10.11.21

Οι θέσεις της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου» στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2022

 

Οι θέσεις της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου» στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2022

 Εισήγηση Θανάση Πετράκου – Συζήτηση 10/11/2021

Εισαγωγικά  θέλουμε να τονίσουμε   ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει μέχρι σήμερα εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ενώ πχ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει,  όπως έχουν και οι περισσότερες Περιφέρειες  (10  από τις 13) . Άρα η όποια συζήτηση του Τεχνικού προγράμματος γίνεται απουσία Περιφερειακού Πλαισίου  Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

 Το πρώτο το οποίο θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι η συζήτηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι προσχηματική. Ουσιαστικά είναι μια συζήτηση – απάτη, διότι και να καταψηφιστεί το Τεχνικό Πρόγραμμα θα εγκριθεί ομοφώνως!!! Δεν επιτρέπει π.χ. σε εμάς οι οποίοι λέμε ότι αφού το κράτος παρακρατεί παρανόμως περίπου 65 εκατ. ευρώ για το 2022 από τους θεσμοθετημένους πόρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αν σας παρουσιάσουμε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα με έργα επιπλέον 65 εκατ. ευρώ, δεν πρόκειται να εγκριθεί. Μόνο και μόνο αυτός ο λόγος είναι λόγος καταψήφισης.

Δεύτερον, παρά τις διαβεβαιώσεις του κ. Περιφερειάρχη και το 2019 και το 2020 ότι η συζήτηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα θα γίνεται έχοντας γνώση όλα τα μέλη του ΠεΣυΠ το πλήρες Τεχνικό Πρόγραμμα, για μια ακόμη χρονιά η συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος είναι δήθεν. Το ΠεΣυΠ σήμερα ουσιαστικά δεν συζητά για όλο το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ούτε λαμβάνει γνώση για όλες τις πηγές χρηματοδότησης, όπως ΕΣΠΑ, προγράμματα Υπουργείων κ.λπ. Συζητά μόνο για το Τεχνικό Πρόγραμμα με πηγές χρηματοδότησης τους ΚΑΠ και τους ίδιους πόρους και σε κάποιες περιπτώσεις και για προγράμματα του ΟΣΚ.

Συνεπώς η συζήτηση δεν είναι ουσιαστική όπως έπρεπε να ήταν και όπως είχε διαβεβαιώσει ο κ. Περιφερειάρχης ότι θα αλλάξει αυτή η τακτική.

Σήμερα λοιπόν το ΠεΣυΠ νομίζει ότι συζητά για το Τεχνικό Πρόγραμμα, ενώ απλά και μόνο και ο Περιφερειάρχης και συνολικά η Περιφερειακή Αρχή εκπληρώνει την τυπική γραφειοκρατική της υποχρέωση. Το ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα αποδεικνύεται επίσης και από το γεγονός ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν θεώρησε υποχρέωσή της προς το ΠεΣυΠ να φτιάξει μία εισήγηση πολιτικοαυτοδιοικητικού χαρακτήρα και περιεχομένου ώστε ο κάθε Περιφερειακός Σύμβουλος να έχει μια συνολική εικόνα α) των νέων έργων, β) της πορείας υλοποίησης των δημοπρατημένων, γ) να εξηγεί γιατί έχουν κολλήσει όσα έχουν κολλήσει και δεν προχωρούν κ.λπ., ώστε να μπορεί να γίνει μία ουσιαστική συζήτηση. Αρκείται σε μία γραφειοκρατική λογική, στέλνοντας τους πίνακες – excel. Αυτή όμως δεν είναι πρακτική για το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Συνεπώς, το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου του 2022, που αφορά όπως προείπα τα έργα που χρηματοδοτούνται από τους ΚΑΠ, τους ιδίους πόρους και τον ΟΣΚ πρέπει να το χαρακτηρίσουμε ότι είναι «φτωχό και αδύναμο» να υποστηρίξει την ανάπτυξη της Πελοποννήσου και την πρόοδο των πολιτών της.

α) Λόγω έλλειψης επαρκών πόρων. Το Τεχνικό πρόγραμμα είναι μόλις 35,5 εκατ. ευρώ και για τους 5 Νομούς και την έδρα, (Από τους ΚΑΠ είναι 28,2 εκατ. ευρώ και από τους Ίδιους πόρους 7,3 εκατ. ευρώ). Τα δε νέα έργα είναι μόλις 10 εκατ. ευρώ.

β) Αλλά είναι και χωρίς έμπνευση να διαχειριστεί τους ανεπαρκείς πόρους. Η Περιφερειακή Αρχή Νίκα κάνει τα ίδια για τα οποία το 2019 κατήγγειλε την Περιφερειακή Αρχή Τατούλη. Δηλαδή ελάχιστα μεγάλα αναπτυξιακά έργα και πολλά μικροέργα αναγκαία βέβαια αλλά…

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 26 νέα έργα που έχει το Τεχνικό Πρόγραμμα, μεγάλα νέα έργα πάνω από 500.000 ευρώ είναι μόνο τέσσερα, μεταξύ 250.000 και 499.000 είναι πέντε, μεταξύ 100.000 και 249.000 είναι οκτώ και κάτω από 100.000 είναι επίσης εννέα έργα. Τα συμπεράσματα προφανή...

Επιπλέον παρατηρείται και ανεπάρκεια διαχείρισης εκτός από τα οδικά - ασφαλτικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όσα έργα έχουν ενταχθεί από το 2019 ελάχιστα έχουν κάποια πρόοδο παρότι έχουν περάσει 3 χρόνια. Οφείλετε τουλάχιστον σε αυτό να απαντήσετε. Γιατί είναι κολλημένα τόσα έργα από το 2019;

Εμείς της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου» από την πρώτη στιγμή της παρουσίας μας στο ΠεΣυΠ τονίσαμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα κίνημα διεκδίκησης των «κλεμμένων» από τις κυβερνήσεις πόρων που δικαιούται η Περιφέρεια Πελοποννήσου και όλες οι Περιφέρειες και τους οποίους κατά παράβαση του ίδιου του νόμου του «Καλλικράτη» παρακρατούνται από τις κυβερνήσεις ακόμη και μετά το 2018, όταν τελείωσε τυπικά και το τρίτο μνημόνιο.

Παρότι μετά από πολλές παρεμβάσεις μας αποδέχτηκε και ο Περιφερειάρχης και ομοφώνως το ΠεΣυΠ ότι πρέπει να διεκδικηθούν οι παρανόμως παρακρατηθέντες Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) καμία διεκδίκηση ούτε καν αναφορά δεν έγινε από την πλευρά του Περιφερειάρχη σε καμία από τις συναντήσεις του με την κυβέρνηση ακόμη και μετά την απόφαση του ΠεΣυΠ.

Προφανώς συμφώνησε «για τα μάτια του κόσμου» αλλά δεν διεκδίκησε ποτέ την υλοποίηση των οφειλομένων από την κυβέρνηση κονδυλίων προς την Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Επομένως είναι αναμενόμενο το σημερινό ανεπαρκές Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει έργα ύψους 35,5 εκατ. ευρώ για 5 Νομούς!!! και από τους ΚΑΠ έργα ύψους 28,2 εκατ. ευρώ!!!.

Υπενθυμίζουμε αυτά που είχαμε τονίσει κατά τη συζήτηση του περσινού προϋπολογισμού της Περιφέρειας. Είπαμε τότε ότι οι ΚΑΠ των Περιφερειών ενώ ήταν το 2020 652 εκ. το 2021 ήταν 646 εκ.

Κι όλα αυτά ενώ τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων προβλέπεται να αυξηθούν το 2021 κατά 1,065 δις, οι αντίστοιχοι ΚΑΠ των Δήμων και των Περιφερειών δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ αύξηση και φυσικά δεν υπάρχει καμία νύξη για τους παρανόμως παρακρατηθέντες φόρους προς την Αυτοδιοίκηση από το 2011.

Όσον αφορά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) η πορεία του είναι καθοδική και ιδιαίτερα οι εθνικοί πόροι. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σύνολο του ΠΔΕ του 2020 ήταν 10,421 δις (2,021 δις οι εθνικοί πόροι και 8,4 δις τα συγχρηματοδοτούμενα), το 2021 ήταν μόλις 6,750 δις το σύνολο (μόλις 750 εκ οι εθνικοί πόροι και 6 δις τα συγχρηματοδοτούμενα)!!!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τα έσοδα από τους ΚΑΠ ήταν το 2021 μόνο 55.751.040 ευρώ.Με βάση το Ν. 3852/2010 έπρεπε να ήταν περίπου 120 εκ. ευρώ. Άρα το 2021 παρακρατήθηκαν παρανόμως 65 εκ. ευρώ. Είναι προφανές ότι με ύψος τεχνικού προγράμματος μόλις 28,2 εκατ. ευρώ το 2022,η κυβέρνηση και στον νέο προϋπολογισμό του 2022 όχι μόνο θα συνεχίσει την παράνομη παρακράτηση των θεσμοθετημένων πόρων αλλά μάλλον θα παρακρατήσει ακόμη περισσότερους. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα παρακρατήσει παρά και ενάντια στο νόμο από τη Περιφέρεια Πελοποννήσου πάνω από 270 εκατ. ευρώ στην παρούσα τετραετία.

Φυσικά η παράνομη παρακράτηση γίνεται για όλες τις Περιφέρειες όπου αντί να αποδοθούν 1 δισεκατομμύριο 358 εκατομμύρια ευρώ ενεγράφησαν μόλις σε 657 εκ. ευρώ.

Για όλους αυτούς τους λόγους προφανώς καταψηφίζουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2022

Αναλυτικά τα στοιχεία του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας 2022 από τα οποία τεκμηριώνεται η αρνητική μας ψήφος.

1) ΚΑΠ 20%

Έδρας

 

10.000.000

 

2) Μεσσηνία

ΚΑΠ

3.731.000

6.300.000

 

Ίδιοι πόροι

2.578.000

 

3) Αργολίδα

ΚΑΠ

2.548.000

3.300.000

 

Ίδιοι πόροι

748.000

 

4) Κορινθία

ΚΑΠ

3.049.000

4.800.000

 

Ίδιοι πόροι

1.770.000

 

5) Αρκαδία

ΚΑΠ

3.627.000

4.500.000

 

Ίδιοι πόροι

800.000

 

6) Λακωνία

ΚΑΠ

5.303.230

 

 

Ίδιοι πόροι

980.000

6.600.000

 

ΟΣΚ

350.000

 

Γενικό σύνολο: 35,5 εκατ. ευρώ

ΚΑΠ: 28,2 εκατ. ευρώ

Ίδιοι πόροι: 7,3 εκατ. ευρώ

Νέα έργα

1.      Ανάπλαση – Άρδευση Τάκα (έδρα)

450.000

2.      Γέφυρα Μαυροζούμενα (Μεσσηνία)

100.000

3.      Συντήρηση Καλαμάκι – Κορώνη (Μεσσηνία)

500.000

4.      ΓΟΕΒ Παμίσου (Μεσσηνία)

320.000

5.      Φύτευση δρόμου Μάνης (Μεσσηνία)

60.000

6.      Καθαρισμός Ι.Μ. Βελανιδιάς (Μεσσηνία)

24.500

7.      Ασφαλτόστρωση Καρυά – Νεστάνη (Αργολίδα)

200.000

8.      Απαλλοτριώσεις (Αργολίδα)

144.000

9.      Μελέτη για ΔΕΥΑ Ναυπλίου (Αργολίδα)

25.000

10.  Αποκατάσταση βλαβών εισόδου Άργους (Αργολίδα)

650.000

11.  Αποκατάσταση βλαβών στον δρόμο Μύλοι – Νέα Κίος (Αργολίδα)

250.000

12.  Καθαρισμός πρανών (Αργολίδα)

37.000

13.  Χαμάμ Ναυπλίου (Αργολίδα)

30.000

14.  Μετατόπιση δικτύων (Αργολίδα)

10.000

15.  Αρδευτικά Κορινθίας (Κορινθία)

500.000

16.  Καθαρισμός ζώνης σιδηροδρομικής γραμμής (Κορινθία)

110.000

17.  Δρόμος αναψυχής διώρυγας(Κορινθία)

130.000

18.  Αθλητικά(Κορινθία)

95.000

19.  Πολιτιστικά(Κορινθία)

130.000

20.  Βλάβες οδικού δικτύου(Κορινθία)

300.000

21.  Δενδροφύτευση (Κορινθία)

30.000

22.  Κόμβος Ε.Ο. Τρίπολη – Πύργος (Αρκαδία)

480.000

23.  Ολοκλήρωση δρόμου προς Κύρας Γεφύρι (Αρκαδία)

250.000

24.  Αθλητικά Γορτυνίας (Αρκαδία)

150.000

25.  Καθαρισμός πρανών – ρείθρων (Αρκαδία)

100.000

26.  Κατασκευή γέφυρας Ευρώτα στη Σκάλα (Λακωνία)

920.000

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Έδρα

450.000

Μεσσηνία

1.000.000

Αργολίδα

1.380.000

Κορινθία

1.300.000

Αρκαδία

1.000.000

Λακωνία

920.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10.000.000

 

Ειδικές Παρατηρήσεις - Ερωτήσεις:

1.      Από το 2019 έως 2021 καμία πρόοδος στα περισσότερα (γιατί;).

2.      Αργολίδα απένταξε τη συντήρηση οδικού δικτύου (γιατί;).

3.      Λακωνία, πρόγραμμα ΟΕΚ από 2017, 2018 καμία πρόοδος (γιατί;).

4.      Τέλος υποβάλουμε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα και περιμένουμε συγκεκριμένη και σαφή απάντηση. Με δεδομένο ότι στα περισσότερα οδικά έργα συντήρησης – βελτίωσης και ασφαλτικών παρατηρούνται πολύ μεγάλες εκπτώσεις για τις οποίες κατ επανάληψι έχουμε αναφερθεί στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, υποβάλουμε το εξής ερώτημα. Τηρούνται και ελέγχονται κατά την παραλαβή οι τεχνικές προδιαγραφές που είναι υποχρεωμένοι να τηρούν οι ανάδοχοι για την καλή εκτέλεση των έργων;

Για όλους αυτούς τους λόγους προφανώς καταψηφίζουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2022 

Μετάφραση