29.11.22

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ  ΘΕΜΑ

 «Σχετικά με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την ανάπλαση
της πλατείας Φιλιατρών»  

Το  Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στην συνεδρίαση του την Τρίτη 29  Νοεμβρίου 2022 αφού συζήτησε το θέμα «Σχετικά με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την ανάπλαση της πλατείας Φιλιατρών» και έλαβε  υπόψη  του  την ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού  Συμβουλίου Φιλιατρών   αποφάσισε κατά πλειοψηφία με ψήφους 20 υπέρ  έναντι  18  κατά τα εξής:

  1. Τα αρμόδια συλλογικά  όργανα της Περιφέρειας Πελοποννήσου  να ακυρώσουν κάθε απόφαση τους που αφορά τη σύναψη  της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Τριφυλίας για την ανάπλαση της πλατείας Φιλιατρών, προϋπολογισμού ύψους 3.286.000 ευρώ υπογραφή προγραμματικής σύμβασης   .
  2. Τα αρμόδια συλλογικά  όργανα της Περιφέρειας Πελοποννήσου  να ακυρώσουν κάθε απόφαση τους που αφορά την Προγραμματική  Σύμβαση “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

3. Μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων να ανακληθεί    η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με τέσσερα (4) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: "Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου", και ειδικότερα για το αρ. πρωτ. 376866/01-11-2022 αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»,

για την εκπόνηση των επιμέρους μελετών που απαιτούνται για την «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»   .

4.       Αποδέχεται  την   ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού  Συμβουλίου Φιλιατρών  η  οποία τονίζει:
«Για ενάμιση χρόνο η πόλη μας είναι αναστατωμένη από μια μελέτη, (την  6/2021, με τον Φαραωνικό προϋπολογισμό των 3.286.000 ευρώ, για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Φιλιατρών), που συνάντησε την αντίθεση της τοπικής κοινωνίας, του Κοινοτικού και του Δημοτικού Συμβουλίου και απορρίφθηκε δύο φορές από την αρμόδια υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.

Μετά την εκ νέου απόρριψη από το ΥΠ.ΠΟ της 6/2021 μελέτης του Δήμου Τριφυλίας, η Περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου ανέθεσε στον αναπτυξιακό οργανισμό ΜΟΡΙΑΣ  με προκλητικές αμοιβές τεχνικών συμβούλων, τη σύνταξη νέας μελέτης, ώστε να κατασκευαστεί το έργο «ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών προϋπολογισμού 3.286.000 ευρώ».

Με  δεδομένα ότι:

Δεν υπάρχει καμία δημόσια διαβούλευση, ούτε αποφάσεις συλλογικών οργάνων (Κοινοτικό Συμβούλιο Φιλιατρών, Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας) για το έργο.

Η Προγραμματική Σύμβαση του 2021, μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, αναφέρεται στην υλοποίηση της απορριφθείσας και άκυρης πλέον μελέτης με αριθμό 6/2021 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας.

Αρμοδιότητα σύνταξης νέας μελέτης από την Περιφέρεια, προϋποθέτει νέα προγραμματική σύμβαση επ΄ αυτού.

Στο ΣτΕ έχει οριστεί δικάσιμος μετά από προσφυγή αιρετών και ενεργών πολιτών της τοπικής κοινωνίας των Φιλιατρών.

Η πόλη των Φιλιατρών  έχει ανάγκη λειτουργικών και αισθητικών παρεμβάσεων στον αστικό της ιστό, που είναι συμβατές και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης καθώς και ήπιων παρεμβάσεων στο χώρο της πλατείας.

5. Απαιτεί αποδεχόμενο  τις ομόφωνες προτάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών:    

Α) Τον προσδιορισμό του φυσικού αντικειμένου του έργου, ως εξής: “Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση – Αναζωογόνηση του κέντρου των Φιλιατρών”, όπως αναφέρει και η σχετική πρόσκληση του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” ΑΤ.Ο6. (ενδεικτικά: ήπιες παρεμβάσεις στην Κεντρική Πλατεία (Καποδιστρίου) Φιλιατρών,  Συντήρηση – ανάδειξη Φλωρεντιανού σιντριβανιού Πλατείας Καποδιστρίου. Δίκτυο διαδρομών ποδηλάτου- πεζοδρόμια και πεζοδρομήσεις. Ανακαίνιση ιστορικών κτιρίων: Δημαρχείο – Ρολόι, Παλαιό Λύκειο, Παλιά Δεξαμενή. Ανακαίνιση και λειτουργία εργαστηρίου Αγροτικού Ινστιτούτου Φιλιατρών (ΑΙΦ) – Αναβάθμιση χώρου Αγροκηπίου και δημιουργία πάρκου φυσικής ιστορίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  ).

Β) Νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Τριφυλίας και Περιφέρειας Πελοποννήσου με βάση τα παραπάνω.

27.11.22

Ανάκληση της απόφασης για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Τριφυλίας για την ανάπλαση της πλατείας Φιλιατρών, προϋπολογισμού ύψους 3.250.000 ευρώ»

 

Ανάκληση της απόφασης για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Τριφυλίας για την ανάπλαση της πλατείας Φιλιατρών, προϋπολογισμού ύψους 3.250.000 ευρώ»

Από Θανάση Πετράκο

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Η ομόφωνη απόφαση της Κοινότητας Φιλιατρών, με την οποία εκφράζουν τη ριζική τους αντίθεση στην αυθαιρεσία του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου, για το φαραωνικο έργο της ανάπλασης της πλατείας των Φιλιατρών επιβεβαιώνει τα όσα είχαμε γράψει στην αρχική μας εισήγηση και δικαιώνει τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οι οποίοι με τις υπογραφές μας ζητήσαμε να συζητηθεί το θέμα αυτό, διότι η περίφημη προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου δεν εκφράζει την τοπική κοινωνία.

Είναι προφανές ότι η ομόφωνη απόφαση των Φιλιατρινών μας εκφράζει και οφείλει το ΠεΣυΠ να σεβαστεί την τοπική κοινωνία και να καταδικάσει τις εμμονές του κ. Περιφερειάρχη και του κ. Δημάρχου.

Κυρίες και κύριοι,

Με έκπληξη είδαμε να ανακοινώνει η Περιφερειακή Αρχή την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Τριφυλίας για την ανάπλαση της πλατείας Φιλιατρών, προϋπολογισμού 3.250.000. Η έκπληξη μας αυτή έγινε οργή διότι ενώ έχει προγραμματιστεί συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Περιφερειακή Αρχή ανακοινώνει «Την έγκριση του σχεδίου Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με τέσσερα (4) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου”, και ειδικότερα για το αρ. πρωτ. 376866/01-11-2022 αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» αποφάσισε την περασμένη Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, σε δια περιφοράς συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».»!!!

Ουσιαστικά και τυπικά ο κ. Περιφερειάρχης μας λέει «σας γράφω στα παλαιότερα των υποδημάτων μου» και προκειμένου να παρακάμψω τα συλλογικά όργανα και να κάνω αυτό που θέλω αναθέτω εγώ μελέτη στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ».

Εισαγωγικά οφείλουμε να πούμε ότι διαπράττετε ύβρη απέναντι σε μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα που άλλαξε την πόλη της Καλαμάτας, απέναντι δηλαδή στον Μεγάλο Αρχιτέκτονα Γρηγόρη Διαμαντόπουλο ο ποιος είναι ο μελετητής της Πλατείας των Φιλιατρών. Αδιάψευστα τεκμήρια είναι τα στοιχεία της βραβευμένης μελέτης των εμβληματικών αρχιτεκτόνων που διαμόρφωσαν την Πλατεία Φιλιατρών με τη σημερινή της μορφή και που έλαβαν για το έργο αυτό το έτος 1983, 2ο αρχιτεκτονικό βραβείο Μπιενάλλε της Σόφιας. Οι αντιρρήσεις μας εξαρχής στη μη πραγμάτωση του τεράστιου σε προϋπολογισμό έργου και της συγκεκριμένης μελέτης του Δήμου Τριφυλίας, δεν ήταν άστοχη. Έργα βραβευμένα και καταξιωμένα δεν καταστρέφονται!

Οι αποφάσεις σας αυτές, κύριε Περιφερειάρχη έχουν ήδη ακυρωθεί στην πράξη τόσο από το Τοπικό Συμβούλιο Φιλιατρών, όσο και από το Δημοτικό Συμβούλιο και την κοινωνία των Φιλιατρών όπου τα έχουν απορρίψει.

Οι προκλητικές αυτές πρακτικές όμως είναι εκτός από απαράδεκτες πολιτικά, θεσμικά, και δεοντολογικά είναι κατά τη γνώμη μας και μη νόμιμες διότι παρ’ ότι βέβαια χρησιμοποιώντας τα θεσμικά πραξικοπήματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν πάρει απόφαση οι Οικονομικές Επιτροπές και της Περιφέρειας και του Δήμου.

 Όμως με δεδομένα:

1. Το ΠεΣυΠ έχει πάρει απόφαση αρνητική για τη συγκεκριμένη ανάπλαση την οποία «γράφετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας».

2. Η τοπική κοινωνία είναι αντίθετη και έχει προσφύγει στο ΣτΕ στο οποίο έχει οριστεί δικάσιμος μετά τη προσφυγή των ενεργών πολιτών των Φιλιατρών

3. Η Δ/νση Νεωτέρων μνημείων του Υπουργείο Πολιτισμού έχει απορρίψει τη συγκεκριμένη ανάπλαση.

4. Ο προϋπολογισμός για έργο ύψους 3.250.000 ευρώ σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπει σε ήπια παρέμβαση, όπως έχει ανακοινώσει ο Περιφερειάρχης.

5. Η απόφαση σας αυτή δεν σέβεται ούτε το ΣτΕ.

6. Η πρόσκληση του Α. Τρίτσης ΑΤΟ6 περί αστικής αναζωογόνησης και ειδικά το προβλεπόμενο περιεχόμενο για παρεμβάσεις εντός αστικού ιστού (ΜΕΤΡΑ ΙV και V, σελ. 6-8). Προφανώς Αστική Αναζωογόνηση δεν είναι μια πλατεία 3.250.000 ευρώ!!!!

Η τοπική κοινωνία έχει προτείνει αντί της πλατείας μια ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση που θα συμπεριλάβει: 1. κτιριακό απόθεμα (εμβληματικά κτίρια όπως το παλαιό Λύκειο και το Δημαρχείο), 2. παρεμβάσεις επί της πλατείας ήπιου χαρακτήρα που δεν θα αλλοιώνουν τη μορφή της όπως φωτισμό, ανάδειξη συντριβανιού και συντήρηση, πεζοδρόμια, αντικατάσταση κιοσκιών καταστημάτων με κανόνες ως προς την έκταση και τη μορφή, επισκευή όπου απαιτείται) 3. ανακατασκευή πεζοδρομίων, δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών προς γήπεδο, σχολεία κλπ., 4. ανάπλαση χώρου Αγροκηπίου και περιβάλλοντος γηπέδου με νέες αθλητικές υποδομές. Με 3,5 εκατ. θα αλλάξουν όλα τα Φιλιατρά, όταν με 1,5 άλλαξε όλο το κέντρο της Κυπαρισσίας!!!!!!

7. Η προγραμματική σύμβαση άρθρα 2 (αλλά και 1 και 3) δεν δίνουν το δικαίωμα στον κ. Περιφερειάρχη να συντάξει τη μελέτη.... πολύ δε περισσότερο ερήμην του Δήμου, του Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου, ερήμην της πόλης των Φιλιατρών.

Επιπλέον οφείλουμε να τονίσουμε ότι ο κ. Νίκας απευθύνεται με απρέπεια απέναντι στο Δήμο και τους πολίτες..... με την ανοχή και την κάλυψη του Δήμαρχου βέβαια : «πάρτε αυτό που σας δίνω αλλιώς θα σας πάρω τα λεφτά». Είναι δυνατόν Περιφερειάρχης να απευθύνεται έτσι σε Δημοτικό και Τοπικό Συμβούλιο;

Επιπλέον οφείλουμε να καταγγείλουμε μεθοδευμένες πρακτικές του τελευταίου χρονικού διαστήματος, όπου - ως σπασμωδικές κινήσεις - ελλείψει δημόσιας διαβούλευσης, υφαρπάζονται υπογραφές από ανύποπτους πολίτες, υποκρύπτοντας τους την αλήθεια για το έργο και παραπλανώντας τους με επίδειξη κατόψεως της πλατείας όπως είναι σήμερα. Αυτό αποτελεί εξαπάτηση και πολιτική αλητεία και δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατική διαδικασία της διαβούλευσης. Οι όποιες παρεμβάσεις στην Πλατεία Καποδιστρίου Φιλιατρών πρέπει να είναι ήπιου χαρακτήρα ώστε να μην αλλοιώνουν, αλλά να αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που της δίνουν αυτή την ταυτότητα. Για παράδειγμα: συντήρηση – καθαρισμός, ηλεκτροφωτισμός του Ιστορικού διατηρητέου μνημείου Σιντριβανιού ή αντίστοιχα οριοθέτηση, ηλεκτροφωτισμός της μνημειακής μουριάς Ταμβάκη. Οι όποιες παρεμβάσεις πρέπει είναι αποτέλεσμα μιας ολιστικής προσέγγισης, βάση της οποίας σειρά επιστημόνων: αρχαιολόγων, ιστορικών, διεθνολόγων, αρχιτεκτόνων, αρχιτεκτόνων τοπίου, στα πλαίσια συλλογικής διαβούλευσης θα προτείνουν περιορισμένης κλίμακας ήπιες παρεμβάσεις (φρεσκάρισμα), ώστε η Πλατεία να μην χάσει την πολιτισμική της ταυτότητα

Για όλους αυτούς τους λόγους προτείνουμε να ληφθεί η εξής απόφαση:

1.       Να ανακληθεί η απόφαση για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Τριφυλίας για την ανάπλαση της πλατείας Φιλιατρών, προϋπολογισμού ύψους 3.250.000 ευρώ υπογραφή προγραμματικής σύμβασης.

2.       Να ανακληθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με τρία (3) άτομα για την εκπόνηση των επιμέρους μελετών που απαιτούνται για την «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ», στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.22

Κοινή πρόταση των παρατάξεων για τροποποίηση της Η.Δ. ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

 

Κοινή πρόταση των παρατάξεων για τροποποίηση της Η.Δ.

«Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» (Θ. Πετράκος), «Ανταρσία του Μοριά» (Π. Κάτσαρης),  «Λαϊκή  Συσπείρωση» (Ν. Γόντικας ), «Νέοι Δρόμοι για την Πελοπόννησο» (Γ. Δέδες) ,  «Πελοποννησιακή Συμμαχία»  (Γιάννης Μπουντρούκας),   και «Πράσινη Πελοπόννησος» (Δ. Λυμπεροπούλου)

Θέμα : Ορθή  Επανάληψη της Ημερήσιας Διάταξης του προσεχούς Περιφερειακού Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 

Κύριε Πρόεδρε

Κύριε Περιφερειάρχη

Με έκπληξη είδαμε ότι στην Η.Δ. του προσεχούς Περιφερειακού Συμβουλίου την  Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 δεν περιλαμβάνονται τα θέματα: «Ανάπλαση Πλατείας Φιλιατρών»  και «Όχι στις Ανεμογεννήτριες στο Μαίναλο», που είχαμε αποφασίσει στη συνεδρίαση του  προηγούμενου Περιφερειακού Συμβουλίου (15-11-2022)  να είναι πρώτα στην Η.Δ..

Συνεπώς με δεδομένο ότι:  πέραν των υπογραφών των παρατάξεων μας  ,υπάρχει απόφαση  του Περιφερειακού  Συμβουλίου και μάλιστα μετά και από δική  σας πρόταση κ. Πρόεδρε και  με τη σύμφωνη  γνώμη του κ. Περιφερειάρχη  ότι τα δυο αυτά θέματα θα προταχθούν μαζί  με το θέμα του «Ασωπού» , ζητάμε να προχωρήσετε σε Ορθή Επανάληψη της πρόσκλησης   και να τροποποιήσετε την Η.Δ. ώστε να  προταχθούν τα τρία αυτά  θέματα.

Η  Ορθή Επανάληψη της πρόσκλησης   και η  τροποποίηση της ΗΔ είναι αναγκαία ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και εντάσεις  στη συνεδρίαση της Δευτέρας .

Οι επικεφαλείς των παρατάξεων

Δέδες Γιώργος

Μπουντρούκας Γιάννης

Γόντικας   Νίκος

Πετράκος Θανάσης

Λυμπεροπούλου  Δήμητρα

Κάτσαρης Παναγιώτης

15.11.22

Ανακοίνωση της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου» Για την 49η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

 

Ανακοίνωση της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου»

               Για την 49η  επέτειο της εξέγερσης  του Πολυτεχνείου 

49 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο ΖΕΙ για να μας υπενθυμίζει τους αγώνες του χθες και να εμπνέει τους αγώνες του σήμερα για Εθνική Ανεξαρτησία, Δημοκρατία, Κοινωνική Δικαιοσύνη και Κοινωνική Απελευθέρωση.

Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την πιο σκληρή ,επικίνδυνη και αυταρχική κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.

Μια κυβέρνηση: Που εγκατέστησε  μεθοδικά την κατασκευή ενός παρακρατικού συστήματος υποκλοπών και παρακολουθήσεων, με στόχο τον έλεγχο από την κυβέρνηση της ΝΔ και τον κύκλο του Μητσοτάκη, της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

 Που φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη των χιλιάδων νεκρών της πανδημίας διότι όχι μόνο  δεν στήριξε, αλλά υπονόμευσε το δημόσιο σύστημα υγείας .

  Που έχει οδηγήσει  το λαό στην  εξαθλίωση  με   την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, την ενεργειακή φτώχεια και     τους μισθούς και τις συντάξεις πείνας.

Που απελευθερώνει τους πλειστηριασμούς, με κίνδυνο φτωχά νοικοκυριά να μείνουν κυριολεκτικά στο δρόμο.

  Που θέλει να τσακίσει κάθε εργατικό δικαίωμα

 Που σαρώνει κάθε δημοκρατικό δικαίωμα και ελευθερία: Με τον κατάπτυστο νόμο απαγόρευσης των διαδηλώσεων, την πρωτοφανή βία απέναντι στις διαδηλώσεις, τις διαρκείς αυθαιρεσίες της αστυνομίας.

 Που έχει βάλει στο στόχαστρο τη νεολαία: Στοχεύει να καταπνίξει κάθε φωνή αντίστασης μέσα στα πανεπιστήμια, εγκαθιστώντας την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, καταργώντας το άσυλο, για να μπορέσει να επιβάλει τις διαγραφές των φοιτητών, τις αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, τις συγχωνεύσεις των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Παράλληλα, με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής πετάει εκτός πανεπιστημίων δεκάδες χιλιάδες μαθητές,.

Που ξεπουλά τη δημόσια περιουσία ,τις Δημόσιες επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας  και καταστρέφει το περιβάλλον

Μετά από 49 χρόνια, τα συνθήματα στις πύλες του πολυτεχνείου για να φύγουν οι βάσεις και οι αμερικανοί, δίνουν πνοή στον αναγκαίο, ειδικά σήμερα, αγώνα ενάντια στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Για την ενωτική πάλη ενάντια στην πολεμική απειλή, την πρόθυμη εμπλοκή στα σχέδια του αμερικανονατοϊκού ιμπεριαλισμού, την συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο και στις απάνθρωπες κυρώσεις που είναι σε βάρος των λαών, εντείνοντας την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια.

Ο Νοέμβρης, μας δείχνει ότι τίποτα δεν είναι ανέφικτο, όσο καταθλιπτικός και αν δείχνει και είναι ο συσχετισμός, αλλά και ότι τίποτα δεν κατακτιέται χωρίς την πρωτοπόρα δράση του λαού, των εργαζομένων και της νεολαίας.  

 

Σήμερα, απέναντι στον νέο γύρο επίθεσης της ΝΔ, απέναντι στην καταστολή και την αντίληψη της κυριαρχίας του «νόμος και τάξη», ο φετεινός εορτασμός και η διαδήλωση του Πολυτεχνείου πρέπει να δώσουν ένα βροντερό μήνυμα ότι 49 χρόνια μετά, για ψωμί, παιδεία, δουλειά, ελευθερία μένει ζωντανός και μπορεί να  ανατρέψει τα σχέδιά   της κυβέρνησης  και  τις πολιτικές της φτώχειας, της καταστολής και της συνεχούς αντιδημοκρατικής εκτροπής.

Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα και διαχρονικά.  Το Πολυτεχνείο χωρίς να αντιγράφεται μας καλεί να αναζητήσουμε και να ακολουθήσουμε το σύγχρονο πρωτότυπο και ανεπανάληπτο ανατρεπτικό δρόμο. Το δρόμο του συλλογικού αγώνα  για να ανατραπούν οι σημερινές πολιτικές της κυβέρνησης που προσπαθεί να επιβάλει κοινωνικό μεσαίωνα.

Η «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»  καλεί τους φίλους της να πάρουν μαζικά μέρος στις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις σε όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου για να τιμήσουμε την 49η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου  και να φωνάξουμε δυνατά

49 χρόνια τώρα η ίδια ιστορία.

Ψωμί - Παιδεία -Ελευθερία .

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

 

ΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

6.11.22

Όλοι στη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 9 Νοέμβρη!

 

Όλοι στη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 9 Νοέμβρη!

Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων σε  όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου.   

Η  «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» καλεί όλους τους φίλους της  να συμμετέχουν στην Γενική Απεργία την Τετάρτη 9 Νοέμβρη και στις ενωτικές απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων σε όλους τους νομούς  της Πελοποννήσου.

Η ακρίβεια συνεχίζει να αυξάνεται υπέρμετρα σε είδη κάλυψης βασικών λαϊκών αναγκών, σε καύσιμα και τρόφιμα, ροκανίζοντας ακόμα περισσότερο τα ήδη μειωμένα από τις πολιτικές της πολύχρονης λιτότητας λαϊκά εισοδήματα.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια, γιατί δεν θέλει να θίξει τα υπερκέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, που έσπασαν κάθε ρεκόρ τη φετινή χρονιά. Με τις διάφορες επιδοτήσεις ελεημοσύνης, που ουσιαστικά πληρώνει ο ίδιος ο λαός μέσω των υπέρογκων κρατικών εσόδων από την έμμεση φορολογία, καλύπτει μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της απώλειας των λαϊκών εισοδημάτων. Έτσι, οδηγεί το λαό σε ενεργειακή φτώχεια και οικονομική εξαθλίωση, ενώ, αντί να σταματήσει την ασυδοσία των μεγάλων επιχειρήσεων, προσπαθεί να τον κοροϊδέψει με υποτιθέμενα «μέτρα», όπως το «καλάθι του νοικοκυριού».

Απαιτείται ενότητα και αγώνας γιατί οι πολιτικές της  φτωχοποίησης του λαού και έντασης του αυταρχισμού δεν είναι ανίκητες.

  Καλούμε τον εργαζόμενο λαό και τη νεολαία σε μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική πανεργατική απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις στις 9 Νοέμβρη, διεκδικώντας αγωνιστικά:  Ουσιαστική αύξηση των μισθών και των συντάξεων, χορήγηση ΑΤΑ (Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής ), μέτρα ελέγχου της αγοράς, πάγωμα και μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δραστική μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Κατάργηση των χρηματιστηρίων ενέργειας, της ρήτρας αναπροσαρμογής και του ειδικού φόρου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, και μείωση ΦΠΑ στο φυσικό αέριο, αγροτικό πετρέλαιο, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και βενζίνη  στο 4% ,επιβολή ανώτατου πλαφόν στις τιμές της  και εθνικοποίηση των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγής καυσίμων ,  δωρεάν χορήγηση 300 κιλοβατώρων τον μήνα για όσους είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας και  σταμάτημα αποκοπών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε φτωχά υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά και επανασύνδεσή τους.

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

4.11.22

Πρόταση ένταξης θέματος στη προσεχή συνεδρίαση του ΠεΣυΠ κατά προτεραιότητα με 15 υπογραφές για την ανάπλαση της Πλατείας Φιλιατρών

 

Πρόταση ένταξης θέματος στη προσεχή  συνεδρίαση  του ΠεΣυΠ   κατά προτεραιότητα με  15 υπογραφές

 

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη,

 

Με έκπληξη είδαμε να ανακοινώνετε την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Τριφυλίας για την ανάπλαση της πλατείας Φιλιατρών, προϋπολογισμού 3.250.000  βέβαια ότι έχουν πάρει απόφαση οι Οικονομικές Επιτροπές και της Περιφέρειας και του Δήμου.

Όμως με δεδομένα:

1. Το ΠεΣυΠ έχει πάρει απόφαση αρνητική για τη συγκεκριμένη ανάπλαση την οποία «γράφετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας».

2. Η τοπική κοινωνία είναι αντίθετη και έχει προσφύγει στο ΣτΕ.

3.  Η Δ/νση Νεωτέρων μνημείων του  Υπουργείο Πολιτισμού   έχει απορρίψει τη συγκεκριμένη ανάπλαση.

4. Ο προϋπολογισμός για έργο ύψους    3.250.000 ευρώ σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπει σε    ήπια παρέμβαση, όπως ανακοινώσατε.

5. Η απόφαση σας αυτή δεν σέβεται ούτε το  ΣτΕ στο  οποίο έχει οριστεί δικάσιμος  στις 29/11/2022  μετά τη  προσφυγή  των ενεργών  πολιτών  των Φιλιατρών

Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε οι  κάτωθι 15 Περιφερειακοί Σύμβουλοι που εκπροσωπούμε 6 παρατάξεις την άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασής σας για  υπογραφή προγραμματικής σύμβασης,  και να ενταχθεί ως πρώτο θέμα στην προσεχή συνεδρίαση του ΠΕΣΥΠ  .

 

  Το   θέμα:  «Ανάκληση της απόφασης για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Τριφυλίας για την ανάπλαση της πλατείας Φιλιατρών, προϋπολογισμού ύψους 3.250.000 ευρώ »

  

 

Οι προτείνοντες και υπογράφοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1.Πετράκος Αθανάσιος

2. Δρούγκας Δημοσθένης

3.Κάτσαρης Παναγιώτης

4. Λυμπεροπούλου Δήμητρα

5. Γόντικας Νικόλαος

 6. Κελλάρης Ιωάννης

7.   Δέδες Γεώργιος .                 

 8. Δημητρακοπούλου Ευγενία

9.   Καρούζος Χρήστος

10.   Καρσιώτης Χρήστος

11.  Μιχαήλ Μιχάλης

12.  Μποζίκης Αναστάσιος

13.   Πουλοκέφαλος Γεώργιος

14. Μπουντρούκας   Ιωάννης

15. Γκιλίτσης Νικόλαος

 

Μετάφραση