29.5.13

Ερώτηση με θέμα την πρόσληψη τροφίμων ορφανοτροφείων και βρεφοκομείων

28/5/2013
                

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
                                     
·      ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
·      ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
·      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ


Θέμα: «Πρόσληψη τροφίμων ορφανοτροφείων και βρεφοκομείων»


Με το νόμο 2190/1994 και με βάση το άρθρο 10 του νόμου 3491/2006, άτομα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό ορφανοτροφείο ή βρεφοκομείο έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν σε θέσεις μόνιμου προσωπικού αλλά και σε θέσεις συμβασιούχων σε ΟΤΑ. Το ΑΣΕΠ ύστερα από απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει να εκδίδει δύο φορές κατ’ έτος δημόσια πρόσκληση με την οποία καλεί τα άτομα που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις αυτές, να υποβάλουν αίτηση στο ΑΣΕΠ για πρόσληψη με ένδειξη του φορέα στον οποίο επιθυμούν να διορισθούν.
Τον Μάιο του 2008 το ΑΣΕΠ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση για την πρόσληψη τροφίμων ορφανοτροφείων και βρεφοκομείων. Περίπου 800 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων που ενέπιπταν στις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου απέστειλαν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Παράλληλα το ΑΣΕΠ προχώρησε στην καταγραφή των κενών θέσεων σε ΟΤΑ. Όμως η διαδικασία το 2009 «πάγωσε» λόγω προκήρυξης βουλευτικών εκλογών και διάλυσης της Βουλής. Τον Μάιο του 2010  το ΑΣΕΠ εξέδωσε πάλι σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση αλλά λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών το φθινόπωρο του ίδιου έτους η διαδικασία «πάγωσε» ξανά. Έκτοτε δεν υπάρχει καμία εξέλιξη για το θέμα.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:
1.   Πότε προτίθεται το Υπουργείο Εσωτερικών να εφαρμόσει το ν.3491/2006 και να προχωρήσει στη διαδικασία προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ νέων θέσεων για την πρόσληψη των παραπάνω ατόμων;
2.    Προτίθενται να εξετάσουν την ένταξη των ατόμων αυτών ως ειδική κατηγορία ώστε να μοριοδοτούνται από το ΑΣΕΠ σε διαγωνισμούς εποχιακών υπαλλήλων;

Ο ερωτών βουλευτής


Πετράκος Αθανάσιος


Στρατούλης Δημήτρης


Ουζουνίδου Ευγενία


Μετάφραση