1.9.16

Να σταματήσει η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της παραγωγής ενέργειας


ΔΗΛΩΣΗ
του Θανάση Πετράκου, μέλους της Π.Γ. της ΛΑΕ και υπεύθυνου του Τομέα Ενέργειας

Να σταματήσει η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της παραγωγής ενέργειας


Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης στα πλαίσια του 3ου μνημονίου και οι συνολικές μνημονιακές πολιτικές επιταχύνουν την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ενέργειας ,συρρικνώνουν και εκποιούν τη ΔΕΗ και μειώνουν συνεχώς το ρόλο του δημοσίου και της ΔΕΗ στον τομέα της ενέργειας.
Μετά τον πλήρη διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ και την αναμενόμενη πώληση του 24% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή, καθώς και την εκχώρηση του 50% των πελατών της ΔΕΗ σε ιδιωτικές εταιρείες η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕΗ προχωρούν στην ιδιωτικοποίηση και της παραγωγής ενέργειας.

Η ανακοίνωση  για υπογραφή τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη μνημονίου συνεργασίας της ΔΕΗ με την κινέζικη CNEC και η σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητης εταιρείας μεταξύ ΔΕΗ, CNEC και των ιδιωτών ιδιοκτητών των ορυχείων της Φλώρινας για την κατασκευή της δεύτερης μονάδας στον ΑΗΣ Μελίτης στη Φλώρινα με την εκχώρηση στη νέα ανεξάρτητη εταιρεία και   της Μελίτης 1 καθώς και η αναγγελία ότι θα γίνει άμεσα δημόσια πρόσκληση προς ιδιώτες να επενδύσουν στον ΑΗΣ Αμυνταίου Φλώρινας θα έχει ως συνέπεια την παράδοση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της επομένης 20ετίας στα ιδιωτικά συμφέροντα και τη δραματική συρρίκνωση και την εκποίηση  της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.
Η ΛΑΕ καταγγέλλει  αυτή την τακτική και πολιτική της κυβέρνησης και της διοίκησης της ΔΕΗ. Καλεί τους εργαζόμενους στον όμιλο της ΔΕΗ την κοινωνία και τους φορείς  της Δυτικής Μακεδονίας και όλο τον ελληνικό λαό να αντισταθούν και να μην επιτρέψουν να υλοποιηθούν τα καταστροφικά αυτά σχεδία για το μέλλον της ΔΕΗ. Η  ΛΑΕ τονίζει ότι η ελληνική κοινωνία και οικονομία έχει μέλλον μόνο με μια ενιαία, δημόσια και ανασυγκροτημένη ΔΕΗ, η οποία θα κάνει αυτή τις αναγκαίες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό παλαιών μονάδων και τη δημιουργία νέων, όπως της Μελίτης ΙΙ.
Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα να συρρικνώσει και ουσιαστικά να διαλύσει τη ΔΕΗ και να παραδώσει και την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος στα ξένα και ντόπια ιδιωτικά συμφέροντα.

Μετάφραση