1.11.23

Απόφαση του ΠεΣυΠ για τα αντιπλημμυρικά

 

Απόφαση του ΠεΣυΠ για τα αντιπλημμυρικά


Το ΠεΣυΠ, αφού συζήτησε το θέμα της εφαρμογής των ειδικών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας για όλα τα υδατικά διαμερίσματα της Πελοποννήσου, που συντάχθηκαν σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ Β΄ (ΦΕΚ 269 Β΄_2018, ΦΕΚ 2691 Β΄_2018 και ΦΕΚ 2640 Β΄_2018) αποφάσισε:

1) Απαιτεί την άμεση χρηματοδότηση των μελετών και των έργων όλων των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων που ορίζονται από τα ανωτέρω ΦΕΚ και από τη μελέτη του Ακαδημαϊκού κ. Ζερεφού.

2) Ζητά να χρηματοδοτηθούν από τα μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης κατά προτεραιότητα τα αντιπλημμυρικά έργα που ορίζουν οι χάρτες κινδύνου πλημμυρών.

      1. Προτείνει στην αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων της Αυτοδιοίκησης τα ρέματα που βρίσκονται εντός του σχεδίου πόλεων να περάσουν στην αρμοδιότητα των Δήμων, διότι έχουν πολεοδομικά θέματα.

      2. Τονίζει ότι η κατασκευή των έργων εντός των υδάτινων λεκανών που ορίζονται από τους ανωτέρω χάρτες πρέπει να γίνεται με την προυπόθεση της ύπαρξης εγκεκριμένης πλήρους μελέτης.

5) Εκφράζει την έντονη αντίθεση και διαμαρτυρία του για την απόφαση της κυβέρνησης να εγκρίνει τη ΜΠΕ για το αντιπλημμυρικό του αυτοκινητόδρομου του ΜΟΡΕΑ στα όρια της Καλαμάτας, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ΜΠΕ είχε καταψηφιστεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και από το ΠεΣυΠ και αντί αυτής της μελέτης είχε υπάρξει αντιπρόταση να χρηματοδοτηθούν αντιπλημμυρικά έργα στη βάση της τεχνικής έκθεσης (Λύση 2) του αρμοδίου τμήματος του ΕΜΠ υπό την ευθύνη του καθηγητή κου Κουτσογιάννη, δηλαδή να γίνει ανάσχεση των υδάτινων όγκων με τη δημιουργία φραγμάτων και μικροφραγμάτων στο Νέδοντα, τη λελογισμένη παροχέτευση ομβρίων από ρέματα στο Νέδοντα και την αποκατάσταση της ομαλής ροής στο σκεπασμένο τμήμα του χειμάρρου. Αναλυτικά να γινει (α) συντήρηση και επέκταση των υπαρχόντων έργων ορεινής υδρονομίας, (β) κατασκευή εσχάρας συγκράτησης κορμών δένδρων ανάντη της ήδη διευθετημένης κοίτης και πλησίον της γέφυρας της περιμετρικής οδού, (γ) κατασκευή φράγματος ανάσχεσης – εμπλουτισμού υδροφορέων στην κεντρική ορεινή κοίτη, και (δ) κατασκευή φράγματος αποθήκευσης στο ανατολικό τμήμα της λεκάνης. Τα έργα αυτά θα δημιουργήσουν επιπρόσθετα οφέλη, προσφέροντας επιπλέον υδατικούς πόρους. Στον ίδιο στόχο μπορεί να συμβάλει ο ανασχεδιασμός των χαράξεων των ρεμάτων που συμβάλλουν στον Νέδοντα», Είναι προφανές ότι η πρόταση αυτή είναι φιλική προς το περιβάλλον, επιβεβλημένη στις σημερινές εποχές και συμβατή με τις προσπάθειες ενίσχυσης της υδροφορίας.

Η αγνόηση από τα αρμόδια Υπουργεία των θέσεων των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης είναι πολύ σοβαρό θέμα και με δεδομένο το γεγονός ότι η αντιπλημμυρική προστασία ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ζητάει οι κυβερνήσεις να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις θέσεις των αρμοδίων οργάνων της Αυτοδιοίκησης και για το συγκεκριμένο θέμα επιμένει ότι πρέπει να ανακληθεί η έγκριση της ΜΠΕ και η απευθείας ανάθεση του έργου στο Μορέα, να υπάρξει άμεσα διαβούλευση για να χρηματοδοτηθούν τα έργα που προτείνει στην τεχνική έκθεση της Λύσης 2 του καθηγητή κου Κουτσογιάννη, ώστε να υπάρξει ουσιαστική αντιπλημμυρική προστασία της Καλαμάτας και να μη διαλυθεί ο οικονομικός και κοινωνικός ιστός της πόλης της Καλαμάτας για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Μετάφραση