8.10.23

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου’» καταγγέλλει ότι σε συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα στη Μεσσήνη δεν δόθηκαν σε ψηφοφόρους τα ψηφοδέλτια της Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου οι οποίοι φυσικά διαμαρτυρήθηκαν έντονα .

Μετάφραση