15.6.20

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ    

Η Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου, υπερψήφισε την πρόταση της Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου  για την συνεργασία με το Παν/μιο Κρήτης και την Ιατρική του Σχολή, όσον αφορά την διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων e-learning στις τουριστικές επιχειρήσεις για την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων αντιμετώπισης του Covid-19.
Η πρόταση της Περιφέρειας μας βρίσκει σύμφωνους γιατί πρώτον ανατίθεται σε έναν δημόσιο φορέα που έχει και την τεχνογνωσία αλλά και την επιστημονική κατάρτιση για το σεμινάριο αυτό και δεύτερο γιατί γίνεται με οικονομικούς όρους σαφώς χαμηλότερους από τους ιδιώτες παρόχους.


            Όπως , όμως τονίσαμε και στην τηλεδιάσκεψη , τα σεμινάρια αυτά θα είναι χωρίς περιεχόμενο αν δεν υπάρχει η απαραίτητη υποστήριξη ,όπως προβλέπουν άλλωστε και τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα , από γιατρούς αναφοράς.
            Γι΄ αυτό η Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου τονίζει ότι η στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας πρέπει να γίνει άμεσα και η κυβέρνηση να μην μας εμπαίζει σ' αυτό το φλέγον θέμα. Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό , όταν οι δημόσιες δομές υγείας δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών της Πελοποννήσου.

Γι' αυτό η Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου ζητά άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην δημόσια υγεία !

Γιατί η θωράκιση της δημόσιας υγείας είναι ο μόνος τρόπος προφύλαξης της κοινωνίας.


Το Γραφείο Τύπου

Μετάφραση