30.9.13

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΩΝ «ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»

30.09.2013
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Προς Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΩΝ «ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»


Στη με αριθμό πρωτοκόλλου 291/04.01.2013 απάντηση του Αναπλ. Υπουργού ΑΝΑΝΤΥΜΕΔΙ σε σχετική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται ότι για τη Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα( Παραχωρησιούχος «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»), «…………..καθορίστηκε αποζημίωση ύψους 91.119.000 ευρώ εκ μέρους του Δημοσίου προς τον Παραχωρησιούχο ,η οποία αφορά σε δαπάνες και έξοδα λόγω καθυστέρησης της Έναρξης Παραχώρησης .Μέχρι την 31.10.2012 είχαν καταβληθεί 74.837.711,10 ευρώ.»Επίσης στην ίδια απάντηση αναφέρεται ότι για τη Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη(Παραχωρησιούχος «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.») για τον ίδιο ακριβώς λόγο καθορίστηκε αποζημίωση ύψους 68,44 εκατ. ευρώ και μέχρι 31.10.2012  είχαν καταβληθεί 58,26 εκατ.ευρώ.
Με την ερώτηση 9630/12.04.2013 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ετέθη το ερώτημα εάν έχουν καθοριστεί πρόσθετες αποζημιώσεις και για τις άλλες 3 Συμβάσεις Παραχώρησης των Οδικών Αξόνων ,το οποίο δεν απαντήθηκε στη με αριθμό πρωτοκόλλου 571/02.05.2013 σχετική απάντηση του Αναπλ. Υπουργού ΑΝΑΝΤΥΜΕΔΙ.
Κατόπιν των παραπάνω παρακαλείται ο κύριος Υπουργός να καταθέσει στο Σώμα :
Α)Τις αποφάσεις με τις οποίες καθορίστηκαν οι σχετικές αποζημιώσεις καθώς και το σύνολο των υποστηρικτικών εγγράφων που αφορούν στον υπολογισμό τους και
Β)Τυχόν αποφάσεις ή άλλα έγγραφα που αναφέρονται σε ανάλογες αποζημιώσεις, λόγω καθυστέρησης της Έναρξης Παραχώρησης ,και για τις άλλες Συμβάσεις Παραχώρησης-Ιόνια Οδός,Ε65 , Αυτοκινητ. Αιγαίου- καθώς και να αναφερθούν τα ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί ή προβλέπεται να καθοριστούν και να πληρωθούν .

Οι Βουλευτές

Ουζουνίδου Ευγενία


Πετράκος Θανάσης 

Μετάφραση