7.3.21

Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ

 

Η  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ     

  Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου:

 «α) Επιμένει και επικαιροποιεί την ομόφωνη και νόμιμη απόφαση του Πε.ΣΥ.Π. για την μεταφορά των μαθητών ΑΜΕΑ  η οποία αναφέρει: «στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με δεδομένο ότι το ΦΕΚ ορίζει μέχρι και 4 άτομα και όχι 4 άτομα, το ΠεΣυΠ αποφασίζει: Οι μαθητές ΑΜΕΑ από σήμερα και  στο εξής επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και 2 άτομα με ένα ταξί». Το ΠεΣυΠ εξουσιοδοτεί την Οικονομική Επιτροπή να υλοποιήσει άμεσα την απόφαση αυτή και να προχωρήσει στη μίσθωση των επιπλέον ταξί.»

     β) Θεωρεί αδικαιολόγητη και απαράδεκτη την άρνηση του Περιφερειάρχη να μην εφαρμόζει την ομόφωνη απόφαση του ΠεΣυΠ για τη μεταφορά των μαθητών ΑΜΕΑ  .

Καλεί τον κ. Περιφερειάρχη   να εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση του ΠεΣυΠ και   την Οικονομική Επιτροπή να συνεδριάσει άμεσα  ώστε να  προχωρήσουν    με κατεπείγον τρόπο   οι διαδικασίες με για να μισθωθούν  επιπλέον ταξί για τη μεταφορά των μαθητών ΑΜΕΑ.

γ) Με δεδομένο ότι  για τις 3 Π.Ε. (Αρκαδία, , Κορινθία Λακωνία), οι απαντήσεις των υπηρεσιών είναι απολύτως σαφείς και προκύπτει ότι  πρέπει να μισθωθούν επιπλέον 14 ή 15  ταξί επιπλέον   (συγκεκριμένα +3, +2,  +9ή  +10ταξί  αντιστοίχως ). Για τη Μεσσηνία,   η απάντηση είναι ασαφής. Σαφής είναι μόνο  στο πόσα ταξί είναι με 4 μαθητές, απ’ όπου προκύπτει ότι πρέπει να μισθωθούν επιπλέον 11 ταξί. Δεν είναι καθόλου σαφής πόσα ταξί μεταφέρουν 3 μαθητές, διότι η έκθεση «τσουβαλιάζει» όλους τους υπόλοιπους μαθητές  λέγοντας  ότι υπάρχουν 49 ταξί που μεταφέρουν από 1-3 μαθητές χωρίς να αναφέρει πόσα ταξί μεταφέρουν 3 παιδιά . Ομοίως η Αργολίδα δεν είναι απολύτως σαφής η εικόνα  ούτε για πόσα ταξί μεταφέρουν 3   και 4  μαθητές.    Για το  λόγο αυτό το ΠΕΣΥΠ καλεί  και  την  Αργολίδα και τη  Μεσσηνία να στείλουν απολύτως σαφή έκθεση για το πόσοι μαθητές ΑΜΕΑ  είναι ανά 3 ή 4 σε 1 ταξί    για να υπάρξει η συνολική εικόνα πόσα επιπλέον ταξί πρέπει να μισθωθούν .»

Μετάφραση