11.7.12

Ερώτηση με θέμα "Απαράδεκτη και εξοντωτική η μη επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, λόγω συμψηφισμού και μη ληξιπροθέσμων οφειλών, καθώς και οφειλών που η πληρωμή τους έχει ανασταλεί με δικαστική απόφαση"


Ερώτηση
Προς τους Υπουργούς 
- Οικονομικών
- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Απαράδεκτη και εξοντωτική η μη επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, λόγω συμψηφισμού και μη ληξιπροθέσμων οφειλών, καθώς και οφειλών που η πληρωμή τους έχει ανασταλεί με δικαστική απόφαση

Η μνημονιακή ΠΟΛ.1022/24.1.2012 «Συμψηφισμός χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3943/31.03.2011 (ΦΕΚ 66 Α’) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους», που αφορά τον συμψηφισμό των απαιτήσεων κατά του δημοσίου αναφέρει:
«3. Οφειλές προς το Δημόσιο που υπόκεινται σε συμψηφισμό
Σε συμψηφισμό υπόκεινται:

α) Οι βεβαιωμένες οφειλές είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι.
β) Οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του ν .3842/2010 (ΦΕΚ 58Α').
γ) Οι βεβαιωμένες οφειλές που για οποιοδήποτε λόγο καταβάλλονται τμηματικά (είτε με διευκόλυνση τμηματικής καταβολής είτε με νομοθετική ρύθμιση είτε με διοικητική πράξη).
δ) Οι παραγεγραμμένες οφειλές, οι οποίες αντιτάσσονται σε συμψηφισμό για μία τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής τους. Σε περίπτωση που εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έχει συντελεστεί η διαγραφή των οφειλών, λόγω παραγραφής, αυτές αναβιώνουν προς τούτο κατά τις διατάξεις του άρθρου 119 Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6Α') "Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.".»
Με βάση αυτή την ΠΟΛ, που εξειδικεύει το άρθρο 11 του νόμου 3943/2011, συνέβη το εξής απαράδεκτο, ανήθικο και αντισυνταγματικό: Το ελληνικό Δημόσιο προέβη σε συμψηφισμό οφειλών των αγροτών ειδικού καθεστώτος, (δηλαδή αυτών που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία και επομένως των περισσότερων). 
Είναι γνωστό ότι οι αγρότες που είναι στο ειδικό καθεστώς δικαιούνται επιστροφή από το δημόσιο του Φ.Π.Α. που έχουν καταβάλει για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, κατά την άσκηση της αγροτικής τους δραστηριότητας.
Το ελληνικό Δημόσιο προέβη σε συμψηφισμό οφειλών των αγροτών αυτών, οι οποίες δεν είναι ληξιπρόθεσμες, καθώς και οφειλών τους, η πληρωμή των οποίων έχει ανασταλεί με δικαστική απόφαση.
Συνέπεια αυτού είναι οι αγρότες, οι οποίοι περίμεναν την επιστροφή του ΦΠΑ για να πληρώσουν τους προμηθευτές και να επιβιώσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο, να διαπιστώνουν ότι οι λογαριασμοί τους έμειναν άδειοι.
Κύριοι Υπουργοί, 
Όπως τόνισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, ο οποίος δέχθηκε αίτημα για συνδρομή από τον Αγροτικό Σύλλογο Γαργαλιάνων Ν. Μεσσηνίας:
«Αυτή η εξουσία του Δημοσίου να επιβάλλει αυτεπάγγελτα το συμψηφισμό επί μη ληξιπρόθεσμων χρεών και ειδικότερα επί μη ληξιπρόθεσμων δόσεων οφειλών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, προσκρούει στο άρθρο 5 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την οικονομική ελευθερία και το δικαίωμα του κάθε πολίτη να προγραμματίζει την οικονομική δραστηριότητα δείχνοντας εμπιστοσύνη στις αποφάσεις που λαμβάνει κάθε φορά η διοίκηση και τον αφορούν, οι οποίες δεν δύνανται να ανατρέπονται μονομερώς από τη διοίκηση, ο δε συμψηφισμός οφειλών των οποίων η πληρωμή έχει ανασταλεί με δικαστική απόφαση προσκρούει στο άρθρο 20 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την προσωρινή δικαστική προστασία, σε συνδυασμό με το άρθρο 26 του Συντάγματος που επιτάσσει την πλήρη συμμόρφωση της διοίκησης προς το ανασταλτικό αποτέλεσμα των αποφάσεων που εκδίδονται επί αιτήσεων αναστολών μέχρι την οριστική κρίση της υπόθεσης.
Έτσι, λοιπόν, το κράτος, αφενός μεν, κάτω από τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, απαιτεί από τους αγρότες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας, την προκαταβολική είσπραξη των οφειλών τους και αφετέρου περνάει ένα μήνυμα στους πολίτες, τους οποίους έμμεσα ωθεί να μην εξοφλούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, γιατί θα πρέπει κάποιος να είναι ανόητος να καταβάλλει τις δόσεις του εμπρόθεσμα, όταν γνωρίζει ότι το ίδιο το Δημόσιο, παρά τη συνέπεια του, θα του κρατήσει και τις μελλοντικά οφειλόμενες δόσεις.
Ο συμψηφισμός, ειδικά για τους αγρότες, των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους καθώς και αυτών που έχουν ανασταλεί με δικαστική απόφαση είναι αντισυνταγματικός και σε κάθε περίπτωση παράνομος».
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
Με βάση ποιο σκεπτικό η ΠΟΛ 1022/24-1-2012 που εξειδικεύει την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 3943/31-3-2011 (ΦΕΚ 66Α΄), αναφέρει ότι το ελληνικό Δημόσιο μπορεί να προβαίνει σε συμψηφισμό μη ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς και αυτών που έχουν ανασταλεί με δικαστική απόφαση; 
Θα τροποποιήσετε άμεσα το άρθρο 11 του Ν. 3943/31-3-2011 (ΦΕΚ 66Α΄) και την ΠΟΛ 1022/24-1-2012, ώστε ο ανωτέρω Νόμος και η επακόλουθη ΠΟΛ να μην παραβιάζουν το Σύνταγμα;
Πώς θα μπορέσουν οι αγρότες να καλλιεργήσουν τη γη και να προμηθευτούν από τους γεωπόνους αγροτικά μέσα και εφόδια, αφού η μη επιστροφή του ΦΠΑ τους στερεί τη δυνατότητα να πληρώσουν τους προμηθευτές τους; 

Οι ερωτώντες βουλευτές
Λαφαζάνης Παναγιώτης
Αποστόλου Ευάγγελος 
Αμμανατίδου – Πασχαλίδου Ευαγγελία
Γελαλής Δημήτριος
Κοδέλας Δημήτριος 
Μιχαλάκης Νικόλαος 
Πετράκος Θανάσης

Μετάφραση