4.7.13

Ερώτηση με θέμα«Να αποζημιωθούν άμεσα οι ακριδόπληκτοι παραγωγοί της Μεσσηνίας»

1/7/2013
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
·         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: «Να αποζημιωθούν άμεσα οι ακριδόπληκτοι παραγωγοί της Μεσσηνίας»

Μεγάλη ζημιά υπέστησαν πολλές καλλιέργειες στον Νομό Μεσσηνίας, και ιδιαιτέρα σε περιοχές της Ανατολικής Πυλίας, στις περιοχές της Κορώνης, Πεταλιδίου και Καρποφόρας από σμήνη ακριδών που έπληξαν την περιοχή. Καμία μέριμνα δεν υπήρξε για την αντιμετώπιση των ακριδών. Συγκεκριμένα δεν έγινε καμία ενέργεια από τις αρμόδιες αρχές για έγκαιρη εφαρμογή των απαραίτητων ψεκασμών στις ακριδοκηλίδες, στις περιοχές αναπαραγωγής.
Να σημειωθεί ότι οι καταστροφές από τις ακρίδες, επειδή θεωρούνται καταστροφές που μπορεί να αντιμετωπιστούν κατασταλτικά με την εφαρμογή κατάλληλων σκευασμάτων, δεν εμπίπτουν στους ασφαλιστικούς κινδύνους του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα παρόλο που οι αγρότες έχουν ασφαλίσει τις καλλιέργειές τους, να μην προβλέπεται να αποζημιωθούν.
Με δεδομένο ότι:
  • δεν έγινε καμία ενέργεια από τις αρμόδιες αρχές για έγκαιρη εφαρμογή των απαραίτητων μεθόδων για την καταπολέμηση των ακριδών.
  • οι ζημιές από ακρίδες σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.
  • η απαξίωση του ΕΛΓΑ και το περιοριστικό πλαίσιο αποζημιώσεων που υφίσταται, αναμένεται να αποκλείσει δεκάδες παραγωγούς από την οικονομική κάλυψη των ζημιών που υπέστησαν.
  • είναι απαράδεκτο να απαξιώνονται οι υπηρεσίες που αφορούν στην αγροτική ανάπτυξη.
  • οι περιορισμοί στις αποζημιώσεις θα οδηγήσουν δεκάδες αγροτικές οικογένειες στην οικονομική καταστροφή.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :
 1. Γιατί δεν ενήργησαν καταλλήλως οι αρμόδιες υπηρεσίες για την καταπολέμηση των ακριδών;
 2. Τι προτίθεται να πράξει σε σχέση με τις καλλιέργειες, οι οποίες δεν καλύπτονται από τον ιδιαίτερα περιοριστικό Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛΓΑ,  υπέστησαν όμως μεγάλη ζημιά από τα σμήνη των ακριδών που έπληξαν τον νομό Μεσσηνίας;
 3. Πως θα αντιμετωπιστεί η ελλιπής στελέχωση του ΕΛΓΑ, η οποία ευθύνεται για την γενική αδυναμία του να καταγράψει έγκαιρα τις ζημιές;
Ο ερωτών βουλευτής
Πετράκος ΑθανάσιοςΜετάφραση