29.12.20

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

                                            ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το   Πε.Συ.Π.   αφού συζήτησε το θέμα της μη απόδοσης  διαχρονικά  των θεσμοθετημένων πόρων  στην Αυτοδιοίκηση αποφάσισε :

  1. Απαιτεί  απ’ την κυβέρνηση την απαρέγκλιτη εφαρμογή του νόμου 3852/2010 (νόμος Καλλικράτη) για τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης ώστε να σταματήσει η παράνομη κατακράτηση θεσμοθετημένων πόρων,
  2. Ζητάει από την ΕΝΠΕ να συντονιστεί   με την ΚΕΔΕ και να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις   για την απόδοση της νέας γενιάς των παρακρατηθέντων πόρων .   
  3. Ζητάει  να σταματήσει η κυβέρνηση να διεκδικεί πλεονάσματα από την Αυτοδιοίκηση η οποία μάλιστα τους μήνες αυτούς της πανδημίας συνέβαλλε τα μέγιστα  στην κάλυψη ακόμη και κυβερνητικών αρμοδιοτήτων για την  αντιμετώπιση της πανδημίας  .

28.12.20

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

     ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

Επειδή παρά τη πρόσφατη θετική τροποποίηση-  πρόταση που έγινε από τη Διαχειριστική Αρχή και συμπεριέλαβε και άλλους ΚΑΔ στην ενίσχυση όπως  είχαμε ζητήσει και εμείς με την επιστολή  μας με παράλληλη επέκταση της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών και αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανάγκες προτείνουμε: 

 -( Θυμίζω ότι τονίζαμε: Όπως γνωρίζετε από το πρόγραμμα ενίσχυσης των ελευθέρων επαγγελματιών και των τοπικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, προκειμένου να σταθούν όρθιες και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται αρκετές επιχειρήσεις της Περιφέρειάς μας, όπως π.χ. οι επιχειρήσεις χοντρικού εμπορίου και εξαγωγών για νωπά οπωροκηπευτικά, όπως και οι επιχειρήσεις εμπορίας, τυποποίησης και εξαγωγών ελαιολάδου, διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά ότι προκειμένου να υλοποιηθεί γρήγορα το πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα της Κεντρικής Μακεδονίας η οποία δεν έχει τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Επίσης όπως σας είναι γνωστό, δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε οι σχολές οδηγών στο πρόγραμμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη  σελ. 13 της προκήρυξης αναφέρει : "Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας."

 Η λύση κατά τη γνώμη μας μπορεί και πρέπει να δοθεί από την κυβέρνηση, η οποία πρέπει να ενισχύσει από εθνικούς πόρους τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ δεν συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα των Περιφερειών . Να αυξηθεί το ποσό που θα διατεθεί. Τα 30 εκατομμύρια είναι λίγα. Στη λογική αυτή να δοθούν στη δημοσιότητα ο ακριβής αριθμός των αιτήσεων και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί.)-

ΚΟΙΝΗ    ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1) Για την ενίσχυση των εργαζομένων

Γνωρίζετε ότι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας δεν έχουν λάβει καμία ενίσχυση πέραν των 534 ευρώ και μάλιστα όχι όλες οι κατηγορίες των εργαζομένων  . Προτείνουμε να αποφασίσουμε να   ζητήσουμε   από τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας ώστε να αυξηθεί  το κονδύλι της συμπληρωματικής ενίσχυσης των εργαζομένων αυτών είτε από το ΕΣΠΑ είτε από εθνικούς πόρους  ώστε:

α) Να επεκταθεί η ενίσχυση των 534  ευρώ σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν υποστεί μείωση του εισοδήματος τους   

αλλά και στους ανέργους.

β) Κατάργηση  των φόρων και των τελών  για τα νοικοκυριά και επιδότηση ενοικίου στους  εργαζόμενους  αυτούς  και στους  ανέργους.

 γ) Να δοθεί συμπληρωματική  έκτακτη ενίσχυση στους  εργαζομένους αυτούς.

2) Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 

  1. Πρέπει να επανεξεταστεί το κριτήριο κέρδους της παραγράφου 10.3 της προκήρυξης γιατί έρχεται σε προφανή αντίφαση με τον διακηρυγμένο στόχο της προκήρυξης που είναι η  ενίσχυση όσων επλήγησαν από τον covid – 19. Το πώς αυτό το κριτήριο ακυρώνει το στόχο του προγράμματος φαίνεται με ένα παράδειγμα: Αν υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση δύο επιχειρήσεις που θα συγκεντρώσουν ίδια βαθμολογία στο πρώτο κριτήριο (μονάδες εργασίας, 25%) και στο τρίτο κριτήριο (επίπτωση covid-19 στον κύκλο εργασιών, 60%), αλλά διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το δείκτη κέρδους, πρόκριμα θα αποκτήσει εκείνη με τα περισσότερα κέρδη. Αυτή όμως η επιχείρηση έχει τη μικρότερη ανάγκη για στήριξη.

2.) Να αλλάξει η επιλογή που προτείνεται στην παράγραφο 10.2 ότι «ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποστήριξης διενεργείται από τον ΕΦ (Ενδιάμεσο Φορέα) κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό και μόνο για τις προτάσεις εκείνες για τις οποίες επαρκεί η διαθέσιμη Δημόσια Χρηματοδότηση» και να γίνει η εξής αλλαγή: η επιλογή (μέχρι του ποσού που επαρκεί η δημόσια χρηματοδότηση) να γίνει από τις μικρότερες σε ύψος προτάσεις προς τις μεγαλύτερες έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα ευνοηθούν του μέτρου όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποκλειστεί το πολύ πιθανό ενδεχόμενο να ευνοηθούν πρώτα και κύρια οι μεγάλες επιχειρήσεις.   

3. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουν λάβει καμία ουσιαστική βοήθεια από το τραπεζικό σύστημα μέχρι τώρα.  

Το τρέχον πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω CIOVID19 με την αναγκαία συγκέντρωση υψηλής βαθμολόγησης σε σχέση με τα διαθέσιμα κονδύλια επιχορηγήσεων και τους όρους του προγράμματος ( θετικό ebitda 2019 και απασχολούμενες θέσεις εργασίας εκτός επιχειρηματιών), κατευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις με τζίρο έως 2εκ και έως 10εκ όπως ορίζονται στην ευρωπαϊκή κοινότητα οι ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ και ΜΙΚΡΕΣ, επιχειρησεις αντίστοιχα

Για το σκοπό αυτό πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό προϊόν,  ενός επιδοτούμενου προγράμματος με όρους ΕΣΠΑ, στοχευμένο αποκλειστικά στις πραγματικά πολύ ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν εξαιρεθεί από προγράμματα, ώστε ένα ποσό το οποίο θα υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ να διοχετευτεί υποχρεωτικά από το ΕΣΠΑ σε αυτές.  

Η υλοποίηση αυτής της πρότασης, θα δώσει μία πραγματική ανάσα στους μικρούς επιχειρηματίες, οι οποίοι νιώθουν αποκλεισμένοι από όλα τα επιχορηγούμενα προγράμματα και τραπεζικά προϊόντα ιδιαίτερα αυτή την περίοδο.  

Η  πρόταση  μας αυτή είναι εφικτή  και  με βάση την απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης  σε επερώτηση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ  η οποία λέει χαρακτηριστικά «…Προκειμένου μια Περιφέρεια να ενισχύσει συγκεκριμένους κλάδους, εφόσον το επιθυμεί, δύναται να ακολουθήσει μία από τις 2 ανωτέρω επιλογές και είτε να χρησιμοποιήσει το Προσωρινό Πλαίσιο και να προχωρήσει σε ξεχωριστή κοινοποίηση στην Ε.Ε. είτε να εκδώσει πρόσκληση με άλλο θεσμικό πλαίσιο κρατικών Ενισχύσεων π.χ. Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) για το οποίο δεν χρειάζεται κοινοποίηση και έγκριση από την Ε.Ε.»

Συνεπώς μπορεί η Περιφέρεια να προχωρήσει αν θέλει  και να ενισχύσει τις πολύ μικρές ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις .

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρξει για τους επαγγελματίες των σχολών Οδηγών οι οποίοι χωρίς δική τους ευθύνη αποκλείονται στην   πράξη από τα προγράμματα ενίσχυσης διότι όπως τονίζουν και τα Επιμελητήρια στην επιστολή τους «…δεν δύναται να βαθμολογηθούν επαρκώς προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα ένταξής στην δράση, αφενός μεν λόγω της αποχής - απεργίας των Υπαλλήλων Εξεταστών επί έναν ολόκληρο χρόνο (από 10/2018 έως 10/2019) αφετέρου δε λόγω της αδυναμίας του Υπουργείου Μεταφορών

 

στην εφαρμογή επιμέρους άρθρων του 4599/2019. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι σχολές δεν πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών, λόγω αναγκαστικής αδράνειας. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια στο κριτήριο 3 της Προκήρυξης ο Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από 1/4/2019 έως 30/06/2019 (Α) προς το διάστημα 1/4/2020 έως 30/06/2020 (Β), να μηδενίζεται για όσες επιχειρήσεις είχαν έστω και 1 € εισόδημα το επίμαχο διάστημα του 2020 με συνέπεια οι επιχειρήσεις αυτές να μην μπορούν να ανταγωνιστούν διαγωνιστικά τις υπόλοιπες συμμετοχές και ως εκ τούτου υπάρχουν μηδενικές πιθανότητες ένταξής τους στη δράση.»

 

Ο Περιφερειάρχης μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης να προχωρήσει σε  χρονοδιάγραμμα εφαρμογής έως το τέλος του έτους, που οι μικρές επιχειρήσεις πλήττονται από την Πανδημία. 

 Να διερευνήσει κάθε δυνατότητα ώστε στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και ειδικά μέτρα στήριξης να φτάσουν στους αυτοαπασχολούμενους και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με στόχο να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση και να αποφευχθούν λουκέτα και χαμένες θέσεις εργασίας, με όρους συμβατούς για την πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων.

Για τον λόγο αυτό έχοντας ως γνώμονα τη δίκαιη κατανομή των επιδοματικών κονδυλίων ενός νέου προγράμματος θέτουμε την ένταξη ενός νέου προγράμματος 20 εκ ευρώ  από κοινού που θα έχει ως στόχο τη διάθεση μικρότερης χρηματοδότησης σε όσο γίνεται περισσότερες μικρές επιχειρήσεις.Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό νέου προγράμματος που έχει ως εξής: -Το πρόγραμμα πρέπει να απευθύνεται σε απασχολούμενους και πολύ μικρές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής που απασχολούν από μηδέν έως πέντε άτομα και με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 300.000 ευρώ.  

- Η επιδότηση πρέπει να είναι το λιγότερο 2.000€ έως το πολύ 10.000€  

- Να αποκλειστούν αυτόματα οι δικαιούχοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα των 30 εκατ. ευρώ.  

- Το οριζόντιο κριτήριο των επιλέξιμων ΚΑΔ, πρέπει να αντικατασταθεί με το ποσοστό της συνολικής πτώσης τζίρου του 2020, που πρέπει να αποτελεί το βασικό κριτήριο αξιολόγησης. 

 - Τα αποτελέσματα χρήσης του 2019 (κέρδη ή ζημιές) πρέπει να έχουν ελάχιστη επίδραση στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων.

- Προτείνουμε να εφαρμοστεί η επιτυχημένη πρακτική διάθεσης της χρηματοδότησης στους δικαιούχους μέσω της ποσόστωσης ανά κατηγορία, όπως έχει προβλεφθεί σε άλλες Περιφέρειες και να συμπεριληφθεί στην προκήρυξη η παρακάτω μέθοδος κατανομής:

* 50% Εμπόριο * 50% Βιοτεχνικές επιχειρήσεις

- Να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους και νεοιδρυθείσες εταιρείες, που έως τώρα είναι εκτός χρηματοδότησης από όλα τα υφιστάμενα προγράμματα και τα τραπεζικά ιδρύματα. Τέλος, πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία και να προβλεφθεί ειδικό πλαφόν στις αμοιβές των συμβούλων που θα αναλάβουν να καταθέσουν τους φακέλους του προγράμματος.

4. .   Επιπλέον χρηματοδότηση  για την ενίσχυση και ανακούφιση των ανέργων  και των εργαζομένων των οποίων το εισόδημα έχει υποστεί μείωση και «κούρεμα» των φορολογικών  υποχρεώσεων και των τελών τους  για τα βασικά δημόσια αγαθά (ρεύμα και  νερό).

5..   Στήριξη των αγροτών και του πρωτογενούς τομέα

6..   Πάγωμα όλων των δανειακών υποχρεώσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

7..   Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους

8.   Διεκδίκηση των ειδικών πόρων, της ξεχωριστής χρηματοδότησης, επιπρόσθετα και πέραν κάθε άλλης, που αφορούν τον Τουριστικό κλάδο (και μπορεί να φτάσουν μέχρι και 3.000.000€ ανά επιχείρηση), από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων,  για τη κάλυψη-ενίσχυση του σταθερού κόστους ακόμη και βάση των εκτιμώμενων ζημιών, μη επιστρεπτέα, όπως έχουν ήδη κάνει Βέλγιο και Ιρλανδία.[1]»

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Ερωτήματα για τη διαχείριση της δωρεάς Λαρσινού

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 

Ερωτήματα για τη διαχείριση της δωρεάς Λαρσινού

Κύριε Πρόεδρε κύριε Περιφερειάρχη,

Όπως είναι γνωστό στις 8 Ιουλίου 2020 με επερώτηση μας σας ενημερώσαμε ότι από τις 13 Αυγούστου του 2018 η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου είχε αποδεχθεί ομόφωνα την πρόταση δωρεάς της εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» στην μνήμη του εκλιπόντος ιδρυτή της ύψους 100 χιλ. τόνων 3Α (Προεπιλογέα) από το λατομείο Φιλιατρών για να βελτιωθούν οι αγροτικοί δρόμοι της Μεσσηνίας. Επισημαίνουμε ότι για τη συγκεκριμένη απόφαση δεν είχατε ενημερωθεί από αυτούς που όφειλαν να σας ενημερώσουν.

Εσείς βέβαια και οφείλουμε να το ομολογήσουμε ενεργήσατε  άμεσα  ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη δωρεά. Μάλιστα πριν από καιρό δώσατε εντολή, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μας, να δοθούν στο Δήμο Τριφυλίας 50 αυτοκίνητα δηλαδή 500 τόνοι από τη δωρεά για να βελτιώσει κατεπείγουσες ανάγκες σε αγροτικούς δρόμους ενόψει και της ελαιοσυγκομιδής.

Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να επαναφέρουμε το θέμα διότι πριν λίγες ημέρες στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής αποφασίστηκε πως θα διατεθεί  η δωρεά. Με έκπληξή μας είδαμε ότι η αρμόδια υπηρεσία θεωρεί ότι η δωρεά των 100 χιλ. τόνων 3Α (Προεπιλογέα) αντιστοιχεί σε 50 χιλ. μ3. Σε ερώτησή μας γιατί δεν παραλαμβάνει τους 100 χιλ. τόνους όπως λέει η δωρεά, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μεσσηνίας μου απάντησε ότι οι 100 χιλ. τόνοι αντιστοιχούν σε 50 χιλ. μ3. Επειδή όμως ο νόμος λέει (ΦΕΚ 538/7-7-1994 ότι: «για τον υπολογισμό των μεταφορών καθορίζονται τα βάρη ως εξής: το 3Α επί αυτοκινήτου 1,60 τόνοι ανά κυβικό μέτρο»). Από αυτό προκύπτει με απλό υπολογισμό ότι οι 100 χιλ. τόνοι αντιστοιχούν σε 62,5 χιλιάδες κυβικά μέτρα και όχι 50 όπως απάντησε ο κύριος διευθυντής. Με δεδομένο ότι οι 500 τόνοι που διατέθηκαν στο Δήμο Τριφυλίας είναι 312,5 κυβικά μέτρα άρα η Περιφέρεια πρέπει να πάρει περίπου 62 χιλιάδες κυβικά μέτρα και όχι 50 χιλιάδες. Επιπλέον είδαμε στην τεχνική έκθεση να αναφέρεται ότι η επίστρωση των αγροτικών οδών 1) θα γίνει με μικρή συμπύκνωση και 2) ότι θα διατεθούν 24 χιλ. κυβικά μέτρα.

Συνεπώς προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

1.      Γιατί διαθέτετε μόνο 24 χιλ. κυβικά μέτρα και όχι ολόκληρη την ποσότητα;

2.        Πως έγινε η μετατροπή των τόνων σε κυβικά μέτρα με τον καινούργιο νόμο που μου απάντησε  ο κ. διευθυντής ότι οι 100 χιλ. τόνοι αντιστοιχούν σε 50 χιλ. κυβικά μέτρα, είναι γνωστό ότι τα λατομείο πουλάνε το υλικό σε τόνους, (Ν4512 άρθρο 53 παράγραφος β.)

3.      Πως προκύπτει συνεπώς ότι η δωρεά είναι 50 χιλ. κυβικά μέτρα και όχι 62,5 χιλ. κυβικά μέτρα που  εγώ ισχυρίζομαι  με βάση το ανωτέρω ΦΕΚ;

4.      Πως θα παραλαμβάνεται το υλικό από το λατομείο όταν ο νόμος λέει ότι τα λατομεία πουλάνε σε τόνους; (όταν το λατομείο οφείλει να εκδίδει Δελτία αποστολής σε κάθε φορτηγό)

5.      Σε ποιο νόμο προβλέπεται ότι πρέπει να γίνει μικρή συμπύκνωση και γιατί δεν γίνεται κανονική συμπύκνωση όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές για υλικά οδοστρωσίας;

6.      Επειδή ο νόμος προβλέπει ότι κάθε λατομείο είναι υποχρεωμένο όταν πουλάει υλικά αυτά να δίνονται με πιστοποιητικά καταλληλότητας, (ΦΕΚ 386 Β/2007 άρθρα 1,2,3,4) έχουν ζητηθεί πιστοποιητικά καταλληλότητας από την υπηρεσία;

7.      Στην τεχνική έκθεση επίσης δεν αναφέρεται ποιοι αγροτικοί δρόμοι θα κατασκευαστούν. Επειδή οι δρόμοι είναι πάρα πολλοί και το δίκτυο των αγροτικών δρόμων είναι δαιδαλώδες και θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο για ένα ξένο από την περιοχή εργολάβο, που να έχει μεγάλη τάξη πτυχίου ώστε να πάρει το έργο που θέλετε να δημοπρατήσετε, προτείνω: Να δοθούν χρήματα από την περιφέρεια στους Δήμους οι όποιοι θα αναθέσουν σε όλους τους μικροεργολάβους της περιοχής τους την συντήρηση των αγροτικών δρόμων ώστε και να δουλέψουν και αυτοί που πληγήκαν από την πανδημία και  δεν έχουν βοηθηθεί καθόλου από το κράτος μας.   Σας ερωτώ λοιπόν: γιατί δεν  μοιράζει η Περιφέρεια όλη την ποσότητα στους Δήμους και να τους χρηματοδοτήσει και η υπηρεσία της Περιφέρειας να κάνει τον ενδελεχή εποπτικό έλεγχο ποσότητας (από την εφαρμογή myDATA τίθεται σε εφαρμογή από 1-1-2021) και ποιότητας κατασκευής.

 

Ο ερωτών Περιφερειακός Σύμβουλος

 

Θανάσης Πετράκος

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ»

 

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΣΤΟ  ΘΕΜΑ

«ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ»

Πρέπει να παρθούν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, που δεν λήφθηκαν όταν έπρεπε, για την ενίσχυση όλων των δομών του ΕΣΥ  και των υπηρεσιών υγείας της Περιφέρειας.

Α. Διεκδικούμε   από την κυβέρνηση:

1.       Να προχωρήσει σε προσλήψεις άμεσα ώστε να ενισχυθούν με υγειονομικό προσωπικό και μέσα οι Διευθύνσεις υγείας της Περιφέρειας

2.       Να ενισχύσει τις Διευθύνσεις Υγείας της Περιφέρειας και των Νομών με προσωπικό

3.       Να γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης στα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Πελοποννήσου και σε όλες  τις δημόσιες δομές υγείας της χώρας, χωρίς τις γνωστές τυπικές και χρονοβόρες διαδικασίες με μοναδικά προαπαιτούμενα τα πτυχία τους και τους τίτλους των ειδικοτήτων.

4.       Να μονιμοποιηθεί  όλο του ήδη υπάρχον   προσωπικό  (συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών όπως είχε εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός) που εκ των πραγμάτων καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του συστήματος υγείας.

5.       Δημοσία δωρεάν  μαζικά  τεστ, ώστε να υπάρξει πραγματική στοχευμένη απομόνωση και ιχνηλάτηση των κρουσμάτων.

6.       Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των γειτονικών χωρών από τις οποίες θα έρθουν οι εργάτες γης να ζητήσει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας και επιπλέον κατά την είσοδό τους να γίνουν σε όλους τεστ και όχι δειγματοληπτικά.

7.       Να παρθούν άμεσα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών και στους καταυλισμούς των Ρομά.

8.       Άμεση επίταξη των ΜΕΘ των ιδιωτικών κλινικών και εν γένει του ιδιωτικού τομέα υγείας (συμπεριλαμβανομένων και ιδιωτών γιατρών) για τις ανάγκες ενός εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας, χωρίς  υπέρογκες και σκανδαλώδεις αποζημιώσεις  

9.       Να θεσμοθετηθεί και να  λειτουργεί στη πράξη  συντονισμός ΕΟΔΥ- Πολιτικής Προστασίας –Διοικήσεων Νοσοκομείων και ΚΥ  και Περιφερειών

10.   Ενίσχυση του Προγράμματος βοήθεια στο σπίτι

11. Μείωση των μαθητών ανά τάξη, ώστε κανένα τμήμα να μην έχει πάνω από 15, για να μειωθεί ο συγχρωτισμός και να προστατευθεί η υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών. Έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό για διορισμούς εκπαιδευτικών, για να καλυφθούν τα κενά και για εξασφάλιση του απαραίτητου αριθμού μόνιμων εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων, ώστε να διασφαλίζονται οι υγειονομικοί όροι σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων. Πλήρη κάλυψη των δαπανών για ασφαλή μεταφορά μαθητών.

 

Β. ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

1.       Να αναμορφώσει ριζικά τον προϋπολογισμό της ώστε πόροι από «δευτερεύοντα» έργα και λοιπές δράσεις πχ δράσεις Τουριστικής Προβολής ή οι Εκδηλώσεις για τον εορτασμών για τα 200 χρόνια από την επανάσταση, να περάσουν σε κωδικούς του Προϋπολογισμού που θα ενισχύσουν τις δομές υγείας με σκοπό:

1.Να  ενισχύσει ακόμη περισσότερο χρηματοδοτικά τις δομές υγείας  της Πελοποννήσου με τα απαραίτητα τεστ, αναλώσιμα και μέσα σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, όπως (μηχανήματα για το γρήγορο τεστ , ανάπτυξη θαλάμων αρνητικής πίεσης σε όλα τα Νοσοκομεία κλπ) .

2.      Να γίνουν γρήγορα μαζικά τεστ σε όλους τους νομούς της Περιφέρειας και    πρώτα απ ' όλα στις μεγάλες μονάδες που απασχολούν  τους  εργάτες γης, αλλά και στους μαζικούς εργασιακούς χώρους, ώστε να   ληφθούν αμέσως τα ενδεικνυόμενα μέτρα αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού. Φυσικά τα μαζικά τεστ πρέπει να γίνουν στη συνέχεια σε όλες τις περιοχές της  Περιφέρειας και κατ ' επανάληψη στο γενικό πληθυσμό, στους εργαζομένους στις  επιχειρήσεις (εργοστάσια βιοτεχνίες, SM,καταστήματα κλπ), στους εργάτες γης , στα   σχολεία, στα γηροκομεία, στις δομές φιλοξενίας , στους καταυλισμούς ρομά, στα κέντρα μεταναστών , τα στρατόπεδα κλπ

3.       Να ληφθεί μέριμνα, ώστε να παρθούν μέτρα και να γίνεται έλεγχος στους εργοδότες για  ανθρώπινους χώρους και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης των εργατών.

4.        Ιδιαίτερα στους εργασιακούς χώρους , που υπάρχει γιατρός εργασίας , να γίνουν άμεσα αποδεκτές οι υποδείξεις τους για τα μέτρα αποφυγής της μετάδοσης του κορωνοϊού και να αναλάβουν την ενημέρωση των εργαζόμενων στα πρωτόκολλα που η κάθε μονάδα θα πρέπει να έχει και να τηρεί.

5.       Να αυστηροποιηθεί ο έλεγχος στις μεγάλες τυποποιητικές και θερμοκηπιακές μονάδες αν τηρούνται τα μέτρα προστασίας και ενημέρωσης των αρχών για την αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού.

6.       Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση μετέφερε την αρμοδιότητα της εξεύρεσης χώρων στην περιφέρεια προτείνουμε να μετατραπούν οι συμβάσεις των ξενοδοχείων που είχαν οριστεί  για την μεταφορά και διαμονή των τουριστών με κορωνοϊό ώστε να δέχονται και τους εργάτες γης Έλληνες και αλλοδαπούς, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η ανθρώπινη διαμονή, η τροφή και η ιατρική περίθαλψη των ανθρώπων. Επιπλέον    αν χρειαστεί  να  επιτάξει επιπλέον,   ένα τουλάχιστον, ξενοδοχείο σε κάθε νομό για να λειτουργήσει  με όλους τους κανόνες ως κέντρο φιλοξενίας -  καραντίνας των θετικών κρουσμάτων.

 7.   Να χορηγηθούν  τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας στους εργαζόμενους.

8.    Να είναι εφοδιασμένοι όσοι έρθουν από τώρα και στο εξής με ευθύνη και των εργοδοτών με αρνητικό τεστ.  

9..       Στήριξη των μαθητών που δεν έχουν πρόσβαση σε τηλεεκπαίδευση με τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές

10.       Στήριξη μέσω δομών στις ευάλωτες ομάδες ΑΜΕΑ, ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ) 

27.12.20

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟ Η.Δ. ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕ.ΣΥ.Π . ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟ  Η.Δ.   ΣΤΗΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕ.ΣΥ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟY

 

ΘΕΜΑ: «ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

 

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Εμείς ως «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» επειδή το θέμα της συμφωνίας με  ισραηλινή εταιρεία για την εκπαίδευση των πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας και την μετατροπή  του Πολεμικού Αεροδρομίου Καλαμάτας  σε  Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Πιλότων είναι μείζον σε υπερθετικό βαθμό  και κατεπείγον το θέτουμε  να συζητηθεί προ Η.Δ.  στη προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 29/12/2020 και προτείνουμε  να προταχθεί η συζήτησή του.

Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές απόψεις που έχουμε για το αν είναι επωφελής ή καταστροφική η απόφαση της κυβέρνησης, να ανατεθεί σε Ισραηλινή εταιρεία η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων  και το κέντρο εκπαίδευσης πιλότων μαχητικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, μπορούμε και πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η απόφαση αυτή είναι καταστροφική για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της Μεσσηνίας  και όλης της Πελοποννήσου αφού είναι το  μοναδικό πολιτικό αεροδρόμιο της Περιφέρειας  .  

Επειδή είναι πιθανόν να ακούσουμε ότι σε θέματα Εθνικής Άμυνας αποφασίζει η εκλεγμένη κυβέρνηση, οφείλουμε να απαντήσουμε ότι βεβαίως σε θέματα Εθνικής Άμυνας δεν έχουμε αρμοδιότητα ως Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε όμως αρμοδιότητα και υποχρέωση να εκφράσουμε άποψη και να αντισταθούμε αν μια απόφαση προκαλεί ζημιά στο τόπο μας και στην προοπτική ανάπτυξης του. 

Επειδή είναι σαφές για οποιοδήποτε λογικό άνθρωπο ότι η  απόφαση αυτή της κυβέρνησης   καταστρέφει την οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξης του πολιτικού αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» και την τουριστική-οικονομική ανάπτυξη της Μεσσηνίας, διότι όπως πολύ σωστά έγραψε τοπική εφημερίδα της Μεσσηνίας, «δυο καρπούζια στην ίδια μασχάλη δεν μπορείς να κρατήσεις». Διότι είναι σαφές ότι:

1.      Οι αυξημένες εκπαιδευτικές πτήσεις θα εμποδίζουν σημαντικά τη δυνατότητα προσέγγισης πολιτικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος”, αλλά και τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του πολιτικού αεροδρομίου γεγονός που μόνο αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να έχει στην οικονομία της  περιοχής, και όλη η Πελοπόννησος που θέλει να λέει ότι έχει προσανατολισμό ανάπτυξης  στον τουριστικό τομέα.

2.      Η μετατροπή του στρατιωτικού αεροδρομίου σε Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Πιλότων θα επαναφέρει με μαθηματική βεβαιότητα την επανενεργοποίηση του Πεδίου βολής της Σχίζας με ότι αυτό συνεπάγεται.

Επειδή συνεπώς  η Μεσσηνία δεν πρέπει πληρώσει τις δεσμεύσεις του κ. Μητσοτάκη απέναντι στο Ισραήλ οφείλουμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου  να αντιδράσουμε έντονα και να απαιτήσουμε την ακύρωση και ανατροπή αυτής της επικίνδυνης και καταστροφικής απόφασης. Αντί να στρατιωτικοποιήσει τη Μεσσηνία η κυβέρνηση, πρέπει να απαιτήσουμε άμεσα την αναβάθμιση του πολιτικού αεροδρομίου με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Θανάσης Πετράκος

Δημοσθένης Δρούγκας

 

23.12.20

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η απόφαση της κυβέρνησης, με τη συμφωνία του ΚΙΝΑΛ, να ανατεθεί στους Ισραηλινούς το κέντρο εκπαίδευσης πιλότων μαχητικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, είναι καταστροφική για την ανάπτυξη της Μεσσηνίας, επικίνδυνη για την ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή καθώς και ντροπιαστική για την Ελλάδα και την πολεμική αεροπορία. Η κυβέρνηση αποφάσισε:

1.       Να καταστρέψει την οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξης του πολιτικού αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» και την τουριστική-οικονομική ανάπτυξη της Μεσσηνίας, διότι είναι σαφές για οποιοδήποτε λογικό άνθρωπο, όπως πολύ σωστά έγραψε τοπική εφημερίδα της Μεσσηνίας, «δυο καρπούζια στην ίδια μασχάλη δεν μπορείς να κρατήσεις».

2.       Η εκχώρηση της εκπαίδευσης των Ελλήνων πιλότων στο κράτος-τρομοκράτη της περιοχής μας το οποίο παραβιάζει διαχρονικά το διεθνές δίκαιο είναι ντροπιαστική για τη χώρα, και μάλιστα τη χρονιά που γιορτάζουμε 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821. Επιπλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να απαντήσει στο εύλογο ερώτημα γιατί μα βάση ακόμα και τη δική της λογική, αφού ήθελε οπωσδήποτε να αναθέσει σε ξένους την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων επέλεξε την κατά 500 εκ. ευρώ δυσμενέστερη πρόταση των Ισραηλινών; Εμείς φυσικά θα διαφωνούσαμε είτε εκχωρείτο σε ισραηλινούς είτε σε οποιονδήποτε άλλο.

3.       Η εκχώρηση του αεροδρομίου στο κράτος-τρομοκράτη της ανατολικής Μεσογείου, το Ισραήλ, εγκυμονεί κινδύνους για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή μας.

Επειδή η Μεσσηνία δεν πρέπει πληρώσει τις δεσμεύσεις του κ. Μητσοτάκη απέναντι στο Ισραήλ οφείλουν όλοι οι φορείς, και πρώτα από όλους η αυτοδιοίκηση (δημοτικά και περιφερειακό συμβούλιο) να αντιδράσουμε έντονα και να απαιτήσουμε την ακύρωση και ανατροπή αυτής της επικίνδυνης και καταστροφικής απόφασης. Αντί να στρατιωτικοποιήσει τη Μεσσηνία η κυβέρνηση, πρέπει να απαιτήσουμε άμεσα την αναβάθμιση του πολιτικού αεροδρομίου με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Εμείς ως Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου θα θέσουμε το θέμα στη προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 29/12/2020 και θα απαιτήσουμε να προταχθεί η συζήτησή του.

 

Υ.Γ. Οι δηλώσεις του βουλευτή Μεσσηνίας της Ν.Δ. κ. Μίλτου Χρυσομάλλη είναι απαράδεκτες και αστείες.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΑΣ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΑΣ 

Για μια ακόμα χρονιά οι παραγωγοί κλημεντίνας βλέπουν το εισόδημα τους να καταστρέφεται ολοσχερώς λόγω των κλιματολογικών συνθηκών, με τις συνεχείς βροχοπτώσεις και την έξαρση της μονίλιας.

Για μια ακόμα χρονιά οι παραγωγοί εσπεριδοειδών της Αργολίδας βλέπουν τις τιμές των προϊόντων τους να κατρακυλούν, και βιώνουν απελπιστικές καταστάσεις

Για μια ακόμα χρονιά ο ΕΛΓΑ αρνείται να αποζημιώσει τους παραγωγούς μη θεωρώντας την έξαρση της μονίλιας σαν κλιματολογικής αιτιολογίας, παρότι καλλιέργειες όπως το κεράσι και το σταφύλι που ζημιώνονται από παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες αποζημιώνονται κανονικά.

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται από εκδήλωση της ένωσης γεωπόνων Αργολίδας για το θέμα , που όλα τα παραπάνω τέθηκαν στον τότε διοικητή του ΕΛΓΑ , τους βουλευτές του νομού , τον τότε Αντιπεριφερειάρχη, εκπροσώπους παραγωγικών φορέων , που ήταν στην εκδήλωση. Τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει από τότε , αντίθετα τα δάκρυα για τα μάτια του κόσμου περισσεύουν από όλους.

Κατόπιν αυτών το ερώτημα που τίθεται είναι εύλογο και προφανές.

Θα αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλία συνάντησης με τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης και τον διοικητή του ΕΛΓΑ κκ Βορίδη και Λυκουρέντζο για να τους θέσετε το πρόβλημα και να διεκδικήσετε

1) Την ένταξη επιτέλους της μονίλιας στις καταστροφές λόγω κλιματολογικών συνθηκών , για να αποζημιώνεται απ τον ΕΛΓΑ

2) Την άμεση ενίσχυση των πληττόμενων αγροτών είτε από τον ΕΛΓΑ είτε από κρατικούς είτε από κοινοτικούς πόρους  

Οι επερωτώντες περιφερειακοί σύμβουλοι

Θανάσης  Πετράκος

Δημοσθένης  Δρούγκας

22.12.20

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΤΟΥ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΔΡΟΥΓΚΑ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΤΟΥ

 

            Οι απαράδεκτες και διαλυτικές εικόνες ντροπής και ευτελισμού του ΠεΣυΠ, που εκτυλίχθηκαν χθες (Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020), μετά την ψηφοφορία για ίδρυση αναπτυξιακού οργανισμού (αντικατάστασης της Πελοπόννησος ΑΕ) κατά την οποία δεν εγκρίθηκε η πρόταση της Περιφερειακής Αρχής για συγκρότηση αναπτυξιακού οργανισμού, έχουν πέραν των προσωπικών ευθυνών των πρωταγωνιστών , ένθεν και εκείθεν, ως βασική αιτία το ότι ο Περιφερειάρχης δεν αποδέχθηκε την ήττα του.

            Ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή απέδειξε ότι όταν δεν υπάρχει πραξικοπηματικός νόμος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο οποίος να μετατρέπει τη μειοψηφία σε πλειοψηφία όπως έγινε δηλαδή νωρίτερα, στην προηγούμενη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, όπου κατά παράβαση των μαθηματικών, της λογικής και της δημοκρατίας οι είκοσι (20) που υπερψήφισαν τον προϋπολογισμό θεωρούνται από τον πραξικοπηματικό νόμο Μητσοτάκη ότι είναι περισσότεροι από τους 28 που τον καταψήφισαν!!! τότε επιδιώκει να κάνει διαδικαστικά πραξικοπήματα. Διότι η επιχείρηση να ξαναγίνει δεύτερη ψηφοφορία ήταν μεγάλο ατόπημα και επιχείρηση διαδικαστικού πραξικοπήματος. Ευθύνες πέραν του Περιφερειάρχη έχει σαφώς και ο Πρόεδρος του ΠεΣυΠ , ο οποίος οφείλει να καταλάβει ότι αν δεν σέβεται ο ίδιος τον θεσμικό του ρόλο, ουδείς θα τον σεβαστεί ως Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος δεν είναι Πρόεδρος της παράταξης στην οποία ανήκει , αλλά Πρόεδρος όλου του Συμβουλίου και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει.

            Εμείς ,ως εκπρόσωποι της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου» επειδή δεν θεωρούμε ότι κανένας σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα και επειδή έχουμε υποχρέωση να αποδίδουμε «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ», αφού δεν μας δόθηκε ο λόγος να διατυπώσουμε την άποψή μας στο ΠεΣυΠ, είμαστε υποχρεωμένοι να την γνωστοποιήσουμε στους πολίτες της Πελοποννήσου δια των ΜΜΕ. Κάτι που ο κ.Νίκας φοβάται να κάνει , γιατί δεν είναι μόνο τα όσα ειπώθηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση , αλλά πρωτίστως η διαδικασία που ακολουθήθηκε. Όπως για παράδειγμα το ότι κατατέθηκαν δύο προτάσεις προς ψήφιση και επειδή δεν ψηφίστηκε η πρόταση του κ. Νίκα (άρα δεν πέρασε ) , έπρεπε να ξαναψηφίσουμε τις 2 προτάσεις !! Προφανώς μέχρι να “βρεθούν” οι απαραίτητες ψήφοι...

            Αλήθεια κ. Νίκα , ποιον φοβάστε ;

            Γιατί προφανώς κάποιον φοβάστε , για να σπέυδεται και να “κατεβάζεται” την μετάδοση της συνεδρίασης από το κανάλι που την μετέδιδε στο youtube !!

Γιατί ρίχνετε μαύρο στην ενημέρωση των συμπολιτών μας , όπως κάποιοι προκάτοχοί σας στην ΕΡΤ, για να μην υπάρχουν στοιχεία ; Στοιχεία που θα δείχνουν την ανυπαρξία ήθους , αξιοπρέπειας και τήρησης των κανονισμών και των νόμων .

           

21.12.20

ΟΜΙΛΙΑ ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΟΜΙΛΙΑ ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας μας έπρεπε να ήταν μια από τις πιο κορυφαίες συζητήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εσείς όμως υποβαθμίζετε πλήρως τη συζήτηση κι απαξιώνετε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν σε αυτό το κορυφαίο θέμα να προγραμματίζετε μόνο μιάμιση ώρα συζήτηση. Βέβαια μπορεί να ρίξω ένα δίκιο αφού το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν μπορεί να αλλάξει στον προϋπολογισμό ούτε ένα ευρώ. Μόνο το Παρατηρητήριο μπορεί τον αλλάξει. Ούτε τυπικά η συνεδρίαση δεν μπορούσε να γίνει αν δεν είχε έρθει η έγκριση του Παρατηρητηρίου. Αν κάποιος αμφισβητεί αυτά που λέμε σας προκαλώ να αυξήσουμε τις δαπάνες για τη δακοκτονία 25% όπως προτείνει η υπηρεσία. Εμείς θα θέσουμε σε ψηφοφορία στο τέλος αυτή τη πρόταση ή να αυξήσουμε έστω 17.856 € τις δαπάνες για τις υπηρεσίες υγείας στη Μεσσηνία, ώστε να είναι ακριβώς ίδιες με τις περσινές, διότι βλέπουμε ότι στον Προϋπολογισμό του 2020 είχαν εγγραφεί 127.856 € και στον Προϋπολογισμό του 2021 είναι 110.000 € ή επίσης προτείνουμε να αυξήσουμε 205.000 € τον Προϋπολογισμό των υπηρεσιών Παιδείας για τη Μεσσηνία, όπου το 2020 ήταν 6.205.000 € και το 2021 6.000.000 € ή για τη δακοκτονία στη Λακωνία να εγγράψουμε το ανεπαρκώς έστω περσινό ποσό διότι πέρυσι είχαν εγγραφεί 1.887.000 € και το 2021 έχουν εγγραφεί 1.528.000 €, δηλαδή 359.000 € λιγότερο.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει δεμένα τα χέρια του διότι ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας οφείλει να είναι ευθυγραμμισμένος με τον Κρατικό προϋπολογισμό του 2021, ο οποίος είναι βαθιά ταξικός και κοινωνικά άδικος.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι το μόνο που αυξάνονται είναι οι φόροι (3.571 εκ. περισσότεροι φόροι από πέρσι), ενώ περικόπτονται όλες οι κοινωνικές δαπάνες και συγκεκριμένα:

• 572 εκ. λιγότερα για υγεία εν μέσω πανδημίας

• 1.978 εκ. ευρώ λιγότερα για συντάξεις από το κράτος

• 820 εκ. ευρώ λιγότερα για επιδόματα ανεργίας

• 242 εκ. λιγότερα για φάρμακα

Περικόπτονται όλες οι δαπάνες για πολιτισμό, για ανάπτυξη, για τοπική αυτοδιοίκηση κ.α. και αυξάνονται υπέρογκα μόνο οι δαπάνες για την άμυνα λόγω αγοράς εξοπλιστικών προγραμμάτων από ΗΠΑ και Γαλλία. Ο προϋπολογισμός του 2021 ο οποίος καταγράφει πλήρως τις νεοφιλελεύθερες επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που σε συνδυασμό με το πόρισμα της επιτροπής Πισσαρίδη το οποίο προωθούν τάχα για την ανάπτυξη της οικονομίας, ουσιαστικά προωθεί εσωτερικά μνημόνια στο διηνεκές εις βάρος των εργασιακών, κοινωνικών αλλά και δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού και της νεολαίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στον κρατικό προϋπολογισμό του 2021 οι συνολικές κρατικές επιχορηγήσεις για τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού είναι μειωμένες σε σχέση και με το 2020. Συγκεκριμένα: το 2020 ήταν 2.960 δις ενώ το 2021 είναι 2,764 δις. Ειδικότερα οι ΚΑΠ των Περιφερειών ήταν το 2020 652 εκ. το δε 2021 είναι 646 εκ. Κι όλα αυτά ενώ τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων προβλέπεται να αυξηθούν το 2021 κατά 1,065 δις, οι αντίστοιχοι ΚΑΠ των Δήμων και των Περιφερειών δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ αύξηση και φυσικά δεν υπάρχει καμία νύξη για τους παρανόμως παρακρατηθέντες φόρους προς την Αυτοδιοίκηση από το 2011. Το πιο εξοργιστικό είναι ότι παρότι υπάρχει μείωση και των ΚΑΠ και του ΠΔΕ και παρότι υπάρχει αναστολή από την ΕΕ των περιοριστικών όρων λόγω της πανδημίας, ο προϋπολογισμός για την Αυτοδιοίκηση προβλέπει μείωση των ελλειμμάτων της!!!! Συνεπώς η κυβέρνηση επιβάλλει ακόμα πιο περιοριστικούς προϋπολογισμούς για το σύνολο της Αυτοδιοίκησης. Όσον αφορά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) η πορεία του είναι καθοδική και ιδιαίτερα οι εθνικοί πόροι. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σύνολο του ΠΔΕ του 2020 ήταν 10,421 δις (2,021 δις οι εθνικοί πόροι και 8,4 δις τα συγχρηματοδοτούμενα), το 2021  είναι μόλις 6,750 δις το σύνολο (μόλις 750 εκ οι εθνικοί πόροι και 6 δις τα συγχρηματοδοτούμενα) και επειδή μπορεί κάποιος να σας έχει πει μην στενοχωριέστε γιατί υπάρχει το επιπλέον κονδύλι του κορωνοϊού, οφείλω να ενημερώσω με υπευθυνότητα το σώμα ότι ο κρατικός προϋπολογισμός από το κονδύλι αυτό για το 2021 έχει εγγράψει μόλις 2,5 δις και όπως καταγγέλλει και το ΔΣ της ΚΕΔΕ ούτε ένα ευρώ δεν θα δοθεί στην Αυτοδιοίκηση από το επιπλέον κονδύλι.

Μέσα σε αυτά τα ασφυκτικά πλαίσια ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι και αυτός ένας επί της ουσίας χειρότερος προϋπολογισμός από πέρυσι, πιο περιοριστικός προϋπολογισμός αντικοινωνικός και αντιαναπτυξιακός. Ένας προϋπολογισμός λιτότητας φτώχειας και μιζέριας.

Αυτό επιβεβαιώνεται από τα βασικά του μεγέθη:

Τα συνολικά του έσοδα το 2021 είναι 111.381.000 ενώ το 2020 ήταν 120.607.000 δηλαδή είναι μειωμένα κατά 9.226.000 ή αλλιώς 7,6%.

• Αναλυτικά τα έσοδα από τους ΚΑΠ είναι μόνο 55.751.040 ευρώ ενώ το 2020 ήταν 63.545.000 άρα -7.800.000 δηλαδή -12%. Όταν με βάση το Ν. 3852/2010 έπρεπε να ήταν περίπου 120 εκ. ευρώ. Άρα συνεχίζεται η κλοπή 65 εκ. ευρώ και το 2020. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα παρακρατήσει παρά και ενάντια στο νόμο από τη Περιφέρεια Πελοποννήσου πάνω από 270 εκατ. ευρώ στην παρούσα τετραετία. Φυσικά η παράνομη παρακράτηση γίνεται για όλες τις Περιφέρειες όπου αντί να αποδοθούν 1 δισεκατομμύριο 358 εκατομμύρια ευρώ ενεγράφησαν μόλις σε 657 εκ. ευρώ. Συνεπώς όπως και τα προηγούμενα χρόνια οι μνημονιακές κυβερνήσεις στερούν από τις Περιφέρειες περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο άρα στην τετραετία 2,8 δισ. ευρώ.

Οι συνέπειες για τους πολίτες της Πελοποννήσου είναι οδυνηρές.

α) Τα χρήματα για επενδύσεις και δαπάνες βελτιώσεων, συντηρήσεων και αποκαταστάσεων του οδικού δικτύου είναι στο απαράδεκτο ποσό των 6.850.000 ευρώ, όσα ήταν και το 2018. Αλήθεια ποιος μπορεί να ισχυριστεί σοβαρά ότι μπορεί να βελτιωθεί και να συντηρηθεί το οδικό δίκτυο 5 Νομών με αυτό το ανεπαρκέστατο ποσό.

β) Τα δε χρήματα για τη δακοκτονία είναι στο απαράδεκτο και ανεπαρκές ύψος των 4.285.000 ευρώ, όταν χρειάζονται τουλάχιστον 5.500.000 ευρώ για να υπάρχει στοιχειώδης προστασία των ελαιοπαραγωγών.

γ) Οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως στις κρίσιμες ειδικότητες των κτηνιάτρων, γεωπόνων και μηχανικών είναι τεράστιες.

2. Τα έσοδα από το Π.Δ.Ε. είναι μόλις 50.000.000, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ποσό προφανώς ανεπαρκέστατο για να γίνουν έργα που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών της Πελοποννήσου και να υπάρξει ένας συνολικός σχεδιασμός αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων.

Συνέπεια της ανεπάρκειας των πόρων αλλά και της όχι σωστής ιεράρχησης είναι:

• Η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για προστασία της Περιφέρειας από πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές.

• Η παντελής έλλειψη μεσομακροπρόθεσμου σχεδιασμού για την στήριξη και προώθηση του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

• Η έλλειψη κονδυλίων δράσεις κοινωνικής πολιτικής. Όπως υποστήριξη των ανέργων, των αστέγων, των Ρομά, των διαβητικών, των καρκινοπαθών των εξαρτημένων, των φτωχών που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους στη ΔΕΗ κ.α.

• Η απουσία χρηματοδότησης για τη στήριξη του πολιτισμού, του αθλητισμού, της νεολαία και της τρίτης ηλικίας.

• Η Υποστελέχωση της περιφέρειας και η αδυναμία της να σχεδιάσει και να υλοποιήσει με δικές της δυνάμεις πλάνα και στόχους.

• Η προσφυγή σε υπηρεσίες εξωτερικών συνεργατών και Αναπτυξιακών Εταιρειών με σημαντικό κόστος και έξω από τις διαδικασίες του δημόσιου ελέγχου.

• Η ανεπάρκεια των πόρων ανεξάρτητα από τις ευθύνες για σωστό σχεδιασμό και απορρόφηση αποτυπώνεται στο έλλειμμα που εκτιμάται ότι θα είναι στο τέλος του 2020 53.288.000 ευρώ το οποίο καλύπτεται από τον κουμπαρά. Τα συνολικά έσοδα είναι 110.253.000 και τα συνολικά έξοδα θα διαμορφωθούν στα 164.242.000 ευρώ.

Η υποχρέωση των ΟΤΑ να περιορίσουν τα έξοδά τους φαίνεται και στην Περιφέρειά μας όπου το σύνολο το εξόδων το 2021 είναι 170.459.000 ενώ το 2020 ήταν 177.785.000, δηλαδή λιγότερες δαπάνες κατά 7.326.000. Επειδή όμως είναι και τα έσοδα λιγότερα το έλλειμμα του 2021 είναι μεγαλύτερο από το 2020 κατά 2 εκ (έλλειμμα 2020 57 εκ, έλλειμμα 2021 59 εκ).

Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό του 2020, ο οποίος δεν βελτιώνει ούτε στο ελάχιστο τις συνθήκες ζωής και εργασίας των κατοίκων. Θα αγωνιστούμε μαζί με τις συλλογικότητες και τους πολίτες της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής που θα εξυπηρετεί τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες και τα δικαιώματα της πλειοψηφίας και την πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων πόρων.

Επιπλέον καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό και για τους παρακάτω λόγους

• Συντάσσεται με βάση την ΚΥΑ 55907/2019 η οποία περιγράφει ότι οι προϋπολογισμοί των Περιφερειών πρέπει να είναι εναρμονισμένοι με τους στόχους της συγκράτηση των δαπανών, την όσο το δυνατόν μικρότερη δέσμευση πόρων, την ενίσχυση των επενδύσεων, την βελτίωση του ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης και, το βασικότερο, την εναρμόνισή τους με το Μνημονιακό Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022. Μάλιστα, όπως γνωρίζετε, παραμένει η υποχρέωση κατάρτισης πλεονασματικών ή ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, ενώ οι καθ’ υπέρβαση πιστώσεις καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που τις ενέκριναν, ή συνέπραξαν στην έγκρισή τους. Επομένως, η μη συμμόρφωση με την πολιτική της λιτότητας και των μνημονίων, όχι μόνο απαγορεύεται, αλλά και συνεπάγεται συλλογικές και ατομικές κυρώσεις, σε βάρος των αιρετών.

Για ποια διαμόρφωση από το Περιφερειακό Συμβούλιο του προϋπολογισμού λοιπόν μπορούμε να μιλάμε;

• Διατηρείται η προϋπόθεση της έγκρισης του προϋπολογισμού από το ΓΛΚ και το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας» ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι αποκλίσεις από την μνημονιακή πολιτική, ακόμα και αν κάποιος από τις διοικήσεις των Περιφερειών είχε την πολιτική βούληση να αποκλίνει, θα αναπέμπονται πίσω στα Συμβούλια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διαμόρφωση και η συζήτηση του προϋπολογισμού είναι εμπαιγμός.

Όπως είναι εμπαιγμός και κοροϊδία κάθε συζήτηση σχετικά με την αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης, όταν, οι πιο καθοριστικές αποφάσεις της, διέπονται από ένα νομοθετικό πλαίσιο που εξασφαλίζει ότι θα λαμβάνονται καθ’ υπόδειξη της κυβέρνησης και των δανειστών.

• Η υποτιθέμενη συζήτηση του προϋπολογισμού είναι προσχηματική και για έναν ακόμα λόγο. Με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εισήγαγε η κυβέρνηση της ΝΔ, με πλήρη σύμπλευση της τωρινής διοίκησης της Περιφέρειας ο προτεινόμενος προϋπολογισμός είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΕΙ! Είναι αδύνατον ακόμα και να προσμετρηθεί η στάση της αντιπολίτευσης σε επίπεδο ψήφου.

Όπως γνωρίζετε, δεν επιτρέπεται η καταψήφιση του προϋπολογισμού, εκτός εάν η παράταξη που θέλει να τον καταψηφίσει φέρει συνολικό, εναλλακτικό σχέδιο προϋπολογισμού, εγκεκριμένο από τις οικονομικές υπηρεσίες, το οποίο θα πληροί τις προϋποθέσεις της συμμόρφωσης με τους όρους της υπουργικής απόφασης και του παρατηρητηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο προϋπολογισμός θεωρείται εγκεκριμένος, ακόμα και αν πάρει λιγότερες θετικές ψήφους!

Δηλαδή, προϋπόθεση για την καταψήφιση του Προϋπολογισμού είναι ένας άλλος, ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός προϋπολογισμός, στο πλαίσιο των στόχων της ΚΥΑ, εγκεκριμένος από το Παρατηρητήριο. Με άλλα λόγια, προϋπόθεση είναι η αποδοχή του μνημονιακού, νεοφιλελεύθερου πλαισίου, της λιτότητας. Σε αυτή λοιπόν την κορυφαία διαδικασία, η αντινεοφιλελεύθερη αντιπολίτευση έχει δεμένα χέρια. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παρέμβασης από τις παρατάξεις, αλλά και από τους κατοίκους της Πελοποννήσου. Πρόκειται για πρωτοφανή αντιδημοκρατική μεθόδευση, η οποία θεσμοθετήθηκε για να εξασφαλίσει ότι θα εφαρμόζεται χωρίς κραδασμούς η νεοφιλελεύθερη, μνημονιακή πολιτική.

Ζητούμε από όλες τις παρατάξεις, αν έχουν στοιχειώδη δημοκρατική αντίληψη, να καταγγείλουν το νέο θεσμικό πλαίσιο και την ψευδεπίγραφη διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού.

Τέλος καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό διότι η Περιφερειακή αρχή δεν έχει διεκδικητικό προσανατολισμό αλλά διεκπεραιωτικό. Δεν θέλει να βάλει τα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολιτών της Πελοποννήσου πάνω από τις κομματικές της δεσμεύσεις και την υπακοή στην κυβέρνηση. Φάνηκε χαρακτηριστικά αυτό όταν αρνήθηκε να συζητηθεί η πρόταση μας για την παράνομη παρακράτηση των θεσμοθετημένων πόρων αλλά και στο κλείσιμο των μονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη στάση της ήταν αποκαλυπτική.

Ως «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια Περιφέρεια, στο πλάι του λαού της Πελοποννήσου, για την υπεράσπιση των κοινωνικών, οικονομικών και δημοκρατικών του δικαιωμάτων.

Για την προστασία των δημόσιων κοινωνικών αγαθών, του δημόσιου πλούτου ,της λαϊκής περιουσίας και του περιβάλλοντος.

Για μια ανάπτυξη που θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας, θα σέβεται το περιβάλλον, θα παράγει πραγματικές θέσεις εργασίας και θα βελτιώνει τη ζωή των πολιτών.

Για να ανατρέψουμε τον αντικοινωνικό και αντιαναπτυξιακό προϋπολογισμό, ο οποίος δεν δίνει ούτε το 50% των θεσμοθετημένων πόρων στις Περιφέρειες και να σπάσουμε τις δεσμεύσεις του μνημονιακού μεσοπρόθεσμου 2019-2023, το οποίο προβλέπει παγωμένους τους πόρους στην Αυτοδιοίκηση μέχρι το 2023. Για προϋπολογισμό που εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας και όχι τις επιταγές του κεφαλαίου, των τραπεζών, των τοκογλύφων δανειστών, της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. Πόροι για κοινωνικές δαπάνες, για μισθούς και συντάξεις και τις λαϊκές ανάγκες σε παιδεία, υγεία, κοινωνική πολιτική, πρόνοια, υποδομές, πολιτισμό και αθλητισμό. Καμιά υποβάθμιση των σχολείων και των δημόσιων υπηρεσιών.

Για την κατάργηση του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας» και ανατροπή των αντιλαϊκών μέτρων του «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής».

Για να αποτρέψουμε το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου (Δημοσίων υπηρεσιών και Οργανισμών, δημόσιας γης), αλλά και της ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών με πλειστηριασμούς και κατασχέσεις.

Για να καταργηθεί το Υπερταμείο. Για να διαγραφεί το Δημόσιο χρέος. Για να γίνει σεισάχθεια για το χρέος των λαϊκών στρωμάτων. Για να πληρώσουν οι τράπεζες και το κεφάλαιο την κρίση και όχι ο λαός.

Το ελάχιστο το οποίο οφείλει να κάνει το ΠεΣυΠ σήμερα είναι να αποφασίσει τρία πράγματα:

1.       Να απαιτήσει απ’ την κυβέρνηση την απαρέγκλιτη εφαρμογή του νόμου 3852/2010 (νόμος Καλλικράτη) για τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης ώστε να σταματήσει η παράνομη κατακράτηση θεσμοθετημένων πόρων,

2.       Να συντονιστεί η ΕΝΠΕ με την ΚΕΔΕ και να απαιτήσουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση για την απόδοση της νέας γενιάς των παρακρατηθέντων.  Εδώ οφείλω να τονίσω ότι η ΚΕΔΕ τουλάχιστον σέβεται το ρόλο της και διεκδικεί τα αυτονόητα παρότι και εκεί πλειοψηφούν τα στελέχη της ΝΔ. Δυστυχώς όμως βλέπουμε στην ΕΝΠΕ να μην φέρονται τα στελέχη της ΝΔ αυτοδιοικητικά αλλά να είναι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και όχι αυτοδιοικητικοί παράγοντες που έχουν την κομματική τους ένταξη.

3.       Να απαιτήσει να σταματήσει η κυβέρνηση να διεκδικεί πλεονάσματα από την Αυτοδιοίκηση η οποία μάλιστα τους μήνες αυτούς της πανδημίας συνέβαλλε τα μέγιστα και έκλεισε κυβερνητικές τρύπες.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΠ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΠ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Η λύση είναι ΜΙΑ

- ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.

- ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ Η ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΠΟΠ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Είναι μονόδρομος η προστασία… η διατήρηση της ΠΟΠ και η επέκταση ,της γεωγραφικής και ποσοτικής βάσης στη Νότια Πελοπόννησο (Μεσσηνία – Λακωνία – Αρκαδία και Νότια Ηλεία )

Υπάρχουν τα ιστορικά στοιχεία και οι προϋποθέσεις για να «δεθεί το αίτημα» και να περάσει στην ΕΕ.

Η θέση για επέκταση – «ξεχείλωμα» του ΠΟΠ σε επίπεδο χώρας έχει σοβαρά προβλήματα τεκμηρίωσης.

Επίσης χωρίς κατάργηση της ισοπεδωτικής ρύθμισης Αποστόλου, η πρόταση είναι αντιφατική και μη εφαρμόσιμη.

Τέλος μία προστατευόμενη ονομασία σε επίπεδο χώρας, για το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ όπου οι ισορροπίες είναι ισορροπίες συμφερόντων.

2. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έξω από την διευρυμένη ζώνη της ΠΟΠ, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ελιάς, θα πρέπει να γυρίσουν στις Ελληνικές Ελιές Καλαμών - GREEK KALAMON OLIVES. Μεθοδικά και με την στήριξη του ελληνικού Κράτους να συνεχίσουν να δίνουν τις εμπορικές μάχες και να εκπαιδεύουν τις αγορές τους στον ελληνικό – ποιοτικό χαρακτήρα του προϊόντος. Η διεκδίκηση μίας προστατευόμενης ονομασίας ΠΓΕ για να συμπεριλάβει και την Αιτωλοακαρνανία και τη Φθιώτιδα και όπου αλλού στη χώρα μας καλλιεργείται η Ελιά Καλαμάτας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τη προστασία της εγχώριας παραγωγής σε εθνικό επίπεδο.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΠ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ  «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΠ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

 

ΤΟΥ  ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ

 

Με τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1107/1996 κατοχυρώθηκε ως ΠΟΠ με το διακριτικό τίτλο “Ελιά Καλαμάτας”, η επιτραπέζια ελιά από ποικιλία Καλαμών , που παράγεται , συγκομίζεται και τυποποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας .

Η ονομασία “Ελιά Καλαμάτας” ή αλλιώς  Kalamata olives
έχει  εξελιχθεί  σε ένα ισχυρό brand  name .
Τη φήμη του αυτή εκμεταλλεύτηκαν  στο παρελθόν και συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται  παράγοντες της εσωτερικής και εξωτερικής αγοράς .

 

Η καλλιέργεια της ελιάς καλαμών εντοπίζεται στην Ελλάδα
- Νότια Πελοπόννησος  ( Μεσσηνία – Λακωνία – ανατολική  Αρκαδία και νότια Ηλεία
- Στη Δυτική Στερεά       ( Αιτωλοακαρνανία )
- Στη Στερεά  Ελλάδα     ( Φθιώτιδα      )

Επίσης η ποικιλία αυτή έχει σημαντική παρουσία και σε άλλες χώρες της Μεσογείου Τουρκία , Αίγυπτο , Ιταλία και Ισπανία .

 

Στα μέσα της δεκαετίας 2010-2020 τόσο στην εσωτερική , όσο     και στην εξωτερική  αγορά δημιουργήθηκαν  πολλά ερωτηματικά σχετικά με την ταυτότητα συσκευασιών που κυκλοφορούσαν με την επωνυμία αυτή .

,  Το Φεβρουάριο του 2018 με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου
 (ΦΕΚ 648/Β/26-2-2018) εντάχθηκε στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών η «Ελιά Καλαμάτας», ως συνώνυμο της ποικιλίας «Καλαμών» η οποία και προϋπήρχε.

 

( Η ρύθμιση αυτή είχε μία περίεργη μετά διαδρομή μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ενωσης .)
Οι παλινωδίες του Αποστόλου είναι αποκαλυπτικές του πολέμου  των συμφερόντων που έχει γίνει .

Η ρύθμιση αυτή είναι καταστροφική

Α.  Έδωσε τη δυνατότητα εκμ/σης από  εμπόρους – τυποποιητές – εξαγωγείς του
brant   Kalamata olives
( αυτοί ίσως και να μετακύλησαν μέρος από την υπεραξία που εισέπραξαν  και στους  Έλληνες παραγωγούς ).

Β. Άνοιξε πόρτες και έδωσε κίνητρο για «ελληνοποιήσεις»

Γ. Έδωσε τη δυνατότητα σε ανταγωνίστριες τρίτες χώρες να
    προωθήσουν στη διεθνή αγορά δικά τους προϊόντα με την
     επωνυμία αυτή.
    Βλέπε συσκευασίες από Αίγυπτο  και από Νότια Αφρική

Για την κατανόηση του θέματος είναι απαραίτητη μία σύντομη ιστορική  αναδρομή

Με το νόμο 1564/1985 αποφασίστηκε η ίδρυση εθνικού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών στη χώρα. 

Με την απόφαση 396851/1992 ( ΦΕΚ 626 / Β/ 22-10-1992)  δημοσιεύτηκε για πρώτη  φορά ο εθνικός κατάλογος ποικιλιών δενδρωδών καλλιεργειών 1991 .

Σε αυτό το κατάλογο εγγράφεται η ΚΑΛΑΜΩΝ ως ποικιλία ελιάς με συνώνυμα τα : ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ , ΤΣΙΓΚΕΛΙ, ΑΕΤΟΝΥΧΙ.

Ο κατάλογος αυτός συμπληρώνεται από τότε   με αποφάσεις του εκάστοτε  υπουργού γεωργίας

Επίσης κοινοποιείται στη Ε.Ε. και ενημερώνεται ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός κατάλογος .

 

Το έτος 1993 με την  ΥΑ  440304 /1993  (  ΦΕΚ 871/Β/26-11-1993) αναγνωρίζονται   ως  ΠΟΠ  με διακριτικό  τίτλο « Ελιά  Καλαμάτας»  οι επιτραπέζιες ελιές  από   ελαιόδενδρα ποικιλίας καλαμών   στο νομό Μεσσηνίας , και οι οποίες συγκομίζονται , επεξεργάζονται  και τυποποιούνται  με συγκεκριμένες  πρακτικές και τεχνικές , εντός του νομού .

Το έτος 1996  η παραπάνω απόφαση κατοχυρώθηκε στην ΕΕ με τον ΚΑΝ. ( ΕΚ) 1107/96.

Στα χρόνια που ακολουθούν η  καλλιέργεια της ελιάς καλαμών επεκτείνεται  στη χώρα μας  και οι εξαγωγές παρουσιάζουν σημαντική άνοδο.

Οι «ελιές καλαμάτας» ή στα αγγλικά  «Kalamata  Olives» καταγράφονται  ως ένα ισχυρό brand name . 

Η καλαμών φέρνει χρήμα και είναι η «Μαύρη Βασίλισσα» .

Το έτος 2013 αρχίζουν τα προβλήματα.

Οι Εμπορικοί ανταγωνισμοί οξύνονται . Ποιος δικαιούται να χρησιμοποιεί το “Kalamata olives” και ποίος όχι .

Ανακύπτουν θέματα εξαπάτησης και παραπλάνησης των καταναλωτών . ΟΙ ελληνικές συσκευασίες κατεβαίνουν από τα ράφια μεγάλων αλυσίδων διανομής .

 

Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει το ΥΠΑΑΤ και με μία πρωτόγνωρη  διαδικασία και εντελώς  στο «γόνατο» και δίνει μία λύση η οποία ικανοποίησε ένα μέρος των εξαγωγικών επιχειρήσεων .

 

Τροποποιεί τον εθνικό  κατάλογο ποικιλιών και ορίζει ότι το δένδρο  ελιά  Καλαμών  έχει  συνώνυμο  το ελιά Καλαμάτα .

Αρα  κατ΄ επέκταση  η σήμανση των καρπών  στο βάζο, είτε γράφει

 Ελιές Καλαμών  είτε ελιές Καλαμάτας  είναι ένα και το αυτό .

(  KALAMON OLIVES  =  KALAMATA OLIVES ) 

Στην ουσία δηλ. θυσίασε  το ΠΟΠ που είχε μικρή γεωγραφική  και ποσοτική  αναφορά , ένας νομός με  3.000 τόνους  .

Οι χειρισμοί  της τότε πολιτικής ηγεσίας  , είναι πρωτοφανείς  και αχαρακτήριστοι  . 

 Στις  16-12-2016  με Υ.Α.  εγγράφεται στον εθνικό κατάλογο    το ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ως συνώνυμο της ποικιλίας ελιάς Καλαμών.

Αυτή η απόφαση κοινοποιείται στην ΕΕ στις 6-12-2016 πριν ακόμα πάρει ΦΕΚ  και περνάει στον Ευρωπαϊκό κατάλογο . ( ec.europa.eu/frumatis)

Στις  30 -12 - 2016 , μετά από αντιδράσεις του παραγωγικού κόσμου η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ υπαναχωρεί , και  με νέα Υ.Α. καταργείται   η προηγούμενη  ρύθμιση

Η  κατάργηση όμως αυτή   δεν κοινοποιείται  στην ΕΕ.

 

 Στις 26 -02 -  2018   επανέρχεται  το θέμα και με νέα  Υ.Α.   εγγράφεται    και πάλι το ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΩΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ  και  ΣΥΝΩΝΥΜΟ  ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ   ΚΑΛΑΜΩΝ

 

Και έτσι ολοκληρώνεται  ένας  τραγικός κύκλος που έχει  ως αποτέλεσμα

- Την εμπορική θυσία  του ΠΟΠ – Ελιά Καλαμάτα,  την ακύρωση του και ίσως και την κατάργηση του

- Το άνοιγμα  της πόρτας για εισαγωγές στην Ελλάδα  ελιών  ποικιλίας καλαμών  και την εξαγωγή ως  KALAMATA OLIVES

- Οι ανταγωνίστριες – παραγωγικές και όχι μόνο χώρες να μπορούν να τυποποιούν ελιές ποικιλίας καλαμών και να τις σημαίνουν  ως  KALAMATA OLIVES.

Ήδη στις διεθνείς αγορές κυκλοφορούν με τη σήμανση αυτή ελιές από Αίγυπτο , Ιταλία , Νότια Αφρική  , την Τασμανία ακόμα και Αυστραλία .

Η Θέση  μας .

Επειδή  η Νότια Πελοπόννησος  είναι μία ενιαία ενότητα στην

- Η συγκεκριμένη ποικιλία ελιάς ευδοκιμεί και εμφανίζεται και   από δεκάδες χρόνια . Συνδέεται ιστορικά με τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε αυτή.

- Επικρατούν ανάλογες κλιματολογικές και κλιματικές
  συνθήκες .

- Ακολουθούνται οι ίδιες καλλιεργητικές τεχνικές

- Ακολουθούνται οι ίδιες  πρακτικές  επεξεργασίας και τυποποίησης .

 

Θεωρούμε ότι  είναι ανάγκη  άμεσα
- ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ  Η ΡΥΘΜΙΣΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ .

- ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ Η ΖΩΝΗ ΤΟΥ  ΠΟΠ  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

 

 

Οι  Αλλοι

Οι αντιδράσεις άλλων περιοχών  δέχονται πολλές ερμηνείες

Τα συμφέροντα είναι πολλαπλά …

Εάν θέλουν …μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους brant

Και να βγούνε στην αγορά .

Υπάρχει το προηγούμενο
Κονσερβολιά  Αταλάντης  - Κονσερβολιά Στυλίδας

Θρούμπα Χίου -  Θρούμπα  Ρεθύμνης  Κρήτης .

 

Πολλά παραδείγματα επίσης από το χώρο του ελαιολάδου όπως και των τυριών .

 

Επειδή Το ΠΟΠ  ελιά Καλαμάτας με το σημερινό  γεωγραφικό προσδιορισμό  έχει μικρή παραγωγική βάση  και αναφορά .
Επίσης η  επέκταση του σε επίπεδο  χώρας , το αδρανοποιεί , χάνεται ο γεωγραφικός προσδιορισμός  σε μια συγκεκριμένη περιοχή αναφοράς και το «ξεχειλώνει»  και δεν εχει καμία τύχη να εγκριθεί από τις Ευρωπαϊκές αρχές .

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η λύση είναι ΜΙΑ

- ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ  Η ΡΥΘΜΙΣΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ .

- ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ Η ΖΩΝΗ ΤΟΥ  ΠΟΠ  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

 

Είναι μονόδρομος  η  προστασία…… η διατήρηση της ΠΟΠ και η επέκταση ,της γεωγραφικής και ποσοτικής βάσης   στη Νότια Πελοπόννησο .( Μεσσηνία – Λακωνία – Αρκαδία και Νότια Ηλεία )
Υπάρχουν τα ιστορικά στοιχεία και οι προϋποθέσεις για να «δεθεί το αίτημα» και να περάσει στην ΕΕ.
Η θέση για επέκταση – «ξεχείλωμα» του ΠΟΠ σε επίπεδο χώρας έχει σοβαρά προβλήματα  τεκμηρίωσης .
Επίσης χωρίς κατάργηση της ισοπεδωτικής ρύθμισης Αποστόλου, η πρόταση είναι αντιφατική  και μη εφαρμόσιμη .
Τέλος  μία προστατευόμενη  ονομασία  σε επίπεδο χώρας , για το συγκεκριμένο προϊόν  δεν  πρόκειται να  γίνει αποδεκτή  από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ όπου οι ισορροπίες είναι ισορροπίες συμφερόντων  .

 

Γ. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έξω από την  διευρυμένη ζώνη της ΠΟΠ , που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ελιάς , θα πρέπει να γυρίσουν  στις   Ελληνικές Ελιές Καλαμών - GREEK  KALAMON OLIVES   . Μεθοδικά και  με την στήριξη  του ελληνικού Κράτους να  συνεχίσουν  να δίνουν  τις εμπορικές μάχες  και να εκπαιδεύουν  τις αγορές τους στον ελληνικό – ποιοτικό χαρακτήρα του προϊόντος .
Η διεκδίκηση  μίας προστατευόμενης ονομασίας ΠΓΕ για να συμπεριλάβει και την Αιτωλοακαρνανία και τη Φθιώτιδα και όπου αλλού στη χώρα μας καλλιεργείται η Ελιά Καλαμάτας   θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο  για τη προστασία της εγχώριας παραγωγής σε εθνικό επίπεδο  .

Μετάφραση