8.11.19

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΖΑΝΕ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ


ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΓΙΑ  ΤΖΑΝΕ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ
Προς
τον Πρόεδρο Πε.Συ. Πελοποννήσου
Κοινοποίηση:      κ. Περιφερειάρχη
κ. Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
Κύριε Πρόεδρε,
Όπως γνωρίζετε, από τις 15 Οκτωβρίου έχω καταθέσει επερώτηση για το δρόμο Ριζόμυλος – Κορώνη και το υποέργο του Τζάννε – Καλαμάκι. Στη συνέχεια μεσολάβησε η συζήτηση στο Πε.Συ. επερώτησης του κ. Γόντικα με θέμα τις διεκδικήσεις του αναδόχου για το τμήμα Τζάννε – έξοδος Καλαμακίου.

Με βάση και τα νέα δεδομένα, παρακαλώ όπως, μαζί με την απάντηση που θα έχω από τον κ. Περιφερειάρχη στο προσεχές Πε.Συ. όπως συμπληρωματικά μου δοθούν και τα εξής έγγραφα:
1) Οι αιτήσεις του αναδόχου για θετικές ζημιές το 2017 και το 2019.
2) Η απόρριψη του 2017 με το υπ’ αριθ. 95808/2116/28-6-2017.
3) Η έγκριση στις 23/8/2019 μαζί με τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και την κασέτα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/8/2019.
Θανάσης Πετράκος
Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου
Επικεφαλής της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου»
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Μετάφραση