31.7.16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΤΗΣ  ΛΑΕ
ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ  Η ΜΕΙΩΣΗ  ΤΗΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ  ΣΤΑΦΙΔΑΣ    ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ      ΣΤΟ  ΚΑΘΕΣΤΩΣ  ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ  ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
     Η  ΛΑ.Ε. ενώνει τη  φωνή  της  με  την  κραυγή  αγωνίας  των σταφιδοπαραγωγών κορινθιακής  σταφίδας  και  των οργανώσεων  τους  και ζητά  από την  κυβέρνηση  να   ακυρώσει τις αποφασισμένες μειώσεις της στρεμματικής ενίσχυσης και να εντάξει  την μαύρη  σταφίδα στο  καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων ώστε να ανακτηθεί στο ακέραιο  η μείωση της στρεμματικής  ενίσχυσης.
Σήμερα οι σταφιδοπαραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση . Πέραν των σκληρών αντιαγροτικών μνημονιακών   πολιτικών των τριών μνημονίων που αντιμετωπίζουν όλοι  οι αγρότες, οι  σταφιδοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν επιπρόσθετα προβλήματα.   Το κόστος καλλιέργειας είναι  δυσβάστακτο για τον παραγωγό. Παράλληλα  η σημαντική  μείωση  της  στρεμματικής  ενίσχυσης     λόγω  της εγκληματικής  αδιαφορίας  της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου κατά τη σύνταξη του εθνικού φακέλου για τη ΚΑΠ 2014-2020 την 1/8/2014, να εξαιρέσουν τη κορινθιακή σταφίδα από τις μειώσεις της στρεμματικής ενίσχυσης και να την   εντάξουν  στο καθεστώς των  συνδεδεμένων ενισχύσεων ,  σε συνδυασμό  με τις ζημιές και τις χαμηλές - εξευτελιστικές τιμές για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οδηγούν τους   σταφιδοπαραγωγούς σε αδυναμία    να συνεχίσουν  την  καλλιέργεια  και μιλούν ανοιχτά πλέον για εγκατάλειψη και εξαφάνιση μιας από τις πιο παραδοσιακές και δυναμικές καλλιέργειες του τόπου.

Το μέλλον της σταφίδας δηλαδή η διατήρηση και η συνέχιση της καλλιέργειας εξαρτάται εκτός  από  την ανατροπή και  κατάργηση  των αντιαγροτικών  μνημονιακών  πολιτικών των προηγούμενων  και της σημερινής κυβέρνησης και   από την ακύρωση των αποφασισμένων μειώσεων της στρεμματικής ενίσχυσης μέσω της  ένταξη της  στο καθεστώς των  συνδεδεμένων ενισχύσεων   ώστε να δοθεί κίνητρο στους σταφιδοπαραγωγούς να διατηρήσουν και να συνεχίσουν τη καλλιέργεια.
Είμαστε  ιδιαίτερα  ανήσυχοι γιατί  διαβάζοντας τις προτάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στα πλαίσια της κατάρτισης του εθνικού φακέλου για την αναδιάρθρωση της δομής των συνδεδεμένων ενισχύσεων που πρέπει να καταθέσει η χώρα μας μέχρι την 1/8/2016 και που θα ισχύσει από 1/1/2017,   διαπιστώνουμε  ότι για μια ακόμα φορά δεν γίνεται λόγος για την Κορινθιακή Σταφίδα.
Συνεπώς είναι  απόλυτη  ευθύνη  της  κυβέρνησης  και κυρίως του υπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης να πάρει  την πολιτική απόφαση και να  ακυρώσει τις αποφασισμένες μειώσεις της στρεμματικής ενίσχυσης και να εντάξει  την μαύρη  σταφίδα στο  καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων.  Διαφορετικά  η σημερινή κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο υπουργός ο κ. Αποστόλου θα καταγραφεί ως ο μοιραίος υπουργός στη συνείδηση των σταφιδοπαραγωγών  ο οποίος θα δώσει  τη χαριστική βολή στο μοναδικό αυτό  προϊόν.

ΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Μετάφραση