε να προστατεύσει το Δημόσιο συμφέρον."

 

Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΖΑΝΕ- ΚΑΛΑΜΑΚΙ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

 

      Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ 1ο ΘΕΜΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΖΑΝΕ-  ΚΑΛΑΜΑΚΙ Η  ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

1. Να ανασταλεί  η   υλοποίηση  της απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου  η οποία, αποφάσισε να εγκρίνει επιπλέον αποζημίωση ύψους 2.099.320 ευρώ στην ανάδοχο εταιρεία του δρόμου Τζάνε – Καλαμάκι «Γ. Πετρής ΑΤΕ», με το αιτιολογικό του «πρόσθετου μεταφορικού έργου»!!!

 2. Να μην προχωρήσει καμία πληρωμή αποζημιωτικού  αιτήματος πριν γνωστοποιηθούν στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου  επανυπολογιστούν με ειδική τεκμηρίωση και διαφάνεια τα συνολικά στοιχεία που συνεκτιμώνται για τον καθορισμό της επιπλέον αποζημίωσης . Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα στοιχεία που  κατατέθηκαν στη συνεδρίαση ,ελεγχθούν  όλα τα τιμολόγια αγοράς των υλικών και όλα αποδεικτικά μεταφοράς των υλικών,  και    αφαιρεθούν οι ποσότητες των υλικών που χρησιμοποίησε η ανάδοχος εταιρεία απ’ την περιοχή του έργου όπως ο νόμος ορίζει.  Επιπλέον να κατατεθούν όλα τα στοιχεία και τα πρακτικά της συνεδρίασης σε όλες τις ελεγκτικές αρχές και στην Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς .

3. Να διερευνηθούν όλες οι αποκαλύψεις και να γίνει Ένορκη Διοικητική Εξέταση ώστε να αποκαλυφθεί ποιοι ευθύνονται για τα ψευδή δεδομένα σε σχέση με την νομιμότητα ή   μη του αρχικά επιλεγμένου λατομείου.

4. Να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο για τυχόν   επιπλέον απαιτήσεις  της αναδόχου εταιρείας,   ποιες είναι αυτές και πως θα τις αντικρούσει η Περιφερειακή Αρχή ώστε να προστατεύσει το Δημόσιο συμφέρον.

 

  

 

30.5.22

ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΑΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΝΕΙ 2.099. 320 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΝΕ- ΚΑΛΑΜΑΚΙ

 

   ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ  Η ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΑΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΝΕΙ 2.099. 320 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΝΕ- ΚΑΛΑΜΑΚΙ

(Η εισήγηση του Θανάση Πετράκου στη  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου )

Μείζον θέμα πολιτικής και ηθικής τάξης έχει δημιουργηθεί μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 η οποία με τις ψήφους της παράταξης της πλειοψηφίας και με καθολική αντίθεση όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, οι οποίες είτε  συμμετέχουν στην Ο.Ε. είτε συμμετείχαμε ως παρατηρητές με δικαίωμα    λόγου  στην συγκεκριμένη συνεδρίαση ,αποφάσισε να δώσει 2.099.320 ευρώ επιπλέον στην ανάδοχο εταιρεία του δρόμου Τζάνε – Καλαμάκι «Γ. Πετρής ΑΤΕ», με το αιτιολογικό του «πρόσθετου μεταφορικού έργου»!!!

Η απόφαση αυτή του κ. Νίκα επιβεβαιώνει ότι τα μεγάλα λόγια που έλεγε στην αντιπαράθεσή του με τον κ. Τατούλη το 2019 ότι θα γίνει αρχάγγελος της κάθαρσης και της εξυγίανσης του κυκλώματος των δημοσίων έργων, αποδείχθηκαν «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα»  και  θυμίζουν το γνωστό κινηματογραφικό έργο  με το Βασίλη Αυλωνίτη «Πνεύμα και Ηθική».

 Ιδιαίτερα, οι απειλές του κ. Περιφερειάρχη   κατά της συγκεκριμένης εταιρείας μετά από δυόμισι χρόνια κατέληξαν στο να της προσφέρει ένα πολύ ακριβό «δωράκι»  2.099.320 €.

Σε ό,τι με αφορά και μας αφορά ως παράταξη, σας δηλώνουμε ότι είμαστε φανατικά υπέρ να πληρωθεί «μέχρι τελευταίας δεκάρας», ο κάθε ένας είτε είναι επιχειρηματίας είτε είναι εργαζόμενος εφόσον έχει εργασθεί και η Περιφέρεια του οφείλει. Αυτό το τονίζω για να μην αρχίσετε πάλι τις συκοφαντίες και να λέτε ότι σας ελέγχουμε «επειδή είμαστε κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας».

Επειδή όμως, κ. Περιφερειάρχη, τα εκατομμύρια δεν είναι «πετσετάκια», σας τονίζουμε και σας προειδοποιούμε ότι τα 2.099.320 ευρώ αν μπορεί να αποδειχθεί με όλα τα νόμιμα έγγραφα ότι το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί σε ποσότητα που έχει μεταφερθεί από το λατομείο της Μεγαλόπολης, τότε φυσικά πρέπει να πληρωθεί ο συγκεκριμένος εργολάβος. Αν όμως δεν κατατεθούν και δεν υπάρχουν τα νόμιμα έγγραφα, τότε είναι σκάνδαλο.

Όμως ο κ. Περιφερειάρχης και τα στελέχη της παράταξής του εκτίθενται διότι:

1)      Αρνήθηκαν να φέρουν το θέμα στο ΠΕΣΥΠ με δική τους πρωτοβουλία όπως ζητήσαμε όλοι.

2)      Αρνήθηκαν να δεσμευθούν ότι δεν θα γίνει καμία πληρωμή αν το θέμα δεν συζητηθεί και δεν ληφθεί απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο 

3)      Αρνήθηκαν να δεσμευθούν ότι δεν θα γίνει καμία πληρωμή πριν μας δοθούν να ελέγξουμε όπως αυτό το ζήτησε και ο κ. Γόντικας, όλα τα τιμολόγια αγοράς των υλικών που έχει ο εργολάβος ώστε να δούμε τις ποσότητες που προκύπτουν ότι μετέφερε από το λατομείο των Παραδεισίων.

4)      4) Αρνήθηκαν να δεσμευθούν ότι θα διερευνηθούν οι εμπεριστατωμένες καταγγελίες που κάναμε είτε ο υποφαινόμενος είτε ο κ. Γόντικας και αν έχουν βάση και είναι ακριβείς όπως αποδεικνύουμε εμείς να γίνει ΕΔΕ για να αποκαλυφθεί ποιοι έχουν την ευθύνη που οι φορολογούμενοι πολίτες θα πληρώσουν επιπλέον 2.099.320,32 ευρώ. Επίσης η άρνηση των περισσοτέρων μελών της Οικονομικής Επιτροπής στην πρότασή μας να γίνει ένορκη διοικητική εξέταση για παραλείψεις των υπηρεσιακών παραγόντων (με μοναδική εξαίρεση τον κ. Στάθη Αναστασόπουλο) επιβεβαιώνει πως η υπόθεση αυτή δεν μπορεί και δεν έπρεπε να μείνει στα «κλειστά» πλαίσια της Οικονομικής Επιτροπής διότι είναι πολύ σοβαρή αλλά και «σκοτεινή».

Για όλους αυτούς και για ακόμη επιπλέον λόγους που θα αναπτύξουμε παρακάτω πήραμε την πρωτοβουλία να έρθει σήμερα το θέμα στο ΠεΣυΠ με σκοπό και να ασκήσει το ΠΕΣΥΠ όλα τα νόμιμα δικαιώματά του για να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές του μεγάλου αυτού σκανδάλου.

Καθότι όπως τονίσαμε και στη συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, προειδοποιώντας τα μέλη της Επιτροπής να μην ψηφίσουν να δοθούν τα επιπλέον 2.099.320,32 ευρώ  διότι  οι γνωμοδοτήσεις στηρίζονται σε ψευδή δεδομένα.

 Αποκαλύψαμε και αποκαλύπτουμε ότι:

Είναι ψέμα ο ισχυρισμός ότι η εταιρεία δεν μπορούσε να βρει από πιο κοντινά λατομεία αδρανή υλικά με το αιτιολογικό ότι δήθεν δεν υπήρχαν ή δεν λειτουργούσαν νόμιμα , όταν είναι γνωστό ότι τα περισσότερα έργα στη Μεσσηνία και την επίμαχη περίοδο 2013 – 2020, αλλά και σήμερα, προμηθεύονται αδρανή υλικά είτε από τα αποθέματα αδρανών του κ. Ντέρου στο Κατσαρού, είτε από του κ. Μαλλίρη στο Γαρδίκι.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (με αρ. πρωτ. 2787/71539/10-8-2012, 2765/96425/29-7-14, 2746/100967/17-8-15, 190046/19-10-21 και 61992/18-4-2022) τα οποία αναφέρουν πια είναι   τα νόμιμα λατομεία της Μεσσηνίας, προκύπτει ότι είναι νόμιμο και το λατομείο Μαλλίρης Γεώργιος στη θέση Κοκκινόβραχος Δ.Ε. Θουρίας του Δήμου Καλαμάτας.

Συνεπώς οφείλετε να απαντήσετε, αν υπάρχει έγγραφο το οποίο να αναφέρει ότι το 2017 είχε η Αποκεντρωμένη αφαιρέσει την άδεια από το λατομείο του κ. Μαλλίρη. Φυσικά τέτοιο έγγραφο δεν υπάρχει. Άρα ο ισχυρισμός της υπηρεσίας, τον οποίο απεδέχθη η πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής είναι εντελώς ανυπόστατος και λανθασμένος.

 

Εδώ έχει γίνει μία μεγάλη παραπλάνηση  ενας «δικολαβισμός» , καθότι στις 20/11/2017 με αριθμό πρωτ. 282/20-11-2017 η εταιρεία Γ. Πετρής ΑΤΕ ζητάει από το Δασαρχείο Καλαμάτας να της απαντήσει για τη νομιμότητα λειτουργίας του λατομείου του κ. Μαλλίρη.

Το Δασαρχείο απαντά και πολύ σωστά με το υπ’ αρ. πρωτ. 292761/28-11-2017 ότι: «το αντικείμενο του αιτήματός σας εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας».

Στη συνέχεια η Γ. Πετρής ΑΤΕ επανέρχεται με νέο αίτημα (αρ. πρωτ. 284/29-11-2017) στο Δασαρχείο αρ. πρωτ. 300725/29-11-2017) με θέμα: Εγκατάσταση κ. Μαλλίρη Γεωργίου στο δασικό τίμημα της δημόσιας λατομικής περιοχής στη θέση Κοκκινόβραχος.

Σε απάντηση το Δασαρχείο της Καλαμάτας με το αρ. πρωτ. 300725/1-12-2017 λέει, ότι: «μέχρι και σήμερα δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο αντάλλαγμα χρήσης και ο μισθωτής δεν έχει εγκατασταθεί σε αυτή με σχετικό Πρωτόκολλο Εγκατάστασης από την υπηρεσία μας».

Απ’ αυτές τις απαντήσεις δεν προκύπτει πουθενά ότι έχει αφαιρεθεί η άδεια από το λατομείο του κ. Μαλλίρη και αναρωτιέμαι πώς αυτό δεν το αντελήφθη η Οικονομική Επιτροπή.

Όταν μάλιστα είναι γνωστό σε όλους ότι η νόμιμη λειτουργία των λατομείων αποδεικνύετε από έγγραφα της Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου, Τμήμα Φυσικών Πόρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αυτή η υπηρεσία υπολογίζει και βεβαιώνει τα μισθώματα πάγια και αναλογικά τέλη και γενικώς διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις των λατομείων για αυτό και για όλες τις χρονιές απαντά η ίδια η αρμόδια υπηρεσία. Με βάση τα έγγραφα που υπάρχουν αποδεικνύεται ότι ποια λατομεία είναι νομίμως λειτουργούντα συνεπώς επιβεβαιώνεται ότι η απόφαση που ελήφθη από την Οικονομική Επιτροπή είναι λάθος και άκυρη διότι στηρίζεται σε ψευδή δεδομένα αφού υπήρχαν και υπάρχουν νομίμως λειτουργούντα στη Μεσσηνία λατομεία τα οποία βρίσκονται σε πολύ μικρότερη απόσταση από το λατομείο Παραδείσιων συνεπώς δεν τεκμηριώνεται η νομιμότητα της έγκρισης των επιπλέον χρημάτων λόγω του «πρόσθετου μεταφορικού έργου»!!!

Επιπλέον:

1) Είναι αδιανόητο να γίνεται αποδεκτός αυτός ο ισχυρισμός όταν ακόμη για το λιμενικό έργο του Αγίου Ανδρέα (Λογγάς) ο εργολάβος χρησιμοποιεί υλικά από τα αποθέματα του κ. Ντέρου και να δέχεται η Ο.Ε. και ο Περιφερειάρχης τον ισχυρισμό ότι το 2014 έως 2020 δεν μπορούσε να βρει υλικά η συγκεκριμένη εταιρεία από τα αποθέματα του κ. Ντέρου στο Κατσαρού το οποίο μάλιστα έχει μικρότερη απόσταση από του κ. Μαλλίρη.

2) Είναι επίσης αδιανόητο να γίνεται αποδεκτός αυτός ο ισχυρισμός όταν ο κ. Περιφερειάρχης γνωρίζει πολύ καλλίτερα απ’ όλους μας, ότι η εργολαβία που είχε ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ για ασφαλτοστρώσεις το 2018 και το 2019 -ως δήμαρχος Καλαμάτας τότε-, έπαιρνε όλα τα υλικά από το λατομείο του κ. Μαλλίρη και σήμερα να γίνεται αποδεκτή τον κ. Περιφερειάρχη και την Ο.Ε. η εισήγηση που λέει ότι το λατομείο Μαλλίρη δεν είχε άδεια λειτουργίας τότε!!!

3) Οφείλει ο κ. Νίκας να απαντήσει, γιατί έχει διχογνωμία για τον κ. Μαλλίρη σε σχέση με το ύψος των τελών που όφειλε ο κ. Μαλλίρης στον Δήμο Καλαμάτας όταν ήταν Δήμαρχος ο κ. Νίκας και μάλιστα πληροφορηθήκαμε ότι του είχε δεσμεύσει και λογαριασμό. Δηλαδή ζητούσε χρήματα ο κ. Νίκας ως Δήμαρχος από ένα παράνομο λατομείο;

4) Είναι επίσης αδιανόητο να γίνεται αποδεκτός αυτός ο ισχυρισμός του επιβλέποντος μηχανικού ότι δεν γνωρίζει αν η εν λόγω εταιρεία είχε χρησιμοποιήσει ποσότητα υλικών από εκσκαφές από την περιοχή του έργου στο Πεταλίδι, όταν όλοι που περνούσαμε βλέπαμε πως εκεί υπήρχαν και δούλευαν μηχανήματα  τα οποία έχουν κατεβάσει κυριολεκτικά ένα λόφο  και  έσπαζαν  πέτρες.

 Το θέμα είναι ακόμη πιο σοβαρό  διότι  είναι γνωστό ότι :

α) Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Μεσσηνίας είχε εισηγηθεί πρόστιμο αρ. πρωτ. 332/2-11-2018 στην εν λόγω εταιρεία γι’ αυτές τις παράνομες εργασίες της. Ο τότε Περιφερειάρχης κ. Τατούλης, με βάση αυτή την απόφαση επιβάλλει πρόστιμο 8.000 € «για την απόληψη και χρήση γαιωδών και αδρανών υλικών από υπαίθριες εκτάσεις για τις ανάγκες του έργου» και μάλιστα η απόφαση λέει ότι η υπόθεση πρέπει να διαβιβαστεί: 1. Στην επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου για ενέργειες αρμοδιότητάς της. 2. Στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας.

β) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δια της Ειδικής Γραμματείας της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας είχε στις 13-5-2019 επιβάλλει πρόστιμο 20.000 € κατά της Γ. Πετρής ΑΤΕ για παράνομη εξόρυξη, απόληψη και επεξεργασία αδρανών υλικών στη θέση «Κουτσουβέρια» Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου Δ.Ε. Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης, Νομού Μεσσηνίας και μάλιστα και η απόφαση αυτή λέει ότι η υπόθεση πρέπει να διαβιβαστεί: 1. Στην επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου για ενέργειες αρμοδιότητάς της. 2. Στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας.

Συνεπώς όλα αυτά είναι σε γνώση και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, αλλά και της Περιφερειακής Αρχής.

Οι «δικολαβικές» και ανακριβείς απαντήσεις που πήραμε σε όλες αυτές τις αποκαλύψεις που κάναμε επιβεβαιώνουν ότι η απόφαση του κ. Περιφερειάρχη και της Οικονομικής Επιτροπής να δώσουν επιπλέον δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ στην εταιρεία «Γ. Πετρής ΑΤΕ» είναι και σκανδαλώδης αλλά και στηρίζεται σε ψευδή δεδομένα.

5) Το ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί στον κ. Γόντικα τα τιμολόγια και τα δελτία αποστολής για να ελεγχθούν οι ποσότητες των υλικών που μετέφερε η εταιρεία από το λατομείο των Παραδεισίων, αποτελεί μείζον θέμα πολιτικής και ηθικής τάξης.

6) Δεν απαντήθηκε ούτε από την υπηρεσία ούτε από την Περιφερειακή Αρχή αν εφαρμόστηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών 18/2014 (ΑΔΑ: Ω8ΘΛ1-ΤΘΥ) με την υπογραφή του τότε Υπουργού Υποδομών κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η οποία λέει στη σελ. 4 ότι «Κατά συνέπεια, όταν αξιοποιούνται τα βραχώδη προϊόντα εκσκαφών του έργου, η δαπάνη εξόρυξης δεν πρέπει να τιμολογείται δύο φορές (μια φορά στις εκσκαφές και εκ νέου στην παραγωγή των αδρανών που είναι ενσωματωμένη στα οικεία άρθρα του τιμολογίου). Επιπρόσθετα, τα προϊόντα αυτά δεν μεταφέρονται στους προβλεπόμενους από τη ΜΠΕ αποθεσιοθαλάμους, αλλά στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου (σπαστηροτριβείο).

Το ανωτέρω έγγραφο το καταθέτω στο Προεδρείο.

Δηλαδή με απλά λόγια δεν παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αποφάσισε να δώσει στην εταιρεία Γ. Πετρής ΑΤΕ τα επιπλέον 2.100.000 €, πόση ποσότητα υλικών χρησιμοποίησε από τις εξορύξεις που έκανε στην περιοχή του έργου και τις νόμιμες και τις παράνομες, διότι αυτές οι ποσότητες πρέπει να αφαιρεθούν, όπως λέει η ανωτέρω εγκύκλιος.

Επομένως η υπηρεσία πρέπει να μας αποδείξει αν έχει συμμορφωθεί με την εγκύκλιο και να κάνει διαχωρισμό των υλικών που παρήχθησαν στο εργοτάξιο και να μειώσει τις τιμές αυτών σύμφωνα με τα ανωτέρω.

7) Τέλος και πολύ σοβαρό. Ακόμη και αν όλα αναφέρω πιο πάνω είναι λάθος, που δεν είναι φυσικά. Οφείλετε να απαντήσετε, γιατί πληρώθηκε για το τονοχιλιόμετρο με υπερδιπλάσια τιμή από αυτή που ορίζει το κρατικό τιμολόγιο.!!!

 Συγκεκριμένα, με βάση τα ΦΕΚ 363/19-2-2013 και 1746/19-5-2017 οι τιμές μονάδας για εκτός πόλεως και με οδούς καλής βατότητας και απόσταση μεγαλύτερη των 5 χλμ. πρέπει να πληρώνεται με 0,19 € το τονοχιλιόμετρο εσείς αποφασίσατε να αποζημιωθεί με 0,40 € το τονοχιλιόμετρο. Όταν μάλιστα ο νόμος ορίζει ότι η εφαρμογή του κρατικού τιμολογίου είναι υποχρεωτική για όλους!!!

Δηλαδή  συμπερασματικά  ακόμη  και αν κάνουμε σε όλα λάθος που δεν κάνουμε φυσικά   και υπάρχουν όλα τα τιμολόγια και έπρεπε να τον αποζημιώσετε  ,ακόμη και σε αυτή τη περίπτωση έπρεπε να πάρει 1εκατ.   και εσείς του δώσατε 2εκατ. !!! Δηλαδή χαρίσατε στην εταιρεία πάνω από 1 εκατ. ευρώ!!! Αυτό είναι μείζον ζήτημα και μόνο για αυτό πρέπει ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ ΤΩΡΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ  και νομίζω ότι  πρέπει να παρέμβει  και  ο Εισαγγελέας.

 Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ  ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥ   

ΕΝΩ Ο ΣΩΣΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ :

5.670.761,54

*

0,19

*

0,62

.=

668.015,71

169.544,46

*

0,19

*

0,64

.=

20.616,61

688.632,32

ΓΕ+ΟΕ   18%

123.953,82

812.586,13

ΔΕΗ

17.083,50

ΣΥΝΟΛΟ

829.669,63

ΦΠΑ 24%

199.120,71

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  ΜΕ ΦΠΑ

1.028.790,34

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.142.461,03

ΔΙΑΦΟΡΑ

1.113.670,69

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΣΥΠ ΤΑ ΕΞΗΣ :

1. Να ανακληθεί η συγκεκριμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 2. Να μην προχωρήσει καμία πληρωμή πριν μας δοθούν να ελέγξουμε όλα τα τιμολόγια αγοράς των υλικών που έχει ο εργολάβος ώστε να δούμε τις ποσότητες που προκύπτουν ότι μετέφερε από το λατομείο των Παραδεισίων.

3. Να διερευνηθούν όλες οι αποκαλύψεις και να γίνει ένορκη διοικητική εξέταση ώστε να αποκαλυφθεί ποιοι ευθύνονται για τα ψευδή δεδομένα ότι δήθεν δεν μπορούσε να πάρει υλικά από πιο κοντινή απόσταση δηλαδή, είτε από τα αποθέματα του λατομείου του κ. Ντέρου στου Κατσαρού, είτε από το λατομείο του κ. Μαλίρη στο Γαρδίκι.

4. Να πληρωθεί ο εργολάβος γι’ αυτά που μετέφερε από τα Παραδείσια αφού όμως αφαιρεθούν όμως οι ποσότητες των υλικών που χρησιμοποίησε απ’ την περιοχή του έργου όπως ο νόμος ορίζει.

5. Να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο για το αν έχει κι άλλες επιπλέον απαιτήσεις ο εργολάβος και ποιες είναι αυτές.

 6. Να δεσμευθεί ο Περιφερειάρχης ποιες ενέργειες θα κάνει ι ώστε να προστατεύσει η Περιφερειακή Αρχή το Δημόσιο συμφέρον.

 

19.5.22

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Ενίσχυση ποδοσφαιρικών ενώσεων

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Ενίσχυση ποδοσφαιρικών ενώσεων

κ. Πρόεδρε, κ. Περιφερειάρχη,

Σε δελτίο τύπου στις 17/5 είδαμε την απόφαση για ενίσχυση των ποδοσφαιρικών ενώσεων Πελοποννήσου με το ποσό των 5.000 ευρώ έκαστη.

Για την ενίσχυση αυτή κανείς δεν είχε ενημερωθεί και καμιά αιτιολόγηση δεν υπήρξε, αλλά καλύφθηκε κάτω από τον γενικό τίτλο “Για την κάλυψη αναγκών τους“.

Επειδή θεωρούμε ότι τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια και ότι η διαχείριση του δημοσίου χρήματος πρέπει να είναι διαφανής και αιτιολογημένη, ανεξαρτήτως ποσού, ρωτάμε:

1)      Ποιες είναι οι ανάγκες που θα καλύψουν οι 5.000 ευρώ;

2)      Γιατί δεν αναφέρθηκαν οι ανάγκες αυτές στην απόφαση;

 

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι

Θανάσης Πετράκος

Δημοσθένης Δρούγκας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Τι θα πράξει η Περιφέρεια για τη χρηματοδότηση των Δασαρχείων

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Τι θα πράξει η Περιφέρεια για τη χρηματοδότηση των Δασαρχείων

Κ. Πρόεδρε κ. Περιφερειάρχη,

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην προχθεσινή συνεδρίαση του συντονιστικού τοπικού οργάνου του Δήμου Καλαμάτας, ο Δασάρχης Μεσσηνίας κ. Σπύρος Κατσίποδας τόνισε ότι η πολιτεία χρηματοδοτεί το Δασαρχείο Μεσσηνίας με 19.000 ευρώ!!!

Κύριε Περιφερειάρχη, αυτή η τραγική κατάσταση που υπάρχει στη Μεσσηνία είναι μια πραγματικότητα και για όλους τους Νομούς της Περιφέρειας. Είναι σαφές ότι με αυτή την ανεπαρκέστατη χρηματοδότηση κανένα Δασαρχείο δεν μπορεί να συντηρήσει και να καθαρίσει τους βασικούς δασικούς δρόμους εν όψει της θερινής αντιπυρικής περιόδου.

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση, παρά τις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές, δεν έχει βγάλει κανένα συμπέρασμα και συνεχίζει την καταστροφική πολιτική της υποχρηματοδότησης των Δασαρχείων.

Με βάση τα ανωτέρω σας ρωτάμε:

1) Τι ενέργειες έχει κάνει η Ένωση Περιφερειών ώστε να πιεστεί η κυβέρνηση και να χρηματοδοτήσει επαρκώς τα Δασαρχεία για να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους;

2) Αν προτίθεται η περιφέρεια να ενισχύσει και χρηματοδοτικά και με μηχανήματα τα Δασαρχεία των πέντε νομών, όπως ζήτησε ο Δασάρχης Μεσσηνίας για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, και αν ναι, με τι ποσό θα χρηματοδοτήσετε τα Δασαρχεία κάθε νομού της Περιφέρειάς μας.

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου»

Θανάσης Πετράκος

Δημοσθένης Δρούγκας

9.5.22

Στον “αέρα” οι αγροτικές επιδοτήσεις 2,5 δις ευρώ

 

Στον “αέρα” οι αγροτικές επιδοτήσεις 2,5 δις ευρώ 

Για άλλη μία φορά, η “Κυβέρνηση των Αρίστων” ξεδίπλωσε τις ικανότητες της.

Λειτουργώντας με κριτήριο τα οικονομικά οφέλη “ημέτερων” επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ομίλων, έχει θέσει σε δοκιμασία την αξιόπιστη και έγκαιρη πληρωμή αγροτικών επιδοτήσεων ύψους 2,5 δις ευρώ.

Κάθε χρόνο, 650.000 περίπου Έλληνες παραγωγοί, προκειμένου να κατοχυρώσουν άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις ύψους 2,5 δις υποβάλλουν ηλεκτρονικά την γνωστή Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.

Φέτος, για το έτος 2022, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης άλλαξε ο ανάδοχος που παρείχε την ηλεκτρονική εφαρμογή – πλατφόρμα, για την συγκέντρωση και επεξεργασία των αιτήσεων των παραγωγών.

Επελέγη μία νέα πλατφόρμα με άγνωστες διαδικασίες και αγνώστου επίσης κόστους.

Σε συνεργασία δε με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυτή ανέβηκε στο κυβερνητικό νέφος gov.gr χωρίς όπως φαίνεται να έχει “τεσταριστεί”.

Παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις του Υπουργού

- Η πλατφόρμα eae.opekepe.gov.gr δεν μπορεί να υποδεχτεί με πληρότητα και ασφάλεια τις δηλώσεις των παραγωγών.

- Ο αρμόδιος οργανισμός των πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι άφαντος.

Η σχετική ετήσια εγκύκλιος με οδηγίες προς τους παραγωγούς δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί.

- Τα χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης του έργου στενεύουν επικίνδυνα. Οι παρατάσεις (μέχρι Ιούλιο…..) είναι αναπόφευκτες.

Συνέπεια των παραπάνω, οι κίνδυνοι

α) για την ορθή και αξιόπιστη απόδοση των επιδοτήσεων στους δικαιούχους και

β) για την έγκαιρη πληρωμή της προκαταβολής και της εξόφλησης το Φθινόπωρο

είναι μεγάλοι και προφανείς.

 

Κύριε Μητσοτάκη και κυρίες και κύριοι υπουργοί,

Για άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι προκειμένου να εξυπηρετήσετε συμφέροντα ημετέρων θυσιάζετε τα συμφέροντα των Ελλήνων παραγωγών.

Χωρίς αίσθηση ευθύνης στους Έλληνες παραγωγούς αυτοσχεδιάζετε και λειτουργείτε σαν μαθητευόμενοι μάγοι.

Οι παραγωγοί της Χώρας δεν θα δεχθούν να είναι τα θύματα ενός πολέμου “αναδόχων”.

Σας καλούμε να λάβετε άμεσα, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την νόμιμη, ομαλή και διαφανή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης και επεξεργασίας των Δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης.

Να είστε δε σίγουροι, θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη κάθε ζημίας που ήθελε προκύψει από τους χειρισμούς σας και θα λογοδοτήσετε πολιτικά και ποινικά.

 

Το Γραφείο Τύπου

Μετάφραση