15.9.20

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Πρόταση 24 Περιφερειακών Συμβούλων

 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Πρόταση 24 Περιφερειακών Συμβούλων για ένταξη θέματος στην ημερήσια διάταξη με την διαδικασία του 1/3

Θέμα: «Η ριζική διαφωνία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και οι τρόποι αντίδρασης στην συνεχή θεσμική υποβάθμισή του και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην οικονομική επιτροπή»

Μετά από πρόταση του επικεφαλή της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου» Θανάση Πετράκου, και αφού ο Περιφερειάρχης κ. Παν. Νίκας και ο Πρόεδρος του ΠεΣυΠ κ. Εμ. Σκαντζός αρνήθηκαν να θέσουν το θέμα της συνεχούς υποβάθμισης του ΠεΣυΠ και της μεταφοράς αρμοδιοτήτων του στην Οικονομική Επιτροπή, εικοσιτέσσερις Περιφερειακοί Σύμβουλοι καταθέσαμε με εικοσιτέσσερις (24) πρόταση συζήτησης με τη διαδικασία του 1/3.

Οι εικοσιτέσσερις υπογράφοντες ζητάμε όπως ορίζει ο νόμος άμεση σύγκλιση του ΠεΣυΠ ώστε να συζητηθεί το θέμα «η ριζική διαφωνία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και οι τρόποι αντίδρασης στην συνεχή θεσμική υποβάθμισή του και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην οικονομική επιτροπή».

Εμείς οι εικοσιτέσσερις υπογράφοντες επειδή η κυβέρνηση υποβαθμίζει συνεχώς τα περιφερειακά συμβούλια και το θεσμικό τους ρόλο μεταφέροντας αρμοδιότητες στην οικονομική επιτροπή πέραν της πρότασής μας να αποφασίσει το ΠεΣυΠ και να καταγγείλει τη θεσμική του αυτή υποβάθμιση, επιδιώκουμε να αποφασίσει και τους τρόπους και μεθόδους αντίδρασης και το συντονισμό του με όλα τα Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας.

Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση αμέσως μετά την εκλογή της άρχισε να υποβαθμίζει τα Περιφερειακά Συμβούλια και να ξηλώνει την απλή αναλογική με την οποία διεξήχθηκαν οι εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αρχικά θεσμοθέτησε το να έχει απόλυτη πλειοψηφία η παράταξη του Περιφερειάρχη ανεξάρτητα από την πλειοψηφία που έχει στο συμβούλιο. Στη συνέχεια μετέφερε αρμοδιότητες από τα Περιφερειακά Συμβούλια στην Οικονομική Επιτροπή. Συγκεκριμένα:

1) Αρχικά μετέφερε τις αρμοδιότητες ώστε η Οικονομική Επιτροπή Περιφερειών να μπορεί, εκτός από τον εισηγητικό ρόλο της, να αποφασίζει με μεγαλύτερη ευχέρεια για περισσότερα θέματα που αφορούν αύξηση κόστους συμβάσεων, διαγραφή χρεών, διευκόλυνση οφειλετών, απευθείας αναθέσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών, έγκριση προϋπολογισμών Ν.Π. ή επιχειρήσεων, άσκηση ή παραίτηση από ένδικα μέσα, έγκριση εξόδων μετακίνησης μελών συμβουλίων και ιδιωτών, προσλήψεις δικηγόρου, ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συμβούλων κ.λπ.

2) Στη συνέχεια μετέφερε από τα Περιφερειακά Συμβούλια την αρμοδιότητα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για τα ΣΔΙΤ της διαχείρισης των απορριμμάτων και την αρμοδιότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων.

3) Με το ΦΕΚ 121/22-8-2020 υποβάθμισε περαιτέρω τα Περιφερειακά Συμβούλια μεταφέροντας στην οικονομική επιτροπή και τη δυνατότητα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού αλλά και ένταξης έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ)!!!

Επειδή δεν είμαστε διατεθειμένοι να γίνουμε «γλάστρα» καλούμε όλους τους συναδέλφους να αντιδράσουμε με όλους τους θεσμικούς και δημοκρατικούς τρόπους.

Οι εικοσιτέσσερις (24) υπογράφοντες κατά αλφαβητική σειρά:

 1.  

Βεργινάδη Μαρία

 

 1.  

Γιαννακούρας Ευάγγελος

 

 1.  

Γκιλίτσης Νικόλαος Κωνσταντίνος

 

 1.  

Γόντικας Νικόλαος

 

 1.  

Δέδες Γεώργιος

 

 1.  

Δημητρακοπούλου Ευγενία

 

 1.  

Δρούγας Δημοσθένης

 

 1.  

Καρούζος Χρήστος

 

 1.  

Καρσιώτης Χρήστος

 

 1.  

Κάτσαρης Παναγιώτης

 

 1.  

Κελλάρης Ιωάννης

 

 1.  

Κορώνη Κλημεντίνη

 

 1.  

Λυμπεροπούλου Δήμητρα

 

 1.  

Μποζίκης Αναστάσιος

 

 1.  

Μπούζα Αντωνία

 

 1.  

Μπουντρούκας Ιωάννης

 

 1.  

Νικολάκου Κωνσταντίνα

 

 1.  

Πετράκος Αθανάσιος

 

 1.  

Πετρίτσης Γεώργιος

 

 1.  

Πουλοκέφαλος Γεώργιος

 

 1.  

Ράλλης Γεώργιος

 

 1.  

Ρουμελιώτης Γεώργιος

 

 1.  

Σταματάκος Μιχαήλ

 

 1.  

Τατούλης Πέτρος

 

 

 


Μετάφραση