31.8.15

Δήλωση του Θανάση Πετράκου Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που ασκήσαμε έφερε αποτελέσματα Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που άσκησαν οι βουλευτές της Λαϊκής Ενότητας υποχρέωσε την γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Κ. Σαββαϊδου να σταματήσει να δωρίζει τον φόρο 20 % επί των διαφημίσεων στα κανάλια. Αναγκάστηκε μετά τα σοβαρά ηθικά, πολιτικά αλλά και νομικά θέματα που θίξαμε με την ερώτηση μας να πράξει το αυτονόητο Με νέα απόφαση της (ΠΟΛ 1180/2015) προχώρησε σε αλλαγή στον τρόπο και χρόνο είσπραξης του φόρου 20% επί των διαφημίσεων ο οποίος θα εισπράττεται από του χρόνου όπως ορίζει ο νομοθέτης και όχι όπως επιθυμεί η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων και οι διαπλεκόμενοι καναλάρχες. Η κ. Σαββαΐδου με την απόφαση που πήρε μετά την συγκεκριμένη ερώτηση στις 12 Αυγούστου αλλάζει την προηγούμενη πάλι δική της απόφαση με την οποία ζητούσε τον ειδικό φόρο κάθε χρονιάς μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Βεβαίως η ΓΓΔΕ ακόμα και σήμερα έδωσε μια ακόμη αναβολή έστω και λίγων ημερών στην εφαρμογή καθώς «κατά την πρώτη εφαρμογή, η δήλωση για το διάστημα από 1/1/2015 μέχρι και 30/4/2015 υποβάλλεται μέχρι και τις 30/9/2015 και για το διάστημα από 1/5/2015 μέχρι και 31/8/2015 υποβάλλεται μέχρι και τις 30/11/2015» σε ένα νόμο που η εφαρμογή του είχε στο παρελθόν γίνει αντικείμενο αναβολής τέσσερις φορές. Παρόλα αυτά δεν έχει υπάρξει απάντηση στο ερώτημα σε τι ποσό αναλογεί ο φόρος 20% επί των διαφημίσεων που μνημονιακές κυβερνήσεις χάρισαν στα κανάλια με τι αναβολές που έδωσαν…. Επισυνάπτεται η Ερώτηση   ΕΡΩΤΗΣΗ και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Αθήνα, 5 Αυγούστου 2015 Προς τον Υπουργό Οικονομικών Θέμα: «Είναι νόμιμη η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την αναβολή είσπραξης του φόρου 20% επί των διαφημίσεων στους τηλεοπτικούς σταθμούς για ένα ακόμη χρόνο;» Στις 12 Ιανουαρίου του 2015 η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Σαββαΐδου υπέγραψε την απόφαση ΠΟΛ 1016/2015 με βάση την οποία σκανδαλωδώς και παρανόμως μετατρέπει την υποχρέωση καταβολής του φόρου 20% επί των διαφημίσεων από τους τηλεοπτικούς σταθμούς από μηνιαία σε ετήσια! Λίγες ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών του Ιανουαρίου, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων τροποποίησε με την ΠΟΛ 1016/2015 την απόφαση 1271/2013 του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα, κ. Θεοχάρη αποφασίζοντας ότι «η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20η Ιανουαρίου για τα έσοδα που πραγματοποιούν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου έτους». Εν ολίγοις, η Γενική Γραμματέας κατήργησε, χωρίς καμία τυπική εξουσιοδότηση και ενάντια σε κάθε νομοθετική πρακτική, νόμο ψηφισμένο στη Βουλή, τροποποιώντας απλώς μια παλαιότερη ΠΟΛ! Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή καταλήγει να τροποποιεί ευθέως τον ίδιο τον αρχικό νόμο 3845 – το πρώτο Μνημόνιο δηλαδή - που ψηφίστηκε το 2010 και την παράγραφο 12 του άρθρου 5 που αναφέρει ότι «τον ειδικό φόρο εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και αποδίδουν στο Δημόσιο με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος αυτών, μέχρι την εικοστή (20) ημέρα κάθε μήνα, για τα έσοδα από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα [...] με απόφαση του υπουργού οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου της παραγράφου αυτής και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή διαδικασία εφαρμογής των διατάξεών της». Η ίδια η εφαρμογή του νόμου είχε στο παρελθόν γίνει αντικείμενο αναβολής τέσσερις φορές: με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 3899/2010 (αναβολή μέχρι 1/1/2012), με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στις 31/12/2011 (αναβολή μέχρι 1/1/2013), με το άρθρο 22 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στις 31/12/2012 (αναβολή μέχρι 1/1/2014) και με το άρθρο 53 του νόμου 4223/2013 (αναβολή μέχρι 1/1/2015). Είναι βεβαίως προφανές πως όλες αυτές οι αναβολές υπέκρυπταν σαφέστατη σκοπιμότητα να προστατευθεί η συστηματική φοροαποφυγή των ιδιωτικών καναλιών, γεγονός που βέβαια δεν τέθηκε ποτέ από τα – κατά τα άλλα, άτεγκτα - κλιμάκια της Τρόικα. Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Αρμόδιος Υπουργός: 1. Προτίθεται το Υπουργείο να κάνει ανάκληση της συγκεκριμένης ΠΟΛ (1016/2015) ώστε να προχωρήσει άμεσα στην είσπραξη σε μηνιαία βάση των φόρων που προκύπτουν από 20% φορολογία επί των διαφημίσεων; 2. Πως τεκμηριώνεται η απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για την μετατροπή του φόρου του 20% επί των διαφημίσεων από μηνιαίο σε ετήσιο και από ποιον εξουσιοδοτήθηκε; 3. Ποια η ζημία για το δημόσιο από την μετατροπή των συγκεκριμένων εσόδων από μηνιαία σε ετήσια παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ΠΟΛ αναφέρει «Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού»; Υπάρχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους; Αιτούμεθα να κατατεθεί στη Βουλή Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους βάσει της οποίας προκύπτει ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή της συγκεκριμένης ΠΟΛ (1016/2015). Οι Ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές

31/ 8/2015
Δήλωση του Θανάση Πετράκου
Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που ασκήσαμε έφερε αποτελέσματα

Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που άσκησαν οι βουλευτές της Λαϊκής Ενότητας υποχρέωσε την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να σταματήσει να δωρίζει τον φόρο 20 % επί των διαφημίσεων στα κανάλια. Αναγκάστηκε μετά τα σοβαρά ηθικά, πολιτικά αλλά και νομικά θέματα που θίξαμε με την ερώτηση μας να πράξει το αυτονόητο.
Με νέα απόφαση της (ΠΟΛ 1180/2015) προχώρησε σε αλλαγή στον τρόπο και χρόνο είσπραξης του φόρου 20% επί των διαφημίσεων ο οποίος θα εισπράττεται από του χρόνου όπως ορίζει ο νομοθέτης και όχι όπως επιθυμεί η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων και οι διαπλεκόμενοι καναλάρχες.

30.8.15

«ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ».

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
«ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ».
Δεν πρόλαβε καλά-καλά να ξεκινήσει ο προεκλογικός αγώνας και το 3ο μνημόνιο δείχνει τα κοφτερά δόντια του. Πρώτοι που «ένιωσαν» το 3ο μνημόνιο ήταν οι συνταξιούχοι που την Παρασκευή 28/8/2015 είδαν μειωμένες τις συντάξεις τους λόγω αυξημένων εισφορών στον ΕΟΠΥΥ. Οι μειώσεις αφορούν τόσο τις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις. Είναι ένα μέτρο  εξόντωσης των ήδη συρρικνωμένων συντάξεων πείνας και εξαθλίωσης. Μόνο από αυτό το μέτρο, οι συνταξιούχοι θα χάνουν κάθε χρόνο 850 εκ. Ευρώ. Πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό.  Δυστυχώς αυτό είναι μόνο η αρχή.

26.8.15

Θ Πετράκος: Δημοκρατική υποχρέωση της ΠτΔ να ενημερώσει όλα τα κόμματα για την συνάντηση των Αρχηγών των Κομμάτων στην Προεδρεία

Θ Πετράκος: Δημοκρατική υποχρέωση της ΠτΔ να ενημερώσει όλα τα κόμματα για το τι διημείφθη στην συνάντηση των Αρχηγών των Κομμάτων στην Προεδρεία

Παρατίθενται η ομιλία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Λαιϊκής Ενότητας Θανάση Πετράκου στην ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ με θέμα την Εξέταση του κ. Ιωάννη Στουρνάρα, πρώην Υπουργού Οικονομικών και νυν Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, σχετικά με το σχέδιο Συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens.
Το βίντεο της παρέμβασης: http://youtu.be/b76rr5TO6dg
Παρατίθενται η ομιλία:
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω πριν τοποθετηθώ για την επιστολή του κ. Στουρνάρα, να επισημάνω και να τονίσω κάποια ζητήματα, από αυτά που θέσατε εισαγωγικά. Θα είμαι πολύ σύντομος.

Η ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ εκφράζει το ΟΧΙ του Ελληνικού Λαού στα παλιά και το νέο μνημόνιο

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ.
Η <<ΛΑΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ >> εκφράζει  το  ΟΧΙ  του  Ελληνικού  Λαού  στα  παλιά  και το  νέο  μνημόνιο
Η απόφαση του πρωθυπουργού να προχωρήσει αιφνιδιαστικά στην προκήρυξη εκλογών, δείχνει ότι διακατέχεται από μεγάλη ανησυχία. Ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι με την υπογραφή του 3ου μνημονίου έχει ακυρώσει τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίες του έδωσαν τα μεγάλα εκλογικά ποσοστά. Γνωρίζει επίσης ότι έχει προδώσει την λαϊκή εντολή και μάλιστα δύο φορές, των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου και του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου. Πάνω απ’ όλα όμως γνωρίζει ότι πολύ σύντομα θα αρχίσουν να φαίνονται οι συνέπειες στην κοινωνία από την εφαρμογή του 3ου και σκληρότερου μνημονίου που έχει υπογράψει. Η  κυβέρνηση επιθυμεί να πάνε οι πολίτες στις κάλπες πριν προλάβουν να ενημερωθούν και να συνειδητοποιήσουν το σύνολο των μέτρων αλλά και τη βαρβαρότητα του τρίτου μνημονίου.

Το 3ο Μνημόνιο διαλύει και ξεπουλάει την Δημόσια ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

-       Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Θέμα: Το 3ο Μνημόνιο διαλύει και ξεπουλάει την Δημόσια ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ
Είναι γνωστές οι επιπτώσεις από την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην ενέργεια οι οποίες εκτός από ότι εκτόξευσαν το κόστος ενέργειας για τους καταναλωτές προκάλεσαν προβλήματα και στην ίδια την ΔΕΗ με συνέπεια να έχει τεράστια προβλήματα βιωσιμότητας ενώ παράλληλα οι ιδιώτες μεγαλοπαραγωγοί ενέργειας πλούτισαν και πλουτίζουν στηριζόμενοι σε νομοθετημένες επιδοτήσεις.

25.8.15

ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

Οι βουλευτές, Θανάσης  Πετράκος, Έλενα Ψαρρέα  και τα παραιτηθέντα μέλη της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας, παίρνουμε την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση της Λαϊκής Ενότητας Μεσσηνίας. Με την ενέργειά μας αυτή επιδιώκουμε να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός πλατιού, αντιμνημονιακού μετώπου, που θα παλέψει για την ακύρωση των μνημονίων, τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, το σταμάτημα του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και τη μέχρι τέλους υπεράσπιση του «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού.


Καλούμε σε συζήτηση, την Πέμπτη, 8μ.μ., στο ΦΑΡΑΙ PALACE, όλους  εκείνους και εκείνες με τους οποίους πορευτήκαμε στους αγώνες και στα κινήματα και έχουν τις ίδιες ανησυχίες με εμάς, με σκοπό τη συγκρότηση της Λαϊκής Ενότητας Καλαμάτας. 

24.8.15

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ν.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ Ν.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ.

Εμείς, τα μέλη της Ν.Ε Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε δημόσια να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι παραιτούμαστε από στελέχη της Ν.Ε και μέλη του.
Οδηγηθήκαμε σε αυτή την οδυνηρή για μας απόφαση, όταν η κυβέρνηση, με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ εγκατέλειψε και διέγραψε το προεκλογικό της πρόγραμμα και την βασική δέσμευσή της για κατάργηση των μνημονίων. Όταν η κυβέρνηση, την επαύριον του δημοψηφίσματος, αγνόησε το περήφανο ΟΧΙ του λαού και της νεολαίας μας. Όταν ο Πρόεδρος του κόμματος και Πρωθυπουργός ακύρωσε με αντιδημοκρατικό τρόπο, την απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής για έκτακτο συνέδριο που και ο ίδιος είχε εισηγηθεί προκηρύσσοντας εκλογές με τις ευλογίες Μέρκελ-Γιουνκέρ-Ντάισεμπλουμ πριν απευθυνθεί στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Με λίγα λόγια, ουσιαστικά βιώνουμε την κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ με αποφάσεις του προέδρου και μιας μικρής ομάδας του Μαξίμου.

20.8.15

Να σταματήσει η άκρως επιζήμια για την οικονομία και προκλητικά αδικαιολόγητη εκποίηση των 14 Περιφερειακών Αερολιμένων

ΕΡΩΤΗΣΗ

       Προς τους κ.κ. Υπουργούς
-       Οικονομικών
-       Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
-       Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου
-       Εθνικής Άμυνας
-       Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Θέμα: Να σταματήσει η άκρως επιζήμια για την οικονομία και προκλητικά αδικαιολόγητη εκποίηση των 14 Περιφερειακών Αερολιμένων.
Την 27-07-15 29 βουλευτές καταθέσαμε για το συγκεκριμένο θέμα Ερώτηση και ΑΚΕ στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, η οποία δυστυχώς δεν έχει ακόμα απαντηθεί. Στην εν λόγω παρέμβαση αποδεικνύαμε με τεχνικοοικονομικά στοιχεία και τονίζαμε με ιδιαίτερη έμφαση τα κάτωθι:

18.8.15

ΘΑΝ, ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ SUPER MARKETS.

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ
 ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ SUPER MARKETS.

Με δεδομένη την ακρίβεια και την οικονομική αδυναμία της μεγάλης πλειοψηφίας των νοικοκυριών να αγοράζουν τα προς το ζην,  κατέθεσα στις 15/6/2015 επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα τη θεσμοθέτηση της Υποχρεωτικής αναγραφή των εκπτώσεων και άλλων παροχών στα τιμολόγια αγοράς των super markets. Η ερώτηση συζητήθηκε την Δευτέρα 27/7/2015 στην οποία ο Υπουργός Γιώργος Σταθάκης αναγνώρισε ότι υπάρχει νομοθετικό κενό και απουσία ελέγχων στην αγορά.
Το θέμα είναι μείζον για όλα τα νοικοκυριά και κυρίως για τα λαϊκά στρώματα για αυτό επιβάλλεται χωρίς καθυστέρηση η νομοθέτηση της υποχρεωτικής αναγραφή των εκπτώσεων και άλλων παροχών στα τιμολόγια αγοράς των super markets  για να μειωθούν άμεσα οι τιμές.

14.8.15

Θ Πετράκος: Αν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζαν αυτά τα μέτρα και με συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου ας το ψηφίσουν και σήμερα αλλιώς ας τα καταψηφίσουν

Θ Πετράκος: Αν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζαν αυτά τα μέτρα και με συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου ας το ψηφίσουν και σήμερα αλλιώς ας τα καταψηφίσουν
Παρατίθενται οι παρεμβάσεις του Βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Θανάση Πετράκου για το Μνημόνιο 3 (Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης) στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

10.8.15

Ερωτηση «Τι ποσά χρωστάνε οι τηλεοπτικοί σταθμοί»

ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2015
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
  • Οικονομικών
  • Επικρατείας
Θέμα: «Τι ποσά χρωστάνε οι τηλεοπτικοί σταθμοί»
Είναι γνωστό ότι τα κανάλια παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό  ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις καθότι αυτά διαμορφώνουν την ειδησεογραφία αλλά επηρεάζουν σημαντικά και την κοινή γνώμη όπως επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν τόσο με δημοψήφισμα όσο και μετά από αυτό. Επειδή δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό η δημοκρατία να εκβιάζεται και επηρεάζεται από την διαπλοκή οι πανελλαδικοί  κυρίως  τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί  σταθμοί οφείλουν, με δεδομένο ότι χρησιμοποιούν δημόσιες συχνότητες και δραστηριοποιούνται στην χώρα εκτός από το να τηρούν την εκλογική νομοθεσία και τις αρχές δεοντολογίας οφείλουν να πληρώνουν και τους φόρους που τους αναλογούν σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Ύστερα από 26 χρόνια τηλεοπτικής αναρχίας, η κυβέρνηση άνοιξε το κεφάλαιο της νόμιμης χρήσης των συχνοτήτων. Σε πρώτη φάση, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης  κλήθηκαν να καταβάλουν άμεσα τα χρέη τους, από το τέλος χρήσης των συχνοτήτων, που φθάνουν στα 24.150.633,93 ευρώ για την τελευταία τετραετία (έτη 2011, 2012, 2013 και 2014) όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς και με βάση τα στοιχεία που αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Πέραν των ιδιωτικών καναλιών, ποσό 291.742,51 ευρώ από το τέλος χρήσης συχνοτήτων οφείλει και ο ΟΤΕ για την τριετία 2012, 2013, 2014, ενώ η Multichoise Hellas, ιδιοκτήτρια της συνδρομητικής NOVA, οφείλει ποσό 16.328.654,38€ για τα έτη 2012, 2013, 2014.
Τα παραπάνω χρέη αφορούν την χρήση των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων και τα συγκεκριμένα κανάλια αμφισβητούν την νομιμότητα τους.
Στα χρέη αυτά δεν συνυπολογίζονται ποσά τα όποια οι μνημονικές κυβερνήσεις «χάριζαν» τα προηγούμενα χρόνια με την αναβολή είσπραξης του φόρου 20 % επί των διαφημίσεων μια πράξης που οι μνημονιακές κυβερνήσεις απέφυγαν να εισπράξουν όχι μία αλλά τέσσερις φορές: με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 3899/2010 (αναβολή μέχρι 1/1/2012), με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στις 31/12/2011 (αναβολή μέχρι 1/1/2013), με το άρθρο 22 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στις 31/12/2012 (αναβολή μέχρι 1/1/2014) και με το άρθρο 53 του νόμου 4223/2013 (αναβολή μέχρι 1/1/2015). Πράξη την οποία επανέλαβε η κατά τα άλλα «ανεξάρτητη» Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων την απόφαση ΠΟΛ 1016/2015  με βάση την οποία σκανδαλωδώς και παρανόμως μετατρέπει την υποχρέωση καταβολής του φόρου 20% επί των διαφημίσεων από τους τηλεοπτικούς σταθμούς από μηνιαία σε ετήσια και δίνοντας αναβολή  στην είσπραξη του συγκεκριμένου φόρου για λίγο ακόμη χρόνο.
Επίσης στα χρέη αυτά δεν συνυπολογίζονται τα χρέη προς τις τράπεζες που λόγω της ανακεφαλαιοποίησή τους με χρήματα των ελλήνων φορολογουμένων πλέον ουσιαστικά είναι δημόσιες και τη Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του διοικητή της έχει αρνηθεί να αποκαλύψει μην αποστέλλοντας σχετικά στοιχεία προς ενημέρωση του Κοινοβουλίου όπως είχε αποκαλύψει ο τότε Υπουργός Οικονομικών. Σημειωτέο είναι το γεγονός ότι η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος με διαρροές προς συστημικά media, εξέφραζε «έντονη ενόχληση» για τις αιχμές περί απροθυμίας, υποστηρίζοντας, εκ του νόμου, δεν έχει κανένα δικαίωμα να παράσχει τέτοια στοιχεία σε μέλη του Κοινοβουλίου παρά το γεγονός ότι οι Τράπεζες και τα συγκριμένα δάνεια χρηματοδοτούνται από χρήματα που το Ελληνικό Κοινοβούλιο παρείχε με τις αποφάσεις για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Τέλος στα χρέη αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και άλλους  εισπρακτικούς  φορείς,  βεβαιωμένα και μη που είτε είναι σε διακανονισμό είτε αμφισβητούνται και βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Αρμόδιος Υπουργός:
1.      Σε τι ποσό αναλογεί ο φόρος 20% επί των διαφημίσεων που με αποφάσεις οι μνημονιακές κυβερνήσεις «χάρισαν» στα κανάλια τα χρόνια 2012, 2013, 2014;
2.      Πόσα είναι τα χρέη κάθε τηλεοπτικού σταθμού προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, άλλους  εισπρακτικούς  φορείς  ,φορείς  πνευματικών  δικαιωμάτων καθώς και προς τις τράπεζες; Πόσα από τα παραπάνω χρέη έχουν  εισπραχτεί πόσα  είναι βεβαιωμένα, ποια έχουν ρυθμιστεί και πότε;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Πετράκος Θανάσης

6.8.15

«Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την απόκτηση πιστοποιητικού ορθής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την απόκτηση πιστοποιητικού ορθής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»
  Eνα πολύ σοβαρό θέμα για τους αγρότες επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες που έχει προκύψει είναι η απόκτηση πιστοποιητικού για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων όπως προβλέπεται με το ΦΕΚ 8Α/2012 Ν. 4036/2012. Μετά τις 26/11/15 τα πρόσωπα που δεν διαθέτουν το εν λόγω πιστοποιητικό δεν θα μπορούν να αγοράζουν γεωργικά φάρμακα.

: Φορολόγηση του εισοδήματος των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων που προέρχεται από ακίνητη περιουσία και από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων

Ο Βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Πετράκος και 9 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την φορολόγηση του εισοδήματος των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων που προέρχεται από ακίνητη περιουσία και από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για το θέμα αυτό.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της κατατεθείσας ερώτησης.
    
            Αθήνα,  6 Αυγούστου 2015
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους  κ.κ. Υπουργούς
-  Οικονομικών και
-  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το 3ο Μνημόνιο μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα περιορισμένης κυριαρχίας

Το 3ο Μνημόνιο μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα περιορισμένης κυριαρχίας
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο ως ένα αντινεοφιλελεύθερο κι αντιμνημονιακό κόμμα έχει μέλλον και προοπτική και φυσικά η κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ τη μόνη εξουσιοδότηση που έχει από το λαό είναι να ακυρώσει τη λιτότητα και να καταργήσει το 1ο και 2ο μνημόνιο και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν έχει πολιτική νομιμοποίηση να προχωρήσει σε 3ο μνημόνιο.
Όμως τις τελευταίες ημέρες αντί να εξετάζεται πως άμεσα θα υπάρξει σχέδιο απεμπλοκής από τα μνημόνια και την «συμφωνία» και συνεπώς θα ακυρωθεί η ψήφιση του 3ου μνημονίου γίνεται προσπάθεια από ορισμένους συντρόφους να «ωραιοποιηθεί» το 3ο μνημόνιο με απόψεις όπως «Δεν είναι τόσο κακό όσο τα άλλα δύο».
Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.
Το 3ο μνημόνιο είναι πολύ τραγικό όχι μόνο γιατί:

5.8.15

«Είναι νόμιμη η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την αναβολή είσπραξης του φόρου 20% επί των διαφημίσεων στους τηλεοπτικούς σταθμούς για ένα ακόμη χρόνο;»

ΕΡΩΤΗΣΗ και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2015
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
Θέμα: «Είναι νόμιμη η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την αναβολή είσπραξης του φόρου 20% επί των διαφημίσεων στους τηλεοπτικούς σταθμούς για ένα ακόμη χρόνο;»
Στις 12 Ιανουαρίου του 2015 η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Σαββαΐδου υπέγραψε την απόφαση ΠΟΛ 1016/2015  με βάση την οποία σκανδαλωδώς και παρανόμως μετατρέπει την υποχρέωση καταβολής του φόρου 20% επί των διαφημίσεων από τους τηλεοπτικούς σταθμούς από μηνιαία σε ετήσια!
Λίγες ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών του Ιανουαρίου, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων τροποποίησε με την ΠΟΛ 1016/2015 την απόφαση 1271/2013 του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα, κ. Θεοχάρη αποφασίζοντας ότι «η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20η Ιανουαρίου για τα έσοδα που πραγματοποιούν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου έτους». Εν ολίγοις, η Γενική Γραμματέας κατήργησε, χωρίς καμία τυπική εξουσιοδότηση και ενάντια σε κάθε νομοθετική πρακτική, νόμο ψηφισμένο στη Βουλή, τροποποιώντας απλώς μια παλαιότερη ΠΟΛ!
Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή καταλήγει να τροποποιεί ευθέως τον ίδιο τον αρχικό νόμο 3845 – το πρώτο Μνημόνιο δηλαδή -  που ψηφίστηκε το 2010 και την παράγραφο 12 του άρθρου 5 που αναφέρει ότι «τον ειδικό φόρο εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και αποδίδουν στο Δημόσιο με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος αυτών, μέχρι την εικοστή (20) ημέρα κάθε μήνα, για τα έσοδα από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα [...] με απόφαση του υπουργού οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου της παραγράφου αυτής και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή διαδικασία εφαρμογής των διατάξεών της».
Η ίδια η εφαρμογή του νόμου είχε στο παρελθόν γίνει αντικείμενο αναβολής τέσσερις φορές: με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 3899/2010 (αναβολή μέχρι 1/1/2012), με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στις 31/12/2011 (αναβολή μέχρι 1/1/2013), με το άρθρο 22 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στις 31/12/2012 (αναβολή μέχρι 1/1/2014) και με το άρθρο 53 του νόμου 4223/2013 (αναβολή μέχρι 1/1/2015). Είναι βεβαίως προφανές πως όλες αυτές οι αναβολές υπέκρυπταν σαφέστατη σκοπιμότητα να προστατευθεί η συστηματική φοροαποφυγή των ιδιωτικών καναλιών, γεγονός που βέβαια δεν τέθηκε ποτέ από τα – κατά τα άλλα, άτεγκτα - κλιμάκια της Τρόικα.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Αρμόδιος Υπουργός:
1.   Προτίθεται το Υπουργείο να κάνει ανάκληση της συγκεκριμένης ΠΟΛ (1016/2015) ώστε να προχωρήσει άμεσα στην είσπραξη σε μηνιαία βάση των φόρων που προκύπτουν από 20% φορολογία επί των διαφημίσεων;
2.   Πως τεκμηριώνεται η απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για την μετατροπή του φόρου του 20% επί των διαφημίσεων από μηνιαίο σε ετήσιο και από ποιον εξουσιοδοτήθηκε;
3.   Ποια η ζημία για το δημόσιο από την μετατροπή των συγκεκριμένων εσόδων από μηνιαία σε ετήσια παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ΠΟΛ αναφέρει «Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού»; Υπάρχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους;
Αιτούμεθα να κατατεθεί στη Βουλή
Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους βάσει της οποίας προκύπτει ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή της συγκεκριμένης ΠΟΛ (1016/2015).
Οι Ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές
Πετράκος Θανάσης
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Αμμανατίδου Πασχαλίδου Ευαγγελία
Γάκης Δημήτρης
Δελημήτρος Κωνσταντίνος
Ζαχαριάς Κωνσταντίνος
Ιωαννίδης Ηλίας
Κοδέλας Δημήτρης
Λαπαβίτσας Κωνσταντίνος
Μακρή Ραχήλ
Μπαλαούρας Γεράσιμος
Ουζουνίδου Ευγενία
Σαμοΐλης Στέφανος
Σκούμας Θανάσης
Σταθάς Γιάννης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

«Γιατί δεν έχει εγκριθεί η ίδρυση του προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Καλαμάτα;»

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: «Γιατί δεν έχει εγκριθεί η ίδρυση του προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Καλαμάτα;»
Με την υπ’ αριθμ. ΑΔΑ:ΩΧΜΕ46Ψ8ΧΙ-ΚΒΧ ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) της ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) εγκρίθηκε η ίδρυση προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. στην Καλαμάτα κατόπιν του υπ’ αριθμ. Ε.Π. 127, 10-6-2015 της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Πελοποννήσου αιτήματος της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας για την ανάγκη των σχετικών εκπαιδευτικών αναγκών  ΑΔΑ:7ΞΤΠ46Ψ8ΧΙ-ΞΟ6.
Η σχετική απόφαση της ΔΕ διαβιβάστηκε από την ΑΣΠΑΙΤΕ στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. Πρωτ.6666, 8-7-2015 έγγραφο προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση.
Η Υπουργική Απόφαση για την λειτουργία προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. στην Καλαμάτα, αλλά και αλλού, έπρεπε να υπογραφεί έως τις 30/7/2015 ώστε η προκήρυξη της ΑΣΠΑΙΤΕ να περιλαμβάνει τις αντίστοιχες θέσεις. Σημειώνουμε ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι χώροι και υλικοτεχνική υποδομή που είχε ζητήσει η ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και ότι η λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος δεν επιβαρύνει τον Κρατικό προϋπολογισμό.
Το προηγούμενο έτος οι αιτήσεις των Μεσσήνιων εκπαιδευτικών αλλά και άλλων αποφοίτων Γ/θμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδαγωγική επάρκεια μεταπτυχιακού επιπέδου ήταν αρκετές ώστε να δικαιολογούν τη λειτουργία αντίστοιχου τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι αυτοί αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε Πάτρα, Άργος και Αθήνα. 
Πρέπει να προσθέσουμε ότι ο κ. Υπουργός στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή Αργολίδας της Ν.Δ. κ. Ι. Ανδριανού (Αρ. Πρωτ. 110364/Φ1ΕΞ, 14-7-2015) είχε αναφέρει μεταξύ των άλλων: «Η ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του σκοπού της και με γνώμονα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για εκπαίδευση και επιμόρφωση με το καλύτερο δυνατό τρόπο απευθυνόμενη σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο πληθυσμό υποχρεούται να ερευνά όλες τις δυνατότητες για δημιουργία προγραμμάτων Ε.Π.ΠΑΙ.Κ και Π.Ε.ΣΥ.Π, ανάλογα με τη ζήτηση και τις ανάγκες της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας».  
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.           Γιατί μέχρι σήμερα, ενώ υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις (χώροι, υλικοτεχνική υποδομή) αλλά και ο αριθμός των Μεσσήνιων ενδιαφερομένων είναι μεγάλος, δεν έχει εκδοθεί η ως άνω Υπουργική Απόφαση με αποτέλεσμα να μην περιλαμβάνεται το πρόγραμμα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Καλαμάτας στην από 30-7-2015 προκήρυξη της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016;
2.           Γιατί δεν εφαρμόζει τις θέσεις που εξέφρασε στην απάντηση (Αρ. Πρωτ. 110364/Φ1ΕΞ, 14-7-2015) της ερώτησης με αρ. 953/6-7-2015 στην περίπτωση λειτουργία του προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. στην Καλαμάτα;

Ο ερωτών βουλευτής


Πετράκος Θανάσης

ΕΡΩΤΗΣΗ Παράνομες ενοικιάσεις κατοικιών στη Μεσσηνία μέσω ιστοσελίδων»

ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2015
Προς τους Υπουργούς
·         Οικονομικών
·         Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Θέμα: «Παράνομες ενοικιάσεις κατοικιών στη Μεσσηνία μέσω ιστοσελίδων».
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο κυρίως αλλοδαποί ιδιοκτήτες, και όχι μόνο, πολυτελών κατοικιών να ενοικιάζουν τις κατοικίες αυτές ως τουριστικά καταλύματα παράνομα μέσω ιστοσελίδων. Η κατάσταση αυτή επιβεβαιώνεται και από καταγγελίες των ενώσεων ξενοδόχων που ζητούν την παρέμβαση των αρχών. Στη Μεσσηνία υπάρχουν πολλές καταγγελίες από νόμιμους επαγγελματίες και δημοσιεύματα σε ιστοσελίδες για παράνομες ενοικιάσεις κατοικιών μέσω ιστοσελίδων και όχι μόνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα σε ιστοσελίδες για την περιοχή της Φοινικούντας στα οποία τονίζεται ότι κυρίως Γερμανοί ιδιοκτήτες ενοικιάζουν παράνομα τις βίλες τους καθ’ όλη  τη διάρκεια του έτους.
Το θέμα αυτό είναι μείζον θέμα και αφορά ολόκληρη την Ελλάδα και ειδικά στα τουριστικά νησιά, όπως τη Ρόδο, την Κρήτη, την Κέρκυρα, αλλά και την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική.
Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω τουριστικών καταλυμάτων δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας, και ενοικιάζουν τα καταλύματα αυτά μέσω ιστοσελίδων στο εξωτερικό, όπου καταβάλλουν και μικρό μέρος των χρημάτων της ενοικίασης (τα υπόλοιπα δίνονται της μετρητοίς στον ιδιοκτήτη στην Ελλάδα), με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή και διακίνηση μαύρου χρήματος. Οι κατοικίες που ενοικιάζονται παράνομα -χωρίς να έχουν επίσημη άδεια και το σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ- υπολογίζονται σε περισσότερες από 50.000.
Ως εκ τούτου τα διαφυγόντα έσοδα για τον τουρισμό της χώρας και το Ελληνικό Δημόσιο από την παράνομη μίσθωση εξοχικών και πολυτελών κατοικιών ετησίως ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ, βάσει στοιχείων της Τραπέζης της Ελλάδος και εκτιμήσεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση, πέραν της τεράστιας φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, παρακάμπτει κάθε διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας των εγκαταστάσεων και των παρεχομένων υπηρεσιών, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ανταγωνιστικότητα  κυρίως των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, που είναι ο κορμός του ελληνικού τουρισμού και τέλος παροτρύνει τους ιδιοκτήτες όλων των μικρών καταλυμάτων να ακολουθούν αντίστοιχες πρακτικές.
Χαρακτηριστικό της έκτασης του προβλήματος είναι η απόφαση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος να συστήσει Παρατηρητήριο Παραπλανητικής Διαδικτυακής Διαφήμισης (ΠΠΔΔ), με βασικό στόχο την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής και την προστασία του κλάδου καθώς και των καταναλωτών.
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.   Σε ποιες ενέργειες σχεδιάζει να προβεί  το Υπουργείο Οικονομικών, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα; Προτίθεται να ερευνήσει το πελατολόγιο των εγχώριων τουριστικών-μεσιτικών γραφείων που λειτουργούν ως αντιπρόσωποι στην Ελλάδα των ξένων;
2.   Το ΣΔΟΕ θα ζητήσει στοιχεία από τις αντίστοιχες ελεγκτικές αρχές των ευρωπαϊκών χωρών για τις ξένες εταιρείες μίσθωσης τέτοιων ακινήτων που βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την διασταύρωση στοιχείων;
3.   Διενεργούνται έλεγχοι και από ποια υπηρεσία σε ιστοσελίδες που καταχωρούν ακίνητα προς ενοικίαση, σχετικά με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών;
4.   Με ποιους τρόπους προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα το Υπουργείο Τουρισμού;
5.   Πόσοι ιδιοκτήτες παραθεριστικών κατοικιών έχουν κινήσει την διαδικασία και έχουν λάβει ειδικό σήμα λειτουργίας για τις βίλες και επαύλεις τους από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ώστε να μπορούν να τις ενοικιάζουν σε τουρίστες;
6.   Προτίθεται το Υπουργείο Τουρισμού να αναθεωρήσει τα άτοπα κριτήρια που ισχύουν και τα οποία εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να αδειοδοτηθούν, αλλά δε μπορούν;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πετράκος Αθανάσιος

Κοζομπόλη-Αμανατίδη Παναγιώτα

Κωνσταντινέας Πέτρος

Ψαρρέα Ελένη


4.8.15

Ερώτηση «Η επιβολή Φ.Π.Α. 23% στα φροντιστήρια θα επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς».

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών μαζί με άλλους 22 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ο Βουλευτής Μεσσηνίας Θανάσης Πετράκος με θέμα «Η επιβολή Φ.Π.Α. 23% στα φροντιστήρια θα επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς». Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της κατατεθείσας ερώτησης.

31/7/2015
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
Σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4334/2015 ο συντελεστής Φ.Π.Α. ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%) στη φορολογητέα αξία. Στη διάταξη αυτή εμπίπτουν πλέον και τα δίδακτρα στα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.
Όπως είναι αυτονόητο, οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών δεν είναι σε θέση μετά από 5 χρόνια ύφεσης να απορροφήσουν μια ξαφνική μεταβολή του Φ.Π.Α. από το 0% στο 23% με δύο συνέπειες. Από τη μία θα προχωρήσουν σε αύξηση των διδάκτρων, κάτι το οποίο θα σημάνει τη διακοπή των ενισχυτικών φροντιστηριακών μαθημάτων μεγάλου μέρους τον μαθητών, δεδομένου ότι το εισόδημα της μέσης οικογένειας έχει υποστεί καθίζηση. Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες θα μετακυλήσουν το κόστος στους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς με απολύσεις και περικοπή του ωρομισθίου τους, που ήδη αυτή τη στιγμή είναι στα 3,5 ευρώ την ώρα. Με δυο λόγια, το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων θα μειωθεί εις βάρος των γονιών των μαθητών και των εργαζόμενων. Ασφαλώς δεν αποκλείεται πολλά φροντιστήρια να κλείσουν με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα ποσοστά της επίσημης ανεργίας, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 27%, χιλιάδες εκπαιδευτικοί να μείνουν στο δρόμο, ενώ θα μειωθούν τα έσοδα του κράτους από τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές.
Την ίδια στιγμή η παραοικονομία στον κλάδο της εκπαίδευσης αφήνεται ανενόχλητη. Βάσει μετρήσεων του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, στην υποστηρικτική διδασκαλία στην Ελλάδα διατίθεται περίπου 1 δισ. ευρώ. Από αυτά, 600 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στις νόμιμες δομές (που πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές) και τα υπόλοιπα 400 εκατ. ευρώ μετατρέπονται σε αδήλωτες «μαύρες» αμοιβές (με αρνητικές επιπτώσεις στα κρατικά έσοδα αλλά και στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών), ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που τις αμοιβές αυτές λαμβάνουν ακόμη και καθηγητές της δημόσιας μέσης εκπαίδευσης και συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί.
Η συγκεκριμένη επιβολή Φ.Π.Α. θα οδηγήσει στην μεγαλύτερη αύξηση της παραοικονομίας, καθώς μέρος των γονέων θα στραφεί στην κατ’ οίκον αδήλωτη, ανασφάλιστη και αφορολόγητη εργασία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών αλλά και στη φοροδιαφυγή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και των φροντιστηρίων, τα οποία θα προσπαθήσουν να συγκρατήσουν τα έξοδά τους για να μην οδηγηθούν σε οριστικό λουκέτο.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εκτός από τα ιδιαίτερα μαθήματα από το Φ.Π.Α. στα δίδακτρα απαλλάσσονται και τα ιδιωτικά σχολεία. Όταν κυριαρχεί ένα σύστημα – που πρέπει να αλλάξει δραστικά και άμεσα – στο οποίο τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αποτελούν τον κύριο μηχανισμό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και που η χρόνια απαξίωση των σχολείων εκ μέρους του κράτους κάθε άλλο παρά βοηθάει στην εξάλειψη της ανάγκης υποστηρικτικής διδασκαλίας εκτός του δημόσιου σχολείου, αυτή η ανισότητα στη φορολόγηση συνεπάγεται ένταση των ταξικών φραγμών στην εκπαίδευση. Πολύ περισσότερο κάτι τέτοιο ισχύει για τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών.
Επειδή είναι αδιανόητο σε αυτή την άσχημη οικονομική συγκυρία να επιβαρύνονται οι οικογένειες πολύ λόγω της συνεπαγόμενης αύξησης των τιμών στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών
Επειδή το μέτρο αυτό βάζει επιπλέον ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση
Επειδή οι απώλειες εσόδων για το κράτος θα είναι σημαντικές και μάλιστα σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν περιθώρια για την παραμικρή μείωση
Επειδή η ανεργία τείνει να πάρει διαστάσεις τραγωδίας και τα λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει σε διάλυση τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας
Επειδή πρέπει να προστατευτούν τα βαριά πληγωμένα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών
Επειδή το μέτρο προσκρούει στο ενωσιακό δίκαιο, καθώς σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2006/112 της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, απαλλαγής τυγχάνουν οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
  1. Θα προχωρήσει άμεσα στην κατάργηση της διάταξης που επιβάλλει 23% ΦΠΑ στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών;
  2. Έλαβε υπ’ όψιν του κατά τις διαπραγματεύσεις την κοινοτική οδηγία 2006/112; Καταδείχτηκε στους ευρωπαίους εταίρους που συμφώνησαν – αν όχι επέβαλαν το μέτρο – ότι είναι ανακόλουθοι με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι παραβιάζουν το ενωσιακό δίκαιο;
Οι ερωτώντες βουλευτές


Πετράκος Θανάσης

3.8.15

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ο Βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Πετράκος επισκέφτηκε σήμερα τον Αστυνομικό Διευθυντή Μεσσηνίας κ. Διαμαντή Μητρόπουλο και έθεσε υπόψη του τις καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής της Κορώνης. Οι κάτοικοι είναι οργισμένοι και αγανακτισμένοι για το διπλό θανατηφόρο αυτοκινητιστικό δυστύχημα που έγινε στην περιοχή με άδικα χαμένους τον Παναγιώτη και Ασπασία Τομαρά.
Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι ο διαχειριστής, η φρουρά και γενικά οι υπάλληλοι της «Βίλας Καλτσίδη», έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής με τον τρόπο που οδηγούν τα μεγάλα οχήματα τους. Η υπερβολική ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή ήταν και η αιτία που προκάλεσε το θανατηφόρο ατύχημα.
Ο Θανάσης Πετράκος τόνισε ότι απαιτείται:
1.   Να υπάρξει πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του διπλού θανατηφόρου δυστυχήματος.
2.   Να κληθούν όλοι αυτοί και να γίνουν αυστηρότατες συστάσεις ώστε να οδηγούν σεβόμενοι τον Κ.Ο.Κ. για μην υπάρξουν και άλλα θύματα στην άσφαλτο από υπερβολική ταχύτητα.
3.   Ζήτησε να τοποθετηθεί ειδικό σήμα που να οριοθετεί το ανώτατο της ταχύτητας σε 50 Km/h και καθρέφτης που να διευκολύνει την ορατότητα διότι είναι κατοικημένη περιοχή.
4.   Να υπάρξει αυξημένη αστυνόμευση από την τροχαία στην περιοχή διότι αυτή την περίοδο υπάρχει μεγάλη κίνηση.


2.8.15

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Το πρώτο και κύριο για μια νέα πορεία της χώρας είναι η εθνικοποίηση – κοινωνικοποίηση των τραπεζών , προκειμένου υπό δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικό έλεγχο να αναλάβουν ένα νέο αποκλειστικά αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο.
Το δεύτερο σημείο  είναι η ανάγκη να μείνουν ή και να περάσουν υπό δημόσια ιδιοκτησία, δημόσια διαχείριση, δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο και να ανασυγκροτηθούν ως τέτοιες όλες οι στρατηγικές επιχειρήσεις της χώρας, όλα τα στρατηγικά δίκτυα, όλες οι στρατηγικές υποδομές και τα ειδικής αξίας ακίνητα φιλέτα.
Το τρίτο  είναι η ανάγκη μιας μεγάλης αναδιανομής πλούτου σε βάρος των πολύ μεγάλων εισοδημάτων, των μεγάλων περιουσιών, των μεγάλων κερδών και του απέραντου μαύρου χρήματος, που βρίσκεται είτε σε φορολογικούς παράδεισους, είτε σε ξένες τράπεζες είτε διέρρευσε από τη χωρα ανενόχλητο και ανεξέλεγκτο τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο.
Το τέταρτο και από τα κεντρικότερα θέματα που πνίγουν τη χώρα είναι η αποκατάσταση της νομιμότητας και της διαφάνειας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τον έλεγχο του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος και το χτύπημα της διαπλοκής μέσων ενημέρωσης και έργων που αναθέτει το δημόσιο.
Το πέμπτο και πολύ καθοριστικό είναι η βαθιά διαγραφή του χρέους, η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του, χωρίς την οποία η χώρα δεν μπορεί να έχει μέλλον.
Φυσικά , προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η απαλλαγή της χώρας από τα μνημόνια και τη λιτότητα, μαζί με τη ρήξη με το νεοφιλελευθερισμό και με στόχευση ένα εναλλακτικό οικονομικό και κοινωνικό πρότυπο διεξόδου , ανόρθωσης και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Μια εναλλακτική προοδευτική λύση στη χώρα μας , η οποία θα συνοδεύεται από μια ανεξάρτητη, πολυδιάστατη οικονομική και εξωτερική πολιτική, είναι προφανέστατο ότι θα έρθει σε σύγκρουση με τις δυνάμεις που κυριαρχούν στη  ευρωζωνη  και δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ισχυρή πολιτική βούληση και το πολιτικό σχέδιο εξόδου από την ευρωζώνη.
Δεν μπορεί να αμφισβητήσουμε τα μνημόνια και τη λιτότητα, πολύ περισσότερο το νεοφιλελευθερισμό, αν δεν αμφισβητήσουμε, ταυτόχρονα , την ευρωζώνη και τη θέση της χώρας μας σε αυτήν.


Μετάφραση