16.10.12

Ερώτηση με θέμα : Δώρο της κυβέρνησης στον Όμιλο Λάτση το Golden Hall


Θέμα : Δώρο της κυβέρνησης στον Όμιλο Λάτση το Golden Hall

Η συγκυβέρνηση αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι «η αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας» σημαίνει το ξεπούλημα προς όφελος των μεγελοεπενδυτών προχώρησε σύμφωνα με πρόσφατη καταγγελία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγκεκριμένα από την εφημερίδα «Η Ελλάδα Αύριο» η νέα σύμβαση παραχώρησης του Golden Hall έχει ετήσιο μίσθωμα στο 1/8 του αρχικού.

Πριν από 4 περίπου χρόνια η LamdaΔομή, θυγατρική της Lamda Developments του Ομίλου Λάτση, ενοικίασε το μεγαλύτερο τμήμα του IBC, δηλαδή το «GoldenHall», για 40 χρόνια, με ετήσιο μίσθωμα 7,25 εκατ. ευρώ. Στη σύμβαση αναγραφόταν ότι τα πρώτα 15 χρόνια θα αυξάνεται κατά 2% ετησίως, για να σταθεροποιηθεί στα 9,5 εκατ. ευρώ για την υπόλοιπη διάρκεια της σύμβασης. Δηλαδή, για τα τελευταία 25 χρόνια, με τίμημα 9,5 εκατ. ετησίως, το Δημόσιο θα εισέπραττε 237,5 εκατ. ευρώ και για τα πρώτα 15, με μίσθωμα 7,25 εκατ. ευρώ, χωρίς τις προσαυξήσεις του 2%, το Δημόσιο θα εισέπραττε άλλα 112,5 εκατ. ευρώ. Συνολικά, στα 40 χρόνια, με βάση τη σύμβαση του 2007, το Δημόσιο θα εισέπραττε 350 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι μέχρι πρότινος η Lamda πλήρωνε ετήσιο μίσθωμα της τάξης των 8 εκατ. ευρώ.
Με τη σημερινή παραχώρηση του ακινήτου για 90 χρόνια στη Lamda, το Δημόσιο θα εισπράξει 81 εκατ. και στα επόμενα 50 χρόνια άλλα 32,4 εκατ. ευρώ. Στην καλύτερη, δηλαδή, των περιπτώσεων, θα εισπράξει 113, 4 εκατ. ευρώ και θα χάσει 236,6 εκατ. ευρώ, με βάση τις δύο συμβάσεις, που η μεν αφορά σε 40 χρόνια και η δε σε 90 χρόνια.
Στην πράξη, δηλαδή, το μίσθωμα του «GoldenHall» κατεβαίνει με τη νέα σύμβαση στα 900.000 ευρώ, από τα 8 εκατ. που καταβάλλει μέχρι σήμερα στο Δημόσιο.
Ο αγοραστής βέβαια, ο Όμιλος Λάτση, θα πάρει και μπόνους, καθώς από τη σύμβαση παραχώρησης έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης επιφάνειας άλλων 21,6 χιλιάδων τ.μ., καθώς το «GoldenHall» έχει συνολική επιφάνεια μόνο… 132,2 χιλιάδων τ.μ.! Από τη σύμβαση, πάντως, τα δύο μέρη αισθάνονται απόλυτα ικανοποιημένα.
Δηλαδή παρόλο που η κυβέρνησή σας ισχυρίζεται ότι ψάχνει με οποιονδήποτε τρόπο να αυξήσει τα έσοδά του δημόσιου την ίδια στιγμή 236,6 εκατομμύρια ευρώ στο συγκεκριμένο ιδιώτη.
Δεδομένου δεν υπήρξε καμία διάψευση στα αποκαλυπτικά  δημοσιεύματα.
Κατόπιν τούτων.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Γιατί προχώρησε η κυβέρνηση σε μια στιγμή που λεηλατεί με την πολιτική της τα εισοδήματα του ελληνικού λαού σε μια τόσο επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια έσοδα σύμβαση.
Γιατί διέκοψε το Υπουργείο την προηγούμενη σύμβαση;
Γιατί δόθηκε για 90 έτη το ακίνητο αυτό;
Γιατί δεν διενεργήθηκε πλειοδοτικός διαγωνισμός (που δικαίωμα αγοράς θα έχουν και μικροεπενδυτές που ενοικιάζουν τα καταστήματα με ιδιαίτερα αρμυρό τίμημα);
Πως αποφασίστηκε η παραχώρηση του και με βάση  ποια διαδικασία παραχωρήθηκε το ακίνητο του IBC ;
Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μετάφραση