29.1.24

ΝΑ ΑΠΟΡΙΦΘΕΙ Η ΜΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

ΝΑ ΑΠΟΡΙΦΘΕΙ Η ΜΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Προς τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Προς τον κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Προς τις κ. και τους κ. Περιφερειακούς Συμβούλους Πελοποννήσου

Η " Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου " καλεί το  Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και  να καταψηφίσουν τη ΜΠΕ του έργου " Μικρός Υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 0,90  MW στον ποταμό Νέδα της ΤΚ Νέας ,Δ.Ε. Πείρας Δήμου Οιχαλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας " και να απαιτήσουν να διακοπεί η Διαδικασία Αδειοδότησης του συγκεκριμένου έργου  καθώς και των άλλων 6 ανάλογων έργων .

Η " Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου " συμφωνεί και  συνυπογράφει τις αντιρρήσεις που έχει καταθέσει η " Ομοσπονδία Συλλόγων Χωριών Ορεινής Μεσσηνίας ο Επικούρειος Απόλλων " και σας καλεί να μην επιτρέψετε το Υπουργείο  Περιβάλλοντος να καταστρέψει το μοναδικό  και Παγκόσμια γνωστό οικοσύστημα της Νέδας"

Με εκτίμηση οι εκπρόσωποι της " Αγωνιστική Συνεργασίας Πελοποννήσου" 

Γιάννης Μιχαλόπουλος 

Θανάσης Πετρακος  

Μετάφραση