29.5.17

Η κυβέρνηση επιβάλει χαράτσι και στο νερό

Η κυβέρνηση επιβάλει χαράτσι και στο νερό

Νέο χαράτσι στους λογαριασμούς του νερού για τους αγρότες, αλλά και τα νοικοκυριά φέρνει η απόφαση που υπογράφουν 7 υπουργοί και η οποία αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β1751/22-5-2017), με θέμα την «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες  για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του».
 Η κυβέρνηση επικαλείται για  το  νέο  αυτό χαράτσι την υπάρχουσα νομοθεσία (Ν. 3199, ΠΔ 51/2007) και την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
Η ΛΑΕ είναι ριζικά και κατηγορηματικά αντίθετη με  την πολιτική  λογική της  οδηγίας 2000/60/, διότι το νερό είναι το βασικότερο κοινωνικό αγαθό ,ενώ  η Οδηγία    έχει νεοφιλελεύθερη λογική, διότι στοχεύει στην εμπορευματοποίησή του και τελικά στην ιδιωτικοποίηση του.

Με την απόφαση αυτή η κυβέρνηση μετατρέπει   ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ το νερό από δημόσιο και κοινωνικό αγαθό  σε εμπόρευμα,
αφού επιβάλλεται σε βάρος των πολιτών χαράτσι για την ανάκτηση του κόστους της παροχής του ύδατος για όλες τις χρήσεις (ύδρευση και άρδευση). Τα νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν με το «περιβαλλοντικό τέλος» και οι αγρότες και με το «τέλος άρδευσης». Το οποίο αποτελείται από  :
α) ένα σταθερό τέλος και
β) ένα μεταβλητό τέλος.
Το σταθερό τέλος εφαρμόζεται στην άρδευση ανά στρέμμα καλλιέργειας. Τα μεταβλητά τέλη ανά κυβικό μέτρο εφαρμόζονται στους χρήστες ανάλογα με τη ποσότητα του ύδατος για αγροτική χρήση που καταναλώθηκε. Στα μεταβλητά τέλη περιλαμβάνεται και το «περιβαλλοντικό τέλος». Επιπλέον οι αγρότες θα επιβαρυνθούν και με το κόστος αγοράς και τοποθέτησης του μετρητή.
Επειδή   το νερό είναι ένας από τους παράγοντες τους κόστους της αγροτικής καλλιέργειας (κατανάλωση ρεύματος κ.λπ.) Το νέο αυτό χαράτσι αυξάνει ακόμα περισσότερο το κόστος παραγωγής για τους αγρότες, αφού η επιβάρυνση θα φτάνει κατά μέσο  όρο από 300-600 € το χρόνο.
Η Λαϊκή Ενότητα καταγγέλλει την απόφαση αυτή της κυβέρνησης και τονίζει ότι οι αγρότες, όπως και όλοι οι πολίτες, δεν αντέχουν άλλα χαράτσια.
Η ΛΑΕ τονίζει ότι η διαχείριση του νερού στην άρδευση είναι άμεσα συνδεδεμένη με το σχεδιασμό στη γεωργία.
Ο προσανατολισμός πρέπει να είναι στην κατεύθυνση της αλλαγής του τρόπου άρδευσης, ώστε να μετατραπεί σε «στάγδην» και να γίνεται μέσα από συλλογική δίκτυα άρδευσης, δηλαδή μέσα από τους οργανισμούς ΓΟΕΒ.
Συνεπώς πρέπει λοιπόν να επιδοτηθούν οι αγρότες για τη μετατροπή του τρόπου άρδευσης στάγδην, αλλά και να γίνουν επενδύσεις για να έχουμε παντού συλλογικά δίκτυα άρδευσης.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η ΛΑΕ  τονίζει ότι μια μόνο απάντηση μπορεί να υπάρξει. Η διαμόρφωση ενός κοινωνικο-πολιτικού μετώπου που θα καταργήσει την συγκεκριμένη ΚΥΑ της τιμολόγησης του  νερου αλλά και θα ανατρέψει  και τις μνημονιακές δεσμεύσεις για ξεπούλημα των υδατικών πόρων της χώρας και την ιδιωτικοποιηση των υπηρεσιών και  οργανισμών ύδρευσης και  άρδευσης.


ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάφραση