29.10.19

«Σοβαρότατος κίνδυνος κατάρρευσης του κάστρου της Κορώνης».


«Σοβαρότατος κίνδυνος κατάρρευσης του κάστρου της Κορώνης».
Ο επικεφαλής της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου» Θανάσης Πετράκος, έστειλε Επιστολή στην υπουργό  Πολιτισμού και  κατέθεσε Ερώτηση-Πρόταση στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου  για τους σοβαρότατους κινδύνους κατάρρευσης τμημάτων του που αντιμετωπίζει το  κάστρο της Κορώνης.
Στις επιστολές του τονίζει ότι υπάρχει «Σοβαρότατος κίνδυνος κατάρρευσης του κάστρου της Κορώνης». Συγκεκριμένα τονίζει  ότι:

Ολόκληρο το κάστρο, εκτός από το τμήμα που εκτελέστηκαν οι εργασίες προστασίας το 2014-2016, χρειάζεται μία ολοκληρωμένη μελέτη, ώστε να γίνουν έργα αποκατάστασης, για να μην καταρρεύσει.
Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει και από τις φωτογραφίες :
α) Στα βραχώδη πρανή, αλλά και το τείχος του κάστρου στην περιοχή άνωθεν του ιερού προσκυνήματος της Ελεήστριας και σε ολόκληρο το τείχος του κάστρου, μετά το έργο προστασίας και μέχρι την Ελεήστρια, υπάρχει διάβρωση, αποσάθρωση, αποκολλήσεις τμημάτων, ρηγματώσεις κ.λπ., με συνέπεια όχι μόνο να κινδυνεύουν κομμάτια του με κατάρρευση, αλλά και να απειλούνται ανθρώπινες ζωές στην ευρύτερη περιοχή του ιερού προσκυνήματος. Το ίδιο ισχύει και για το υπερκείμενο των πρανών τείχους. Ολόκληρα τμήματα είναι έτοιμα προς κατάρρευση.
β) Ο νότιος μπιτζιχανές (η κεντρική αποθήκη πυρομαχικών του κάστρου) έχει πολλές και μεγάλες ρηγματώσεις και κινδυνεύει άμεσα να καταρρεύσει.
Συνεπώς τονίζει  ο Θανάσης Πετράκος ότι :  «επιβάλλεται  να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε   να ανατεθεί ολοκληρωμένη μελέτη προστασίας του συνόλου του κάστρου και να γίνει  η αναγκαία χρηματοδότηση των έργων σωτηρίας του».
Το  Γραφείο  Τύπου

Μετάφραση