11.12.19

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ Θ. ΠΕΤΡΑΚΟΥ και Δ. ΔΡΟΥΓΚΑ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  Θ. ΠΕΤΡΑΚΟΥ  και Δ. ΔΡΟΥΓΚΑ  
 Προς
τον Πρόεδρο Πε.Συ. Πελοποννήσου
Κύριε Πρόεδρε,
Με  έκπληξη είδαμε ότι στην ημερήσια διάταξη της τακτικής συνεδρίασης του ΠΕΣΥΠ της 16ης Δεκεμβρίου δεν έχετε εντάξει την συζήτηση 2 επερωτήσεων μας που εκκρεμούν για περισσότερο από  2  μήνες, παρότι στην προηγούμενη συνεδρίαση με ήπιο τρόπο σας το είχαμε επισημάνει  και είχατε δεσμευτεί ότι θα τις εντάξετε σε αυτή τη συνεδρίαση.
Σας υπενθυμίζουμε και πάλι ότι :

1.     Από τις 1/10/2019 έχουμε  καταθέσει επερώτηση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα από τη λειτουργία των πυρηνελαιουργείων
2.     Από τις 15 /10/2019 έχουμε  καταθέσει επερώτηση       για το  δρόμο Ριζόμυλος -  Κορώνη και  το υποέργο του Τζάννε – Καλαμάκι  και στη συνέχεια
3.     Στις 11/11/2019 αφού μεσολάβησε η συζήτηση στο Πε.Συ. επερώτησης του κ. Γόντικα με θέμα τις διεκδικήσεις του αναδόχου για το τμήμα Τζάννε – έξοδος Καλαμακίου. Ζητήσαμε να μας δοθούν και τα εξής έγγραφα:
α) Οι αιτήσεις του αναδόχου για θετικές ζημιές το 2017 και το 2019.
β) Η απόρριψη του 2017 με το υπ’ αριθ. 95808/2116/28-6-2017.
γ) Η έγκριση στις 23/8/2019 μαζί με τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και την κασέτα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/8/2019.
Επειδή  και  πάλι δεν θέλουμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει   σκοπιμότητα   για το γεγονός ότι δεν φέρνετε προς συζήτηση τις ανωτέρω επερωτήσεις μας παρότι δεσμευτήκατε δημόσια στην προηγούμενη συνεδρίαση   αλλά επειδή όμως έχετε παραβιάσει  το  κανονισμό λειτουργίας του ΠΕΣΥΠ και τα δικαιώματα  μας σας ζητάμε να στείλετε ορθή επανάληψη της ΗΔ  και να εντάξετε τις επερωτήσεις  μας αυτές αλλά και  να μας δοθούν τα έγγραφα που έχουμε ζητήσει   διότι και στο θέμα των εγγράφων υπάρχει   παραβίαση  των δικαιωμάτων  μας  
           Θανάσης Πετράκος
         Δημοσθένης Δρούγκας

Υ.Γ.  Σας  στέλνουμε και πάλι τις επερωτήσεις μας και την αίτηση κατάθεσης των εγγράφων

Μετάφραση