11.3.15

«Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο Ειδικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καλαμάτας»

ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2015
Προς τους Υπουργούς
·         Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
·         Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΘΕΜΑ: «Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο Ειδικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καλαμάτας»


Το Ειδικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καλαμάτας είναι από τα μεγαλύτερα ειδικά σχολεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι μαθητές που φοιτούν παρουσιάζουν μέτρια ή και σοβαρή νοητική καθυστέρηση, αυτισμό, κινητική αναπηρία, πολλαπλές αναπηρίες, επιληψία καθώς και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά και συμπεριφοράς. Οι μαθητές αυτοί έχουν σχετικά χαμηλή αυτονομία, πολλές φορές λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και γενικότερα χρειάζονται υποστήριξη και από βοηθητικό προσωπικό αλλά και από άλλο εξειδικευμένο προσωπικό όπως νοσηλευτή, ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό και άλλες ειδικότητες.
Στο Ειδικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, το οποίο παρουσιάζει σημαντική ανομοιογένεια των μαθητών σχετικά με τις ανάγκες τους, υπηρετούν μόνο 5 μόνιμοι δάσκαλοι και 3 νηπιαγωγοί. Το προσωπικό αυτό δεν επαρκεί για την σωστή λειτουργία του σχολείου.  Επιπλέον δεν υπάρχει ο κατάλληλος σχεδιασμός και πρόβλεψη αφού  κατ’ επανάληψη η έναρξη των σχολικών ετών γίνεται χωρίς το απαιτούμενο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τις Περιφέρειες παρουσιάζει και αδιαφανείς διαδικασίες.
Ένα σημαντικό θέμα είναι η χορήγηση εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού αναπηρίας (20-35%) σε παιδιά και άτομα με αναπηρία με Δ.Ν. από 45 έως 60 (μέτρια νοητική καθυστέρηση). Με τη χορήγηση αυτού του χαμηλού ποσοστού η πολιτεία ουσιαστικά δεν αναγνωρίζει τις  πολύ σοβαρές δυσκολίες που παρουσιάζουν τα άτομα  της μέτριας νοητικής καθυστέρησης αφήνοντας τις οικογένειες αυτές μόνες τους και τα άτομα αβοήθητα. Είναι ανάγκη να αποκατασταθεί αυτή η αδικία και στα παιδιά αυτά να χορηγηθεί τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 67%, όπως επίσης να είναι σαφές ότι ένα παιδί με Δ.Ν. 45 που βρίσκεται στο όριο, θα εντάσσεται στην κατηγορία 67% ακόμα κι αν ο Δ.Ν. του δεν είναι μικρότερος αλλά ίσος του 45.
Τα παραπάνω προβλήματα δεν αφορούν μόνο το Ειδικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καλαμάτας αλλά όλα τα ειδικά σχολεία της χώρας.    
Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:
1.   Προτίθεται το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων να προχωρήσει σε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού στο Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας αλλά και σε όλα τα Ειδικά σχολεία της χώρας για το επόμενο σχολικό έτος;
2.   Θα αλλάξει το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων την διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού ώστε οι προσλήψεις αυτές να γίνονται έγκαιρα και με διαφανή τρόπο;
3.   Θα αλλάξει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την σχετική διάταξη για τη χορήγηση εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού αναπηρίας (20-35%) σε παιδιά και άτομα με αναπηρία με Δ.Ν. από 45 έως 60 (μέτρια νοητική καθυστέρηση), προσθέτοντας  στον όρο μικρότερο του και τον όρο «ίσο» στο διαχωρισμό όλων των κατηγοριών ώστε να είναι σαφές ότι ένα παιδί με Δ.Ν. 45 που βρίσκεται στο όριο, θα εντάσσεται στην κατηγορία 67% ακόμα κι αν ο Δ.Ν. του δεν είναι μικρότερος αλλά ίσος του 45;  
Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πετράκος Αθανάσιος

Κοζομπόλη-Αμανατίδη Παναγιώτα

Κωνσταντινέας Πέτρος


Ψαρρέα Έλενα 

Μετάφραση