9.9.19

Να σταματήσει η παράνομη παρακράτηση των θεσμοθετημένων πόρων στις Περιφέρειες


Να σταματήσει  η  παράνομη παρακράτηση των θεσμοθετημένων πόρων στις Περιφέρειες

Κύριε Πρόεδρε ,κ. Περιφερειάρχη κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Γνωρίζετε ότι :Όλες οι κυβερνήσεις από το 2011 με την αιτιολογία ότι  η χώρα ήταν σε  μνημόνια παρακρατούσαν παρανόμως πάνω από το 50% των θεσμοθετημένων πόρων προς την αυτοδιοίκηση  (Τοπική  και Περιφερειακή). Η παράνομη παρακράτηση συνεχίστηκε και με τον προϋπολογισμό του 2019 παρότι η απελθούσα κυβέρνηση ισχυρίστηκε τον Αύγουστο του 2018 ότι  βγήκαμε από τα μνημόνια. Συγκεκριμένα   με βάση τους θεσμοθετημένους από το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») πόρους (4,2% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων και 4% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ), η χρηματοδότηση των Περιφερειών το 2019 έπρεπε να ήταν  1 δισεκατομμύριο 358 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίθετα, στον προϋπολογισμό του 2019 ενεγράφησαν  μόλις 665 εκατ. ευρώ, όπερ σημαίνει ότι παρανόμως  η απελθούσα κυβέρνηση στέρησε για ακόμη μια χρονιά από τις Περιφέρειες   700 εκατομμύρια ευρώ.
Στη συνέχεια στις 13 Μαρτίου 2019,  ο τότε υπουργός Εσωτερικών κ. Α. Χαρίτσης έστειλε προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες επείγουσα εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους με θέμα «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ». Σε αυτό το μνημονιακό μεσοπρόθεσμο 2020-2023 προβλέπεται ότι ο αντικοινωνικός και αντιαναπτυξιακός προϋπολογισμός του 2019, ο οποίος δεν δίνει ούτε το 50% των θεσμοθετημένων πόρων στις Περιφέρειες και τους Δήμους θα συνεχίσει να ισχύει και στα επόμενα 4 έτη. Συγκεκριμένα   ενώ με βάση το Ν. 3852/2010 πρέπει να αποδίδονται π.χ. στην Περιφέρεια Πελοποννήσου περίπου 121 εκ. ευρώ το χρόνο, θα  παρακρατούνται  τα 63 εκ. ευρώ το χρόνο και παίρνει  μόνο 58 εκ. ευρώ. Συνολικά δηλαδή στην 4ετια 2020-2023 αν ισχύσει η ανωτέρω εγκύκλιος ,δηλαδή  αν συνεχιστεί  η παράνομη παρακράτηση των θεσμοθετημένων πόρων, και  η νέα κυβέρνηση  θα στερήσει πάνω από 252 εκατ. ευρώ στη Περιφέρεια Πελοποννήσου   .
Επειδή το θέμα είναι  προφανώς  μείζον και  κατεπείγον διότι:
 α) Αυτή τη περίοδο διαμορφώνεται ο προϋπολογισμός του 2020
 β) Ο νέος πρωθυπουργός ούτε ρωτήθηκε ούτε αναφέρθηκε  στο μείζον αυτό ζήτημα στη πρόσφατη συνάντηση του με τους νεοεκλεγέντες Περιφερειάρχες  ,αλλά ούτε και στη Δ.Ε.Θ.
Ζητούμε  το θέμα αυτό να συζητηθεί  ως κατεπείγον στην πρώτη συνεδρίαση του ΠΕ.ΣΥ.Π. με σκοπό τη λήψη αποφάσεων ώστε σε συντονισμό και με  τα άλλα Π.Σ. να απαιτήσουμε να σταματήσει η παράνομη παρακράτηση -κλοπή των θεσμοθετημένων πόρων που δικαιούνται οι Περιφέρειες και η Περιφέρεια Πελοποννήσου .
                                   9 Σεπτεμβρίου 2019
                                 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου»
Θανάσης Πετράκος
Δημοσθένης Δρούγκας


Μετάφραση