7.8.14

Χωρίς αναδρομική ισχύ η επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στους εργαζομένων των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ – ΚΥΑ 2/53212/0022

ΕΡΩΤΗΣΗ

07.08.2014

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
- Εσωτερικών
- Οικονομικών
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
- Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Θέμα: Χωρίς αναδρομική ισχύ η επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στους εργαζομένων των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ – ΚΥΑ 2/53212/0022


Εισακούσθηκαν επιτέλους τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων των ΝΠΙΔ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκδόθηκε επιτέλους η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εσωτερικών και Οικονομικών (αρ. 2/53212/0022, ΦΕΚ 2012/24,07,2014) ), σύμφωνα με την οποία επεκτείνεται και στους εργαζόμενους με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των ΝΠΙΔ το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος είναι πλέον -εκτός του μόνιμου προσωπικού σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού- οι εργαζόμενοι στις δημοτικές και αναπτυξιακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).
Ωστόσο «η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», χωρίς επομένως αναδρομική ισχύ. Δεν λαμβάνεται δηλαδή υπόψη ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι, που η ΚΥΑ τους δικαιώνει αποδεχόμενη το επικίνδυνο και ανθυγιεινό της εργασίας τους, δεν σταμάτησαν ποτέ να απασχολούνται στις ίδιες ανθυγιεινές και επικίνδυνες εργασίες
Επειδή το επίδομα αυτό είναι σημαντικό για την επιβίωση των εργαζομένων και των οικογενειών τους σαν μια ελάχιστη αναγνώριση και αποζημίωσης της επικινδυνότητας του επαγγέλματός τους και των συνεχόμενων βλαβών που αυτό προκαλεί στην υγεία τους, σε μια κοινωνία όπου τίποτα, πλέον, δεν είναι δωρεάν
Επειδή οι ίδιοι αυτοί εργαζόμενοι που η ΚΥΑ ορθώς αναγνωρίζει ότι ασκούν επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία, δεν σταμάτησαν ποτέ να απασχολούνται στις ίδιες ανθυγιεινές και επικίνδυνες εργασίες
Επειδή η μη αναδρομική ισχύ της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας δημιουργεί άνιση και άδικη μεταχείριση των εργαζομένων


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να δοθεί αναδρομική ισχύ στην παραπάνω αναφερόμενη απόφαση, ώστε να δικαιωθούν οι εργαζόμενοι τους οποίους αφορά και να εκλείψει η άνιση και άδικη μεταχείρισή τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Κριτσωτάκης Μιχάλης

Πετράκος Θανάσης 

Μετάφραση