27.7.12

Ερώτηση με θέμα «Υπερβολική καθυστέρηση στη ρύθμιση των δανείων των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών»


Ερώτηση
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
Θέμα: «Υπερβολική καθυστέρηση στη ρύθμιση των δανείων των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών»

Παρά τις κατ’ επανάληψη δεσμεύσεις του Υπουργείου Οικονομικών ότι θα εκδοθεί απόφαση και εγκύκλιοι, με τις οποίες: 
α) θα ρυθμιστούν οι δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 (Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Κορινθίας, Αργολίδας και Ευβοιας),
β) θα επιστραφούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δανειοληπτών απ’ τους οποίους, κατά απαράδεκτο, παράνομο και καταχρηστικό τρόπο οι τράπεζες προχώρησαν σε αναλήψεις των χρημάτων τους,
μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη στο θέμα. 
Μάλιστα   όπως μας καταγγέλθηκε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας   προχώρησε σε ανάληψη χρημάτων από λογαριασμούς πελατών και την 18η Ιουλίου.

Επειδή:
α) Η απόφαση 36579/Β.1666/27-8-2007 ΦΕΚ 1740Β προέβλεπε ρητά ότι ρυθμίζονται όλες οι οφειλές, ληξιπρόθεσμες και μη όλων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Εξ αιτίας όμως της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας από το 2010 όπου έληγε η περίοδος χάριτος για καταβολή των χρεολυτικών δόσεων, ψηφίστηκε ο νόμος 3816/2010, ο οποίος με το άρθρο 2 παρ. 7 έδωσε τη δυνατότητα πρόσθετης περιόδου χάριτος, με υποχρέωση καταβολής των τόκων από τους δανειολήπτες.
Επειδή όμως συνεχίζεται η φθίνουσα οικονομική κατάσταση και οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες σε αυτές τις περιοχές βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση, με την υπ’ αριθμ. 2/22475/0025/25-4-2012 υπουργική απόφαση δόθηκε νέα παράταση καταβολής των δύο χρεολυτικών δόσεων του 2012, (30/6/2012 και 31/12/2012) με υποχρέωση εξόφλησης των τόκων από τους δανειολήπτες.
Όμως κατά τη συνήθη τακτική η ερμηνευτική εγκύκλιος κατέστησε την παραπάνω απόφαση ατελή, καθώς εξαίρεσε από την ευνοϊκή ρύθμιση το σκέλος των δανείων που είχαν επαρκής εμπράγματες εγγυήσεις και την περιόρισε μόνο στις περιπτώσεις των δανείων που είχαν εξασφαλίσεις με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Με δεδομένα τη δέσμευσή σας ότι θα υπάρξει ρύθμιση, αλλά και επιστροφή των χρημάτων στους λογαριασμούς των δανειοληπτών, απ’ τους οποίους κατά παράνομο και καταχρηστικό τρόπο οι τράπεζες προχώρησαν σε αναλήψεις των χρημάτων, καθώς και τη μεγάλη ύφεση στην οποία βρίσκεται η οικονομία της χώρας   είναι   βέβαιο αν  δεν  υλοποιήσει το  υπουργείο  την  υπόσχεση  του  υπάρχει  κίνδυνος  να   καταρρεύσουν μαζικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις  στους  πυρόπληκτους  νομούς  και  τότε θα δημιουργηθεί μείζον κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα στους νομούς αυτούς

 Με  βάση  τα  ανωτέρω  ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση και πότε, που να εντάσσει στην επιμήκυνση του χρόνου έναρξης καταβολής των χρεολυτικών δόσεων όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο επιλεκτικά όσες έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου;
Θα εκδοθεί εγκύκλιος,  και  ποτε η οποία να υποχρεώνει τις τράπεζες να επιστρέψουν τα χρήματα στους καταθετικούς λογαριασμούς των δανειοληπτών – πελατών τους, από τους οποίους κατά παράνομο και καταχρηστικό τρόπο έκαναν ανάληψη και πότε θα γίνει αυτό;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αθανάσιος Πετράκος

Βασίλειος Χατζηλάμπρου

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη 

Μετάφραση