7.9.20

Επικαιροποιημένη Πρόταση απόφασης για την ανάδειξη των αρχαίων της Υπαπαντής

 

Επικαιροποιημένη Πρόταση  απόφασης για την ανάδειξη των αρχαίων της Υπαπαντής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ανταποκρινόμενο στο πάνδημο αίτημα και  στη διαφαινόμενη συγκλιση της Δημοτικής αρχης και όλων των Δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Καλαμάτας για τη  ανασκαφή και ανάδειξη των αρχαίων της Υπαπαντής, αφού συζήτησε το θέμα, κατέληξε στην παρακάτω απόφαση:

1 ) Η Περιφέρεια να τροποποιήσει την ενταγμένη πράξη της ανάπλασης και να ενισχύσει τον προϋπολογισμό με το απαιτούμενο ποσό για τη σύνταξη της κατάλληλης τεχνικής λύσης που θα προβλέπει την έρευνα, την προστασία και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων καθώς και οι δαπάνες για την υλοποίησή της από την αρμόδια υπηρεσία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Οι αρχαιολογικές εργασίες θα αποτελέσουν αυτοτελές υποέργο για την προστασία των εγκείμενων αρχαιοτήτων, στο τεχνικό δελτίο χρηματοδότησης του όλου έργου. 

2. Να συμβάλει  σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας  το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τον καθηγητή Πέτρο Θέμελη,  ώστε να συνταχθεί και  να υποβληθεί νέα μελέτη που να προβλέπει με σαφήνεια τόσο τη διενέργεια της ανασκαφικής έρευνας των αρχαιοτήτων του 1960, όσο και τον τρόπο προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων αυτών βάσει σύγχρονων προδιαγραφών ώστε να εξασφαλίζεται σε βάθος χρόνου αφ΄ ενός η άρτια διατήρηση των αρχαιοτήτων και αφ’ ετέρου η απρόσκοπτη προσέγγισή τους από το επιστημονικό προσωπικό για τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και καθαρισμού τους ώστε να προχωρήσει η αρχαιολογική έρευνα .

Θανάσης Πετράκος

Δημοσθένης Δρούγκας

Μετάφραση