10.10.20

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


Κύριε Πρόεδρε και κύριοι μέλη του Προεδρείου,

Με έκπληξη είδαμε ότι στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης του ΠεΣυΠ (Τετάρτη 14/10/2020), δεν συμπεριλαμβάνονται ως θέματα της ημερησίας διάταξης δύο σημαντικά θέματα τα οποία είχε αποδεχθεί ο κ. Περιφερειάρχης και είχε δεσμευτεί πως θα συζητηθούν.

1. Το θέμα: Της συμβολής της Περιφέρειας αλλά και των προτάσεων της προς την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Το θέμα αυτό είχε συμφωνηθεί πως είναι επείγον και λόγω της έξαρσης της πανδημίας και λόγω της ελαιοσυγκομιδής και της συγκομιδής των εσπεριδοειδών. Σας είχε μάλιστα ο κ. Περιφερειάρχης επισημάνει ότι πρέπει να καλέσετε και τον Διευθυντή της διεύθυνση υγείας κ. Βασίλη Διαμαντόπουλο.

2. Το θέμα της λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων και των αποφάσεων του κ. Περιφερειάρχη. Το θέμα αυτό είναι υπερεπείγον λόγω της έναρξης της ελαιοσυγκομιδής.

Ζητάμε  συνεπώς  , να γίνει ορθή επανάληψη της πρόσκλησης και να ενταχθούν τα δύο (2) ανωτέρω θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 14ης Οκτωβρίου.

 

3.  Επιπλέον πρέπει να δεσμευθείτε ,αφού αυτό το ζήτησαν εκτός από εμάς  και οι κ. Τατούλης και Δέδες ,ότι θα εντάξετε στην ημερήσια διάταξη το θέμα της έκθεσης των ορκωτών λογιστών για την Πελοπόννησο Α.Ε. ή να έρθει στην επόμενη συνεδρίαση εφόσον αυτή θα γίνει εντός του Οκτωβρίου και οπωσδήποτε πριν τη γενική συνέλευση της Πελοπόννησος Α.Ε. Δεν είναι δυνατόν για το θέμα αυτό να γίνεται «ανταλλαγή πυρών» μεταξύ των κ. Νίκα και Τατούλη σε κάθε συνεδρίαση και το θέμα να μην έρχεται προς συζήτηση.

 

 

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Θανάσης Πετράκος

Δημοσθένης Δρούγκας

Μετάφραση