13.11.19

Οφειλόμενη απάντηση του Θανάση Πετράκου στον κ. Θανάση Λαγό


ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
(Οφειλόμενη απάντηση του Θανάση Πετράκου στον κ. Θανάση Λαγό)

Κύριε Διευθυντά,
Είμαι υποχρεωμένος να «καταχραστώ» τον πολύτιμο και φιλόξενο χώρο σας 1) Για να αποκαταστήσω την αλήθεια ώστε να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις οι οποίες μάλιστα με προσβάλλουν και θίγουν την προσωπική και πολιτική μου αξιοπρέπεια, αφού ο συντάκτης σας κ. Θανάσης Λαγός ουσιαστικά με εμφανίζει ως έναν πολιτικό τυχοδιώκτη και μάλιστα ανόητο, διότι γράφει ότι: καλώ το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου «να μην εφαρμοστεί ο… νόμος» και ζητώ «να μην ισχύσει η τροποποίηση του Κλεισθένη ο οποίος μετέφερε την αρμοδιότητα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στην οικονομική επιτροπή»,
2) Γιατί θεωρώ ότι η έγκριτη και έγκυρη εφημερίδα σας, κατά την γνώμη μου, δεν επιτρέπεται να παραπληροφορεί την κοινή γνώμη από λάθος ή σκοπιμότητα συντάκτη της, 3) Επειδή πρέπει να απαντήσω και στον κ. Περιφερειάρχη, ο οποίος για να δημιουργήσει εντυπώσεις οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν φόβο στα μέλη της οικονομικής επιτροπής, τόνισε «ότι ίσως έχουν ποινικές και ενδεχομένως και αστικές ευθύνες όσοι δεν εφαρμόσουν το νόμο».
Η ακριβής πραγματική πρότασής μας είναι η εξής:
Ζητήσαμε ως «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» να συζητηθεί προ ημερησίας διάταξης το θέμα «ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕ.ΣΥ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» με σκοπό να ληφθεί απόφαση όπως τόνισα, από το περιφερειακό συμβούλιο η οποία να ζητά από την οικονομική επιτροπή να παραπέμψει θέμα της αρμοδιότητάς της στο περιφερειακό συμβούλιο όπως έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα, διότι παρ’ όλες τις αντιδημοκρατικές τροποποιήσεις που έχουν γίνει μετά την εκλογή των περιφερειακών συμβουλίων, εξακολουθεί να ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 176 του  Ν. 3852/2010 (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ) η οποία ορίζει σαφώς ότι: «Η οικονομική επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του» (Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 3 ΝΟΜΟΣ 4623/2019 και ισχύει από 9/8/2019).
Την πρότασή μας αυτή την καταθέσαμε διότι όπως είναι γνωστό παρότι το άρθρο 163 του Καλλικράτη όπως ίσχυε με όλες τις τροποποιήσεις του μέχρι την 30-10-2019, αναφέρει ότι «το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα ιδίως για τις απαλλοτριώσεις ακινήτων…». Στη συνέχεια μετά την ΑΠΟΡΡΙΨΗ από το περιφερειακό συμβούλιο των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων με την 449 απόφαση του στις 25-9-2019 η κυβέρνηση στις 24-10-2019 κατέθεσε τροπολογία με την οποία μετέφερε την αρμοδιότητα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στις οικονομικές επιτροπές (παρ. 8 Άρθρο 229 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ του Νόμου 4635/2019 που ισχύει από 30/10/2019). Δηλαδή η κυβέρνηση ήρθε εκ των υστέρων με δεδομένη την απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου και κατάργησε ουσιώδεις αρμοδιότητες και εξουσίες του, ως ανωτάτου οργάνου της περιφέρειας εκλεγμένου απ’ ευθείας από το λαό, και μάλιστα μετά τη συγκρότηση και  διαρκούσης της θητείας των περιφερειακών συμβουλίων, μετέφερε αυτή την ουσιώδη αρμοδιότητα στην οικονομική επιτροπή της οποίας με προγενέστερη τροπολογία όμως έχει αλλάξει τη σύνθεση και τον τρόπο συγκρότησης δίνοντας στις παρατάξεις των περιφερειαρχών τα 3/5 των μελών. Οι αλλαγές αυτές προφανώς ελέγχονται για τη συνταγματικότητά τους.
Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω σε καμία περίπτωση δεν κάλεσα το περιφερειακό συμβούλιο να μην εφαρμόσει το νόμο (όπως ανακριβώς γράφει ο κ. Λαγός) και ούτε φυσικά τα μέλη της οικονομικής επιτροπής αν παραπέμψουν το συγκεκριμένο θέμα στο περιφερειακό συμβούλιο, κινδυνεύουν να υποστούν ποινικές και ενδεχομένως αστικές ευθύνες, όπως είπε ο κ. Νίκας.
Το θέμα αυτό πολύ σοβαρό διότι τίθεται το εξής ερώτημα: αν οποιαδήποτε απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου δεν αρέσει στην κυβέρνηση θα φέρνει συνεχώς τροπολογίες και θα καταργεί τις αρμοδιότητες και αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου;
Είναι σαφές ότι οι ρυθμίσεις αυτές απηχούν αντιδημοκρατικές αντιλήψεις, αγνοούν την λαϊκή εντολή, απαξιώνουν την τοπική αυτοδιοίκηση, αντιβαίνουν στις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας και της καλής νομοθέτησης. Επιπλέον, προσβάλλουν βάναυσα το περιφερειακό συμβούλιο και τη δημοκρατική συνείδηση των πολιτών που επέλεξε τα μέλη του έχοντας υπόψη του τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες τους.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

Θανάσης Πετράκος
Επικεφαλής της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου»

Μετάφραση