12.7.12

Ερώτηση με θέμα "Απόρριψη δικαιούχων επιδότησης ενοικίου έτους 2009 για τυπικούς λόγους"


Ερώτηση
Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Θέμα: Απόρριψη δικαιούχων επιδότησης ενοικίου έτους 2009 για τυπικούς λόγους

Όπως καταγγέλλουν δεκάδες δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου στην Καλαμάτα, από τους 600 δικαιούχους απορρίπτεται η αίτηση των 200 περίπου, για τυπικούς λόγους.
Συγκεκριμένα, στο ΚΕΠ, από το οποίο ενημερώνονταν και κατέθεταν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, μεταξύ αυτών που ζητούντο ήταν και το αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης του 2010. 
Επειδή όμως στην Υπουργική απόφαση που είχε αναρτηθεί στη «Διαύγεια» ζητείτο το αντίγραφο του εκκαθαριστικού του οικονομικού έτους 2010, να περιέχει και τούς κωδικούς, απορρίφθηκαν οι 200 περίπου δικαιούχοι της Καλαμάτας, επειδή το αντίγραφο δεν περιείχε τους κωδικούς.
Επειδή η ευθύνη δεν είναι των δικαιούχων, αλλά του Υπουργείου, το οποίο δεν ενημέρωσε σωστά τα ΚΕΠ, στα οποία κατέθεταν οι δικαιούχοι τα δικαιολογητικά τους και επειδή οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ αν εκδώσει το Υπουργείο εγκύκλιο, μπορούν να ζητήσουν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων τους κωδικούς των αιτούντων δικαιούχων.

Σας ερωτούμε: 

Θα εκδικαστούν άμεσα οι ενστάσεις που κατέθεσαν και καταθέτουν οι απορριφθέντες δικαιούχοι, οι οποίοι δεν είναι εκτός των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος, ώστε οι άνεργοι και φτωχοί που δικαιούνται την επιδότηση ενοικίου να μην την χάσουν, μια και δεν έχουν καμία ευθύνη και η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το Υπουργείο; 

Οι ερωτώντες βουλευτές
Πετράκος Αθανάσιος
Στρατούλης Δημήτριος 

Μετάφραση