20.1.21

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κύριε Πρόεδρε κύριε Περιφερειάρχη,
Για μια ακόμη φορά δεν παραβιάζεται μόνο τον κανονισμό αλλά και την κοινή λογική. Διαμαρτυρόμαστε εντόνως διότι ενώ το θέμα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων είχε κατά το ήμισυ σχεδόν συζητηθεί όταν αδικαιολόγητα διακόψατε τη συνεδρίαση στις 3/1/2021, έρχεστε μετά από εικοσιδύο μέρες που ορίζεται συνεδρίαση και αντί το θέμα αυτό να είναι πρώτο στην ημερήσια διάταξη όπως οφείλατε, το βάζετε στο τέλος.
Αυτό είναι απαράδεκτο αλλά και εκτός οποιασδήποτε λογικής.
Επιπλέον, αυθαίρετα για μια ακόμη φορά στην πρόσκληση με έχετε βγάλει από εισηγητή του θέματος χωρίς να έχετε τέτοιο δικαίωμα. Σας υπενθυμίζω ότι το θέμα αυτό το έχουμε θέσει οι αντιπολιτεύσεις με εικοσιεννέα υπογραφές κι έχουμε ορίσει ως εισηγητές την κ. Νικολάκου και εμένα (Πετράκος). Προφανώς δεν έχετε κανένα δικαίωμα εσείς να αλλάζετε τον εισηγητή.
Σας καλούμε λοιπόν να αποκαταστήσετε τα πράγματα και να στείλετε ορθή επανάληψη της πρότασης, διαφορετικά θα θεωρήσουμε ότι συνειδητά επιδιώκετε την ένταση.
Για την «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»
Ο επικεφαλής
Θανάσης Πετράκος

Μετάφραση