1.10.19

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ


ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ
κ. Πρόεδρε, κ. Περιφερειάρχη,
Στην συνεδρίαση στις 24/7/17 συζητήθηκε στο Πε.Συ. Πελοποννήσου το θέμα με τίτλο "Έγκριση υποβολής αιτήματος για νομοθετικές ρυθμίσεις και πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων "
Εισηγήτριες του θέματος ήταν οι αντιπεριφερειάρχες κκ Αλειφέρη και Νικολάκου.
 Στην συζήτηση αναδείχθηκαν:
Α) Η ύπαρξη επικίνδυνων, για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον, παραμέτρων κατά την λειτουργία των πυρηνελαιουργειων 
Β) Η ύπαρξη νομοθετικού κενού στο πλαίσιο λειτουργίας τους 

Το Συμβούλιο δεν υπερψήφισε την πρόταση της κ. Αλειφέρη, αλλά αποφάσισε κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης, να εξουσιοδοτήσει τον περιφερειάρχη κ. Τατούλη με σκοπό:
α) Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε, κατόπιν συναντήσεων, και σε άμεση συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να καταρτίσουν ολοκληρωμένες νομοθετικές και τεχνολογικές προτάσεις, που να προσεγγίζουν την επίλυσή του προβλήματός των πυρηνελαιουργείων. 
β) Να εξεταστούν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά σχήματα ώστε, σε συνεργασία με τούς πυρηνελαιουργούς να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις και εξέλιξη των δομών, που θα, δώσουν σύγχρονες λύσεις ώστε τα πυρηνελαιουργεία να λειτουργούν πλέον με ασφαλή τρόπο, χωρίς να επιβαρύνουν την υγεία των πολιτών και το περιβάλλον.
Κατόπιν αυτών απευθύνουμε ερωτήματα για ενημέρωση του Συμβουλίου: 
α) Στον τέως περιφερειάρχη κ. Τατούλη, για το αν και σε ποιές ενέργειες προέβη βάση της προαναφερθείσας εξουσιοδότησης του Συμβουλίου, και ποιά τα αποτελέσματα τους.
β) Στον νυν περιφερειάρχη κ. Νίκα, για το αν έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, ή το τι σχεδιάζει αναφορικά με το σοβαρότατο πρόβλημα της λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων, εν όψει της νέας ελαιοκομικής περιόδου. 

Για την «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»
Οι επερωτώντες περιφερειακοί σύμβουλοι
Θανάσης Πετράκος
Δημοσθένης Δρούγκας

Μετάφραση