6.9.16

Made in USA; Το Νομοσχέδιο για το «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»

Του Θανάση Πετράκου, μέλους της Π.Γ. της ΛΑΕ

Made in USA;

Το Νομοσχέδιο για το «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»

Ο πρωθυπουργός και όλα τα κυβερνητικά στελέχη μιλούν διαρκώς για τη «δίκαιη ανάπτυξη» που θα φέρουν, για το σκοπό αυτό  κατέθεσε το υπουργείο Οικονομίας  Ανάπτυξης και Τουρισμού   το «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» .Ο λαός μας λέει όμως « η καλή ημέρα από το πρωί φαίνεται». Οι προθέσεις της κυβέρνησης φαίνονται όμως όχι από τα λόγια αλλά από το νέο νόμο που προτείνει. Δυστυχώς το προτεινόμενο νομοσχέδιο    καταργεί όλο το νομικό  πολιτισμό που υπάρχει μέχρι σήμερα για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και υιοθετεί τις απαιτήσεις των πολυεθνικών εταιρειών των ΗΠΑ.
  Με πρόσχημα το υπαρκτό πρόβλημα της γραφειοκρατίας, «μαζί με τα ξερά καίει και τα χλωρά». Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προτείνει παρακάμπτει όλη τη διαδικασία για την έκδοση άδειας λειτουργίας μιας επιχείρησης, αλλά και τους ελέγχους στις επιχειρήσεις.
Καταργεί με συνοπτικές διαδικασίες την αρχή της προφύλαξης, δηλαδή ότι δεν θα κυκλοφορεί κανένα προϊόν στην αγορά αν δεν είναι σίγουρο και ασφαλές για τη δημόσια υγεία και δεν παίρνονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ουσιαστικά δηλαδή πριν υπογραφούν οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου CETA και TTIP, το Υπουργείο Οικονομίας έρχεται σαν «βασιλικότερο του βασιλέως» με το νομοσχέδιο αυτό και υιοθετεί πλήρως τις απαιτήσεις της Αμερικάνικης κυβέρνησης προς την Ε.Ε.
Αναλυτικά, όπως προκύπτει από τα προτεινόμενα άρθρα του νομοσχεδίου:
1) Δεν υπάρχει στους σκοπούς του νομοσχεδίου η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
2) Καταργεί όλη την κείμενη νομοθεσία για την άδεια λειτουργίας – καταλληλότητας μιας επιχείρησης. Όμως η άδεια λειτουργίας είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο διότι εμπεριέχει και πιστοποιεί ότι η επιχείρηση θα λειτουργεί με όλες τις προδιαγραφές ώστε να προασπίζεται η δημόσια υγεία και να διαφυλάσσεται το περιβάλλον.
Η κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο Οικονομίας – Ανάπτυξης και Τουρισμού όλα αυτά τα θεωρεί περιττά και αν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο θα παύουν να ισχύουν. Συνεπώς ο καθένας θα κάνει ότι θέλει, θα μπορεί να ρίχνει τα απόβλητά του όπου θέλει  χωρίς συνέπειες.
Στην άδεια λειτουργίας επίσης περιλαμβάνονται τα στοιχεία σχετικά με την παραγωγική διαδικασία, τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, την διασφάλιση της ποιότητας και υγιεινής των τροφίμων μέσω της εγκατάστασης συστήματος HACCP, την τήρηση της ιχνηλασιμότητας δηλαδή καταγράφονται οι αγοραστές, οι ημερομηνίες, ο αριθμός της παρτίδας, η ημερομηνία παραγωγής και επομένως ισχύει η αρχή της προφύλαξης.
Με το νομοσχέδιο αυτό όλα αυτά θα πάψουν να ισχύουν.
3) Καταργεί την αρχή της προφύλαξης και ότι έχει να κάνει με την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και ότι έχει σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος σε πάρα πολλές κατηγορίες δραστηριοτήτων και θεωρεί ότι ο ανταγωνισμός θα εξαλείψει τους κινδύνους που δημιουργούνται!!!
* «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών»
* «Υδραυλικά έργα» 
* «Λιμενικά έργα»
* «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών»
* «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες»
* «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα,   αθλητισμού και αναψυχής»
* «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»
* «Υδατοκαλλιέργειες»
* «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις»
* «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών»
* «Ειδικά έργα και δραστηριότητες»
Φτάνει δηλαδή στο σημείο και καταργεί π.χ. στις Πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις την απαίτηση οι πρώτες ύλες να προέρχονται από ζώα τα οποία είναι υγιή. Αυτό σημαίνει ότι δεν  θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις ελέγχου των ασθενειών, μη μετάδοσης αυτών και μη μετάδοσης ασθενειών από τοξίνες και νοσογόνους παράγοντες που μεταφέρονται στα τρόφιμα. Όλα αυτά όμως σημαίνουν τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
4) Καταργεί ακόμα και την υποχρέωση για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιχειρηματία ότι γνωρίζει τους όρους που πρέπει να τηρεί και τους τηρεί!!!
5) Καταργεί στην ουσία την ευθύνη των επιχειρηματιών να διασφαλίσουν συνθήκες παραγωγής ποιοτικών και υγιεινών τροφίμων, ασφαλών για την υγεία των πολιτών – καταναλωτών.
Αυτή η ευθύνη μετατίθεται στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες «ευθύς ως λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, δύνανται να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα».
Όμως αυτό θα οδηγήσει να μην  υπάρχει έλεγχος   με δεδομένη τη  κατάσταση που επικρατεί στις αρμόδιες αρχές, λόγω έλλειψης προσωπικού για τη διενέργεια των ελέγχων, οι οποίοι ούτως ή άλλως ήταν και θα είναι δειγματοληπτικοί και έλλειψης των αναγκαίων πόρων για τις μετακινήσεις των ελεγκτών .
Αν, βέβαια, γίνει κάποια καταγγελία ή αν συμβεί κάποια δηλητηρίαση ή αν προκύψει κάποια επιδημία ή μεγάλης έκτασης ζωονόσος ή ζωοανθρωπονόσος (π.χ. νόσος των τρελών αγελάδων) τότε εκ των υστέρων φυσικά  το κράτος  θα πάρει μέτρα. Αν μπορέσει βέβαια, γιατί η διαδικασία αυτή θα αντίκειται στα συμφέροντα της επιχείρησης (που μπορεί να είναι ελληνική, αλλά μπορεί να είναι αμερικάνικη επιχείρηση που εξάγει κοτόπουλα πλυμένα με χλώριο και να έχει, ας πούμε, προκαλέσει κρίσεις άσθματος σε παιδιά) και ίσως να εμπίπτει στη δικαιοδοσία του ISDS.
6) Καταργεί επί της ουσίας και τους ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών και δίνει τη δυνατότητα οι όποιοι έλεγχοι να ανατίθενται και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
7) Τροποποιείται και ο Ν. 3325/2005, ως προς το σημείο της κατάργησης της Άδειας Καταλληλότητας και από την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας.
Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υγείας όμως υπάγεται η διασφάλιση υγιεινής των χώρων της επιχείρησης, η διασφάλιση της απουσίας εντόμων, ποντικών, μυγών κλπ, η διαχείριση των αποβλήτων, η καθαριότητα των τουαλετών κλπ. Δηλαδή δεν ενδιαφέρουν το  υπουργείο  αν υπάρχουν και λίγα ποντίκια. Ενώ στη νομοθεσία που ισχύει τώρα, ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να κάνει τακτικές μυοκτονίες – απεντομώσεις και να καθαρίζει και να απολυμαίνει τους χώρους της επιχείρησης και επιπλέον να τηρεί σχετικά αρχεία με ημερομηνίες, προμηθευτές των προϊόντων, τα οποία, σημειωτέον, πρέπει να είναι κατάλληλα για βιομηχανίες τροφίμων και βέβαια να δηλώνει πώς θα επεξεργαστεί και πού θα διαθέσει τα απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας και της τουαλέτας.
Για όλους αυτούς τους λόγους, επειδή στην ουσία καταργεί όλο το αξιακό σύστημα που υπάρχει στη χώρα μας και στην Ε.Ε. και υιοθετεί πλήρως τις απαιτήσεις της Αμερικάνικης κυβέρνησης όπως αυτές διατυπώνονται στις συζητήσεις των συμφωνιών CETA και TTIP, η Λαϊκή Ενότητα απαιτεί από την κυβέρνηση να αποσύρει το απαράδεκτο και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον αυτό νομοσχέδιο. Η ΛΑΕ επίσης καλεί όλους τους φορείς και οργανώσεις της χώρας μας και ολόκληρο τον Ελληνικό λαό να ξεσηκωθούν και να απαιτήσουν να αποσυρθεί αυτό το επικίνδυνο νομοσχέδιο.
Το υπαρκτό πρόβλημα της γραφειοκρατίας στη χώρα μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει δούρειος ίππος για να καταργηθούν διατάξεις που προστατεύουν το περιβάλλον και την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.
Μετάφραση