11.10.19

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΗ


ΚΟΙΝΗ   ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ  ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  ΔΕΗ 
Κύριε Πρόεδρε,
Είναι γνωστό ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά το κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ μέχρι το 2028. Στη συνέχεια σε σχέση με τη λειτουργία του λιγνιτικού κέντρου Μεγαλόπολης έγινε γνωστό ότι η μονάδα Μεγαλόπολη ΙΙΙ, η οποία συνδέεται με την τηλεθέρμανση της Μεγαλόπολης θα κλείσει οριστικά το 2020 η δε μονάδα Μεγαλόπολη IV θα κλείσει μέχρι το 2028.

Το γεγονός αυτό, όπως είναι προφανές, δημιουργεί κοινωνικό σοκ στην Πελοπόννησο.
Με δεδομένο ότι: α) το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης στη χθεσινή (Τετάρτη 9/10/19) έκτακτη συνεδρίασή του ομόφωνα αντιτάσσεται στο κλείσιμο των μονάδων της ΔΕΗ, β) οι εργαζόμενοι καθολικά αντιδρούν σε αυτό το ενδεχόμενο, θεωρούμε ότι επιβάλλεται να συνεδριάσει άμεσα και έκτακτα το Π.Σ. Πελοποννήσου με θέμα: «Όχι στο κλείσιμο των μονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη».
Για το σκοπό αυτό, κ. Πρόεδρε, ζητούμε την κατεπείγουσα και έκτακτη σύγκλιση του Π.Σ. με βάση το άρθρο 167 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει με την εγκύκλιο της 20 Αυγούστου 2019 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι υπογράφοντες επικεφαλείς των παρατάξεων:
1.     Για την «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου», Θανάσης Πετράκος
2.     Για την «Ανταρσία του Μωριά», Παναγιώτης Κάτσαρης
3.     Για τη «Λαϊκή Συσπείρωση», Νίκος Γόντικας
4.     Για τους «Νέους Δρόμους για την Πελοπόννησο», Γιώργος Δέδες
5.     Για την «Πελοποννησιακή Συμμαχία», Γιάννης Μπουντρούκας
6.     Για την «Πράσινη Πελοπόννησο», Δήμητρα Λυμπεροπούλου


Μετάφραση