27.2.23

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ανάκληση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (17/1/2023) για την τροποποίηση της Π.Σ. του έργου Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (17/1/2023) για την τροποποίηση της Π.Σ. του έργου Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών με προϋπολογισμό 3.286.000 ευρώ, στα πλαίσια συμμόρφωσης της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την απόφαση του ΣτΕ και τον Νόμο».

Κύριε Πρόεδρε κύριε Περιφερειάρχη κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Παρότι:

 1) Με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκαν, οριστικά και αμετάκλητα, αντισυνταγματικές οι κυβερνητικές ρυθμίσεις που αφορούν:

α) στον τρόπο συγκρότησης των Οικονομικών Επιτροπών των ΟΤΑ

β) στη μεταβίβαση σημαντικών αρμοδιοτήτων από τα Συμβούλια στις Οικονομικές Επιτροπές.

Και γ) Κρίθηκαν όλες οι αποφάσεις των Οικονομικών Επιτροπών άκυρες μετά τις 2/12/2022

2. Ψηφίστηκε στις 17/1/2023 Νόμος ο οποίος ορίζει ότι όλες οι Προγραμματικές Συμβάσεις από τις 2/12/2022 και μετά πρέπει να έρχονται προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Παρόλα αυτά η Περιφερειακή Αρχή δεν συμμορφώνεται ούτε με την απόφαση του Σ.τ.Ε. ούτε με το Νόμο ούτε με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα: 1. Στις 17/1/2023αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή με Αρ. Απ.73 (ΑΔΑ 6ΨΨΨ7ΛΙ-479) την «τροποποίηση της Π.Σ. του έργου Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών με προϋπολογισμό 3.286.000 ευρώ» χωρίς να φέρει το θέμα στη συνέχεια προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο όπως ο Νόμος ορίζει.

2. Στις 1/2/2023 σε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με διευθύνσεις Τεχνικών Έργων συζητήθηκε και η εξέλιξη στη διαδικασία των 4 έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” – σε Νεμέα στην Κορινθία, Λυγουριό στην Αργολίδα, Μαντίνειες και Φιλιατρά στη Μεσσηνία – με την επισήμανση ότι η δημοπράτησή τους θα πρέπει να έχει γίνει πριν από το Πάσχα.

Τονίζουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει το έργο της ανάπλασης πλατείας Φιλιατρών και κυρίως τη μελέτη την έχει απορρίψει δυο φορές το Υπουργείο Πολιτισμού και νέα μελέτη δεν έχει εγκριθεί.

Επιπλέον τονίζουμε ότι επειδή οι προγενέστερες αποφάσεις των οικονομικών επιτροπών (Δήμου Τριφυλίας - περιφέρειας Πελοποννήσου) αναφέρονταν ρητά στη μελέτη που ακυρώθηκε δις από την Υπηρεσία νεότερων μνημείων, παύουν να έχουν ισχύ. Εν προκειμένω, εφόσον μεσολάβησε η απόφαση του ΣτΕ εκ της οποίας προέκυψε αλλαγή στη νομολογία, πλέον τις προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνει το ΠεΣυ. Συνεπώς η τελευταία απόφαση (Αρ. Απ. 73 ) της οικονομικής επιτροπής Πελοποννήσου είναι Άκυρη.

 

3. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στην συνεδρίαση του την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 αφού συζήτησε το θέμα «Σχετικά με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την ανάπλαση της πλατείας Φιλιατρών» και έλαβε υπόψη του την ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών αποφάσισε κατά πλειοψηφία με ψήφους 20 υπέρ έναντι 18 κατά τα εξής:

1.    Τα αρμόδια συλλογικά όργανα της Περιφέρειας Πελοποννήσου να ακυρώσουν κάθε απόφαση τους που αφορά τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Τριφυλίας για την ανάπλαση της πλατείας Φιλιατρών, προϋπολογισμού ύψους 3.286.000 ευρώ υπογραφή προγραμματικής σύμβασης.

2.    Τα αρμόδια συλλογικά όργανα της Περιφέρειας Πελοποννήσου να ακυρώσουν κάθε απόφαση τους που αφορά την Προγραμματική Σύμβαση “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

3. Μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων να ανακληθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με τέσσερα (4) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: "Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου", και ειδικότερα για το αρ. πρωτ. 376866/01-11-2022 αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ», για την εκπόνηση των επιμέρους μελετών που απαιτούνται για την «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ».

4. Αποδέχεται την ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών η οποία τονίζει: «Για ενάμιση χρόνο η πόλη μας είναι αναστατωμένη από μια μελέτη, (την 6/2021, με τον Φαραωνικό προϋπολογισμό των 3.286.000 ευρώ, για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Φιλιατρών), που συνάντησε την αντίθεση της τοπικής κοινωνίας, του Κοινοτικού και του Δημοτικού Συμβουλίου και απορρίφθηκε δύο φορές από την αρμόδια υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.

Μετά την εκ νέου απόρριψη από το ΥΠ.ΠΟ της 6/2021 μελέτης του Δήμου Τριφυλίας, η Περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου ανέθεσε στον αναπτυξιακό οργανισμό ΜΟΡΙΑΣ με προκλητικές αμοιβές τεχνικών συμβούλων, τη σύνταξη νέας μελέτης, ώστε να κατασκευαστεί το έργο «ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών προϋπολογισμού 3.286.000 ευρώ».

Με δεδομένα ότι:

Δεν υπάρχει καμία δημόσια διαβούλευση, ούτε αποφάσεις συλλογικών οργάνων (Κοινοτικό Συμβούλιο Φιλιατρών, Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας) για το έργο.

Η Προγραμματική Σύμβαση του 2021, μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, αναφέρεται στην υλοποίηση της απορριφθείσας και άκυρης πλέον μελέτης με αριθμό 6/2021 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας.

Αρμοδιότητα σύνταξης νέας μελέτης από την Περιφέρεια, προϋποθέτει νέα προγραμματική σύμβαση επ’ αυτού.

Στο ΣτΕ έχει οριστεί δικάσιμος μετά από προσφυγή αιρετών και ενεργών πολιτών της τοπικής κοινωνίας των Φιλιατρών.

Η πόλη των Φιλιατρών έχει ανάγκη λειτουργικών και αισθητικών παρεμβάσεων στον αστικό της ιστό, που είναι συμβατές και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης καθώς και ήπιων παρεμβάσεων στο χώρο της πλατείας.

5. Απαιτεί αποδεχόμενο τις ομόφωνες προτάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών:

Α) Τον προσδιορισμό του φυσικού αντικειμένου του έργου, ως εξής: “Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση – Αναζωογόνηση του κέντρου των Φιλιατρών”, όπως αναφέρει και η σχετική πρόσκληση του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” ΑΤ.Ο6. (ενδεικτικά: ήπιες παρεμβάσεις στην Κεντρική Πλατεία (Καποδιστρίου) Φιλιατρών, Συντήρηση – ανάδειξη Φλωρεντιανού σιντριβανιού Πλατείας Καποδιστρίου. Δίκτυο διαδρομών ποδηλάτου – πεζοδρόμια και πεζοδρομήσεις. Ανακαίνιση ιστορικών κτιρίων: Δημαρχείο – Ρολόι, Παλαιό Λύκειο, Παλιά Δεξαμενή. Ανακαίνιση και λειτουργία εργαστηρίου Αγροτικού Ινστιτούτου Φιλιατρών (ΑΙΦ) – Αναβάθμιση χώρου Αγροκηπίου και δημιουργία πάρκου φυσικής ιστορίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ).

Β) Νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Τριφυλίας και Περιφέρειας Πελοποννήσου με βάση τα παραπάνω

Επειδή όπως προκύπτει από όλα τα ανωτέρω η Περιφερειακή Αρχή και ιδιαίτερα ο κ. Περιφερειάρχης συνεχίζει να λειτουργεί αγνοώντας προκλητικά την όχι μόνο σημαντική αυτή απόφαση του ΣτΕ και τις αποφάσεις του ΠΕΣΥΠ αλλά αγνοείται προκλητικά και το Νόμο και το Υπουργείο Πολιτισμού προτείνουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου να αποφασίσει τα εξής:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2            Επικαιροποιεί και επαναβεβαιώνει την απόφαση του της 29ης Νοεμβρίου 2022

3            Το Πε.Συ. Πελοποννήσου θεωρεί ΑΚΥΡΗ την υπ’ αρ. 73/17.1.2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «περί τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Τριφυλίας, για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Φιλιατρών» για τι βάση του Νόμου 5013/2023 άρθρου 35, σε εφαρμογή της υπ’αρ.2377/2022 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, η Αρμοδιότητα για την ψήφιση των Προγραμματικών Συμβάσεων ανήκει στο Περιφερειακό Συμβούλιο,

4            Ζητά από τον κ. Περιφερειάρχη και την Περιφερειακή Αρχή, να καταθέσει προς συζήτηση και ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νέο Σχέδιο Προγραμματικής για το ανωτέρω έργο ενσωματώνοντας το περιεχόμενο των σχετικών Αποφάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Φιλιατρών, του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Δηλαδή με το περιεχόμενο του έργου και με την νέα μελέτη, όπως αυτά περιγράφονται στις εν λόγω Αποφάσεις των Αρμοδίων Συλλογικών Οργάνων και όχι με την απορριφθείσα μελέτη.

5            Ζητά από τον κύριο Περιφερειάρχη να ακυρώσει κάθε διαδικασία δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Φιλιατρών», σεβόμενος την νομιμότητα και την ισχυρή βούληση των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου και της Περιφέρειας.

Η ΑΤ06 πρόσκληση του Α. Τρίτσης για "Αστική Αναζωογόνηση" από 20.7.2020 που βγήκε και μετά από 4 τροποποιήσεις, διατηρεί ως προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων 31.12.2023, δεν έχει δοθεί παράταση. Επομένως το έως το Πάσχα να έχει δημοπρατηθεί η πλατεία Φιλιατρών δεν προκύπτει από πουθενά, ενώ 2 1/2 χρόνια παίζουν....καθυστέρηση και εκβιασμό. Σύμφωνα με την πρόσκληση μπορεί να δοθεί παράταση ολοκλήρωσης μετά από αιτιολογημένη πρόταση Περιφέρειας....

6            Απαιτεί αποδεχόμενο τις ομόφωνες προτάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών:

Α) Τον προσδιορισμό του φυσικού αντικειμένου του έργου, ως εξής: “Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση – Αναζωογόνηση του κέντρου των Φιλιατρών”, όπως αναφέρει και η σχετική πρόσκληση του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” ΑΤ.Ο6. (ενδεικτικά: ήπιες παρεμβάσεις στην Κεντρική Πλατεία (Καποδιστρίου) Φιλιατρών, Συντήρηση – ανάδειξη Φλωρεντιανού σιντριβανιού Πλατείας Καποδιστρίου. Δίκτυο διαδρομών ποδηλάτου- πεζοδρόμια και πεζοδρομήσεις. Ανακαίνιση ιστορικών κτιρίων: Δημαρχείο – Ρολόι, Παλαιό Λύκειο, Παλιά Δεξαμενή. Ανακαίνιση και λειτουργία εργαστηρίου Αγροτικού Ινστιτούτου Φιλιατρών (ΑΙΦ) – Αναβάθμιση χώρου Αγροκηπίου και δημιουργία πάρκου φυσικής ιστορίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης).

Β) Νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Τριφυλίας και Περιφέρειας Πελοποννήσου με βάση τα παραπάνω.

  με προϋπολογισμό 3.286.000 ευρώ, στα πλαίσια συμμόρφωσης της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την απόφαση του ΣτΕ και τον Νόμο».

Κύριε Πρόεδρε κύριε Περιφερειάρχη κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Παρότι:

 1) Με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκαν, οριστικά και αμετάκλητα, αντισυνταγματικές οι κυβερνητικές ρυθμίσεις που αφορούν:

α) στον τρόπο συγκρότησης των Οικονομικών Επιτροπών των ΟΤΑ

β) στη μεταβίβαση σημαντικών αρμοδιοτήτων από τα Συμβούλια στις Οικονομικές Επιτροπές.

Και γ) Κρίθηκαν όλες οι αποφάσεις των Οικονομικών Επιτροπών άκυρες μετά τις 2/12/2022

2. Ψηφίστηκε στις 17/1/2023 Νόμος ο οποίος ορίζει ότι όλες οι Προγραμματικές Συμβάσεις από τις 2/12/2022 και μετά πρέπει να έρχονται προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Παρόλα αυτά η Περιφερειακή Αρχή δεν συμμορφώνεται ούτε με την απόφαση του Σ.τ.Ε. ούτε με το Νόμο ούτε με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα: 1. Στις 17/1/2023αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή με Αρ. Απ.73 (ΑΔΑ 6ΨΨΨ7ΛΙ-479) την «τροποποίηση της Π.Σ. του έργου Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών με προϋπολογισμό 3.286.000 ευρώ» χωρίς να φέρει το θέμα στη συνέχεια προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο όπως ο Νόμος ορίζει.

2. Στις 1/2/2023 σε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με διευθύνσεις Τεχνικών Έργων συζητήθηκε και η εξέλιξη στη διαδικασία των 4 έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” – σε Νεμέα στην Κορινθία, Λυγουριό στην Αργολίδα, Μαντίνειες και Φιλιατρά στη Μεσσηνία – με την επισήμανση ότι η δημοπράτησή τους θα πρέπει να έχει γίνει πριν από το Πάσχα.

Τονίζουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει το έργο της ανάπλασης πλατείας Φιλιατρών και κυρίως τη μελέτη την έχει απορρίψει δυο φορές το Υπουργείο Πολιτισμού και νέα μελέτη δεν έχει εγκριθεί.

Επιπλέον τονίζουμε ότι επειδή οι προγενέστερες αποφάσεις των οικονομικών επιτροπών (Δήμου Τριφυλίας - περιφέρειας Πελοποννήσου) αναφέρονταν ρητά στη μελέτη που ακυρώθηκε δις από την Υπηρεσία νεότερων μνημείων, παύουν να έχουν ισχύ. Εν προκειμένω, εφόσον μεσολάβησε η απόφαση του ΣτΕ εκ της οποίας προέκυψε αλλαγή στη νομολογία, πλέον τις προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνει το ΠεΣυ. Συνεπώς η τελευταία απόφαση (Αρ. Απ. 73 ) της οικονομικής επιτροπής Πελοποννήσου είναι Άκυρη.

 

3. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στην συνεδρίαση του την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 αφού συζήτησε το θέμα «Σχετικά με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την ανάπλαση της πλατείας Φιλιατρών» και έλαβε υπόψη του την ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών αποφάσισε κατά πλειοψηφία με ψήφους 20 υπέρ έναντι 18 κατά τα εξής:

1.    Τα αρμόδια συλλογικά όργανα της Περιφέρειας Πελοποννήσου να ακυρώσουν κάθε απόφαση τους που αφορά τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Τριφυλίας για την ανάπλαση της πλατείας Φιλιατρών, προϋπολογισμού ύψους 3.286.000 ευρώ υπογραφή προγραμματικής σύμβασης.

2.    Τα αρμόδια συλλογικά όργανα της Περιφέρειας Πελοποννήσου να ακυρώσουν κάθε απόφαση τους που αφορά την Προγραμματική Σύμβαση “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

3. Μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων να ανακληθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με τέσσερα (4) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: "Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου", και ειδικότερα για το αρ. πρωτ. 376866/01-11-2022 αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ», για την εκπόνηση των επιμέρους μελετών που απαιτούνται για την «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ».

4. Αποδέχεται την ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών η οποία τονίζει: «Για ενάμιση χρόνο η πόλη μας είναι αναστατωμένη από μια μελέτη, (την 6/2021, με τον Φαραωνικό προϋπολογισμό των 3.286.000 ευρώ, για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Φιλιατρών), που συνάντησε την αντίθεση της τοπικής κοινωνίας, του Κοινοτικού και του Δημοτικού Συμβουλίου και απορρίφθηκε δύο φορές από την αρμόδια υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.

Μετά την εκ νέου απόρριψη από το ΥΠ.ΠΟ της 6/2021 μελέτης του Δήμου Τριφυλίας, η Περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου ανέθεσε στον αναπτυξιακό οργανισμό ΜΟΡΙΑΣ με προκλητικές αμοιβές τεχνικών συμβούλων, τη σύνταξη νέας μελέτης, ώστε να κατασκευαστεί το έργο «ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών προϋπολογισμού 3.286.000 ευρώ».

Με δεδομένα ότι:

Δεν υπάρχει καμία δημόσια διαβούλευση, ούτε αποφάσεις συλλογικών οργάνων (Κοινοτικό Συμβούλιο Φιλιατρών, Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας) για το έργο.

Η Προγραμματική Σύμβαση του 2021, μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, αναφέρεται στην υλοποίηση της απορριφθείσας και άκυρης πλέον μελέτης με αριθμό 6/2021 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας.

Αρμοδιότητα σύνταξης νέας μελέτης από την Περιφέρεια, προϋποθέτει νέα προγραμματική σύμβαση επ’ αυτού.

Στο ΣτΕ έχει οριστεί δικάσιμος μετά από προσφυγή αιρετών και ενεργών πολιτών της τοπικής κοινωνίας των Φιλιατρών.

Η πόλη των Φιλιατρών έχει ανάγκη λειτουργικών και αισθητικών παρεμβάσεων στον αστικό της ιστό, που είναι συμβατές και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης καθώς και ήπιων παρεμβάσεων στο χώρο της πλατείας.

5. Απαιτεί αποδεχόμενο τις ομόφωνες προτάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών:

Α) Τον προσδιορισμό του φυσικού αντικειμένου του έργου, ως εξής: “Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση – Αναζωογόνηση του κέντρου των Φιλιατρών”, όπως αναφέρει και η σχετική πρόσκληση του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” ΑΤ.Ο6. (ενδεικτικά: ήπιες παρεμβάσεις στην Κεντρική Πλατεία (Καποδιστρίου) Φιλιατρών, Συντήρηση – ανάδειξη Φλωρεντιανού σιντριβανιού Πλατείας Καποδιστρίου. Δίκτυο διαδρομών ποδηλάτου – πεζοδρόμια και πεζοδρομήσεις. Ανακαίνιση ιστορικών κτιρίων: Δημαρχείο – Ρολόι, Παλαιό Λύκειο, Παλιά Δεξαμενή. Ανακαίνιση και λειτουργία εργαστηρίου Αγροτικού Ινστιτούτου Φιλιατρών (ΑΙΦ) – Αναβάθμιση χώρου Αγροκηπίου και δημιουργία πάρκου φυσικής ιστορίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ).

Β) Νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Τριφυλίας και Περιφέρειας Πελοποννήσου με βάση τα παραπάνω

Επειδή όπως προκύπτει από όλα τα ανωτέρω η Περιφερειακή Αρχή και ιδιαίτερα ο κ. Περιφερειάρχης συνεχίζει να λειτουργεί αγνοώντας προκλητικά την όχι μόνο σημαντική αυτή απόφαση του ΣτΕ και τις αποφάσεις του ΠΕΣΥΠ αλλά αγνοείται προκλητικά και το Νόμο και το Υπουργείο Πολιτισμού προτείνουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου να αποφασίσει τα εξής:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2            Επικαιροποιεί και επαναβεβαιώνει την απόφαση του της 29ης Νοεμβρίου 2022

3            Το Πε.Συ. Πελοποννήσου θεωρεί ΑΚΥΡΗ την υπ’ αρ. 73/17.1.2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «περί τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Τριφυλίας, για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Φιλιατρών» για τι βάση του Νόμου 5013/2023 άρθρου 35, σε εφαρμογή της υπ’αρ.2377/2022 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, η Αρμοδιότητα για την ψήφιση των Προγραμματικών Συμβάσεων ανήκει στο Περιφερειακό Συμβούλιο,

4            Ζητά από τον κ. Περιφερειάρχη και την Περιφερειακή Αρχή, να καταθέσει προς συζήτηση και ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νέο Σχέδιο Προγραμματικής για το ανωτέρω έργο ενσωματώνοντας το περιεχόμενο των σχετικών Αποφάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Φιλιατρών, του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Δηλαδή με το περιεχόμενο του έργου και με την νέα μελέτη, όπως αυτά περιγράφονται στις εν λόγω Αποφάσεις των Αρμοδίων Συλλογικών Οργάνων και όχι με την απορριφθείσα μελέτη.

5            Ζητά από τον κύριο Περιφερειάρχη να ακυρώσει κάθε διαδικασία δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Φιλιατρών», σεβόμενος την νομιμότητα και την ισχυρή βούληση των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου και της Περιφέρειας.

Η ΑΤ06 πρόσκληση του Α. Τρίτσης για "Αστική Αναζωογόνηση" από 20.7.2020 που βγήκε και μετά από 4 τροποποιήσεις, διατηρεί ως προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων 31.12.2023, δεν έχει δοθεί παράταση. Επομένως το έως το Πάσχα να έχει δημοπρατηθεί η πλατεία Φιλιατρών δεν προκύπτει από πουθενά, ενώ 2 1/2 χρόνια παίζουν....καθυστέρηση και εκβιασμό. Σύμφωνα με την πρόσκληση μπορεί να δοθεί παράταση ολοκλήρωσης μετά από αιτιολογημένη πρόταση Περιφέρειας....

6            Απαιτεί αποδεχόμενο τις ομόφωνες προτάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών:

Α) Τον προσδιορισμό του φυσικού αντικειμένου του έργου, ως εξής: “Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση – Αναζωογόνηση του κέντρου των Φιλιατρών”, όπως αναφέρει και η σχετική πρόσκληση του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” ΑΤ.Ο6. (ενδεικτικά: ήπιες παρεμβάσεις στην Κεντρική Πλατεία (Καποδιστρίου) Φιλιατρών, Συντήρηση – ανάδειξη Φλωρεντιανού σιντριβανιού Πλατείας Καποδιστρίου. Δίκτυο διαδρομών ποδηλάτου- πεζοδρόμια και πεζοδρομήσεις. Ανακαίνιση ιστορικών κτιρίων: Δημαρχείο – Ρολόι, Παλαιό Λύκειο, Παλιά Δεξαμενή. Ανακαίνιση και λειτουργία εργαστηρίου Αγροτικού Ινστιτούτου Φιλιατρών (ΑΙΦ) – Αναβάθμιση χώρου Αγροκηπίου και δημιουργία πάρκου φυσικής ιστορίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης).

Β) Νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Τριφυλίας και Περιφέρειας Πελοποννήσου με βάση τα παραπάνω.

 

23.2.23

" Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ" .ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Του Θανάση Πετράκου

 

  Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ" .ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Του Θανάση Πετράκου

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιεύτηκαν πριν λίγες ημέρες για την περίοδο 2011- 2021 είναι απολύτως αποκαλυπτικά της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν  ότι στην δεκαετία αυτή μειώθηκε  ο πρωτογενής τομέας πάνω από 20% !!!.Συγκεκριμένα είχαμε μείωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά 22% και των κτηνοτροφικών 20% ενώ στα αμπέλια είχαμε τρομακτική μείωση 41 % !!!.Το  γιατί δεν είναι δύσκολο  να απαντηθεί . Ο ι αγρότες δεν μπορούν να επιβιώσουν λόγω της τρομακτικής αύξησης του κόστους παραγωγής, της  παντελούς στήριξης και προστασίας από το  κράτος και της υποβάθμισης της ζωής στην ύπαιθρο η οποία στερείται  βασικές παροχές υγείας , παιδείας και πολιτισμού. Αυτά είναι τα   αποτελέσματα   των μνημονιακών και  νεοφιλελεύθερων πολιτικών    τις οποίες αποτελείωσε η ακραία αντιαγροτική νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

  Αλήθεια τι έχουν να πουν μετά την απόλυτη αυτή καταστροφή όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις  που υπερηφανευόταν για την εφαρμογή των μνημονιακών   πολιτικών  και φώναζαν "Βάστα Σόιμπλε " , αλλά και αυτοί που έκαναν το «ΟΧΙ στα μνημόνια» , «Ναι στο 3ο Μνημόνιο»;

Η μείωση του πρωτογενούς τομέα είναι προφανές, ότι μετατρέπει τη χώρα μας, σε χώρα χωρίς στοιχειώδη επάρκεια στα διατροφικά προϊόντα και την καθιστά, χώρα εισαγωγών ακόμη και στη διατροφή της. Μια χώρα όμως στην οποία μειώνεται η παραγωγική της βάση δεν έχει μέλλον.  Εκτός και εάν γίνει , μια  μεγάλη Ανατροπή των ασκούμενων πολιτικών. Εάν υλοποιηθεί μια σοβαρή παραγωγική ανασυγκρότηση  , εάν   η  χώρα αποκτήσει   εθνική πολιτική για τον Αγροτικό τομέα με στόχο την  διατροφική  επάρκεια της χώρας  και την εύκολη πρόσβαση της κοινωνίας σε ποιοτικά , ασφαλή και φθηνά  είδη διατροφής.

Αυτό όμως απαιτεί πολιτικές που θα εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα για τους αγρότες,  τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς.  Απαιτεί πολιτικές που θα μειώνουν πρώτα απ όλα το κόστος παραγωγής( γεωργικά εφόδια,  ενέργεια, πετρέλαιο, ΦΠΑ). Πολιτικές που θα στηρίζουν ουσιαστικά τη Γεωργία ,την κτηνοτροφία την παράκτια αλιεία και συνολικά τον Αγροτικό κόσμο της χώρας ,αλλά , και κλαδικές πολιτικές  ανά προϊόν. Την  ενίσχυση  την ουσιαστική   στήριξη  και δημοκρατική οργάνωση των Συνεταιρισμών .Πολιτικές εξυγίανσης της αγοράς από τα λαμόγια και τα καρτέλ βιομηχάνων και πολυεθνικών αλυσίδων διανομής. Ρύθμιση  των αγροτικών χρεών στις τράπεζες .Παροχή ρευστότητας με  κεφάλαια κίνησης  χαμηλού  κόστους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις   ώστε να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Γενναία χρηματοδότηση της εφαρμοσμένης γεωργικής έρευνας  και καινοτομίας.. Ανάπτυξη  νέων μορφών στις οικονομικές συναλλαγές  όπως οι τοπικές δημοτικές αγορές για την διάθεση των προϊόντων , ώστε να περιοριστούν  οι  ενδιάμεσες παρασιτικές λειτουργίες. Αναζωογόνηση της οικονομικής ζωής υπαίθρου μέσα από την προώθηση και στήριξη της δημιουργίας  βιοτεχνιών και βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας  διατροφικών προϊόντων  . Προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης ,που αποτελούν   κοινωνικό πόρο , κρίσιμο για την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας.

 Επιπλέον απαιτούνται πολιτικές στήριξης  αναζωογόνησης της ζωής στην ύπαιθρο .Αυτο σημαίνει  πρώτα απ όλα  ικανοποιητικές παροχές δημόσιας υγείας και  παιδείας ,αλλά και πολιτισμός, ώστε οι  νέοι να μπορούν να ζήσουν και  να δημιουργήσουν στην ύπαιθρο.     Αν δεν υπάρξει άμεσα   αυτή η  μεγάλη ανατροπή , τότε η Ελλάδα θα καταλήξει σαν μια  χώρα που θα περνάνε τα τελευταία χρόνια της ζωή τους οι Ευρωπαίοι συνταξιούχοι και δυστυχώς θα βγει αληθινή η δραματική κραυγή του Θανάση Βέγγου " Η Ελλάδα πεθαίνει " στο αριστούργημα, του Μέγιστου Θόδωρου Αγγελόπουλου "Το Βλέμμα του Οδυσσέα ".

 

Ο Θανάσης Πετράκος είναι Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου και πρώην βουλευτής Μεσσηνίας

 

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιεύτηκαν πριν λίγες ημέρες για την περίοδο 2011- 2021 είναι απολύτως αποκαλυπτικά της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν  ότι στην δεκαετία αυτή μειώθηκε  ο πρωτογενής τομέας πάνω από 20% !!!.Συγκεκριμένα είχαμε μείωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά 22% και των κτηνοτροφικών 20% ενώ στα αμπέλια είχαμε τρομακτική μείωση 41 % !!!.Το  γιατί δεν είναι δύσκολο  να απαντηθεί . Ο ι αγρότες δεν μπορούν να επιβιώσουν λόγω της τρομακτικής αύξησης του κόστους παραγωγής, της  παντελούς στήριξης και προστασίας από το  κράτος και της υποβάθμισης της ζωής στην ύπαιθρο η οποία στερείται  βασικές παροχές υγείας , παιδείας και πολιτισμού. Αυτά είναι τα   αποτελέσματα   των μνημονιακών και  νεοφιλελεύθερων πολιτικών    τις οποίες αποτελείωσε η ακραία αντιαγροτική νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

  Αλήθεια τι έχουν να πουν μετά την απόλυτη αυτή καταστροφή όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις  που υπερηφανευόταν για την εφαρμογή των μνημονιακών   πολιτικών  και φώναζαν "Βάστα Σόιμπλε " , αλλά και αυτοί που έκαναν το «ΟΧΙ στα μνημόνια» , «Ναι στο 3ο Μνημόνιο»;

Η μείωση του πρωτογενούς τομέα είναι προφανές, ότι μετατρέπει τη χώρα μας, σε χώρα χωρίς στοιχειώδη επάρκεια στα διατροφικά προϊόντα και την καθιστά, χώρα εισαγωγών ακόμη και στη διατροφή της. Μια χώρα όμως στην οποία μειώνεται η παραγωγική της βάση δεν έχει μέλλον.  Εκτός και εάν γίνει , μια  μεγάλη Ανατροπή των ασκούμενων πολιτικών. Εάν υλοποιηθεί μια σοβαρή παραγωγική ανασυγκρότηση  , εάν   η  χώρα αποκτήσει   εθνική πολιτική για τον Αγροτικό τομέα με στόχο την  διατροφική  επάρκεια της χώρας  και την εύκολη πρόσβαση της κοινωνίας σε ποιοτικά , ασφαλή και φθηνά  είδη διατροφής.

Αυτό όμως απαιτεί πολιτικές που θα εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα για τους αγρότες,  τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς.  Απαιτεί πολιτικές που θα μειώνουν πρώτα απ όλα το κόστος παραγωγής( γεωργικά εφόδια,  ενέργεια, πετρέλαιο, ΦΠΑ). Πολιτικές που θα στηρίζουν ουσιαστικά τη Γεωργία ,την κτηνοτροφία την παράκτια αλιεία και συνολικά τον Αγροτικό κόσμο της χώρας ,αλλά , και κλαδικές πολιτικές  ανά προϊόν. Την  ενίσχυση  την ουσιαστική   στήριξη  και δημοκρατική οργάνωση των Συνεταιρισμών .Πολιτικές εξυγίανσης της αγοράς από τα λαμόγια και τα καρτέλ βιομηχάνων και πολυεθνικών αλυσίδων διανομής. Ρύθμιση  των αγροτικών χρεών στις τράπεζες .Παροχή ρευστότητας με  κεφάλαια κίνησης  χαμηλού  κόστους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις   ώστε να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Γενναία χρηματοδότηση της εφαρμοσμένης γεωργικής έρευνας  και καινοτομίας.. Ανάπτυξη  νέων μορφών στις οικονομικές συναλλαγές  όπως οι τοπικές δημοτικές αγορές για την διάθεση των προϊόντων , ώστε να περιοριστούν  οι  ενδιάμεσες παρασιτικές λειτουργίες. Αναζωογόνηση της οικονομικής ζωής υπαίθρου μέσα από την προώθηση και στήριξη της δημιουργίας  βιοτεχνιών και βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας  διατροφικών προϊόντων  . Προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης ,που αποτελούν   κοινωνικό πόρο , κρίσιμο για την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας.

 Επιπλέον απαιτούνται πολιτικές στήριξης  αναζωογόνησης της ζωής στην ύπαιθρο .Αυτο σημαίνει  πρώτα απ όλα  ικανοποιητικές παροχές δημόσιας υγείας και  παιδείας ,αλλά και πολιτισμός, ώστε οι  νέοι να μπορούν να ζήσουν και  να δημιουργήσουν στην ύπαιθρο.     Αν δεν υπάρξει άμεσα   αυτή η  μεγάλη ανατροπή , τότε η Ελλάδα θα καταλήξει σαν μια  χώρα που θα περνάνε τα τελευταία χρόνια της ζωή τους οι Ευρωπαίοι συνταξιούχοι και δυστυχώς θα βγει αληθινή η δραματική κραυγή του Θανάση Βέγγου " Η Ελλάδα πεθαίνει " στο αριστούργημα, του Μέγιστου Θόδωρου Αγγελόπουλου "Το Βλέμμα του Οδυσσέα ".

 

Ο Θανάσης Πετράκος είναι Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου και πρώην βουλευτής Μεσσηνίας

 

13.2.23

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΙΣ  Κ. ΚΑΙ Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

 ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΜΑΘΕΙ  ΝΑ  ΛΕΩ ΨΕΜΜΑΤΑ

ΙΔΟΥ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΕΙΠΑ

Θανάσης Πετράκος

 

https://energypress.gr/news/st-papathanasioy-i-egkatastasi-1000-mw-mpatarion-einai-pros-oras-arketi-na-min-viastoyme-na

10.2.23

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΊΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Η «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» εκφράζει τη συμπαράσταση της στο δίκαιο αγώνα των αγροτών της που αγωνίζονται για να μπορούν να επιβιώσουν και να καλλιεργήσουν τη «μάνα Γή». Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τα δίκαια αιτήματα τους όπως εκφράζονται ανακοινώσεις των Αγροτικών τους Συλλόγων και των Συνεταιρισμών τους για τη : Μείωση του κόστους παραγωγής ,για να μην αυξηθούν οι Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ, για να δοθεί λύση ουσιαστική στην έλλειψη των εργατών γης, για τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής ,για την αλλαγή νομοθετικού πλαισίου του και πλήρη αποζημίωση των ζημιών για αύξηση του αφορολόγητου για αξιοπρεπή ζωή . ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΊΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Η «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» εκφράζει τη συμπαράσταση της  στο δίκαιο αγώνα των αγροτών της   που αγωνίζονται για να μπορούν να επιβιώσουν  και  να καλλιεργήσουν τη  «μάνα  Γή». Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τα δίκαια αιτήματα τους όπως εκφράζονται   ανακοινώσεις  των Αγροτικών τους Συλλόγων και των Συνεταιρισμών τους  για τη : Μείωση του κόστους παραγωγής  ,για να μην αυξηθούν οι Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ, για να δοθεί λύση ουσιαστική στην έλλειψη των εργατών γης, για τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής ,για την αλλαγή νομοθετικού πλαισίου  του και πλήρη αποζημίωση των ζημιών για αύξηση του αφορολόγητου  για αξιοπρεπή ζωή .

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» εκφράζει τη συμπαράσταση της  στο δίκαιο αγώνα των αγροτών της   που αγωνίζονται για να μπορούν να επιβιώσουν  και  να καλλιεργήσουν τη  «μάνα  Γή». Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τα δίκαια αιτήματα τους όπως εκφράζονται   ανακοινώσεις  των Αγροτικών τους Συλλόγων και των Συνεταιρισμών τους  για τη : Μείωση του κόστους παραγωγής  ,για να μην αυξηθούν οι Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ, για να δοθεί λύση ουσιαστική στην έλλειψη των εργατών γης, για τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής ,για την αλλαγή νομοθετικού πλαισίου  του και πλήρη αποζημίωση των ζημιών για αύξηση του αφορολόγητου  για αξιοπρεπή ζωή .

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

9.2.23

19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

 19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΘΕΜΑ : «Ανάκληση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (17/1/2023) για την τροποποίηση της Π.Σ. του έργου Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών με προϋπολογισμό 3.286.000 ευρώ , στα πλαίσια συμμόρφωσης της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την απόφαση του ΣτΕ και τον Νόμο».
Κύριε Πρόεδρε
Παρότι:1) Με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκαν, οριστικά και αμετάκλητα, αντισυνταγματικές οι κυβερνητικές ρυθμίσεις που αφορούν:
α) στον τρόπο συγκρότησης των Οικονομικών Επιτροπών των ΟΤΑ
β) στη μεταβίβαση σημαντικών αρμοδιοτήτων από τα Συμβούλια στις Οικονομικές Επιτροπές.
Και γ) Κρίθηκαν όλες οι αποφάσεις των Οικονομικών Επιτροπών άκυρες μετά τις 2/12/2022
2. Ψηφίστηκε στις 17/1/2023 Νόμος ο οποίος ορίζει ότι όλες οι Προγραμματικές Συμβάσεις από τις 2/12/2022 και μετά πρέπει να έρχονται προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Παρόλα αυτά η Περιφερειακή Αρχή δεν συμμορφώνεται ούτε με την απόφαση του Σ.τ.Ε. ούτε με το Νόμο ούτε με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου .
Συγκεκριμένα : 1. Στις 17/1/2023αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή με Αρ. Απ.73 (ΑΔΑ 6ΨΨΨ7ΛΙ-479) την «τροποποίηση της Π.Σ. του έργου Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών με προϋπολογισμό 3.286.000 ευρώ» χωρίς να φέρει το θέμα στη συνέχεια προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο όπως ο Νόμος ορίζει.
2. Στις 1/2/2023 σε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με διευθύνσεις Τεχνικών Έργων συζητήθηκε και η εξέλιξη στη διαδικασία των 4 έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” – σε Νεμέα στην Κορινθία, Λυγουριό στην Αργολίδα, Μαντίνειες και Φιλιατρά στη Μεσσηνία – με την επισήμανση ότι η δημοπράτησή τους θα πρέπει να έχει γίνει πριν από το Πάσχα.
Τονίζουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει το έργο της ανάπλασης πλατείας Φιλιατρών και κυρίως τη μελέτη την έχει απορρίψει δυο φορές το Υπουργείο Πολιτισμού και νέα μελέτη δεν έχει εγκριθεί .
Επιπλέον τονίζουμε ότι επειδή οι προγενέστερες αποφάσεις των οικονομικών επιτροπών (Δήμου Τριφυλίας - περιφέρειας Πελοποννήσου) αναφέρονταν ρητά στη μελέτη που ακυρώθηκε δις από την Υπηρεσία νεότερων μνημείων , παύουν να έχουν ισχύ. Εν προκειμένω, εφόσον μεσολάβησε η απόφαση του ΣτΕ εκ της οποίας προέκυψε αλλαγή στη νομολογία, πλέον τις προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνει το ΠεΣυ. Συνεπώς η τελευταία απόφαση (Αρ . Απ. 73 ) της οικονομικής επιτροπής Πελοποννήσου είναι Άκυρη.
Επειδή όμως διαπιστώσαμε ότι συνεχίζει να λειτουργεί αγνοώντας προκλητικά την όχι μόνο σημαντική αυτή απόφαση του ΣτΕ και τις αποφάσεις του ΠΕΣΥΠ αλλά αγνοείται προκλητικά και το Νόμο και το Υπουργείο Πολιτισμού ζητάμε οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι με τις υπογραφές μας τη σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με βάση με βάση το άρθρο 167 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει με την εγκύκλιο της 20 Αυγούστου 2019 του Υπουργείου Εσωτερικών μετά από 6 ημέρες όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος, για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση του Πε. Συ. Π. για το θέμα : «Ανάκληση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (17/1/2023 με Αρ. Απ.73 και ΑΔΑ 6ΨΨΨ7ΛΙ-479)) για την τροποποίηση της Π.Σ. του έργου Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών με προϋπολογισμό 3.286.000 ευρώ , στα πλαίσια συμμόρφωσης της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την απόφαση του ΣτΕ και τον Νόμο».
Οι προτείνοντες και υπογράφοντες
Περιφερειακοί Σύμβουλοι
1. Πετράκος Αθανάσιος
2. Δρούγκας Δημοσθένης
3. Λυμπεροπούλου Δήμητρα
4. Κάτσαρης Παναγιώτης
5. Δέδες Γεώργιος
6. Μιχαήλ Μιχάλης
7. Δημητρακοπούλου Ευγενία
8. Καρούζος Χρήστος
9. Καρσιώτης Χρήστος
10. Μποζίκης Αναστάσιος
11. Πουλοκέφαλος Γεώργιος
12. Σπυριδάκου Μαργαρίτα
13. Ρουμελιώτης Γεώργιος
14. . Πετρίτσης Γεώργιος
15. Νικολάκου Κωνσταντίνα
16. Μπούζα – Κωνσταντέλου Αντωνία
17. Γκούνης Απόστολος
18. Γόντικας Νικόλαος
19. Κελάρης Ιωάννης

8.2.23

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΥΠΕ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΥΛΙΑΣ Δήλωση του Θανάση Πετράκου

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΥΠΕ ΔΕΝ   ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΥΛΙΑΣ

Δήλωση   του Θανάση Πετράκου

Ανησυχία προκαλούν   στους πολίτες της Ανατολικής Πυλίας  οι δηλώσεις του Διοικητή  της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας   κ. Γ. Καρβέλη  προ ημερών στην Καλαμάτα.  Ο  κ. Γ. Καρβέλης   όχι  μόνο   δεν δεσμεύτηκε για την επίλυση των μεγάλων υγειονομικών ελλείψεων στην Ανατολική Πυλία αλλά «ξέχασε»  και  παλαιότερες δεσμεύσεις του.

Ο κ. Διοικητής: 1)Για   την ανάγκη  δημιουργίας  Κ.Υ στο Άγιο Ανδρέα  Λογγάς     για το οποίο υπάρχει  απόφαση της πολιτείας με  το  ΦΕΚ 1755 του 2007 και γίνεται αυτή τη περίοδο  μεγάλος αγώνας  και επιπλέον υπάρχει και ομόφωνη στήριξη από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου,  απέφυγε επιμελώς να πει τη γνώμη του και την εισήγηση του προς το  Υπουργείο .Μας είπε τα αυτονόητα , «ότι αυτό είναι θέμα του Υπουργείου»   .

2). Για το θέμα της κάλυψης της περιοχής με ασθενοφόρο και της δημιουργίας σταθμού ΕΚΑΒ στην Κορώνη δεν είπε  εντελώς  τίποτα . «Ξέχασε»  ότι είχε δεσμευτεί   το Δήμαρχο Πύλου- Νέστορος   κ. Π. Καρβέλα πριν 1,5 και πλέον  χρόνο ,στις 5 Ιουλίου του 2021 ότι " άμεσα θα υπάρξει ασθενοφόρο σε μόνιμη βάση και θα προχωρήσει τις διαδικασίες για τη μόνιμη και επί 24ωρου βάσεως 7 ημέρες  την εβδομάδα υγειονομική κάλυψη της Ανατολικής Πυλίας» .

Οι  αρνητικές αυτές δηλώσεις  και μη-δηλώσεις  του κ. Γ. Καρβέλη  πρέπει να ανησυχήσουν όλους τους πολίτες της Ανατολικής Πυλίας από την Φοινικούντα   μέχρι το Πεταλίδι  αλλά και τους δύο Δήμους  Πύλου-  Νέστορος και Μεσσήνης  και  να εντείνουμε ενωμένοι τον αγώνα μας   για να υπάρξει πλήρης  υγειονομική κάλυψη της Ανατολικής Πυλίας . 

Απαιτούμε  :

1) Υλοποίηση της ειλημμένης απόφασης της πολιτείας με ΦΕΚ 1755 του 2007 για δημιουργία Κ.Υ στο Άγιο Ανδρέα .

2)  Λειτουργία σε 24ωρη βάση του κέντρου εφημερίας Λογγάς.

3)  Δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ στη Κορώνη ώστε να υπάρχει    ασθενοφόρο  στη περιοχή όλο το 24ωρο .

Όλοι ενωμένοι στον αγώνα .

 

 

7.2.23

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ , ΤΟΥΡΚΙΑ , ΟΥΚΡΑΝΙΑ Κοινή συμπληρωματική πρόταση των Γιώργου Δέδε και Θανάση Πετράκου

 

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ ,  ΤΟΥΡΚΙΑ , ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Κοινή συμπληρωματική πρόταση των Γιώργου Δέδε και Θανάση Πετράκου

Κύριε Πρόεδρε , κύριε Περιφερειάρχη κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Στα πλαίσια της χθεσινής επικαιροποιημένης απόφασης μας για την απορρόφηση των αποθεμάτων της μαύρης σταφίδας , θεωρούμε χρήσιμο να προστεθεί στην απόφαση  μας η πρόταση προς την κυβέρνηση : «Να ενταχτεί  στο πρόγραμμα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τα σεισμόπληκτες περιοχές της Συρίας και Τουρκίας καθώς και στις εμπόλεμες περιοχές της Ουκρανίας  η απορρόφηση των αποθεμάτων της  μαύρης σταφίδας.  Οι σημαντικές διατροφικές της ιδιότητες  θα είναι  μια σημαντική διατροφική βοήθεια σε όλους τους πληγέντες συνανθρώπους μας»

Θεωρούμε ότι η πρόταση μας αυτή θα γίνει από όλες και όλους σας δεκτή»

Με εκτίμηση

Γιώργος Δέδες  επικεφαλής της παράταξης «Νέοι Δρόμοι για την Πελοπόννησο»

Θανάσης Πετράκος επικεφαλής της παράταξης «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με αίσθημα ευθύνης και εκτιμώντας τη πολύ δύσκολη θέση που βρίσκονται οι σταφιδοπαραγωγοί  και τον ορατό κίνδυνο εγκατάλειψης της σταφιδικαλιέργειας  , σχεδόν ομόφωνα (πλην της Λαϊκής Συσπείρωσης) στη   συνεδρίαση του στις 6 /2/2023 έλαβε την ακόλουθη απόφαση   :

  1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ζητάει από   το Υπουργείο και η κυβέρνηση να αποδεχτούν  τις προτάσεις της Παναιγιαλείου Ένωσης Συνεταιρισμών και των Συνεταιρισμών και να προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στην απορρόφηση των αποθεμάτων με κρατική χρηματοδότηση. Στα πλαίσια αυτά   ζητάει η κυβέρνηση να υλοποιήσει τη δέσμευση της και  να πληρώσει στην Παναιγιάλειο άμεσα  τα 2.600.000 ευρώ που της χρωστάει εδώ και 14 μήνες.

Για την υλοποίηση της απόφασης μας ζητάμε  άμεσα σε συνάντηση με τον υπουργό και τον πρωθυπουργό αντιπροσωπείας του ΠΕΣΥΠ αποτελούμενη από τον Περιφερειάρχη , τους επικεφαλής των παρατάξεων και τους προέδρους των Ενώσεων Μεσσηνίας, Κορίνθου, Κιάτου και της Παναιγιαλείου Ένωσης Συνεταιρισμών .

2. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αν η κυβέρνηση αρνηθεί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των σταφιδοπαραγωγών εκφράζει τη βούληση της να  συμβάλει οικονομικά στην απορρόφηση ενός μέρους των αποθεμάτων που αντιστοιχούν στην παραγωγή της Μεσσηνίας και Κορινθίας . Στη περίπτωση αυτή αποφασίζει να καλέσει και τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους Δήμους όλων των σταφιδοπαραγωγικών περιοχών (Μεσσηνίας, Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου )να πράξουν και αυτοί το ίδιο .

3. Για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας αποφασίζουμε κοινή συνεδρίαση των 2 Περιφερειακών Συμβουλίων και στην ειδική αυτή συνεδρίαση  να προσκληθούν όλοι οι Δήμαρχοι των σταφιδοπαραγωγικών περιοχών.

3.2.23

ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΟΡΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΗΣ –ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΛΥΣΗ

 

ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΟΡΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΗΣ –ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΛΥΣΗ

  Του Θανάση  Πετράκου

Οργή  και θλίψη για το επερχόμενο τέλος της μαύρης σταφίδας ,νοιώθουν οι σταφιδοπαραγωγοί  αλλά και όλοι εμείς  που μεγαλώσαμε, σπουδάσαμε  και ζήσαμε από τη  μαύρη σταφίδα την ελληνική υπερτροφή ,τον «μαύρο χρυσό» όπως τον έλεγαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας.

 Η ύστατη κραυγή αγωνίας που εκπέμπει για μια ακόμη φορά ,σήμερα ο Πρόεδρος της Παναιγιαλείου Συνεταιριστικής Ένωσης Θανάσης Σωτηρόπουλος αλλά  και σταφιδοπαραγωγοί είναι η τραγική αλλά αναμενόμενη εξέλιξη .

Είχαμε και είχα  προειδοποιήσει για το επερχόμενο  τέλος της καλλιέργειας , αν δεν  γίνουν δεκτά τα δίκαια αιτήματα των σταφιδοπαραγωγών , των Συνεταιριστικών οργανώσεων τους και της Παναιγιαλείου Συνεταιριστικής Ένωσης . Είχα καταγγείλει από τον Ιούνιο του 2021 ότι «Η άρνηση του υπουργού Ανάπτυξης κ. Λιβανού να στηρίξει τη μαύρη σταφίδα βάζει ταφόπλακα στη συνέχιση της καλλιέργειας αυτού του σημαντικού προϊόντος και από άποψη διατροφικής αξίας υπερτροφής. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και η κυβέρνηση Μητσοτάκη για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνουν με τις πολιτικές τους ότι δεν είναι με τους παραγωγούς και την ελληνική παραγωγή, αλλά με τους μεγαλοβιομηχάνους («Κουνινιώτηδες» κ.λπ.).» Δυστυχώς όμως «φωνή βοώντος εν τη ερήμω»

Οι κ. Μητσοτάκης και Λίβανος  αλλά και στη συνέχεια ο  νέος υπουργός κ. Γεωργαντάς επέλεξαν να καταστρέψουν τους σταφιδοπαραγωγούς και  να εξαφανίσουν τη  καλλιέργεια της μαύρης σταφίδας .Αποδείχθηκαν οι "νεκροθάφτες "της μαύρης σταφίδας  για να ικανοποιήσουν τα άνομα συμφέροντα μια κλίκας κολλητών τους   ιδιωτών μεγαλεμπόρων . Δεν υλοποίησαν  εδώ και δύο χρόνια ούτε τις δικές τους υποσχέσεις ημίμετρα στα οποία υποτίθεται ότι είχαν  δεσμευθεί .Με την άθλια αντισταφιδική πολιτική τους οδηγούν  πλέον με μαθηματική ακρίβεια  σε εξαφάνιση  την ελληνική υπερτροφή , "το μαύρο χρυσό "  της Πελοποννήσου. Είναι χαρακτηριστικό ότι απέτυχε παταγωδώς και το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης . Ποιος αλήθεια θα μπει στη διαδικασία να καλλιεργήσει μαύρη σταφίδα όταν αυτή έχει τιμή 60 και 70  λεπτά το  κιλό ;

Μεγάλες  όμως είναι και οι ευθύνες και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου  κ. Π. Νίκα ο οποίος συντάχθηκε 100% με τα συμφέροντα 3  ιδιωτών που εκπροσωπούσε  ο υπόδικος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας   κ.  Μαρλαφέκας  και όλους τους «νεκροθάφτες»  της μαύρης σταφίδας και αγνόησε όλες τις προτάσεις μας αλλά και τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Για αυτό πρέπει στις επερχόμενες εκλογές  όχι μόνο  οι σταφιδοπαραγωγοί αλλά και οι  καταναλωτές να  «πληρώσουν» τη κυβέρνηση Μητσοτάκη και όσους συντάχτηκαν μαζί της  με το ίδιο νόμισμα.

Δεν είμαστε πλέον στο και 1΄΄ .Είμαστε στο και 59΄΄. Όμως η  μαύρη σταφίδα  και οι σταφιδοπαραγωγοί πρέπει  έστω και τώρα να σωθούν. Είναι ευθύνη όλων των βουλευτών των σταφιδοπαραγωγικών Νομών , όλων των κομμάτων  της αντιπολίτευσης στη Βουλή , όλων των Αυτοδιοικητικών των σταφιδοπαραγωγικών Νομών  και    όλων των φορέων, να πιέσουν δυναμικά ακόμη και τώρα μετά την ύστατη ώρα    να δοθεί λύση στο πρόβλημα των αποθεμάτων όπως ακριβώς έχουμε προτείνει εδώ και δυο χρόνια και προτείνει η Παναιγιάλειος Συνεταιριστική  Ένωση σε χρόνο 0 ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ και όχι ΘΑ   .Δεν υπάρχει πλέον άλλος  χρόνος.

Ο Θανάσης Πετράκος είναι Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου και πρώην βουλευτής Μεσσηνίας  .

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟ Η.Δ. ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : “ΟΙ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ SOS ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ»

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟ  Η.Δ. ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ  ΘΕΜΑ :

“ΟΙ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ SOS ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ»

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Επειδή η  κατάσταση των σταφιδοπαραγωγών είναι τραγική ,οι περισσότεροι σκέπτονται  να μην κλαδέψουν συνεπώς ο  κίνδυνος εγκατάλειψης της καλλιέργειας είναι μαθηματικά βέβαιος .

Οργή  και θλίψη για το επερχόμενο τέλος της μαύρης σταφίδας ,νοιώθουν οι σταφιδοπαραγωγοί  αλλά και όλοι εμείς  που μεγαλώσαμε, σπουδάσαμε  και ζήσαμε από τη  μαύρη σταφίδα την ελληνική υπερτροφή ,τον «μαύρο χρυσό» όπως τον έλεγαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας.

 Η ύστατη κραυγή αγωνίας που εκπέμπει για μια ακόμη φορά ,σήμερα ο Πρόεδρος της Παναιγιαλείου Συνεταιριστικής Ένωσης Θανάσης Σωτηρόπουλος αλλά  και σταφιδοπαραγωγοί είναι η τραγική αλλά αναμενόμενη εξέλιξη .

Είχαμε    προειδοποιήσει για το επερχόμενο  τέλος της καλλιέργειας , αν δεν  γίνουν δεκτά τα δίκαια αιτήματα των σταφιδοπαραγωγών , των Συνεταιριστικών οργανώσεων τους και της Παναιγιαλείου Συνεταιριστικής Ένωσης . Είχαμε  καταγγείλει από τον Ιούνιο του 2021 ότι «Η άρνηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λιβανού να στηρίξει τη μαύρη σταφίδα βάζει ταφόπλακα στη συνέχιση της καλλιέργειας αυτού του σημαντικού προϊόντος και από άποψη διατροφικής αξίας υπερτροφής. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και η κυβέρνηση Μητσοτάκη για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνουν με τις πολιτικές τους ότι δεν είναι με τους παραγωγούς και την ελληνική παραγωγή, αλλά με τους μεγαλοβιομηχάνους («Κουνινιώτηδες» κ.λπ.).» Δυστυχώς όμως «φωνή βοώντος εν τη ερήμω»

Οι κ. Μητσοτάκης και Λίβανος  αλλά και στη συνέχεια ο  νέος υπουργός κ. Γεωργαντάς επέλεξαν να καταστρέψουν τους σταφιδοπαραγωγούς και  να εξαφανίσουν τη  καλλιέργεια της μαύρης σταφίδας .Αποδείχθηκαν οι "νεκροθάφτες "της μαύρης σταφίδας  για να ικανοποιήσουν τα άνομα συμφέροντα μια κλίκας κολλητών τους   ιδιωτών μεγαλεμπόρων . Δεν υλοποίησαν  εδώ και δύο χρόνια ούτε τις δικές τους υποσχέσεις ημίμετρα στα οποία υποτίθεται ότι είχαν  δεσμευθεί .Με την άθλια αντισταφιδική πολιτική τους οδηγούν  πλέον με μαθηματική ακρίβεια  σε εξαφάνιση  την ελληνική υπερτροφή , "το μαύρο χρυσό "  της Πελοποννήσου. Είναι χαρακτηριστικό ότι απέτυχε παταγωδώς και το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης . Ποιος αλήθεια θα μπει στη διαδικασία να καλλιεργήσει μαύρη σταφίδα όταν αυτή έχει τιμή 60 και 70  λεπτά το  κιλό ; Επιπλέον πρέπει να τονίσουμε ότι   ο πρώην υπουργός κ. Λιβανός μετά το συλλαλητήριο του Νοεμβρίου του 2021 ενώ δεσμεύτηκε και με δικές του οδηγίες απορροφήθηκαν 2.600  τόνοι άριστης ποιότητας σταφίδας από τους οξοποιοιούς προς 40  λεπτά και δεσμεύτηκε ότι το κράτος θα αποζημιώσει την Παναιγιάλειο με 1 ευρώ αφού τη σταφίδα η Παναιγιάλειος την είχε πληρώσει στους παραγωγούς 1,70 ώστε η ζημιά της να είναι στα 30 λεπτά( που την άντεχε)     14  μήνες μετά  η Παναιγιάλειος  δεν έχει εισπράξει την υπεσχεμένη αποζημίωση του 1ενός ευρώ το κιλο δηλαδή το  κράτος της χρωστάει 2.600.000 ευρώ   αφού ο  νέος υπουργός κ. Γεωργαντάς αμφισβητεί τη δέσμευση του προηγουμένου υπουργού κ. Λιβανού . Συνεπώς αποδεικνύεται περίτρανα αυτό που καταγγείλαμε από τη πρώτη στιγμή ότι     η κυβέρνηση λειτουργεί ως μπαταχτσής και πολιτικός απατεώνας  με σκοπό να καταστραφεί οικονομικά ο μεγαλύτερος εξαγωγέας  και στήριγμα των παραγωγών η Παναιγιάλειος,  επειδή είναι Συνεταιριστική οργάνωση και δεν της αρέσει η Διοίκηση της και  να ξαναμπούν στην αγορά οι συγκεκριμένοι φίλοι της ιδιώτες με νέα ΑΦΜ  ,τους οποίους οι παραγωγοί τους είχαν στείλει στα αζήτητα αφού είχαν  αφήσει απλήρωτους   τους παραγωγούς και τους εχουν κάνει μηνύσεις σε Μεσσηνία και Κιάτο .

Μεγάλες  όμως είναι και οι ευθύνες και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου  κ. Π. Νίκα ο οποίος συντάχθηκε 100% με τα συμφέροντα 3  ιδιωτών που εκπροσωπούσε  ο υπόδικος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας   κ.  Μαρλαφέκας  και με  όλους τους «νεκροθάφτες»  της μαύρης σταφίδας και αγνόησε όλες τις προτάσεις μας αλλά και τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Οφείλει ο  κ. Περιφερειάρχης έστω και τώρα να κάνει την αυτοκριτική του  ,  να παραδεχθεί ότι έκανε λάθος  που δεν συντάχθηκε με τους σταφιδοπαραγωγούς , τους Συνεταιρισμούς τους και την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου και να συνταχτεί  μαζί  μας έστω και τώρα .

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Δεν είμαστε πλέον στο και 1΄΄ .Είμαστε στο και 59΄΄. Όμως η  μαύρη σταφίδα  και οι σταφιδοπαραγωγοί πρέπει  έστω και τώρα να σωθούν. Είναι ευθύνη όλων των βουλευτών των σταφιδοπαραγωγικών Νομών , όλων των κομμάτων  της αντιπολίτευσης στη Βουλή , όλων των Αυτοδιοικητικών των σταφιδοπαραγωγικών Νομών  και    όλων των φορέων, να πιέσουν δυναμικά ακόμη και τώρα μετά την ύστατη ώρα    να δοθεί λύση στο πρόβλημα των αποθεμάτων όπως ακριβώς έχουμε προτείνει εδώ και δυο χρόνια και προτείνει η Παναιγιάλειος Συνεταιριστική  Ένωση όχι με ΘΑ αλλα σε χρόνο 0 ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ  γιατί δεν υπάρχει πλέον άλλος  χρόνος.

Είναι ευθύνη του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και του Περιφερειάρχη να παρθούν και  να υλοποιηθούν ΧΘΕΣ και όχι  αύριο πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις και πολιτικού  και οικονομικού  χαρακτήρα. Τις είχουμε προτείνει και στο παρελθόν.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.       Απαιτούμε   το Υπουργείο και η κυβέρνηση να αποδεχτεί τις προτάσεις της Παναιγιαλείου και των Συνεταιρισμών και να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην απορρόφηση των αποθεμάτων με κρατική χρηματοδότηση και βέβαια να πληρώσει τώρα τα 2.600.000 ευρώ που χρωστάει στην Παναιγιάλειο εδώ και 14 μήνες . Για την υλοποίηση της απόφασης μας προχωράμε άμεσα  σε συνάντηση με τον υπουργό και τον πρωθυπουργό αντιπροσωπείας του ΠΕΣΥΠ αποτελούμενη από τον Περιφερειάρχη , τους επικεφαλής των παρατάξεων και τους προέδρους των Ενώσεων Μεσσηνίας, Κορίνθου, Κιάτου και της Παναιγιαλείου Ένωσης .

2.        Η  Περιφέρεια Πελοποννήσου αν η  κυβέρνηση αρνηθεί να συμβάλει οικονομικά   στην απορρόφηση ενός μέρους των αποθεμάτων που αντιστοιχούν στην παραγωγή της Μεσσηνίας και Κορινθίας . Στη περίπτωση αυτή να καλέσει και τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους Δήμους όλων των σταφιδοπαραγωγικών περιοχών (Μεσσηνίας, Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας  και Ζακύνθου )να πράξουν  και αυτοί  το ίδιο .

3.       Για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας αποφασίζουμε κοινή συνεδρίαση των 2 Περιφερειακών Συμβουλίων και  να προσκληθούν όλοι οι Δήμαρχοι των σταφιδοπαραγωγικών νομών

Οι προτείνοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Θανάσης Πετράκος 

 Δημοσθένης Δρούγκας

Μετάφραση