13.4.16

Η κυβέρνηση έχει ουσιαστικά συμφωνήσει με το σχέδιο ΣΔΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Η κυβέρνηση έχει ουσιαστικά συμφωνήσει με το σχέδιο ΣΔΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Οι δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Γιάννη Τσιρώνη για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις που είχαμε εκφράσει σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας, ότι η κυβέρνηση έχει ουσιαστικά συμφωνήσει με την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο σχέδιο της διαχείρισης των απορριμμάτων με ΣΔΙΤ. Ο αναπληρωτής Υπουργός μεταθέτοντας τις ευθύνες στους Δήμους και «αγιοποιώντας» την επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης , ουσιαστικά προετοίμασε το έδαφος για να εμφανιστεί τις επόμενες μέρες ως αναγκαστικός μονόδρομος   η υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ μεταξύ  Κυβέρνησης και  Περιφέρειας  με την ΤΕΡΝΑ.

Είναι απαράδεκτο, όταν ήδη έχει εγκριθεί ο νέος εθνικός σχεδιασμός, ο οποίος είναι σε ευθεία αντίθεση με το ΣΔΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η κυβέρνηση να παριστάνει  τον  Πόντιο Πιλάτο και ουσιαστικά να λέει ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη με ποιον τρόπο θα γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο.
Η ΛΑΕ Μεσσηνίας τονίζει για μια ακόμη φορά ότι είναι ριζικά και κατηγορηματικά αντίθετη με το σχέδιο ΣΔΙΤ της Περιφέρειας. Η περίφημη επαναδιαπραγμάτευση της κυβέρνησης με την ΤΕΡΝΑ είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια «να χρυσώσει το χάπι», ώστε να υλοποιηθεί  το ΣΔΙΤ της Περιφέρειας.
 Μόνη λύση είναι η ακύρωση της σύμβασης ΣΔΙΤ και η άμεση χρηματοδότηση των Δήμων  από την κυβέρνηση ώστε  να  προχωρήσουν  σε   ένα  εναλλακτικό  μοντέλο  αποκεντρωμένης διαχείρισης, με δημόσιο χαρακτήρα και με έμφαση στις πολιτικές πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και επαναδιαλογής των υλικών. Επιπλέον οφείλει  η κυβέρνηση  να σταματήσει  να  σφυρίζει  αδιάφορα και  να  επιτρέπει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου  να κωλυσιεργεί   και  να μην  εγκρίνει τις ΜΠΕ των Δήμων για  τα προσωρινά  σχέδια  διαχείρισης .  

Η ΛΑΕ Μεσσηνίας στηρίζει το ψήφισμα της συνάντησης των συλλογικοτήτων της Πελοποννήσου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη την Κυριακή 10/4/2016 και καλεί την κυβέρνηση να ακυρώσει άμεσα τη σχετική σύμβαση ΣΔΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όλους τους Δήμους της Μεσσηνίας να απορρίψουν το σχέδιο της Περιφέρειας και το αναθεωρημένο σχέδιο της Κυβέρνησης, διότι είναι και αντιπεριβαλλοντικό αλλά και θα επιβαρύνει πάρα πολύ τους πολίτες της Μεσσηνίας και όλης της Πελοποννήσου.

Μετάφραση