24.7.20

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟ ΗΔ ΘΕΜΑ: «Αίτημα της προσωρινής διοικούσας επιτροπής κρατικών γεωτρήσεων Φιλιατρών - Εξοχικού για χρηματοδότηση»ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟ ΗΔ
ΘΕΜΑ: «Αίτημα της προσωρινής διοικούσας επιτροπής κρατικών γεωτρήσεων Φιλιατρών - Εξοχικού για χρηματοδότηση»
κ. Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Σας είναι γνωστό  ότι η Προσωρινή  Διοικούσας   Επιτροπή  Κρατικών Γεωτρήσεων Φιλιατρών – Εξοχικού  έχει στείλει έγγραφο από τις 3/7/20220 με ΑΡ. ΠΡ. 27/3-7-2020 για χρηματοδότηση των χρεών παρελθόντων ετών συνολικού ποσού 41.384  ευρώ  ώστε να αποτραπεί η άρση της εκπροσώπησης και η διακοπή ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ .Με δεδομένο μάλιστα ότι 3 από τις 4 γεωτρήσεις για τις οποίες υπάρχει το μεγαλύτερο χρέος, δεν λειτουργούν λόγω βλάβης εδώ και αρκετό καιρό. Συνεπώς, η προσωρινή διοικούσα επιτροπή δεν μπορεί να έχει έσοδα από αυτές.
Επιπλέον   υπενθυμίζουμε ότι η Περιφέρεια  έχει δεσμευτεί ότι θα επιδιορθωθούν οι βλάβες, ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία τους.

Με δεδομένα λοιπόν ότι:
1).  Παρά τις υποσχέσεις δεν  έχει ληφθεί απόφαση να χρηματοδοτηθεί η προσωρινή διοικούσα επιτροπή κρατικών γεωτρήσεων Φιλιατρών – Εξοχικού, με το ποσό των 41.384 ευρώ, ώστε να μην διακοπεί η ηλεκτροδότηση και ξεραθούν οι καλλιέργειες των πρωτοπόρων αγροτών .  και
2)Η περίοδος χάριτος που έχει δώσει η ΔΕΗ εξαντλείται στις 30/7/2020 και στις 31/7/2020  θα διακόψει την ηλεκτροδότηση
 Προτείνουμε να ενταχθεί ως κατεπείγον θέμα προ Η.Δ. στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και  να  ληφθεί ομόφωνη απόφαση η χρηματοδότηση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής κρατικών γεωτρήσεων Φιλιατρών – Εξοχικού, με το ποσό των 41.384 από  τροποποίηση του 20%  των ΚΑΠ ώστε να μην διακοπεί η ηλεκτροδότηση και ξεραθούν οι καλλιέργειες των πρωτοπόρων αγροτών .

Ο επικεφαλής της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου»
  Περιφερειακός Σύμβουλος
Θανάσης Πετράκος


Μετάφραση