6.8.15

«Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την απόκτηση πιστοποιητικού ορθής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την απόκτηση πιστοποιητικού ορθής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»
  Eνα πολύ σοβαρό θέμα για τους αγρότες επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες που έχει προκύψει είναι η απόκτηση πιστοποιητικού για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων όπως προβλέπεται με το ΦΕΚ 8Α/2012 Ν. 4036/2012. Μετά τις 26/11/15 τα πρόσωπα που δεν διαθέτουν το εν λόγω πιστοποιητικό δεν θα μπορούν να αγοράζουν γεωργικά φάρμακα.

Το πρόβλημα υφίσταται στο γεγονός ότι υπηρεσίες του δημοσίου σε πολλές περιοχές δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή (χώρους, υπολογιστές κ.α.) για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για την παροχή του πιστοποιητικού. Την αδυναμία αυτή εκμεταλλεύονται ιδιωτικά ΚΕΚ, που εμφανίζονται σαν τα μανιτάρια, και παρέχουν τα πιστοποιητικά έναντι 150 ευρώ. Σημειώνουμε ότι το κόστος στις κρατικές δομές είναι μόνο 25 ευρώ!
Επομένως είναι ανάγκη να μετατεθεί η καταληκτική ημερομηνία απόκτησης του πιστοποιητικού ορθής διαχείρισης γεωργικών φαρμάκων προκριμένου να ετοιμαστούν οι κρατικές δομές και μην υπάρχει η κατάφωρη εκμετάλλευση των αγροτών από ιδιωτικά ΚΕΚ. Για την καλύτερη προετοιμασία της διαδικασίας απαιτείται η συνεργασία των τοπικών κρατικών φορέων π.χ. ΕΛΓΟ με τους οικείους Δήμους για να ανευρεθούν οι κατάλληλοι χώροι με τον αντίστοιχο εξοπλισμό για την διενέργεια των εξετάσεων.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
  1. Προτίθεται ο κ. Υπουργός να εκδώσει απόφαση με την οποία θα παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία (26-11-2015) για την απόκτηση πιστοποιητικού ορθής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από τους ενδιαφερόμενους αγρότες;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Πετράκος Θανάσης


Αραχωβίτης Σταύρος

Μετάφραση