5.12.19

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


ΟΜΙΛΙΑ   ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ  ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ   ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΔΙΤ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
Κύριε Πρόεδρε της Οικονομικής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
            Κύριε Πρόεδρε συγκαλέσατε σήμερα Παρασκευή 6/12/2019  σε συνεδρίαση την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για  να  λάβει απόφαση κήρυξης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων των χωροθετημένων από την «ανάδοχο» του έργου ακινήτων της διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου περιοχών ώστε να κατασκευαστούν οι ΜΕΑ –ΧΥΤΥ  της Αρκαδίας και Λακωνίας.
Με ενδεχόμενη τέτοια απόφασή σας:
Α) Συνδέετε με απόλυτη γνώση σας το όνομά σας με μία από τις μελανότερες σελίδες της αυτοδιοίκησης αλλά και της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, υιοθετώντας  ΣΚΟΠΙΜΑ εξώφθαλμα παράνομη αρμοδιότητα.

Β) Παραβαίνετε την πρόσφατη  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου ,το οποίο μεταξύ των άλλων αποφάσισε στις 20 /11/2019 να  καλέσει: «τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να μην ληφθεί η απόφαση για το θέμα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων από την Οικονομική Επιτροπή αλλά να  παραπεμφθεί με απόφαση της τελευταίας το θέμα στο περιφερειακό συμβούλιο, όπως έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 176 του  Ν. 3852/2010 που ορίζει ότι: «Η οικονομική επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του».  Η  απόφαση τόνιζε  επίσης  ότι: «με δεδομένο ότι ήδη έχει ληφθεί αρνητική απόφαση από  το Περιφερειακό  Συμβούλιο  δεν νομιμοποιείται ηθικά  και  πολιτικά η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει διαφορετικά  για το συγκεκριμένο θέμα.»
Κύριε Πρόεδρε κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι σας επισημαίνουμε  επιπλέον σήμερα ότι  δεν δικαιούστε να λάβετε απόφαση για κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και για τους εξής πρόσθετους λόγους   :
1.   Η πιο πάνω απόφαση του ΠΕΣΥΠ όπως και  κάθε απόφαση του  είναι εκτελεστή,  ισχύουσα μέχρι ενδεχόμενη ακύρωσή της, συνεπώς  είστε δεσμευμένοι  να εφαρμόσετε την απόφαση του.
2.  Το ΠΕΣΥΠ, τουλάχιστον για τις αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις της ΜΕΑ –ΧΥΤΥ  της Λακωνίας, έχει λάβει αρνητική απόφαση πριν καταστεί  νόμος του κράτους η γνωστή τροπολογία που μετέφερε την αρμοδιότητα από το ΠΕΣΥ στην Οικονομική Επιτροπή με την απίθανη επινόηση ..όσο μεγαλύτερης σημασίας είναι η υπό κήρυξη απαλλοτρίωση τη σχετική απόφαση να λαμβάνει κατώτερο όργανο (Ο.Ε.) από εκείνο που λαμβάνει αποφάσεις κήρυξης για συνήθεις απαλλοτριώσεις(ΠΕ.ΣΥ.)!.
3. Η  τροπολογία αυτή δεν μπορεί να καταλαμβάνει και απαλλοτριώσεις για τις οποίες προϋπήρχε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την ένταξη τους στη διαδικασία του άρθρου 7α του Κώδικα Απαλλοτριώσεων και το Πε.Συ.  με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, έχει αποφασίσει σχετικά, συνεπώς  αυτή  δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ .
4.   Παρά την ψήφιση της πιο πάνω τροπολογίας δεν έχει εξαιρεθεί από τις αρμοδιότητες των Περιφερειακών Συμβουλίων η αρμοδιότητα  της κήρυξης  απαλλοτριώσεων στο άρθρο 163παρ. 1 εδ.ε  του Ν. 3852/2010.
Κύριε Πρόεδρε κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι επιπλέον σας επισημαίνουμε ότι υπάρχουν  πρόσθετοι  νομικοί   λόγοι που δεν σας επιτρέπουν να αποφασίσετε σύμφωνα με την εισήγηση:
1) Δεν έχετε επικαιροποιημένη εισήγηση αλλά αντιγραφή της εισήγησης του 2018. Eχετε υποχρέωση  σύνταξης νέων κτηματολογικών διαγραμμάτων, διότι πέραν της καθεαυτής υποχρέωσης υπάρχει  και το πρόσθετο στοιχείο ότι έχει από τον Οκτώβριο 2018 κατατεθεί τουλάχιστον  μια  νέα αγωγή πολλών μάλιστα ακινήτων στην Παλαιοχουνη που δεν αναφέρονται στην εισήγηση.
2)  Δεν έχετε προβεί σε  νέα ανακοίνωση  ως στοιχείο της προδικασίας της νέας απαλλοτρίωσης ώστε να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες που  γνωρίζουν ότι οι προηγούμενες ακυρώθηκαν και αγνοούν τις νέες ώστε να μπορούν να αποφασίσουν ανάλογα στο πλαίσιο του νόμου.
3)   Έχουν εκλείψει ουσιαστικά και τυπικά και οι λόγοι του επείγοντος που αναγνώρισε εσφαλμένα η απόφαση του Υ.Σ. αφού οι απαλλοτριώσεις με ευθύνη της Διοίκησης και της Εταιρείας δεν προχώρησαν από τότε για διάστημα πλέον του έτους. Επομένως στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει λόγος κήρυξης απαλλοτριώσεων του άρθρου 7α του Κώδικα Απαλλοτριώσεων, ώστε με την περίφημη τροπολογία να έχει αρμοδιότητα η Ο.Ε. και αυτή ως υπαγόμενη στη συνήθη διαδικασία παραμένει στην αρμοδιότητα του Πε.Συ.  Σε κάθε περίπτωση η επανάληψη αυτής της ταχύτατης διαδικασίας των απαλλοτριώσεων του άρθρου 7α  χωρίς ευθύνη των ιδιοκτητών οι οποίοι υποβλήθηκαν μάλιστα σε σοβαρές δαπάνες λόγω της προηγηθείσας απαλλοτρίωσης αποβαίνει καταχρηστική διότι επαναλαμβάνεται η υποχώρηση βασικών ατομικών δικαιωμάτων τους χωρίς επαναλαμβάνω ευθύνη τους η οποία ανήκει εξολοκλήρου και αποκλειστικά στη σφαίρα δραστηριοποίησης της Διοίκησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τη συνήθη διαδικασία θα είχαμε ήδη 14 μήνες τώρα αποτέλεσμα.
Κύριε  Πρόεδρε κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι
Σας καλούμε να μην αυτοαναιρεθείτε, να μην υποβαθμίσετε τον θεσμό που κληθήκατε με την ψήφο του λαού να υπηρετήσετε, να μην αναιρέσετε την λαϊκή βούληση και την ψήφο των πολιτών .
 Συνεπώς και για λόγους θεσμικής και δημοκρατικής τάξης αλλά και για λόγους νομιμότητας την μόνη απόφαση που δικαιούστε να πάρετε σήμερα είναι:
Να  παραπέμψετε το θέμα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων  των ακινήτων ώστε να κατασκευαστούν οι ΜΕΑ –ΧΥΤΥ  της Αρκαδίας και Λακωνίας στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης.
Τέλος πέραν του σεβασμού στην απόφαση του ΠΕ.ΣΥ.Π. οφείλουμε να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι πρέπει ως Περιφερειακή Αρχή να μην συνεχίσετε να στηρίζετε την  απαράδεκτη και πρωτοφανή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ  σε συμπαιγνία με την Περιφερειακή Αρχή Τατούλη να αρπάξει τα χωράφια των ανθρώπων με  αναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπέρ της ΤΕΡΝΑ  ΑΕ  ώστε να ξεπεραστεί το σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε και να κηρύξετε όπως δικαιούσθε την «ανάδοχο» έκπτωτη. 
             Εμείς, η «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»,θα συνεχίσουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή και για τη τήρηση της νομιμότητας και για να αποτρέψουμε με τη βοήθεια των ενεργών πολιτών να υλοποιηθεί το αντιπεριβαλλοντικό και αντιοικονομικό έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με Σ.Δ.Ι.Τ.  
Σας καλούμε να ακυρώσετε έστω και τώρα τη διαδικασία του ΣΔΙΤ   και  να διεκδικήσουμε από τη κυβέρνηση να προχωρήσει στο εναλλακτικό μοντέλο αποκεντρωμένης διαχείρισης με δημόσιο χαρακτήρα και με έμφαση στις πολιτικές πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και επαναδιαλογής των υλικών με μειούμενο ολοένα υπόλειμμα.
Αν επιμείνετε θα μας βρείτε απέναντι  με  κάθε  νόμιμο και  πρόσφορο  μέσον .Είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπίσουμε την απόφαση του ΠΕΣΥΠ και τη νομιμότητα αλλά και τη «τσέπη» των πολιτών της Πελοποννήσου  από την μεγάλη αύξηση των Δημοτικών τελών για να κερδίζουν οι εταιρείες.
Για τους λόγους αυτούς αποχωρούμε από τη συνεδρίαση διότι δεν θέλουμε να νομιμοποιήσουμε με την  συμμετοχή  μας μια βλαπτική για τους πολίτες και το περιβάλλον απόφαση αλλά και μια διαδικασία που έχει σοβαρά νομικά προβλήματα.
Θανάσης Πετράκος
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»        

Υ.Γ1. Παρακαλώ να καταχωρηθεί στα πρακτικά.
ΥΓ 2. Η  ομιλία μου αυτή αποτελεί  και ένσταση ενάντια σε ενδεχόμενη απόφαση σας υπέρ των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων  Μετάφραση