20.12.19

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»


«ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου γιατί:
Α. Είναι ένας αντικοινωνικός και αντιαναπτυξιακός προϋπολογισμός, ένας προϋπολογισμός λιτότητας, φτώχειας και μιζέριας.
1.      Συνεχίζεται η παράνομη παρακράτηση των θεσμοθετημένων πόρων. Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού του 2020 η Περιφέρεια Πελοποννήσου έπρεπε από τους ΚΑΠ να έχει έσοδα 95.973 εκ. και έχει 55.751 εκ. Συνεπώς παρακρατούνται 40.222 εκ. άρα στην τετραετία θα λείψουν από τους πολίτες της Πελοποννήσου και τα αναγκαία έργα που πρέπει να γίνουν 160.888 εκ. Μάλιστα η ΚΑΠ είναι μειωμένη σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό κατά 1,250 εκ.
2.      Τα έσοδα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι 50 εκ. ποσό ανεπαρκέστατο για να γίνουν τα απαραίτητα έργα. Μάλιστα είναι μικρότερο από το περσινό ΠΔΕ κατά 15 εκ.
3.      Τα συνολικά έσοδα είναι μειωμένα σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2019 κατά 27,527 εκ.
4.      Τα χρήματα για τη δακοκτονία εξακολουθούν και είναι στο απαράδεκτο και ανεπαρκές ύψος των 4.285.000 ευρώ, όταν χρειάζονται τουλάχιστον 5.500.000 ευρώ για να υπάρχει στοιχειώδης προστασία.

5.      Οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως στις κρίσιμες ειδικότητες των κτηνιάτρων, γεωπόνων και μηχανικών είναι τεράστιες.
Β. Γιατί είναι εναρμονισμένος με το μνημονιακό μεσοπρόθεσμο πλαίσιο 2019-2022.
1.      Μάλιστα η μη συμμόρφωση με την πολιτική της λιτότητας απαγορεύεται.
2.      Διατηρείται η προϋπόθεση έγκρισης του προϋπολογισμού από το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας» το οποίο είναι το μόνο να αλλάξει τον προϋπολογισμό.
3.      Δεν λαμβάνεται υπόψιν η αρνητική ψήφος στο ΠΕ.ΣΥ. εκτός εάν η παράταξη που θέλει να καταψηφίσει φέρει συνολικό εναλλακτικό σχέδιο εγκεκριμένο από το παρατηρητήριο, δηλαδή προϋπόθεση και του εναλλακτικού σχεδίου είναι η αποδοχή του μνημονιακού νεοφιλελεύθερου πλαισίου της λιτότητας.
Γ. Γιατί είναι και ένας κακός προϋπολογισμός ως προς τον διαχειριστικό του χαρακτήρα. Είναι ένας προϋπολογισμός που στερείται προγραμματισμού,  στόχευσης, και ορθής κατανομής, των ούτως ή άλλως πετσοκομμένων και αναιμικών  πόρων της Περιφέρειας. Είναι ένας προϋπολογισμός που εμφανίζει μια αδικαιολόγητή αύξηση όλων σχεδόν των μη μισθολογικών δαπανών. Είναι ένας προϋπολογισμός με ετεροβαρή κατανομή των πόρων μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων. Είναι ένας προϋπολογισμός που δεν θα φέρει τίποτα θετικό στη ζωή των ανθρώπων της Πελοποννήσου.
Δ. Γιατί η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει διεκδικητικό προσανατολισμό αλλά διεκπεραιωτικό. Έχει αποδείξει ότι δεν θέλει να βάλει τα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολιτών της Πελοποννήσου πάνω από τις κομματικές της δεσμεύσεις και την υπακοή στην κυβέρνηση. Απόδειξη αυτών αποτελεί ότι αρνήθηκε να συζητήσει την πρότασή μας για να διαμορφώσει το ΠΕ.ΣΥ. διεκδικητικό πλαίσιο ενάντια στην παράνομη παρακράτηση των θεσμοθετημένων πόρων, αλλά και στο κλείσιμο των μονάδων της ΔΕΗ όπως και στην μεταφορά αρμοδιοτήτων από το ΠΕ.ΣΥ. στην Οικονομική Επιτροπή η στάση της ήταν αποκαλυπτική.
Η «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» θα συνεχίσει τον αγώνα για να ανατραπεί ο αντικοινωνικός και αντιαναπτυξιακός προϋπολογισμός και να αποδοθούν τα κλεμμένα, αλλά και για μια ανάπτυξη που θα σέβεται το περιβάλλον, θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας, θα παράγει πραγματικές θέσεις εργασίας και θα βελτιώνει τη ζωή των πολιτών. Συνεχίζουμε τον αγώνα για μια περιφέρεια στο πλάι του λαού της Πελοποννήσου για την υπεράσπιση των κοινωνικών οικονομικών και δημοκρατικών του δικαιωμάτων.

Θανάσης Πετράκος
Δημοσθένης Δρούγκας

Μετάφραση