31.5.22

Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΖΑΝΕ- ΚΑΛΑΜΑΚΙ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

 

      Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ 1ο ΘΕΜΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΖΑΝΕ-  ΚΑΛΑΜΑΚΙ Η  ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

1. Να ανασταλεί  η   υλοποίηση  της απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου  η οποία, αποφάσισε να εγκρίνει επιπλέον αποζημίωση ύψους 2.099.320 ευρώ στην ανάδοχο εταιρεία του δρόμου Τζάνε – Καλαμάκι «Γ. Πετρής ΑΤΕ», με το αιτιολογικό του «πρόσθετου μεταφορικού έργου»!!!

 2. Να μην προχωρήσει καμία πληρωμή αποζημιωτικού  αιτήματος πριν γνωστοποιηθούν στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου  επανυπολογιστούν με ειδική τεκμηρίωση και διαφάνεια τα συνολικά στοιχεία που συνεκτιμώνται για τον καθορισμό της επιπλέον αποζημίωσης . Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα στοιχεία που  κατατέθηκαν στη συνεδρίαση ,ελεγχθούν  όλα τα τιμολόγια αγοράς των υλικών και όλα αποδεικτικά μεταφοράς των υλικών,  και    αφαιρεθούν οι ποσότητες των υλικών που χρησιμοποίησε η ανάδοχος εταιρεία απ’ την περιοχή του έργου όπως ο νόμος ορίζει.  Επιπλέον να κατατεθούν όλα τα στοιχεία και τα πρακτικά της συνεδρίασης σε όλες τις ελεγκτικές αρχές και στην Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς .

3. Να διερευνηθούν όλες οι αποκαλύψεις και να γίνει Ένορκη Διοικητική Εξέταση ώστε να αποκαλυφθεί ποιοι ευθύνονται για τα ψευδή δεδομένα σε σχέση με την νομιμότητα ή   μη του αρχικά επιλεγμένου λατομείου.

4. Να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο για τυχόν   επιπλέον απαιτήσεις  της αναδόχου εταιρείας,   ποιες είναι αυτές και πως θα τις αντικρούσει η Περιφερειακή Αρχή ώστε να προστατεύσει το Δημόσιο συμφέρον.

 

  

 

Μετάφραση