1.10.19

Πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Πε.Συ.Π.»
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η αρνητική εμπειρία των δύο πρώτων συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου που είχε ως αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επιβάλλει κατά τη γνώμη μας την άμεση και μερική τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας ώστε να γίνει πιο παραγωγικό το Περιφερειακό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα προτείνουμε: 1) Να τροποποιηθεί η διάταξη που αναφέρει ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας των τεσσάρων ωρών συνεδρίασης μπορεί να παρατείνει τις εργασίες του μόνο κατά μία ώρα. Αντί μίας ώρας προτείνουμε την εξής διατύπωση: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί  να παρατείνει τις εργασίες της συνεδρίασής του όσες ώρες κρίνει αναγκαίο», 2) Στη συνεχιζόμενη συνεδρίαση να δύναται το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίζει πέραν της κανονικής διάρκειας της τρίωρης συνεδρίασης να παρατείνει τις εργασίες του και για άλλες δύο ώρες.
Για το σκοπό αυτό θεωρούμε σκόπιμο κύριε Πρόεδρε να συγκαλέσετε την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 δύο ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης σύσκεψη με τους επικεφαλείς των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.Τρίπολη  1-10-2019Oι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Θανάσης Πετράκος
Δημοσθένης Δρούγκας

Μετάφραση