17.3.15

«Άμεση αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές του Δήμου Οιχαλίας από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Μαρτίου».

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς
·         Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
·         Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: «Άμεση αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές του Δήμου Οιχαλίας από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Μαρτίου».


   Σοβαρές κατολισθήσεις και καθιζήσεις προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις της 6ης Μαρτίου 2015, στο ορεινό οδικό δίκτυο του Δήμου Οιχαλίας του νομού Μεσσηνίας. Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Οιχαλίας εντοπίστηκαν τα πιο επικίνδυνα σημεία που χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Συγκεκριμένα ο δημοτικός δρόμος της Τοπικής Κοινότητας Διαβολιτσίου προς τον οικισμό Άγιο Αθανάσιο στην Άνω Μέλπεια, έχει καταστεί αδιάβατος λόγω των καθιζήσεων, κατολίσθησης των πρανών και της καταστροφής των τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων σε πολλά σημεία.
Συνεπώς καθίσταται επείγουσα και άμεσης προτεραιότητας η αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών διότι η καταστροφή των αγροτικών δρόμων είναι ολική με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να μην μπορούν να μεταφέρουν ζωοτροφές στα ποιμνιοστάσιά τους αλλά ούτε υπάρχει πρόσβαση στα ποιμνιοστάσια από τις τυροκομικές μονάδες για να παραλάβουν το παραγόμενο γάλα. Επιπρόσθετα σε επόμενη νεροποντή, ακόμη και μικρότερης έντασης, οι ζημιές που θα προκληθούν θα είναι σοβαρότερες.
Η χρηματοδότηση των παραπάνω εργασιών αποκατάστασης δεν είναι δυνατό να προέλθει από τον προϋπολογισμό του Δήμου Οιχαλίας παρά μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:
  1. Θα κηρυχθεί και θα χαρακτηριστεί άμεσα η προαναφερθείσα περιοχή του Δήμου Οιχαλίας ως πλημμυρόπληκτη, ώστε να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με πλημμυροπαθείς περιοχές;
  2. Θα υπάρξει άμεση επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό προς το Δήμο Οιχαλίας για την αποκατάσταση των ζημιών του ορεινού οδικού δικτύου αλλά και για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών με άμεσα έργα ώστε να αποφευχθούν νέες καταστροφές στην επόμενη νεροποντή;
Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πετράκος Αθανάσιος

Κοζομπόλη-Αμανατίδη Παναγιώτα

Κωνσταντινέας Πέτρος


Ψαρρέα Έλενα 

Μετάφραση