13.9.13

«Η προστασία της Ελληνικής Φέτας ΠΟΠ»


ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τον κ. Υπουργό:
·        Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Η προστασία της Ελληνικής Φέτας ΠΟΠ»


Οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΕΚ.Μ. Αποστόλου Ευάγγελος, Πετράκος Αθανάσιος, Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία και Καλογερή Αγνή κατέθεσαν ως αναφορά την επιστολή του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) προς τον κ. Πρωθυπουργό στην οποία τονίζονται οι σοβαροί λόγοι οι οποίοι επιβάλουν την προστασία της φέτας ΠΟΠ από κάθε προσπάθεια σφετερισμού από τρίτες χώρες όπως ο Καναδάς. Με την επιστολή του αυτή ο ΣΕΚ  ζητεί από την κυβέρνηση και προσωπικά από τον πρωθυπουργό να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων με την οποία δίνεται η δυνατότητα στον Καναδά για πώληση τυριών με την ονομασία Φέτα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια σύναψης της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Ο ΣΕΚ τονίζει ότι η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να διασφαλιστεί η συνέχιση της αποκλειστικής παραγωγής της φέτας ΠΟΠ από την Ελλάδα διότι σε διαφορετική περίπτωση οι επιπτώσεις για την Ελληνική κτηνοτροφία και την οικονομία της χώρας θα είναι καταστροφικές.

Οι καταθέτοντες βουλευτές

Αποστόλου Ευάγγελος

Πετράκος Αθανάσιος

Αμμανατίδου-Πασχαλιδου Ευαγγελία

Καλογερή ΑγνήΕπισυνάπτεται η επιστολή του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) προς τον κ. Πρωθυπουργό.Προς τον                                                                                              Αθήνα, 11.09.2013
Πρωθυπουργό                                                                                          Αρ.Πρωτ.: 195
Κύριο Αντώνη Σαμαρά

                                        Θέμα: Η προστασία της ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η ΦΕΤΑ αποτελεί στρατηγικό προϊόν για τη χώρα μας, ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματα του αγροτικού μας χώρου, προϊόν ζωτικής σημασίας για την ελληνική κτηνοτροφία και την εθνική οικονομία. Είναι στυλοβάτης της αιγοπροβατοτροφίας, η οποία αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο της κτηνοτροφίας για τη χώρα μας από κοινωνική, εθνική αλλά και οικονομική άποψη, αφού 93.000 περίπου αιγοπροβατοτρόφοι, φρουροί της υπαίθρου, έχουνως κύρια απασχόληση τον κλάδο αυτό, εκτρέφοντας πάνω από 12 εκ. αιγοπρόβατα.

Κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (80%) το γάλα κατευθύνεται στην παραγωγή Φέτας ΠΟΠ, η οποία ανέρχεται περίπου στους 100.000 τόνους. Οι εξαγωγές των τυριών κατά 70% - 76% αφορούν τη Φέτα, η οποία φέρνει πάνω από 200 εκ. € στη χώρα μας.

Συνεπώς συντρέχουν πολλοί και σοβαροί λόγοι, οι οποίοι επιβάλλουν την προστασία της Φέτας ΠΟΠ από κάθε προσπάθεια σφετερισμού και την κατοχύρωση της σε τρίτες χώρες, όπως ο Καναδάς.

Ο ΣΕΚ αποτελεί το φορέα προστασίας των τυριών και ιδιαίτερα της Φέτας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και σε συνεργασία με το Τμήμα ΠΟΠ του ΥΠΑΑ&Τ και των Πρεσβειών μας στις χώρες παρέμβασης. Παλεύει για την προστασία του προϊόντος σε τρίτες χώρες ( Τουρκία Κίνα, Ινδίες κ.α.) και έχει ήδη σημειώσει αρκετές επιτυχίες, όπως αυτή στην Τουρκία, όπου κατάφερε με δικαστική απόφαση να αποτρέψει μια από τις κορυφαίες γαλακτοβιομηχανίες της Τουρκίας να χρησιμοποιεί την ονομασία «Φέτα» σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ιδιαίτερα στον Καναδά ο ΣΕΚ σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών, στηρίζει την ελληνική πλευρά τροφοδοτώντας την με επιχειρήματα και στοιχεία απαραίτητα για την κατοχύρωση της Φέτας.

Δυστυχώς οι εξελίξεις των διαπραγματεύσεων για την κατοχύρωση της Φέτας στον Καναδά δεν είναι σύμφωνες με τα συμφέροντα της χώρας μας.

Σε περίπτωση που ισχύσει η απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων να δίνεται η δυνατότητα στον Καναδά για πώληση τυριών με την ονομασία Φέτα και στην Ε.Ε, στα πλαίσια της σύναψης Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου:

- Υπονομεύεται και καταργείται στην ουσία η αναγνώριση της Φέτας ως ΠΟΠ
στις χώρες της Ε.Ε. και όχι μόνο.
- Υπονομεύονται και οι όποιες συμφωνίες έχουμε πετύχει σε τρίτες χώρες για
την κατοχύρωση της Φέτας σε αυτές, όπως στην Τουρκία.
- Η χώρα μας θα κατακλυστεί με τυριά, από αγελαδινό γάλα κατά κύριο λόγο,
τα οποία θα πωλούνται ως Φέτα καταστρέφοντας την αιγοπροβατοτροφία της
χώρας.
- Δίνεται η δυνατότητα σε τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία να απαιτήσουν
ανάλογη μεταχείριση στις συμφωνίες που έχουν ή θα υπογράψουν στο μέλλον
με την Ε.Ε. επικαλούμενες την περίπτωση του Καναδά.
- Χώρες της Ε.Ε., όπως η Δανία θα επικαλεστούν τη συμφωνία αυτή γεγονός
που σημαίνει την κατάργηση της Φέτας ΠΟΠ.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Είναι απολύτως απαραίτητη και επείγουσα η προσωπική σας παρέμβαση σε αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο των διαπραγματεύσεων.


Ζητάμε να ασκήσετε όλη σας την επιρροή και ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης συνάντησής σας με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. κ. Μπαρόζο, για να αποφευχθεί η καταστροφική για τα συμφέροντα της χώρας μας εξέλιξη.

Μετάφραση