24.4.14

«Να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των ελευθέρων επαγγελματιών για το φοιτητικό επίδομα»


24/04/2014
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
·         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: «Να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των ελευθέρων επαγγελματιών για το φοιτητικό επίδομα»


Επειδή αδικαιολογήτως δεν απαντήθηκε η ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6729/ 5-3-2014 και θέμα «Να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών για το φοιτητικό επίδομα» από το Υπουργείο Οικονομικών καθώς και δεν έχει γίνει  επίλυση του θέματός κατατίθεται η ερώτηση ξανά ώστε να προβεί το υπουργείο στις απαραίτητες ενέργειες για άμεση επίλυση της αδικίας αυτής εις βάρος των ελευθέρων επαγγελματιών.
Είναι γνωστό ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις στα εισοδήματά τους το τελευταίο διάστημα από την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών. Τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία αυξάνονται με υψηλούς ρυθμούς. Το ΥΠ.ΟΙΚ. με εγκύκλιο που εξέδωσε προσδιορίζει τις προϋποθέσεις για το φοιτητικό επίδομα. Η εγκύκλιος όμως αυτή αδικεί κατάφορα τους ελεύθερους επαγγελματίες.  
Συγκεκριμένα προβλέπει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που σπουδάζουν τα παιδιά τους, για να  δικαιούνται το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα υπάρχει η προϋπόθεση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους να μην ξεπερνάει τις 30.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ μετά το πρώτο παιδί. Στον ελεύθερο επαγγελματία οι ασφαλιστικές εισφορές δεν αφαιρούνται για τον υπολογισμό του ετήσιου εισοδήματος ενώ για τους υπαλλήλους αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές και λαμβάνεται υπόψη το καθαρό εισόδημα.
Το Υπουργείο Οικονομικών αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για μια αδικία σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών και για τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος για το οικονομικό έτος 2012 θα αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών. Επιβάλλεται το ΥΠ.ΟΙΚ. να εκδώσει εγκύκλιο με την οποία να προβλέπεται η αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και για το οικονομικό έτος 2013 ώστε να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των ελευθέρων επαγγελματιών και να επωφεληθούν τα παιδιά που δικαιούνται το φοιτητικό επίδομα.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1.    Πότε θα εκδώσει το ΥΠ.ΟΙΚ. εγκύκλιο με την οποία θα προβλέπεται η αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και για το οικονομικό έτος 2012 ώστε να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των ελευθέρων επαγγελματιών και να λάβουν το φοιτητικό επίδομα τα τέκνα τους που το δικαιούνται;

 Οι Ερωτώντες Βουλευτές


Πετράκος Αθανάσιος


Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία


Γελαλής Δημήτριος


Δερμιτζάκης Κων/νος


Διακάκη Μαρία


Ουζουνίδου Ευγενία


Σαμοϊλης Στέφανος
Μετάφραση