27.11.16

Απάντηση της Κομισιόν στην Ερώτηση του Νίκου Χουντή για τις πλημμύρες στην Πελοπόννησο

Απάντηση  της  Κομισιόν στην Ερώτηση  του Νίκου Χουντή  
για τις  πλημμύρες στην Πελοπόννησο 

·        Λίγες μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης και ούτε η κυβέρνηση ούτε η Περιφέρεια έχουν καταθέσει ακόμη αίτημα για τις πλημμύρες στην Πελοπόννησο
·        Κριτική από Κομισιόν, λόγω μη αξιοποίησης κονδυλίων για την πρόληψη πλημμυρών
Ενώ αμέσως μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στην νότια Πελοπόννησο, σε ευρεία σύσκεψη κυβερνητικών στελεχών, αρμοδίως είχε δηλωθεί ότι θα υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, λίγες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, η Κομισιόν δηλώνει ότι τέτοιο αίτημα ακόμη δεν της έχει παραδοθεί.
Ταυτόχρονα, στην απάντησή της, η Κομισιόν τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση, ανεξάρτητα από τα κονδύλια του Ταμείου Αλληλεγγύης, δεν έχει κάνει χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, για την πρόληψη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας.
Αυτά προκύπτουν από απάντηση του Ευρωπαίου Επίτροπου Γεωργίας, κ. Hogan, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, στην ερώτησή του, αφού επεσήμαινε τις τεράστιες καταστροφές που είχαν υποστεί υποδομές, κατοικίες, καλλιέργειες, θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ, από τα εντονότατα καιρικά φαινόμενα των αρχών του Σεπτέμβρη σε περιοχές της νότιας Πελοποννήσου, τόνιζε ότι «η όποια εθνική στήριξη λάβουν οι αγρότες από τον ΕΛΓΑ και τα ΠΣΕΑ, δεν θα επαρκέσει για την πλήρη κάλυψη της ζημιάς που υπέστησαν, ενώ θα είναι και εξαιρετικά χρονοβόρα», ζητούσε από την Κομισιόν να απαντήσει σχετικά με τα «τα μέσα που έχει στη διάθεσή του ένα κράτος-μέλος, προκειμένου να τύχει της αλληλεγγύης της ΕΕ για άμεση αποκατάσταση του περιβάλλοντος και θωράκιση των περιοχών από μελλοντικές καταστροφές ανάλογου μεγέθους» καθώς και εάν «έχει εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον η Ελλάδα για την αποζημίωση των ανωτέρω καταστροφών».
Η απάντηση της Κομισιόν «δείχνει» ουσιαστικά το δρόμο που θα έπρεπε να ακολουθήσει η κυβέρνηση, του αιτήματος στήριξης από το Ταμείο Αλληλεγγύης, διευκρινίζοντας όμως ότι, κάτι τέτοιο, μέχρι την ημέρα σύνταξης της απάντησης (15.11.2016), δεν είχε συμβεί. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο κ. Hogan, «Αν η συγκεκριμένη περίπτωση πλημμύρας στην οποία αναφέρεται o κ. βουλευτής μπορεί να λάβει στήριξη στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) μπορεί να αξιολογηθεί αν και όταν οι ελληνικές αρχές υποβάλουν αίτηση. Για να χαρακτηριστεί ως περιφερειακή καταστροφή, η συνολική άμεση ζημία πρέπει να υπερβαίνει το 1,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της περιφέρειας. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον κανονισμό του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, η Επιτροπή θα καθορίσει το ποσό της ενίσχυσης και θα προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ αναλόγως. Κατά τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας απάντησης, η Επιτροπή δεν έχει λάβει αίτηση ενίσχυσης για το συγκεκριμένο συμβάν»!!
Συνεχίζοντας μάλιστα στην απάντησή του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος εκθέτει και πάλι την κυβέρνηση, εγκαλώντας την ουσιαστικά για τραγικές καθυστερήσεις και αδράνεια, σημειώνοντας ότι «Κατά την περίοδο 2014-2020, περίπου 400 εκατ. ευρώ διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για την «προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων». Ως εκ τούτου, ανεξάρτητα από το ΤΑΕΕ, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές θα πρέπει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα κονδύλια του ΕΤΠΑ και του ΤΣ για επενδύσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας».
Στην ερώτηση τέλος του Νίκου Χουντή, σχετικά με τις δράσεις που «μπορούν να ληφθούν από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε, με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να αποζημιωθούν πλήρως και άμεσα οι πληγέντες παραγωγοί που είδαν την παραγωγή και τις εκμεταλλεύσεις τους να καταστρέφονται ολοκληρωτικά», ο κ. Hogan δείχνει τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, μέσω των οποίων «τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στήριξη για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των κτιρίων και του εξοπλισμού, καθώς και της ανασύστασης του δυναμικού φυτικής και ζωικής παραγωγής», σημειώνοντας ωστόσο ότι, «Η απώλεια εισοδήματος δεν είναι επιλέξιμη για στήριξη».


Το Γραφείο Τύπου                                                                                        25.11.2016

Μετάφραση