29.5.13

Αναφορά για το μάθημα της Κοινωνιολογίας

 Προς το Προεδρείο της Βουλής
17/05/2013

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ.  Υπουργό

·         Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο βουλευτής  Μεσσηνίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. Αθανάσιος Πετράκος κατέθεσε ως αναφορά
την επιστολή του Συλλόγου Ελλήνων κοινωνιολόγων παράρτημα Καλαμάτας με την οποία διαμαρτύρεται για την υποβάθμιση του μαθήματος της κοινωνιολογίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


Ο καταθέτων βουλευτήςΑθανάσιος Πετράκος


Επισυνάπτεται η επιστολή του Συλλόγου Ελλήνων κοινωνιολόγων παράρτημα Καλαμάτας
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΘΕΜΑ: «Υποβάθμιση του μαθήματος της Κοινωνιολογίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
Κύριε Υπουργέ
 Είναι κοινός τόπος ότι στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η ύπαρξη των γνωστικών αντικειμένων της Κοινωνιολογίας και των Κοινωνικών επιστημών στο συνολικό πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , είναι αναγκαία και ιδιαίτερη σημαντική για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την  ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μαθητών.
 Αντίθετα παρατηρούμε ότι στους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς του Υπουργείου για το νέο Λύκειο, το τεχνολογικό Λύκειο και τα γυμνάσια η Κοινωνιολογία και γενικά οι κοινωνικές επιστήμες , αντιμετωπίζονται ως εκπαιδευτικά αντικείμενα ήσσονος σημασίας  . Ενδεικτικά η απουσία εισαγωγικού μαθήματος κοινωνικών επιστημών στο Λύκειο, η επικείμενη κατάργηση του μαθήματος της Κοινωνιολογίας από μάθημα γενικής Παιδείας για όλους τους μαθητές του Λυκείου, η μείωση των ωρών διδασκαλίας της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στο Γυμνάσιο.
 Παράλληλα παρατηρείται σταδιακή υποβάθμιση έως και απαξίωση  του εκπαιδευτικού Κοινωνιολόγου, ο οποίος στερείτε του δικαιώματος και της δυνατότητας του να διδάξει (λόγω μη ανάθεσης) επιμέρους αντικείμενα τα οποία έχει σπουδάσει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (όπως για παράδειγμα Ιστορία, Οργάνωση και διοίκηση, Ψυχολογία κ.α) τα όποια υπάρχουν ως αναθέσεις ακόμα και σε ειδικότητες που δεν τα έχουν καν διδαχθεί.
 Ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων  από τις 17 Σεπτεμβρίου 2012, έχει αποστείλει έγγραφο στο Υπουργείο σας σχετικά με τα παραπάνω θέματα , μάλιστα η  επιστολή, έχει διαβιβαστεί μέσω του Υπουργείου και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αλλά παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις για επίλυση των παραπάνω, ουδεμία ενέργεια έχει γίνει μέχρι σήμερα. Μάλιστα, ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων αλλά και άλλοι επιστημονικοί φορείς δεν έχουν προσκληθεί με εκπρόσωπο τους σε σχετικές επιτροπές του Υπουργείου σας.
Για τους παραπάνω λόγους σας αποστέλλουμε αυτή την επιστολή και ελπίζουμε να ανταποκριθείτε για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου των κοινωνιολόγων.
Το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Μετάφραση